Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONFÜÇYANİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONFÜÇYANİZM."— Sunum transkripti:

1 KONFÜÇYANİZM

2 KONFÜÇYANİZM M.Ö. 6.yy.’da Şunkiyu döneminde kurulur.
Büyük Rehber olarak bilinen Konfüçyüs (K’ung Fu Tzu) tarafından kurulmuştur. Taoizm’den sonra ikinci büyük Çin milli dini. Taoizim’le bir çok benzerliği var. Bireyin erdemli olması merkezli. Toplumun saadetini devletin saadetine bağlar. Bu sebeple özellikle yöneticilere yönelik tavsiyeler ihtiva eder. Çin’ de yoğun olarak, Vietnam, Kore, Japonya ve Tayvan’da inananları vardır.

3 Tanrı Anlayışı Çin’in en büyük tanrısı, tabiatın düzenini koruyan, onu idare eden Tien (Gök Tanrı) ve kainattaki düzenin koruyucusu anlamındaki tanrının diğer bir ismi olan Tao’ya inanılır. Tao, hükümdarları halkın saadeti için görevlendirir. Korur, gözetir, bilgilendirir. Ceza ve mükafatı vardır. Tanrı’nın koymuş olduğu kuralları bilmek ve onlara göre davranmak, insanı mutluluğa götürür.

4 Kurucusu Konfüçyüs, M.Ö. 551’de Lu eyaleti Zu köyünde doğdu. 3 yaşında babasını,17 yaşında annesini kaybeder. Bekçilik ve öğretmenlik yapar. 51 yaşında devlet memuru olur. İdareci ile anlaşamadığı için görevinden istifa eder. 55 yaşından itibaren görüşlerini anlatmaya başlar. İnsanlar etrafında toplanır. Tebliğ gezileri yapar.

5 Kurucusu İdarecilerin Görüşlerini reddetmesi yazmaya iter. 68 yaşında Çin’e ait eski metinlerin derlemeye başlar.Bu eserler, daha sonraları Konfüçyanizm’in 5 Klasik metni olarak bilinecektir. Konfüçyüs, M.Ö. 479’da ölmüştür. Hayatta iken hızlı yayılmamıştır. M.Ö.206-M.S. 9 yıllarında Han Hanedanlığı döneminde yayılmaya başlamıştır. M.Ö. 2.yy.’da Vudi döneminde devlet dini kabul edilir.

6 Kurucusu

7 Kutsal Kitapları BEŞ KLASİK (VU KİNG)
Konfüçyanizm’in en önemli dini metinleridir. 68 yaşından sonra eski Çin metinlerini derlemeye başlar. Değişiklikler Kitabı (Yi King): En eski Çin yazını, Metafizik ve semboller Tarih Kitabı (Şu King): En eski tarih kitabı Şiirler Kitabı (Şi King): 305 şiirden oluşur. En eski şiir Törenler Kitabı (Li King): İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları (Şun Kiyu King): Konfiçyüs’e ait. Güncel

8 DÖRT KİTAP (SE ŞU) Konfüçyüs’ün Konuşmaları (Lun Yü): Ölümü sonrası talebeleri derler. Mensiyüs’ün Sözleri (Mong Tse): Havarisi Orta Yol Doktrini (Şung Yung): Varlığın uyumu Büyük Bilgi (Ta Hsiah): Ahlak, siyaset, eğitim

9 İnanç Yapısı Ahiret inancı belirsizdir. Bu dünyanın iyiliğine göre olacağına inanılır. İyi-iyi, kötü-kötü Kötülüğün karşılığı dünyada görülür. İnsanın dünyaya geliş gayedi, doğruluğu gerçekleştirmektir. Jin: Başkalarına karşı saygılı olma Yi: Adalet ve görev ahlakı Ksiao: Atalara ve ebeveyne karşı sevgi ve saygı

10 İnanç Yapısı Yin ve Yang İnancı Evreni idare eden başlıca prensiptir.
Olumlu-olumsuz, iyi-kötü gibi iki zıt ilkeyi temsil eder. Kainatta her şey Yin ve Yang ilkesine göre meydana gelir. Taoizim’de de önemli bir inanç esasıdır. Siyah (Yin): Yeryüzü, edilgenlik, olumsuzluk, karanlık, dişiliktir renk ile temsil edilir. Beyaz (Yang): Gökyüzü, etkinlik, olumlu olan, aydınlık, erilliktir.

11 İbadet Yapısı Gök Tanrı’ya, Yer’e ve atalara tapınma
Tütsü yakılır, hububat, şarap, kurban sunulması, dini müziklerin çalınması ve dans, toplu halde dua Bireysel ibadet ve dua şart değildir. Konfüçyanizm’de rahip sınıfı yoktur. İmparator ayin yönetir.

12 İbadet Yapısı Tanrı’ya, Ruhani Varlıklara ve İlahlara Dua ve İbadet: Gök tanrı ve ölülerin ruhlarına dua Atalara Saygı: Dua köşesi Kutsal Varlıklara Kurban Sunmak: 22 Aralık. Mezarlarta kurban sunumu. Konfüçyüs’e Yapılan İbadet: Şarap, tahıl …

13 Mezhepleri 2 Mezhep Zu Ksi’nin ( ) kurduğu mezhep, Konfüçyüs’ün öğretilerinin mistik yorumu benimsenmektedir. Vang Yangming’in ( ) kurduğu mezheptir. Konfüçyüs’ün doktrininin doğru anlaşılmasının rasyonel açıklamalarla mümkün olacağını savunmaktadır.


"KONFÜÇYANİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları