Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ

2 ÖZEL GEREKSİNİMLERİ OLAN ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU SINIFLARDA DERS ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
SINIF YÖNETİMİ

3 SINIF DÜZENİ FİZİKSEL ÖZELLİKLER:
Sınıfın genel görünüşü ve renkle ilgili olarak duvar,ışık,sınıf alanı ve depo kullanımı bilinçli yapılmalıdır. Dikkatlerini korumakta zorluk çeken çocukların dikkatlerinin dağılmaması için fazla uyarıcı olmayan bir yerde oturmalarına özen gösterilmelidir. Işığın yeterli ve doğru yerden gelmesi çok önemlidir.Duygusal bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan çocukların ışığa duyarlılıkları farklı olabilmektedir. SINIF YÖNETİMİ

4 DEVAM Okullar inşa edilirken ortopedik engelli çocuklar olabileceği düşünülmeli,tekerlekli sandalyelerini kullanabilme olanakları önceden planlanmalıdır. Sınıfta yapılacak değişiklikler önceden öğrenciye haber verilmeli ve onların görüşleri alınmalı,gerekli uyumu göstermeleri için onlara zaman tanınmalıdır. Sınıfta eğitim amacına göre oturma gruplarının olması faydalıdır. Sıra şeklinde oturmak dikkatin öğretmene verilmesini kolaylaştırır. Kümeler halinde oturmak,sosyal uyum zorluğu çeken öğrenciler için yarar sağlamaktadır. SINIF YÖNETİMİ

5 SINIF İKLİMİ Sınıf iklimi etkileşimlerin niteliği ile ilgilidir.
Öğretmenin ayrıcalığı ele alış şekli hoşgörülü ve duyarlı mıdır? Sınıfta işbirliği mi,rekabet mi ağırlık kazanmaktadır? Öğretmen olumlu pekiştirmeyi mi yoksa olumsuz pekiştirmeyi mi daha çok kullanmaktadır? Öğrencilerine sevgi ve saygı duyan,onlara karşı duyarlı olan öğretmenler daha az davranış surunu ile karşılaşmaktadır. Öğretmenin kendini ifade etme zorluğu olan öğrencinin en ufak girişimini dikkate alması,’Evet Ayşe,seni dinliyorum.”demesi öğrencinin kabul edilme duygusunun gelişmesine ve kendini ifade etmesine neden olacaktır. Öğrenciyi suçlamadan hatalarını açıklamak ve onun bu hatalarını kendisinin düzeltmesine yardımcı olmak,öğrencinin güvenini sarsmayacak aksine arttıracaktır. Her öğrencinin kendine özgü bir değer olduğuna inanan öğretmen,öğrencileri birbirleriyle karşılaştırmayacaktır ve kaynaştırma ortamlarının sağlıklı olmasını sağlayacaktır. SINIF YÖNETİMİ

6 SINIF KURALLARI Sınıf düzeninin iyi bir şekilde sağlanması için kurallar oluşturulmalıdır. Kurallar kısa ve öz olmalıdır. Olumsuz ifadeler yerine olumlu ifadeler kullanılmalıdır.Örneğin:” Merdivenlerde koşmayın” yerine “Merdivenlerden yavaş inin!”denmesi öğrenci için daha yol göstericidir. Yasaklayıcı ifadelerin engelleyici ve saldırgan tepkileri uyandırıcı etkisi olduğu gibi olumsuz davranışları çağrıştıran etkisi olduğu da unutulmamalıdır. SINIF YÖNETİMİ

7 DEVAM Kural sayısının fazla olması akılda tutmayı zorlaştırabilir ve öğrenciyi yıldırabilir. Önemli olan üç veya beş kural yeterli sayıdır.”Birer bire konuşalım.””Zil çalmadan derse girelim.” gibi ifadeler yeteridir. Kurallarla ilgili kararlar öğrencilerle birlikte tartışılarak alınırsa,öğrenciler daha bilinçli hareket edecekler ve kendi ürettikleri düşüncelere sahip çıkacaklardır. Bunun için problem durumların tartışılması ve çözüm için ne tür bir düzen gerektiğinin düşünülmesi öğrencilere aktif katılım olanağı sağlar. SINIF YÖNETİMİ

8 DEVAM Kuralların uygulanmasını sağlamak için örnek davranışların film veya dramatizasyonlar şeklinde izlettirilmesi,tekrar ettirilmesi ve davranışlar sonunda ödevler verilmesi önerilebilir. Kuralların dikkat çekecek şekilde sınıf panosunda yazılı olarak ve resimlerle birlikte yer alması bellekte korunmasına yardımcı olur. Kuralların uygulanmasını sağlamak için örnek davranışların film veya dramatizasyonlar şeklinde izlettirilmesi,tekrar ettirilmesi ve davranışlar sonunda ödevler verilmesi önerilebilir. Kuralların dikkat çekecek şekilde sınıf panosunda yazılı olarak ve resimlerle birlikte yer alması bellekte korunmasına yardımcı olur. SINIF YÖNETİMİ

9 KURALLARA UYULUP UYULMADIĞININ TAKİP EDİLMESİ
Sınıfta beklenen davranışlar açıklandıktan sonra öğrencilerin kurallara uyup uymadığı öğretmen tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol sağlanmazsa düzende süreklilik bozulabilir. Ödevlerin her gün düzenli yapılması isteniyorsa ve öğretmen çocukların ödevlerine karşın ilgisiz kalıyorsa,öğrencinin ödevleri zamanında yapma güdüsü azalabilir. Kopya çeken öğrencinin yüksek not alması ve kendi notunun düşük olması öğrencinin haksızlık duygusu yaşamasına neden olur. SINIF YÖNETİMİ

10 GÜDÜLEME Olumlu pekiştirme,amaç oluşturma ve öğrencinin kendini kontrol etmesi,güdüleme de etkili olan yöntemlerdir. Öğrencilerin güdülenmesinin en etkili pekiştireci ödüllerdir. Öğrencinin istenen davranışlarının sayısının arttırılması ve istenmeyen davranışlarının azaltılmasında öğretmen ve öğrenci ortaklaşa bir amaç oluşturarak davranışların tanımını yaparlar. Bir zaman çizelgesi düzenlenir ve öğrenci davranışlarının sıklığını kendisi görerek azaltmaya veya çoğaltmaya çalışır. SINIF YÖNETİMİ

11 ZAMAN KULLANMA Zamanın bilinçli bir şekilde kullanılmasının okul başarısında önemli bir rolü vardır. Öğrencilerin ne kadar çok akademik zamanları olursa o kadar çok öğrenirler. Özel gereksinimi olan çocukların öğrenmeye daha çok zaman ayırmaları söz konusudur. Sınıfta yapılacak her yönde düzenleme zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Bir etkinlikten diğer etkinliğe geçerken zaman kaybını önlemek için kural sisteminin kullanılması önerilir Kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir. SINIF YÖNETİMİ

12 KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA ÖĞRENCİLERİN GRUPLANDIRILMASI
BÜYÜK GRUP UYGULAMASI: Büyük grup çalışmalarının öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinden biri öğretmenle beraber olma fırsatıdır.Öğretmenle beraber olma zamanı işle öğrenme arasında olumlu bir ilişki vardır. Büyük grup içinde öğrenciler sınıfın bir parçası olduklarını daha fazla hissederler. Öğretmen,öğrencinin grup içinde başarı kazanması için ön hazırlık yapmasını isteyebilir veya öğrenciye cevaplayabileceği sorular yöneltir. SINIF YÖNETİMİ

13 KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMALARI
Program akışı içinde öğretmen bazen küçük grup çalışmaları düzenlemeyi uygun görebilir. Özel gereksinimleri olsun ya da olmasın bütün çocukların zaman zaman destekleyici nitelikteki küçük grup çalışmalarından yararlandıkları görülmüştür. Değişik yetenekleri olan öğrencilerden oluşan küçük gruplarda öğrenciler örnek davranışlarla birbirlerini etkilerler. Öğretmen istenilen davranışları ödüllendirerek davranış sıklığını arttırabilir. SINIF YÖNETİMİ

14 DEVAM Öğrencilerin birbirlerini anlamaları, nerelerde yardım gerektiğini bilmeleri bazen bir yetişkinden daha kolaydır. Onların birbirine yardım etme zamanları vardır. Çocukların paylaştıkları çocukluk duygularını bir yetişkinle paylaşmaları zordur. Çocukların gruplar içinde kaynaşmaları,tek başlarına gruptan soyutlanmamaları,özel gereksinimleri olan çocuklar için güzel bir yaşantıdır. SINIF YÖNETİMİ

15 BİREBİR EĞİTİM : Birebir eğitim seçeneği öğrencilerinin kendi programlarına göre ilerlemelerini sağlar.Öğretmenin sınıfta bir çocukla meşgul olması,diğer öğrencilerin derse olan ilgilerini azaltabilir.Birebir eğitimin devamlı olması sosyal etkileşim deneyimlerini kısıtlayabilir. ARKADAŞLARIN BİRBİRİNİ EĞİTMESİ: Öğretmen merkezli eğitimde sorumlu kişi öğretmendir.Arkadaşların birbirini eğitmesinde ise sorumluluk öğrencilerindir.Arkadaşlar bazı bilgi ve becerilerin öğretilmesinden sorumlu olurlar veya işbirliği grupları içinde yardımcı olurlar. SINIF YÖNETİMİ

16 ARKADAŞLARIN BİREYSEL ÇALIŞMALARLA BİRBİRİNİ EĞİTMESİ:
Küçük grup örneklerinden biri,öğrencilerin ikişer kişilik gruplar oluşturmaları ve bazı becerileri birbirine öğretmeleridir. Öğretmenin fazla zamanı olmaması nedeniyle özel gereksinimi olan çocuklara sınıftan veya okuldan seçilen bir öğrenci yardımcı olur. Bu tür çalışmaların amacı,öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini birinci planda tutmak ve zamanı onların gelişmelerine hız verecek şekilde kullanmaktır. Öğrencilerin karşılıklı çalışmalarında doğal olarak etkileşim sıklığı artmakta ve özel gereksinimli öğrencilerin sınıf tarafından daha iyi tanınması için fırsat doğmaktadır. SINIF YÖNETİMİ

17 İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRENME:
Değişik yetenekleri olan öğrencilerin belli bir amaca yönelik olarak çalışmaları,işbirliği davranışlarını geliştirmektedir. İşbirliği gruplarında öğrencilerin başlıca iki sorumluluğu bulunmaktadır. 1) Öğrenilmesi gereken bilgiyi kazanmak. 2)Grubun diğer üyelerinin de kazanmalarına katkıda bulunmak. Okullarda rekabete dayalı veya bireysel öğrenmeye karşı bir seçenek olması bakımından,işbirliği çalışmalarının ayrı bir değeri vardır. İşbirliği çalışmalarının diğer iki uygulamaya göre üstün tarafı sosyal etkileşim olanağı sağlaması ve iletişim becerilerini arttırmasıdır. SINIF YÖNETİMİ

18 KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA KULLANILACAK ARAÇ -GEREÇLER
Dili anlaşılabilen yeterli örnek ve alıştırmaları olan temel ders kitapları özel gereksinimi olan çocuklar için de uygun kitaplardır. Okulda tanıtılan soyut kavramları çocuğun günlük yaşantısıyla bağdaştırmak için somut nesneler,video,teyp ve benzer araçlar kullanılabilir. Matematik dersinde çeşitli geometrik şekilli nesneler,bunların çizimini içeren kitaplar, sayı tabloları, abaküs vb. Okuma derslerinde Fasulyeler, boncuklar, çubuklar vb. nesneler ,çocukların oyun zevkiyle çalıştıkları ,soyutlamaya yardımcı olan nesnelerdir. SINIF YÖNETİMİ

19 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN GEREKSİNİMLERİNE GÖRE KULLANILMASI
ÖĞRETMENİN DOĞRUDAN DOĞRUYA BİLGİ AKTARMASI :Öğretmen bu yöntemi kullanıyorsa aşağıdaki adımlara dikkat etmelidir. 1)Bir önceki gün yapılanları gözden geçirme ve gerekirse yeniden bilgileri öğretme. 2)Yeni bilgi ve becerilerin sunulması, 3)Öğrencilere yeterli sayıda alıştırma yapması, 4)Öğrenciye geribildirim verilmesi,gerekli ise yeniden öğretme, 5)Bağımsız öğrenmeyi destekleme, 6) Sık tekrar etme. SINIF YÖNETİMİ

20 ÖĞRENCİYİ ÖĞRENMEYE YÖNLENDİRME :
Üst düzeyde düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere soru sorma,gözlem yapma yaşantıları sağlar. DESTEKLEME: Öğrencilerin aktif hale getirilmesinin istendiği bir durumdur.Gözlem yaparak, deneyerek, keşfederek öğrenme,özel gereksinimi olan çocuklar için güdüleyici olmakla beraber, öğretmen desteğini de gerektirebilir. ÖĞRENCİLERİ BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA YÖNLENDİRME: Öğrencilerin bağımsız çalışmayı öğrenmesi eğitimin başlıca amaçlarındandır.Bağımsız öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenciler, öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanabilecekleri ve başarılı olabilecekleri alıştırmalara yönlendirilmelidirler. SINIF YÖNETİMİ

21 EV ÖDEVLERİ : Ev ödevleri sınıfta öğretilen bilgi ve becerileri pekiştirdiği ve çalışma alışkanlığı kazandırdığı için tercih edilir.Öğrencinin yaşına ve özelliğine göre verilmelidir.Ev ödevlerinin düzenli kontrol edilmesinin ve öğrenciye geri verilmesinin güdü etkisi vardır.Fakat ev ödevleri hiçbir zaman ceza olarak verilmemelidir. DEĞERLENDİRME: Değerlendirmede öğrencinin yapamadıkları değil, yapabildiklerini ortaya çıkarmak en doğru yoldur. Bilgisini yazamayan çocuk sözlü sınava alınabilir. Öğretmen ölçme yöntemlerini çocuğa nasıl uygulaması gerektiğini düşünmeli ve en uygun olanı seçmelidir. NOT VERME: Özrü olan öğrenciyi diğerleriyle aynı teraziye koymak her zaman kolay değildir,fakat insanların önemli yaşam kaynaklarından biri başarıdır.Öğretmen çocukların başarı gereksinimlerine uygun olarak not verir ve gayretini değerlendirmesini ön planda tutmalıdır. SINIF YÖNETİMİ

22 TEŞEKKÜRLER. SINIF YÖNETİMİ


"SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları