Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BM-103 Programlamaya Giriş Güz 2014 (7. Sunu)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BM-103 Programlamaya Giriş Güz 2014 (7. Sunu)"— Sunum transkripti:

1 BM-103 Programlamaya Giriş Güz 2014 (7. Sunu)
(Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

2 GERİYE SADECE 1 VEYA 0 DEĞERİNİ DÖNDÜREN FONKSİYONLARIN if ve while YAPILARINDA KOŞUL OLARAK KULLANILMASI Bundan önceki derslerimizde if ve while deyimlerini kontrol amacıyla kullanılacak koşulları oluştururken sadece ilişkisel ve mantıksal operatörlerden faydalandık. Bundan sonra if ve while deyimlerinin yanında koşul olarak geriye sadece 1 veya 0 değerini döndüren ve bizlerin oluşturduğu alt (yardımcı) fonksiyonları da kullanabileceğiz. if AsalMi(n) %birşey yap end while ~RakamlariFarkliMi(n) %birşey yap end

3 İPUCU Bilgisayar programlamada, geriye 1 veya 0 değerini döndüren MATLAB fonksiyonlarının adlarının sonuna Mi veya Mu eklerini getiren ve böylece onları diğer fonksiyonlardan kolayca ayırt edebilmeye imkan tanıyan bir notasyondan faydalanılır. Bu türden fonksiyon adlarına örnek olarak TekSayiMi, AsalSayiMi veya SayininRakamlariFarkliMi verilebilir.

4 UYGULAMA Kendisine parametre olarak aldığı sayı bir tek sayı ise geriye 1 değerini aksi takdirde geriye 0 değerini döndüren bir MATLAB fonksiyonunu TekSayiMi.m adındaki fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız. function sonuc=TekSayiMi(sayi) sonuc=mod(sayi,2); KOMUT PENCERESİ >>TekSayiMi(9) ans= 1 >>TekSayiMi(8)

5 UYGULAMA Kendisine parametre olarak aldığı bir alt limit ile bir üst limit arasındaki tek sayıların adedini hesaplayarak geriye döndüren bir MATLAB fonksiyonunu AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla.m adındaki fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız. Programın çalışabilmesi için bu alt fonksiyonun çalışma dizini altında tanımlı olması (mevcut olması) gereklidir. function teklerSayaci=AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla(altLimit,ustLimit) teklerSayaci=0; for i=altLimit:ustLimit if TekSayiMi(i)%Geriye 1 veya 0 Döndüren Alt Fonksiyon teklerSayaci=teklerSayaci+1; end KOMUT PENCERESİ >>AraliktakiTeklerinSayisiniHesapla(1,100) ans= 50

6 return Komutu Yazdığınız MATLAB programını herhangi bir anda (programın normalde sona erdiği noktanın haricinde - early termination) sona erdirmek için return komutunu kullanabilirsiniz. Eğer return komutu ana program içerisinde kullanılmışsa, kontrol komut penceresindeki klavyeye geçer. Eğer return komutu bir fonksiyon içerisinde kullanılmışsa, kontrol bu fonksiyonu çağıran ana fonksiyona devredilir. return komutunun hata ayıklama modundan çıkmak için de kullanıldığını hatırlayınız.

7 Soru: Ax²+Bx+C=0 şeklinde verilen 2
Soru: Ax²+Bx+C=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çiziniz.

8 ÇÖZÜM 1 ÇÖZÜM 2 DÜZYAZI M ÇÖZÜMLER A=input('A Katsayısını Giriniz= ');
B=input('B Katsayısını Giriniz= '); C=input('C Sabitini Giriniz= '); delta=B^2-4*A*C; if delta<0 disp('Kökler Sanal'); else x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A); x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A); fprintf('1. Kök : %f \n', x1); fprintf('2. Kök : %f \n', x2); end A=input('A Katsayısını Giriniz= '); B=input('B Katsayısını Giriniz= '); C=input('C Sabitini Giriniz= '); delta=B^2-4*A*C; if delta<0 disp('Kökler Sanal'); return; %Programı Ani Sonlandır end x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A); x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A); fprintf('1. Kök : %f \n', x1); fprintf('2. Kök : %f \n', x2); DÜZYAZI M ÇÖZÜMLER

9 ÇÖZÜM 3 1. FONKSİYON M ÇÖZÜM
function IkinciDereceDenkleminKokleriniHesapla(A,B,C) delta=B^2-4*A*C; if delta<0 disp('Kökler Sanal'); else x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A); x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A); fprintf('1. Kök : %f \n', x1); fprintf('2. Kök : %f \n', x2); end Çözümün hem if ve hem de else bloğunda kök hesabı yaptırılmadığı için (sadece else bloğunda yaptırılıyor) geriye belirli bir değer döndürülmediğine dikkat ediniz. Bu yüzden imza satırında bir atama operatörü kullanılmamıştır. 1. FONKSİYON M ÇÖZÜM

10 ÇÖZÜM 4 2. FONKSİYON M ÇÖZÜM
function IkinciDereceDenkleminKokleriniHesapla(A,B,C) delta=B^2-4*A*C; if delta<0 disp('Kökler Sanal'); return; %Programı Ani Sonlandır end x1=(-B+sqrt(delta))/(2*A); x2=(-B-sqrt(delta))/(2*A); fprintf('1. Kök : %f \n', x1); fprintf('2. Kök : %f \n', x2); İmza satırında bir atama operatörü kullanılmadığına, yani fonksiyonun geriye bir değer döndürmediğine dikkat ediniz. 2. FONKSİYON M ÇÖZÜM

11 Olmayana Ergi Yöntemi ile İspat
Bu ispat yöntemi doğruluğu gösterilmek istenen bir ifadenin yanlış olduğunu kabul ederek bir ispat yolculuğuna koyulur. Yöntem, eğer bu (yanlışlığı ispat) yolculuğu esnasında bir çelişkiyle karşılaşırsa başta yanlış olduğunu kabul ettiği ifadenin aslında doğru bir ifade olduğunu ispatlamış olur. Bu yöntem tam ters bir mantıkla da çalışır.

12 UYGULAMA Kendisine parametre olarak aldığı sayı bir çift sayı ise geriye 1 değerini aksi takdirde geriye 0 değerini döndüren bir MATLAB fonksiyonunu CiftSayiMi.m adındaki fonksiyon m-dosyasının içerisine yazınız. function sonuc=CiftSayiMi(sayi) sonuc=0;%Sayının Çift Sayı Olmadığını Kabul Et if mod(sayi,2)==0 sonuc=1;%Başlangıç Kabulünü Değiştir end KOMUT PENCERESİ >>CiftSayiMi(8) ans= 1 >>CiftSayiMi(9)

13 GizemliFonksiyon.m function GizemliFonksiyon(n)
clc; if (n<2)||(n>20) disp('Beklenen Aralıkta Bir Giriş Değil.'); return; end for i=1:n if (i==1)||(i==n) for j=1:n fprintf('#'); %Ekrana # Bas fprintf('\n'); else Bas for j=2:(n-1) fprintf(' '); %Ekrana Boşluk Bas Yanda verilen GizemliFonksiyon.m adlı fonksiyon m-dosyası genel olarak nasıl bir iş yapar? Komut penceresinde çalıştırılan GizemliFonksiyon(10) nasıl bir ekran çıktısı verir? Çözüm: Fonksiyon içerisinde n gördüğünüz her yere 10 rakamını yerleştirip sanki MATLAB programıymışsınız gibi  fonksiyonu satır satır işletmelisiniz. 13

14 KİTAPTAKİ 22.7-22.30 ARASI UYGULAMALARI BİRLİKTE YAZALIM VE ÇALIŞTIRALIM.


"BM-103 Programlamaya Giriş Güz 2014 (7. Sunu)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları