Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYLIK RAPOR Automotive Industry Monthly Report

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYLIK RAPOR Automotive Industry Monthly Report"— Sunum transkripti:

1 AYLIK RAPOR Automotive Industry Monthly Report
Ocak / January 2015 Üretim/Production Satış/Sales İthalat/Imports İhracat/Exports OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA”

2 2015 Ocak Ayı Özeti / 2015 January Summary
(*) Ortalama Değerler / Average Values (**) Toplam Sanayi / Total Industry Including Components

3 2014/2015 Yılları Üretim 2014/2015 Production
K.KAMYON : AYA Ton (L.Truck:GVW Ton) B.KAMYON : AYA 12 Ton’dan Büyük (M.Truck:GVW 12 Ton And Up) Otomobil Üretimi ve İhracat (x1000) P.Cars Production & Exports (x1000) Toplam Üretim ve Otomobil Üretimi (x1000) Total & P.Cars Production (x1000)

4 Ocak Ayı Üretimi (January Production)

5 Otobüs Üretimi (x100) (Ocak) Bus Production (x100) (January)
Ticari Araç Üretimi (x1000) (Ocak) Commercial Vehicle Production (x1000) (January) (AYA >12 Ton) Büyük Kamyon Üretimi (x100) (Ocak) (GVW >12 Ton) Heavy Truck Production (x100) (January) Otobüs Üretimi (x100) (Ocak) Bus Production (x100) (January) Traktör Üretimi (x1000) (Ocak) F. Tractor Production (x1000) (Janary)

6 Toplam Pazarın Analizi (x1000) Total Market Analysis (x1000)
Toplam Pazar (x1000) Total Market (x1000)

7 Otomobil Pazarının Analizi (x1000) P.Cars Market Analysis (x1000)
Otomobil Pazarı (x1000) P.Cars Market (x1000)

8 Ticari Araç Pazarının Analizi (x1000) CV Market Analysis (x1000)
Ticari Araç Pazarı (x1000) CV Total Market (Local + Imports) (x1000)

9 Hafif Araç Pazarının Analizi (x1000) LV Market Analysis (x1000)
Hafif Araç Pazarı (x1000) LV Total Market (Local + Imports) (x1000)

10 Hafif Ticari Araç Pazarının Analizi (x1000) LCV Market Analysis (x1000)
Hafif Ticari Araç Pazarı (x1000) LCV Total Market (Local + Imports) (x1000)

11 Traktör Pazarı (x1000) F.Tractor Market (x1000)
Hafif Araç Pazarı (AYA< 3.5 Ton) Light Vehicle Market (GVW < 3.5 Ton) Traktör Pazarı (x1000) F.Tractor Market (x1000)

12 Kamyon Pazarının Analizi (x1000) AYA > 5 Ton Truck Market Analysis (x1000) GVW > 5 Ton
Kamyon Pazarı (x1000) AYA > 5 Ton Truck Market (x1000) GVW > 5 Ton

13 Midibüs Pazarının Analizi (7-9 mt / Kişilik) Midibus Market Analysis (7-9 mt / Passengers) Midibüs Pazarı (7-9 mt / Kişilik Midibüs) Midibus Market (7-9 mt / Passengers)

14 Otobüs Pazarının Analizi Bus Market Analysis Otobüs Pazarı Bus Market

15 Ağır Ticari Araç Pazarının Analizi (x1000) HCV Market Analysis (x1000)
Ağır Ticari Araç Pazarı (x1000) HCV Market (x1000)

16 İhracat/Üretim (2015 Ocak) Exports/Production (2015 January)
Taşıt Araçları İhracatı Motor Vehicle Exports Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) CBU and CKD Exports - $ Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

17 Firma Bazında İhracat (Adet) Export Of member Companies (Unit)
Sektör Bazında İhracat ($) Exports on Sectorial Basis Kaynak: OSD Kaynak: TİM First 5 Sectors: 1- Transport Vehicle and Component Industry 2- Ready Wear and Confection 3- Chemical Articles and Products 4-Steel 5-Electric-Electronic and Machine

18 Toplam Pazar (Otomobil+T.Araç) Total Market (P.Cars+C.V)
Hafif Araçlar Pazarı ( Ocak) LV Market ( January)

19 Otomobil Pazarı (2004-2015 Ocak) P.Cars Market (2004-2015 January)
Hafif Ticari Araçlar Pazarı ( Ocak) Light Commercial Vehicle Market ( January) Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%) Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%)

20 Otobüs Pazarı (2004-2015 Ocak) Bus Market (2004-2015 January)
Ağır Ticari Araçlar Pazarı ( Ocak) HCV Market ( January) Otobüs Pazarı ( Ocak) Bus Market ( January)

21 Midibüs Pazarı (2004-2015 Ocak) (7-9 mt/25-35 Kişilik)
Midibus ( January) Market (7-9 mt/25-35 Passengers) Kamyon Pazarı ( Ocak) Truck Market ( January)

22 TÜFE ve ÜFE’nin Yıllık Değişimi (%) CPI and PPI Yearly Changes (%)
TÜFE ve ÜFE’nin Aylık Değişimi (%) CPI and PPI Monthly Changes (%)

23 2015 Otomotiv Sanayii Dış Satışlar
2015 Automotive Industry Exports Sales

24 2015 Yılı İthal Hafif Araç Satışları
2015 Light Vehicles Import Sales Kaynak: ODD


"AYLIK RAPOR Automotive Industry Monthly Report" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları