Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD Sağlıkta dönüşüm sağlık çalışanlarına ne getiriyor?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD Sağlıkta dönüşüm sağlık çalışanlarına ne getiriyor?"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD Sağlıkta dönüşüm sağlık çalışanlarına ne getiriyor?

2 Doktorları nasıl daha tasarruflu ve ucuz KULLANABİLİRİZ! SGK BAŞAKANLIĞINA …….. Yukarıdaki kararlar alındığında arz talep dengesi sağlanacağından; özel sektörde doktor maaşları azalacak, dengeye ulaşacaktır. Sağlık Bakanlığı tesislerinde doktor kaçışları azalacaktır. Azalan doktor maliyetleri, rekabetinde etkisiyle fark ücretlerine yansıyacaktır. Dr. Ahmet KARATAŞ, TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ BAŞKANI

3 1.Sağlık bakanlığının rolünü hizmet sağlayıcılarını düzenlemeye dönüştürmek, 2.Finans sağlamayı sigorta sistemine dönüştürmek, 3.Yönetimi desantralize etmek, 4.Yürütülen hizmetleri sözümona izlemek, 5.SAIG bir kısmını maliyetleri azalmak için işten çıkarmak (Bossert et al. 1998) Colombia and Cuba, contrasting models in Latin America’s health sector reform Pol De Vos, Wim De Ceukelaire and Patrick Van der Stuyft Tropical Medicine and International Health volume 11 no 10 pp 1604–1612 october 2006 SDP: DB/IMF’nin Temel kurumsal değişiklik istemleri

4 SDP’dan Etkilenim alanları Yurttaşlık Sosyo-ekonomik güvenlik Mesleksel riskler Özerklik Meslekler Sağlık çalışanları

5 Meslekler: Beceri seyreltimi: Optisyenlik Yok edilme : Sağlık memurluğu Kimlik erozyonu: Aile sağlığı elemanı (Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru)

6 Özerkliğe etki Tıbbi kanaat Vaka başı ödeme İşletme yararı Temel teminat paketi Yetki kısıtlama

7 Mesleksel riskler

8 1.Emek piyasası güvenliği: Yeterli iş fırsatı, devlet destekli tam istihdam,… 2.İş güvencesi: Keyfi işten çıkarmalara karşı koruma, işçi kiralama ve işten kovmaya ilişkin mevzuat düzenlemeleri, çalışanların işverene maliyetine ilişkin düzenlemeleri… Uluslararası Çalışma Örgütü, Sosyo-ekonomik Güvenlik Programı; 1990-99 Sosyo-ekonomik Güvenliğe İlişkin Riskler

9 3. Mesleki bütünlük güvencesi: Beceri seyreltimine karşı direnç, zanaat sınırları, iş nitelikleri, 4. Beceri yeniden üretimi güvencesi: İş eğitimi ile Yaygın ölçüde Becerileri kazanma ve sürdürme fırsatları 5. İş güvenliği: İş kazaları ve hastalıklarına karşı koruma, çalışma sürelerini sınırlama, kadınların gece çalışmasını sınırlama, hastalara işgörmezlik ödeneği, dinlenme izni için ödeme,

10 6. Örgütlenme ve ifade güvencesi: Bağımsız sendikalar ve çalışan örgütleri aracılığıyla Emek piyasasında grev dahil topluca ifade hakkı 7. Gelir güvencesi: Asgari ücret, ücret oranlama, kapsamlı sosyal güvenlik ve kazanca göre vergilendirme ile gelir güvenliğini koruma

11 Sağlıkta Dönüşüm Programının Sağlık Çalışanlarına etkisi: Araştırmalardan bulgular

12 Maliyet azaltma ve randıman artışı için; Sağlık çalışanı başına hasta oranı arttırıldı, Vardiya kondu, Görevlerin bir bölümü daha az becerili çalışanlara verildi, Geçici sözleşmeyle çalıştırılan kişi sayısı arttırıldı Bu politikalardan kadınlar daha kötü etkilendi Östlin P (2005). What evidence is there about the effects of health care reforms on gender equity, particularly in health? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report) http://www.euro.who.int/Document/E87674.pdf, accessed [09.10.2008])

13 Stres düzelerinde önemli bir artış, artmış iş yükü, Tüm iş kategorilerinde, özellikle hekimlerde her iki cinste haftalık çalışma süresinde artış, özellikle kadın çalışanlarda tükenme sendromu bulgularında ve hastalık nedeniyle işe gelmeme sıklığında önemli bir artış… Östlin P (2005). What evidence is there about the effects of health care reforms on gender equity, particularly in health? Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (Health Evidence Network report) http://www.euro.who.int/Document/E87674.pdf, accessed [09.10.2008])

14 Health Care in Central and Eastern Europe: Reform, Privatization and Employment in Four Countries, Geneva August 2001

15 Haftalık çalışma süresinin aşılma sıklığı % 70 % 60

16 “Maaşımla Geçinebilmek en büyük kaygım” Diyenlerin sıklığı % 80 % 90

17 Health Care Reforms And Prıvatızatıon – Socıal And Economıc Consequences Case Of Bulgarıa Dr. Nadezhda Daskalova, Dr. Lyuben Tomev, Violeta Ivanova, Angelina Nikolova, Zinaida Naydenova, Diana Trakieva Instıtute For Socıal And Trade Unıon Research Hastaların % 76’sı ve Sağlık Çalışanlarının % 54’ü: Yolsuzluklar reformlardan sonra arttı

18 Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışan Sayısının Zamanla Değişimi Çalışan19992005Değişim Toplam163 809128 653% -21 Kamu162 832109 644% -32,6 Özel276119 009% 588 National Statistical Institute Bulgaria,

19 “Özelleştirme ve Reformlar Sağlık hizmetlerine zarar verdi” Sağlık Çalışanları Kesinlikle katılıyor KatılıyorKatılmıyor Kesinlikle katılmıyor Bilmiyor 282422818 % 52% 30

20 Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmetlerine ilişkin Değerlendirmeleri Sağlık Kuruluşu Tipi Reformun İş Güvencesine etkisi ArttıAynı düzeydeAzaldı Ayakta bakım 1,570,627,9 Devlet ve Belediye Hastanesi 0,855,0 44,2 Acil Servis -66,733,3 Hijyen-Epidemiyoloji Birimi -75 25 Ulusal merkez -66,7 33,3 Özel Hastane 3,880,815,4 Üniversite Hastanesi 5,964,729,4 Diğer 1,845,552,7

21 “Önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışını taşımayan bu yasanın sosyal tarafı olmamız mümkün değildir”. 4857 sayılı iş yasası ile başlayan süreç, bir yandan esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getirerek işverenlere sınırsız kolaylıklar sağlarken;... http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/151-baslamalar/1193-i-sal-yasas TTB, TMMOB, DİSK, KESK Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Çalışanları için birkaç söz

22

23 “sağlıkta dönüşüm” ve kamu sağlık çalışanları SES araştırması 2010 http://www.ses.org.tr/images/dokuman/aciklamar/sesarastirmasi.doc

24 Soru “çalışma koşullarım giderek daha iyi hale getiriliyor.” %81.6

25 Soru “çalışma koşullarım 5 sene öncesine göre kötüleşti.” 61.5

26 Soru “aldığım ücretten memnunum.” 79,6

27 Soru“enflasyon düşünüldüğünde, 5 yıl öncesine göre daha az ücret alıyorum.” 69,9

28 Soru“son değişiklikler, çalışma koşullarımı olumsuz etkiledi.” 63.9

29 Soru“sağlıkta dönüşümün, gelecekte çalışma koşullarımı daha da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum.” 83.9

30 Soru“mevcut hükümet politikalarının, işimi daha da kötü etkileyeceğini düşünüyorum.” 84.6

31 Herkese Sağlık ve Güvenli Bir Gelecek diliyorum

32


"Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD Sağlıkta dönüşüm sağlık çalışanlarına ne getiriyor?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları