Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ
KENTLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA ALTERNATİF BİR KENT MODELİ CİTTASLOW HAREKETİ Ece ÇINAR-2014

2

3 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik: Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmanın günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından fedakarlık yapılmaksızın karşılanabilmesi süreci. Rapor 1987 yılında yayımlanmış, küresel sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Her şeyden önce, hükümetlerin ve işletmelerin refah,çevre ve kalkınma politikaları için önemli bir unsurdur. Küresel çevre krizi ve bu sorunları çözmek için önerileri kapsamaktadır.

4 Sürdürülebilir Kent Bir kentin ekonomik ve fiziksel oluğu kadar sosyal, çevresel, politik ve kültürel hedeflerini de karşılaması gerektiğini göstermelidir. (Rogers) Böyle bir kent; Temel hizmetlere Sanat ve mimarisindeki güzelliklere İnsan potansiyelini arttırmak için yaratıcılığa Kaynak verimliliği ve asgari ekolojik etkilere İletişim kolaylığı, erişilebilirlik, iç ve ayrı toplumlar Çeşitlilik gibi konulara eşit giriş hakkına sahip olmalıdır.

5 Sürdürülebilir Kentlerin Tasarımı, Geliştirilmesi
Hedefler; Varlığını kabul ettirmek için mevcut durumun dönemsel olarak gözden geçirilmesi ile planlayıcı, yönetici ve kent yaşayanlarının gelecek nesillerinin devamını sağlamak için politika planlamanın oluşturulması. Eşitliği sağlamak, istismar ve etkileşimden kaynaklanan dışsallığın azaltılması için uygulanabilir bir sosyo-ekonomik yapının oluşturulması. Seçilen varlığın ve kültürün korunması için sosyo-ekonomik yapının başlatılması. Çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak ve kaynakların verimli kullanımını desteklemek için uygulanabilir bir altyapının kurulması.

6 Sürdürülebilir Kentler İçin On Melbourne Prensibi
1.Vizyon Sürdürülebilir kentler için uzun dönemli vizyonlar edinin: nesiller arası, sosyal,ekonomik, politik eşitlik ve bunların bireyselliği 2.Ekonomi ve Toplum Uzun süreli ekonomik ve sosyal güvenliği edinin 3.Biyo çeşitlilik Biyoçeşitliliğin ve doğal ekosistemlerin gerçek değerinin farkına varın ve onları koruyup restore edin 4.Ekolojik Ayak İzleri Toplumların ekolojik ayak izlerini en aza indirgemesini sağlayın. 5.Ekosistemdeki Model Kentler Gelişmekte olan ekosistemlerin özelliklerini geliştirin ve sağlıklı ve sürdürülebilir kentleri destekleyin

7 6.Mekan Hissi İnsan, kültürel değerler, tarih ve doğal sistemler dahil kentlerin ayırt edici özelliklerini keşfedin ve kullanın 7.Yetkilendirme İnsanları yetkilendirin ve katılımı arttırın 8.Ortaklıklar Daha genel ve sürdürülebilir bir gelecekte çalışmak için işbirlikçi ağları genişletin ve destekleyin 9.Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Çevreye dost teknolojileri ve etkili talep yönetimini uygun şekilde kullanarak sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyin 10.Yönetim Sorumluluk, şeffaflık ve iyi yönetim gibi devam eden gelişimleri destekleyin.

8 Şehir Pazarlaması ve Marka Kent Kavramı
Şehir Planlaması Short: «Kentin tanıtılması, yeniden sunumu, yeni bir imaj ve pazarlama oluşturarak kaynakların cazip hale getirilerek rekabetçi pozisyonunun korunması ve evrim geçirmeyi içerir olmasıdır.» Van den Berg: «Kentin ekonomik ve refah düzeyinin tanıtılması ve böylece kent sakinlerinin, yatırımcıların ve ziyaretçilerin kentten tatmin olma düzeyidir.»

9 Dunn: « Kent kimliğinin tazelenmesi ve/veya kimliğin yeni bir şekilde yaratılmasıdır.»
Günümüzde ülkenin veya bölgenin bir bütün olarak değil şehrin sahip olduğu değerlere göre pazarlanması daha doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Şehir pazarlaması, şehrin sahip olduğu değerlerin ortaya konulması ve değerlerin etkin bir şekilde kullanılmasını içerir.

10 Şehrin Pazarlamasında Etkili Performans Göstergeleri
İç Faktörler Dış Faktörler Coğrafi Durum Eğitim Altyapısı Doğal Yapı Tarihi Yapı Yerel Yönetimin Kalitesi Merkezi Hükümet Karşısında Şehrin Temsil Gücü Endüstriyel Altyapı Güvenlik Unsurları Yerel Halkın Sosyo-Demografik Yapısı Yerel Halkın Turizme ve Turiste Bakış Açısı Vizyon Birliği Ülkenin Ekonomik Durumu Ülkenin siyasi Durumu Rakip Şehirler Müşteriler Bölgenin Gelişmişlik Düzeyi Uluslararası Aktörlerin Bölge Üzerindeki Etkisi

11 Şehir Pazarlamasında Medyanın Etkisi- Basın Bültenlerinden Faydalanmak
Şehrin mevcut bir turistik ürünü dışında yeni bir ürünü sunmaya başlaması Satış geliştirme faaliyetlerinin duyurusu Şehrin herhangi bir alanda ödül alması Şehirde yer alan sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri Şehir hakkında araştırma veya önemli, rakamsal veriler Turzim sektöründe bazı kuruluşlar tarafından verilen belgeler ( Mavi Bayrak, Beyaz Yıldız, Yeşil Yıldız, Çam Simgesi, Yavaş Şehir vb.) alması Herhangi bir kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif vb. faaliyetlere sponsor olması

12 Marka Kent Bir kentin markasının güçlü bir marka haline getirilmesi için öncelikle o kentte marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin bulunması gerekir. Kent markası; şehrin görünüşü, kent insanlarının deneyimi ve inançları ile davranışlarını da kapsamaktadır. Bir kentte sunulan tüm imkan ve hizmetlerin şehir sakinlerine ve turistlere en kaliteli şekilde sunulması, şehrin kalitesinin artırılması, imajının yükselmesi ve işbirliği ve iletişimin sağlanması marka kent oluşumuna giden yolda atılan önemli adımlardır. Tanıtım, iyi hizmet, yüksek kalite ve güven marka olmak için gereken niteliklerdir. Marka kent olmak için kentsel eksiklikler engel teşkil etmez, önemli olan kenti dışa açmak ve yabancı yatırımları, alıcıları, turistleri artan oranlarla kente çekmektir. Coğrafi olarak avantajı olan her şehir kendi kaynaklarıyla büyümeyi başarabilir, düzenli olarak nüfusu, kişi başına düşen geliri artabilir, kentsel dönüşümünü sağlayabilir, temiz sokakları, harika yapıları, düzenli çalışan kamu kuruluşları, şehrine aşık hemşehrileri olabilir ama bu onu markalaştırmaz. Marka kent olmak için şehri merak uyandıran bir yer haline getirmek, keyifle yaşanacak bir şehir ortamı yaratılması, şehre gelenlere misafirperver davranılması, sanayi ve ticaretin kolaylaştırılması gerekmektedir.

13 Yatırımcıların, Alıcıların ve Turistlerin İlgisi Nasıl Çekilir?
Şehrinizi merak ettirerek Algısal Dönüşüm Zihinsel Tatmin Keyifle yaşanılacak bir şehir ortamı yaratarak Kentsel Dönüşüm Fiziksel Tatmin Şehre gelenlere misafirperver davranarak Kültürel Dönüşüm Duygusal Tatmin Sanayi ve ticareti kolaylaştırarak ve kümeleyerek Ekonomik Dönüşüm Ekonomik Tatmin

14 Avrupa’da Marka Gücü ve Değeri En Yüksek ve En Düşük Şehirler;
Paris, Londra, Barselona, Berlin, Amsterdam Dünya Genelinde ; Paris Aşk Milan Moda New York Enerji Tokyo Modernlik Barselona Kültür Rio Eğlence

15 Türkiye’nin Pazarlama Faaliyetlerinde Kullandığı Sloganlar; ( Amaç; imaj ve konumlandırma çalışmaları yapmak) Türkiye,Herkese Açık Hoş geldiniz Hoşgörü Evi Cazibe Türkiye Hazır

16 Şehirlerin Markalaşma Süreci
Stratejik Marka Analizi Marka Kimliğinin Oluşturulması Değer Önerisi Konumlandırma Şehirlerin marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda kentin tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri önemli birer marka oluşturma altyapısı olarak ortaya çıkar. Tarihi geçmişi olan şehirler, bu özelliklerini şehrin tanıtımında çok sık kullanır. Türkiye için konuşursak; İstanbul bu duruma en güzel örnektir. Konya denince akla Mevlana’nın gelmesi Maraş dondurması Antep baklavası Adana kebabı Manisa Mesir Macunu Isparta Gülü ve halısı

17

18 YAVAŞ YEMEK HAREKETİ Carlo Petrini, 1986 yılında Roma Piazza di Spagna’da açılan Mc Donalds restoranına tepki olarak Slow Food Hareketi’ni kurmuştur. Yavaş Yemek (Slow Food); demokratik, ortak kültür ve iyi yemek sanatı arayışında olan gönüllü üyelere dayalı kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyondur. Üyelik herkese açık ve bireyseldir. Örgütün merkezi Bra’dır. Hareketin temelini convivia oluşturur. Convivia; yerel ürünleri ve gelenekleri teşvik etmek, basit geleneksel aşçılık ve yemek yeme toplantıları düzenlemek, Yavaş Yemek mesajını yaymak ve eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluşan Yavaş Yemek Üye Grupları’dır. Hareket dünya geneline yayılmış üyelere sahiptir. Üye ağları, yerel gruplar tarafından organize edilmektedir. Condotte( İtalya) ve Convivia’lar ( Dünyanın herhangi bir yerinde) liderleri tarafından koordine edilmektedir. 400 Condotte İtalya’da ve 800’den fazla Convivia 50 ülkede aktif faaliyet göstermektedir.

19 Yavaş Yemek Hareketi paylaşılan deneyimlere dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Bu; iyi, temiz ve adil olmak üzere üç boyutlu bir kavramı içermektedir. İyi: Gıdanın gerçek bir tat, aroma ve görünüşe sahip olması boyutunu içerir. Temiz: Sürdürülebilirlik boyutunu kapsar. Adalet: Sosyal sürdürülebilirlik boyutudur.

20 Hareket Neyi Amaçlar? Yiyecek ve şarap kültürünün gelişmesine, tanıtılmasına önem veren uluslararası bir organizasyondur. Dünya genelinde gıda ve tarım bio-çeşitliliğini savunur. Evcil ya da vahşi hayvan ve sebze türlerini korur. Lezzetlerin standartlaştırılmasına karşıdır. Tüketicinin bilinçlenme gereksinmesini destekler. Gıda ve gastronomik geleneklerin bağlı olduğu kültürel kimliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır. Yiyecek ve tarım alanında geleneklerden miras kalan işleme tekniklerini araştırır.

21 Hareketin Simgesi Neden Salyangoz?
Salyangoz yavaş harekettir. Yavaşlık temel erdemdir. Akıl ve ağırbaşlılığı ifade eder. Yavaş Yemek bu düşünsel yapıyı genişleterek; yavaşlığı, uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar. Salyangoz, insanlığın bugün için ulaştığı doğa bilgisinin değerini temsil etmektedir.

22

23 Yavaş Yemek İşlevleri 1.Koruma İşlevi Bilimsel Araştırmalar
Üreticileri Destekleme Yerel Yönetimleri Destekleme 2.Eğitim İşlevi Etkinlik Organizasyonları Lezzet Eğitimi Akademik Eğitim

24 Yavaş Yemek ve Gıdaların Geleceği
Sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin temel çözümü; Daha yerel, demokratik ve katılımcı Şirketleşmeyen Ekolojik ve özgün değerleri olan Küçük ölçekli organik tarım uygulayan geleneksel tarım topluluklarına doğru değişimle gerçekleşir. Bu topluluklar; çeşitlilik, sinerji ve dönüşüm ilkelerine dayalı sürdürülebilir bir uygulama sağlamalıdır.

25 Orada Ne Bulacağını Asla Bilemezsin!

26 Yavaş Yemek; küreselleşmeyi yerelliğe karşı bir tehdit olarak görmek yerine, mükemmellik kültürünü büyük oranda geliştirmek için bir fırsat olarak görmektedir. Uluslararası Yavaş Yemek Hareketi, network sayesinde bireysel deneyimler ve dünya çapında deneyimlere kadar yerel seviyede takip edilen kalite temelli gelişim yollarıyla bilgiyi paylaşmakta ve yaymaktadır. Bu yüzden bilgi yayma yeteneği, organizasyonun potansiyel iş gelişimini etkileyen kıymetli bir değerdir.

27

28

29

30 Yavaş Kent Hareketi Yavaş Kent (Citta Slow) (Slow City) Hareketi, Yavaş Yemek felsefesini küçük kentlerin tasarım ve planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. Hareket; kendi halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmak için orijinal fikir, deneyim ve bilgiyi uluslararası yavaş kent ağları üzerinden paylaşarak çalışmayı amaç edinmiş bir olgudur. Yavaş Kent-Sakin Şehir Hareketi, 1999 yılında Yavaş Yemek Hareketi’nin kurucusu Carlo Petrini ve dört kurucu kentin (Chianti,Orvieto,Bra ve Positano) belediye başkanlarının Yavaş Kent Sözleşmesi’ni imzalamasıyla doğmuştur.

31

32 Kardan önce Zevk Genel Müdürden Önce İnsan Hızdan Önce Yavaşlık Hareket boş bir hayal mi yoksa bir pazarlama hilesi mi? Hareketin manifestosunda ant içilen 55 kalem konu: Gürültü ve trafiği azaltmak, yeşil alanları ve yayalara ayrılmış bölgeleri artırmak; kendi mahsulünü satan yerel çiftçileri, dükkanları ve restoranları desteklemek; çevreyi koruyan teknolojiler geliştirmek; yerel estetiği ve yemek geleneklerini korumak; misafirperverliği ve komşuluk ilişkilerini yaymak. Bu reformların birleşince toplamlarından fazla bir yarar getirecekleri, insanların şehir yaşamı hakkındaki düşüncelerinde bir devrime yol açacakları umulmaktadır. Yeni bir iklim, yaşama yeni bir bakış yolu. Diğer bir deyişle Yavaş Şehir anlayışı yavaşlatılmış hızlı şehirden öte bir şey.

33 Cittaslow Nedir? Cittaslow Ne Değildir?
Şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarını düşünmeleri ve bu özelliklerini korumak için farklı stratejiler geliştirmeleridir. Geriye gitmek veya eskide yaşamak değildir. Şehrin değerlerine, esnafına ve halkına sahip çıkması ve bunu gelecek nesillerle paylaşmasıdır. Yerel zanaatları, tatlıları ve sanatları sadece eskilerin hatırlayabildiği kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları çocuklarımızla ve misafirlerimizle paylaşmaktır. Teknolojiye karşı çıkmak değildir. Tam tersine, belediye hizmetlerinin internet ortamına taşınması ve kent halkının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için eğitilmesidir. Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikayesinin uyum içinde, şehir sakinlerinin ve ziyaret edenleri zevk alabilecekleri bir hızda yaşamasıdır. Arabaya binmeyi yasaklamak değildir. Ancak, araçların girmediği, şehir sakinlerinin ve şehri ziyaret edenlerin rahat bir nefes almak için dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için bisiklet ve fayton kullanımını özendirmek ve kullanılması için gerekli altyapıyı sağlamaktır.

34 Cittaslow Nedir? Cittaslow Ne Değildir?
Hava, gürültü, ışık ve elektro manyetik kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve sağlığı tehdit etmeyecek seviyede tutulmasıdır.Çevreye ve insana zararlı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının ve enerji tasarrufunun teşvik edilmesidir. Daha yavaş yemek değildir. Ancak daha sağlıklı olan yerel besinlerin, organik ürünlerin ve yemeklerin özendirilmesidir. Okullarda çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine eğitim programları düzenlemektir. Belki de en önemlisi bir şehrin kendini dünyadaki binlerce aynı şehirden farklılaştırmasıdır.

35 Yer temelli yaşam kalitesinin önemini vurgulayan Yavaş Kent Hareketi’nin temel amaçları;
Teknolojiyi kullanarak, yaşamın kaliteli ve çekilebilir olmasını sağlamak, Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak, Yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.

36 Hedef; Yerel toplumun ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini yükseltmek
Çevre ve kentsel doku kalitesini teknoloji kullanımını teşvik ederek iyileştirmeye çalışmak Kentin karakterine katkıda bulunan şarap ve yiyecek üretimini, kentin kendisinin korumasını sağlamak Yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletişimi ve diyaloğu teşvik etmek Çevrenin korunması, sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesi ve kent yaşamının iyileştirilmesi kapsamında doğal ve çevreye dost tekniklerle yiyecek üretimine destek sağlamak

37 2014 KASIM’DA YENİLENEN LİSTEYE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT CİTTASLOW SAYISI
Akyaka MUĞLA Gökçeada ÇANAKKALE Halfeti ŞANLIURFA Perşembe ORDU Seferihisar İZMİR Taraklı SAKARYA Vize KIRKLARELİ Yalvaç ISPARTA Yenipazar AYDIN

38 ÜYELİK SÜRECİ Başvuru Mektubunun Hazırlanması
Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye Ağı sekretaryası ve koordinatörlüğü yürütmektedir. Üyelik başvuruları için başvuru noktası Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem’dir.Birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının ’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow felsefesiyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Başvuru Mektubunun Hazırlanması Başvuru Mektubunun Değerlendirilmesi Bilgilendirme Toplantısı ve Değerlendirme Ziyareti Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Teslimi Başvuru Dosyasının Değerlendirilmesi Başvuru Dosyasının Genel Merkeze Gönderilmesi Ve Üyelik İlanı

39 Cittaslow Üyelik Kriterleri
1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow Birliği nüfusu altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye olmak için, birliğin belirlediği kriterleri gerçekleştirmek için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekmektedir yılında birliğin belirlediği kriterler, birliğin sadece İtalya veya Avrupa’da değil bütün dünyada yayılması sonucu daha evrensel bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan çalışmanın Birlik tarafından onaylanmasının ardından geçerli olan yeni kriterler ilk aşamada deneme amaçlı bir sene deneme süresine tabi tutulacaktır.

40 1.ÇEVRE POLİTİKALARI 1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi * 1.2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi * 1.3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması 1.4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması * 1.5. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi 1.6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması * 1.7. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu

41 1.8. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
1.9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması 1.10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması * 1.11. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 1.12. Biyoçeşitliliğin korunması

42 2.Altyapı Politikaları 2.1. Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları 2.2. Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması * 2.3. Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri 2.4. Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması 1 * 2.5. Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması * 2.6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler 2 * 2.7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik 2.8. Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı 3

43 2.9. Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı *
1 Elektrikli otobüs, dik yokuşlarda yürüyen merdivenler vb. 2 Kent merkezlerinde ve/veya hastanelerde hamileler için özel park yeri ayrılması gibi 3 Tarihi kent merkezlerinde mal dağıtımı için havayı kirleten araçlar yerine elektrikli veya motorsuz taşıtlar gibi kirlilik yaratmayan taşıtların tercih edilmesi

44 3.Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
3.1. Kentin direnci için planlama 3.2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin arttırılması için programlar 4* 3.3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması ** 3.4. Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 5 3.5. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması * 3.6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması * 3.7. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması 6 * 3.8. Kentin internet ağına sahip olması 7*

45 3.9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması 8*
3.10. Tele çalışmanın geliştirilmesi 9 3.11. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki 10 3.12. Sosyal altyapıyı desteklemek 3.13. Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki 11 * 3.14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi ** 3.15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması * 3.16. Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel alışveriş merkezlerinin yaratılması 12 * 3.17. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı 13

46 4 Sokak mobilyaları, turizm levhaları, kentsel peyzaj ve korunması
5 Kentin daha yaşanabilir olması için çalışmalar yapmak. Örnek olarak işe gidiş ve çıkış saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığını azaltmak için okulların veya kamu kurumlarının mesai saatlerini kaydırmak. İş yerlerinde kreş açılmasını teşvik etmek de örnek verilebilir. 6 Biyomimari vb. 7 Fiber optik, kablosuz sistemler 8 Gürültü, elektrik sistemleri vb 9 Bilgisayar bağlantısıyla evden çalışma 10 Pasif ev vb 11 Pasif ev vb 12 Tarihi kent merkezlerinde yer alan geleneksel kasap, fırın, bakkal vb. dükkanların desteklenmesi 13 Metre küp olarak

47 4.Tarımsal,Turistik,Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar
4.1. Agroekolojinin geliştirilmesi 14 ** [2] 4.2. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması * 4.3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması * 4.4. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini arttırmak 15 * 4.5. Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse organik ürünlerin kullanılması 16 * 4.6. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi * 4.7. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması * 4.8. Otel kapasitelerin arttırılması 17 *

48 4.9. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
4.10. Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için yeni fikirlerin varlığı 14 Yerel ürünlerin sertifikalandırılması, kültür müzeleri kurulması 15 Bölgedeki halkının hizmetlere ulaşımını arttırmak 16 Mümkünse yerel organik ürünlerin kullanılması. Okul kantinleri vb 17 Yatak sayısının nüfusa yıllık oranının değerlendirilmesi [2] Agroekoloji’den kastedilen tarımda ekolojik prensiplerin uygulanması. Bu bağlamda asıl amaç kimyasal ürünlere ve fosil yakıtlara mümkün olduğunca az bağımlı bir “agrosistem” oluşturmak. Bu metotlar ziraatın iklim değişikliklerine adapte olmasını sağlar, su ihtiyacını %30 azaltır ve enerji giderlerini %60 indirir. Güney Afrika gibi bazı örneklerde gelirin altıya katlandığı gözetlenmiştir. (Kaynak: Oliver De Shutter, “ Agroecology UN Report”, 2011)

49 5.Misafirperverlik,Farkındalık ve Eğitim İçin Planlar
5.1. İyi karşılama 18 * 5.2. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak 19 * 5.3. Yavaş güzergahların mevcut olması 20 5.4. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi 5.5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim görmesi ** 5.6. Sağlık eğitimleri 21 5.7. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek * 5.8. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı

50 5.9. Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi *
5.10.Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı * 18 Kenti ziyaret edenlere yönelik çalışacak bir karşılama/tanıtım görevlisinin belirlenmesi, görevlendirilmiş kişilerin eğitimi, yönlendirme levhaları, ziyaretçilere uygun altyapı olanakları ve tanıtım ofisleri gibi bu alanda çalışan noktarların mesai saatlerinin düzenlenmesi 19 Fiyatların ve tarifelerin açık bir şekilde sergilenmesi 20 Basılı olarak veya internet sayfasında ve web üzerinde 21 Obezite, diyabet vb. sorunlara yönelik çalışmalar

51 6.Sosyal Uyum 6.1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
6.2. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 22 6.3. Engelli kişilerin entegrasyonu 6.4. Çocuk bakımının desteklenmesi 6.5. Genç neslin istihdam durumu 6.6. Yoksulluk 6.7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti 6.8. Farklı kültürlerin entegrasyonu 6.9. Politikaya katılım

52 6.10. Belediyenin kamu konut yatırımı
22 Azınlıkların veya farklı etnisiteye sahip kesimlerin yaşadıkları mahallelerde yaşayan insanların yerleşim yoğunluğu değerlendiriliyor. Örneğin şehrin “normal” bir mahallesinde kilometrekare başına 100 kişi düşerken şehrin “etnik” mahallesinde 300 kişi düşmesi, yerel yönetimin entegrasyon konusunda başarısız olduğu anlamına geliyor ve aday kentin bu kriterden düşük puan almasına neden oluyor.

53 7.Ortaklıklar 7.1. Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
7.2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile desteklemek 7.3. Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak

54

55 Seferihisar Belediyesi’nin Cittaslow Çalışmaları
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ve enerji tasarrufuna yönelik projeler hazırlanması Tarihi merkezlerin ve/veya kültürel ve tarihi değer çalışmalarının geliştirilmesi ve ıslah edilmesi için planlar Güvenli ulaşım ve trafik için planlar “Yavaş” felsefesini kazanmada sosyal yapıların dahil edilmesi için programlar Reklam grafikleri, panolar ve trafik işaretlerinin düzenlenmesine dair belediye planı Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” oluşturulması için planlar

56 Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi için br program
Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin zaman çizelgesine uygun şekilde kaldırılması Toplu ve özel alanlarda; önemli ve çevresel olarak uygun bitkilerle, tercihen bahçe/peyzaj mimarisi ölçütlerine uygun çizgilerdeki yerel bitkilerin yetiştirilmesine yönelik promosyon ve programlar Organik ve/veya yerel topraklarda üretilmiş ürünlerin kullanılması ve restoranlar, okul kafeteryaları ve himaye altındaki yapılarda yerel geleneklerin muhafaza edilmesi Yerel kültürel etkinliklerin teşvik ve muhafaza edilmesi Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması, vatandaşlar için internet tabanlı bir belediye ağı oluşturulması ve vatandaşların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri.

57 Bozulmakta olan kentsel alanların ve şehrin yeniden kullanılmasına yönelik projeler
Yerel üretimi korumak Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetişmiş yerel ekinler için geliştirilmesi Şehrin “yavaş” güzergahlarının düzenlenmesi Okulları ve kamusal binaları bağlayan bisiklet yolları

58

59 Seferihisar 5 Hedef 41 Proje
Mahalle Parkları Mandalin Parkı Dutlaraltı Meydanı Girlen Parkı Çocuk ve Gençlik Meydanı Okul Tarlaları Plaj Futbolu Sahası Pedallı Kamp Tepecik Kadın Emeği Evi Kadınlar Kahvesi Eski Dostlar Kahvesi Engelsiz Yaşam Seferberliği Okul Seferberliği Tohum Seferberliği Seferihisar Can Simidi Fonu E-kasaba Yaratıcı Yazarlık Okulu Mavi Seferihisar Bisiklet İstasyonları

60 Seferihisar Doğa Mirası
Teos Doğa Parkı Cami Seferberliği Sokak Hayvanları Evi Ürkmez Sineması Cihan Ünal Tiyatrosu Seferihisar Müzisyenleri Seferihisar Kültür Müzesi SeferiSinema Seferihisar Kitapları Yavaşlayın Seferihisar’dasınız! Mahalle Seferberliği Yaşayan Kale Sakinşehir Otoparkı Sakin Tur Minibüsü Çevre Seferberliği Bereketli Sulama Projesi Seferikart Sakin Şehir Genel Kurulu Seferihisar Organik Pazarı Mandalina İşletme Tesisi Doğa Okulu

61

62

63 “Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır; hızın düzeyi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır. Bir şey anımsamak isteyen kimse yürüyüşünü yavaşlatır. Buna karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır.” Milan KUNDERA


"KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları