Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZIM KURALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZIM KURALLARI."— Sunum transkripti:

1 YAZIM KURALLARI

2 Gökbilimi ve coğrafyayla ilgili konuların anlatımında “Dünya” ile öteki gezegen adları, “Güneş” ve “Ay” sözcükleri büyük harfle başlar. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? A)Nükleer silahlar, Dünya’yı tehdit ediyor. B)Ay, Dünya’ya en yakın gökcismi ve Dünya’nın uydusudur. C)Gezegenlerin yörüngesi, Güneş’ten uzaklaştıkça genişlemektedir. D)Sanatçının dünyasında karamsarlığa yer yoktur.

3 CEVAP:A’dır

4 1.Solonda konsolos Vefik Bey’in arkadaşları oturuyordu.
2.14 Aralık Salı günü yapılan toplantı çok verimli olmuştu. 3.Başkalarına kızıpta bize bağırmaya hakkın yok. 4.Göz göze geldiğimizde ne demek istediğini anlamıştım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı vardır? A)1 – 2 B)1 – 3 C)2 – 3 D)2 – 4

5 CEVAP:B’dir

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Kuzey Anadolu Fay hattı batılı uzmanlarca inceleniyor. B)Bu yılki yarışma Güney Kore’de yapılacak. C)Güneydoğuya bakan odalar yazın çok sıcaktır. D)Karadeniz’in doğusuna doğru yol alıyorduk.

7 CEVAP:A’dır

8 Aşağıdakilerin hangisinde “– ki  ” ekinin veya “ki” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A)Madem ki gelmeyecektin, niye bizi beklettin? B)Masadaki kalemi alıp cebine koydu. C)Desem ki, vakitlerden bir nisan akşamıdır. D)Kenarda ki yoldan gidersek iyi olur.

9 CEVAP:B’dir

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)Söyliyecek sözü olmasına rağmen hep sessiz kalırdı. B)Samimi olmayan bir hayatın güzel yanı olmaz, diyordu. C)Dün kalabalık bir sokakta yanlızca seni gördüm. D)Ona şu anda sürpriz bir doğumgünü hazırlıyoruz.

11 CEVAP:D’dir

12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)Mirastan herbirine eşit ölçüde pay verildi. B)Bu olaya milletçe tepkimizi göstermeliyiz. C)Düşünki akrabaların seni arayıp sormadı. D)Bahse girerim o da pişman olmuştur.

13 CEVAP:D’dir

14 Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A)Tuz gölünde değişik balıklar yaşayamaz. B)Cemil bey, toplantı için Ankara’ya gitti. C)Bu yazıyı bir Edebiyat Dergisi’nden aldım. D)İstanbul Üniversitesi’nde bir profesör konuşma yaptı.

15 CEVAP:D’dir

16 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)Cumhuriyetin 75’nci yılını kutladık. B)Saat 16:15’de sizinle görüşelim. C)Elindeki kalemlerin 10’nunu bana verdi. D)Bizim çocuk 5’er 5’er saymayı öğrenmiş.

17 CEVAP:D’dir

18 Aşağıda verilen cümlelerin hangisi, noktalama yönünden doğrudur?
A)1995, 1996 öğretim yılı başarı ve mutluluk yılı olsun. B)Arkadaşım Ahmeti, ne derseniz deyin, hem severim, hem sayarım. C)Onu seviyorum; Fakat beni anlamıyor. D)Görevimiz: Çalışmak, araştırmak ve başarmaktır

19 CEVAP:B’dir

20 Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur?
A)Hiçbirşey istemeden, çekip gitti. B)Birtakımı başarıya götüren en önemli etken çalışmaktır. C)Birşey söylemeden nereye gidiyorsun? D)Herhangi bir tartışma olmadan toplantı sona erdi.

21 CEVAP:C’dir

22 (1) Cahit Sıtkının söylediği gibi, bu zamanlarda hiçbir şey insanı sarsmaz, kandıramaz. (2) Etrafındaki hiçbir şey insana zevk vermez olur. (3) Yaşamı sürükliyen makara kopmuştur içinde, heyecanın mumu sönmüştür. (4) Birşey , adını bilmediği birşey eksilmiştir yaşamından. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) 1        B) 2            C) 3               D) 4

23 CEVAP:B’dir

24 Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinde yardımcı fiil ayrı yazılır?
A) Kahrolmak B) Emretmek C) Varolmak D) Hissetmek

25 CEVAP:C’dir

26 Aşağıdaki cümlelerde yer alan “ki” lerden hangisi, kelimeden ayrı yazılmalıdır?
A) Çoğu zaman, evdeki hesap çarşıya uymaz. B) Çocuk, bahçedeki çiçekleri zevkle suluyordu. C) Onu görünce öyle şaşırdımki anlatamam. D) Emre, elindeki bayrağı coşkuyla sallıyordu.

27 CEVAP:C’dir

28 Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bu bölgede zeytin yetişmez. B) Bu okulda dört yıl okudum. C) Bu sokakta geçti çocukluğum D) Bu şehirde Ege kıyısında yer alır.

29 CEVAP:D’dir

30 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Semiha Hanım’lar uzak bir semte taşınmıştı. B) Artık Ziya’nın taşgınlıklarını önleyemiyorduk. C) Gerçeği öğrenmek istiyenleri de azarlıyordu. D) Virgül dergisinin son sayısını alamadım.

31 CEVAP:D’dir

32 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)  Anlaşılan bura da rahat yok bize. B)  Aile’lerin bu konuda aykırı davranmaması gerekiyor. C)  Bu pikniğe Mehmet,siz gitmeyiz. D)  Demek ki bizim iyiliğimizi düşünüyormuş.

33 CEVAP:D’dir

34 Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yoktur?
A) Böylemiydi benim insanlarım B) Temiz şeyler düşündük ter temiz C) Dünyayı dolu dizgin sevenler D) Koklayasıgeldi bütün sevgileri

35 CEVAP:C’dir

36 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Ahmet ağa güvercinlerine gözü gibi bakıyor. B) Elmanın eşkimsi bir tadı vardı. C) Anlışanlı zaferlerle doludur tarihimiz. D) Şehrin birçok yerinde parklar vardı.

37 CEVAP:D’dir

38 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Sabahki adam, 2’inci odada sizi bekliyor. B) Ondan haber almayalı yirmibir gün oldu. C) Onlar da gidince evde yapayalnız kaldı. D) Böyle davranmakla hiçte iyi yapmadığını anladı.

39 CEVAP:C’dir

40 Çamlıbelden Tokat’a doğru
Tozlu yolların aktığı ırmak Ben seni çokdan unuttum Sende unuttunmu, dön geri bak Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir yazım yanlışı yoktur? A) “de” ekinin yazımı B) “mi”nin yazımı C) kesme işaretinin kullanılmaması D) “de” bağlacının yazımı

41 CEVAP:A’dır

42 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Artık anladım ki, sensizliğe dayanamam. B) Şimdiki aklım olsaydı, öyle davranmazdım. C) Bu durumda kim kime ne desinki! D) Bak bizimki yine oyuncağını kırmış.

43 CEVAP:C’dir

44 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur?
A) Ucuzca bir otel arıyordu. B) Ahbapca bir tutum takındı. C) Kendisinden yaşca hayli küçüktü. D) Başını hafifce öne eğdi.

45 CEVAP:A’dır

46 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Çamlıbel’den Tokad’a doğru. B) Tozlu yolların aktığı ırmak! C) Ben, seni çokdan unuttum. D) Sen de unuttunmu, dön geri bak.

47 CEVAP:B’dir

48 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, deyip okuyup yazmayı da bırakmıştı. B) İkisi de yep yeni insanlar oluvereceklerdi. C) Bir çift sözetmeme iznin var mı, dedi. D) Bu dağların başında pınarlar varki suyun güzel anası pınarlar.

49 CEVAP:A’dır

50 Arzu’nun kurduğu cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Atmış yaşına gelmiş adamdan ne beklersin? B)Tarihi binanın dört yanında çiniymiş. C)Bütün yaşadıklarım her halde bir rüyaydı. D)Bugünlerde fiyatlar ateş pahası,hiçbir şey alamıyorum.

51 CEVAP:D’dir

52 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Kardeşim şimdi de bilye biriktiriyor. B)Onbinlerce taraftar meydanda toplanmıştır C)Gırtlağını yırtarcasına etrafındakilere bağırdı. D)Nur,odasında Türkçe dersine çalışıyor.

53 CEVAP:B’dir

54 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Onu o halde görünce Dünya başıma yıkılmıştı. B)Evin önyüzünü dün taşlarla süslemişler. C)Küçücük bir odada yapayalnız kaldım. D)Gözüne batan kipriği cımbızla çekti.

55 CEVAP:C’dir

56 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)İşçinin parası alınteri kurumadan verilmelidir. B)Herkes gülüp eğleniyordu;ama o acısıyla başbaşaydı. C)Bu yolda gidip her babayiğidin harcı değildir. D) Tolga Bey,kimseyi eliboş çevirmezdi.

57 CEVAP:C’dir

58 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)İçeri girdiğimde bu gramofonu görmemiştim. B)Lavabodaki borular iyice tıkanmıştı. C)Nemrut Gölü ve dağı turistik bir öneme sahiptir. D)Üstüste meydana gelen olaylar ailenin huzurunu kaçırdı.

59 CEVAP:A’dır

60 Arzu Nur koşu yarışmasında ……..’inci oldu
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse yazım yanlışı meydana gelir? A)5 B)7 C)8 D)1

61 CEVAP:B’dir


"YAZIM KURALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları