Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİNTOİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİNTOİZM."— Sunum transkripti:

1 ŞİNTOİZM

2 "神“ Şin: Tanrılar veya ruhlar - "道" Tō: Yol
Japon Milli dinidir. 119 milyon inanan vardır. ihtidâ veya misyon geleneği yoktur. Şintoizm, daha ziyade ataların ruhlarıyla ilişkilendirilen tabiatüstü varlıklara veya güçlere (kami) belli ritüeller çerçevesinde tapınma, Japon geleneğine ve aileye saygı gösterme üzerine kurulu bir dinî öğreti veya hayat biçimidir. Animist bir dindir. Şaman öğretisinin Japon adalarındaki yansımasıdır. Klasik anlamda kurucusu, peygamberi ve kutsal metni yoktur. İnanç yapısı diğer dinlere göre oldukça karışıktır.

3 Eski Japon dini ‘Kami no miçi’ yi diğer dinlerden ayırmak için Şinto adı verilmiştir.
19.yy.’da imparator Meyci Japonya'nın resmi dini ilan ediyor.1945’e dek İmparatora tapınma geleneğinden ötürü resmi din.

4

5 Tanrı Anlayışı Yönetici Yamato ailesinin kamisi olan güneş tanrıçası “AMATERASU”en büyük tanrıdır. Kojiki’ye göre , Nihongi’ye göre tanrı vardır. Hepsini Amaterasu yönetir. Amaterasu’nun sembolü; sekiz köşeli aynadır. Her şeyin bir tanrısı olabilir. Fırtına ve deniz tanrısı Susanova,ateş tanrısı Atago, ay tanrısı Tsukiyomi, gıda tanrısı İnari, vs.

6 Amaterasu:Güneş - Susanova:Deniz - Atago:Ateş - Tsukiyomi:Ay - İnari: Gıda

7 Güneş Tanrısı Amaterasu

8 Kutsal Kitapları yüzyıllar arasında imparatorluğun emriyle derlenen Kojiki ve Nihongi metinleri kutsal kabul edilir. Sözlü olarak nakledilmişlerdir. Bu ikisi haricinde 1927’de bir araya getirilmiş 50 ciltlik şifahi kültür ürünü kutsal metin daha vardır. Kojiki (eski olayların hikayesi) : 712 yılında İmparatoriçe Gemmei’nin emriyle Ono-Yasumaro isimli bir subay tarafından sözlü rivayetlerden derlenmiştir. Mitolojik dil ile o vakte kadar Japonya’dan, tanrılardan, imparatorun kutsallığından, insanın kökeninden bahseder. Nihongi: Kojiki yorumudur. 720 yılında 31 cilt olarak kayda geçirilmiştir.

9

10 İnanç Yapısı Kami İnancı: Tanrısal güç-tabiat ruhları-yaşam güçleri gibi tabiattaki her şeyde, dağlarda, ormanlarda, mağaralarda, sularda, bitki ve hayvan gibi canlı varlıklarda ve gökyüzünde çok sayıda bulunan kutsallık. Japon imparatorları (mikado) yaşarken de kamidir. Bir kami kendi başına ne iyi ne de kötüdür. İnsanların kamilerle olan ilişkisi kamiyi insanın lehine veya aleyhine çevirebilir. Şintoizm’in devlet dini olması ile birlikte imparatorun kamisi olan Güneş tanrıçası Amaterasu, diğer kamilerin üstünde kabul edilmiştir. Her kabilenin kendi kamisi vardır. 10.yy.’da 3000 civarı kami ve onlara ait tapınak tespit edilmiştir. Ölen kişinin ruhu kami olabilir ancak her kami tanrı değildir. Şintoizm’de ölümden sonra ruhun yaşadığı ve ataların ruhlarının sonraki nesilleri koruduğu inancı vardır.

11

12 Güneş Şinto sembolizminde önemli bir yere sahiptir.
Nippon: Japonya kelimesinin Japon dilindeki karşılığı (Nihon) “Güneşin doğduğu ülke” anlamına gelir. Japon bayrağını oluşturan beyaz zemin üzerindeki büyük kırmızı nokta güneşi temsil eder. Ayna, güneş tanrıçası Amaterasu’nun ışığını yansıtması sebebiyle kutsal sembol olarak tapınaklarda ve evlerin ibadet mekânlarında bulundurulur.

13 İbadet Yapısı “İse” şehrinde Amaterasu’nun tapınağından güneş doğuşunu izlemek hac vazifesidir. Gıda tanrısı İnari’nin sembolü tilki olduğundan tapınaklarda beslenir. Bayramlar tarım kültüründen kaynaklıdır. 3 gün perhiz ve kamileri çağırma ile başlar. Her kami kendi eşyasına girer. Mesela, Amaterasu 8 köşeli aynaya hulul eder. Matsuri Bayramı: Tanrı’yı çağırma, ona hizmet etme. Toşikgoy Bayramı: Mahsulü koruma Kanna-niname Bayramı: Hasat için Tanrı’ya teşekkür Oh-harehe Bayramı: Dini temizlik Kanamara Matsuri: ?????????

14

15 Şintoizm’de ibadet; Kamilere derin saygı duymak, dua ve kurban sunmaktan ibarettir.
Kurban: Kılıç-yay-ok-kalkan, post, geyik boynuzu, sebze, pirinç rakısı, ipek kumaş ve renkli kağıt ya da at, domuz ve horoz Mitama-Şiro: Tanrıların putları olmadığından onları temsil eden ayna, kılıç gibi tapınaklarda saklanan sembollere verilen ad. Toplu ayinleri rahip yönetir. İbadetin rahiplerle yapılması esastır. İmparator baş rahiptir. Rahipler evlenebilir. Ayin yönetirken beyaz cübbe ve külah giyer baston taşırlar.

16 Canlı hayvan veya eşya kurban edilir
Canlı hayvan veya eşya kurban edilir. Ağız çalkalanır, yüz yıkanır, elleri çırpıp kaminin dikkati çekilerek dua edilir. Naturel mabetler, Orman, dağ vs. köşesinede her 20 yılda yenilenir. Miya: sadece rahiplerin girebileceği kutsal hücre Cinca:Halkın girebileceği ibadethane Kamidana (tanrı rafı) Geleneksel Japon evlerinde yer alan özel bir sunak.

17

18 Mezhepleri Fokko mezhebi: Şinto Rönesansı olarak bilinir. Motoari Norinaga 17.yy.’da kurar. Katoliklik’teki Teslis inancını ve Cizvitlerin teolojik görüşlerini kabul eder. Koshito veya İmparatorluk Şintoizmi: İmparatorluk merkezli Şintoist uygulamalar yer alır. Jinja veya Tapınaklara Ait Şintoizm: Geleneksel Şinto inancını temsil eder. Kyoha veya Mezheplere Ait Şintoizm: Karizmatik liderlerin kurduğu mezheplerden bireyin dini eğitimine ve inancına önem verenlerinin birlikteliği. Minkan veya Popüler Şintoizm:Şintoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’in karışımı gibi. Günümüzde en yaygın olan mezheptir. Yeni bir din gibidir. Halk ibadetleri, sihir, büyü.. Günümüzde bir Japon’un ‘Konfüçyüsçü olarak yaşadığı, Şintoist olarak evlendiği ve Budist olarak öldüğü’ söylenir.

19 Mezhepleri II. Dünya Savaşı'ndan sonra
Şinto resmi din olma özelliğini kaybetti ABD'nin Japon militarizmini ortadan kaldırma girişimleri Diğer uygulama ve öğretiler ise günlük etkinlikler olarak varlıklarını sürdürüyor. Şu anda Japonya'da daha çok barışçı bir din olan Budizm hakimdir. 127 milyon olan Japon nüfusunun sadece 4-5 milyon kadarı saf Şinto dinine mensuptur. Sebebi savaşta uygulanan saldırgan siyasetin toplumsal yıkımlara neden olması ve miliyetçiliğin diğer simgeleri gibi Şintoizmin de değer kaybına uğraması , barışçı, uzlaşımcı nitelikler taşıyan Budizmin batılılaşma, liberalleşme eğilimiyle birlikte güç kazanması görülebilir.

20 Zen Budizmi Budizm ile Taoist tabiat felsefesinin karışımı Çin’deki Ch’an mezhebi veya Çin Budizminin 13. yüzyılda Japonya’da Zen Budizmi olarak devamıdır. Zen, Sanskritçe ‘meditasyon’ veya ‘murakabe’ anlamına gelen ‘dhyana’nın Çince’deki tercümesi ‘Ch’an’ kelimesinin Japonca karşılığıdır. Meditasyon - beden ve nefs terbiyesi ile aydınlama, ilhama erme. Kutsal bilgi bu yolla aracısız elde edilir. Bu insanın tabiatında vardır. Bunun için yogo gereklidir. Meditasyonla beraber günlük işlerle de aydınlanılır. Bu sanat ve estetiğin gelişimine etki etmiştir. Keşişler sanatçıdır. Yaşantıya özenmeyi sonuç verir. ‘Zazen tekniği’: ‘Zazen’ yaptıkları salonlara ‘Zendo’ veya ‘Sodo’ adı verilmektedir. Muharip güçler olan ‘samurayların’ terbiyesinde ve ahlaklarında önemli tesirleri olmuştur.

21


"ŞİNTOİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları