Bazı dinamik çıktılar

" ; ?>

Bazı durağan çıktılar

Kısa etiketler (tags) Dr. Erman Yükseltürk">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA"— Sunum transkripti:

1 INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA
2. Hafta: PHP Temelleri Dr. Erman Yükseltürk

2 PHP kodlarını web sayfalarınıza gömmek
</h3>Welcome</h3> <?php echo "<p> Bazı dinamik çıktılar</p>" ; ?> <p>Bazı durağan çıktılar</p> Kısa etiketler (tags) <? print "Bazı dinamik çıktılar" ; ?> Dr. Erman Yükseltürk

3 Komut Yapıları Script (Frontpage) <script language=“php”>
<?= " 1 PHP denemeleri" ;?> <? echo " <br>2 echo PHP denemeleri" ;?> <?php echo " <br>3 php echo PHP denemeleri" ;?> <?php print " <br>4 php print PHP denemeleri" ;?> <? print " <br>5 print PHP denemeleri" ;?> Script (Frontpage) <script language=“php”> print “Php denemesi”; </script> Dr. Erman Yükseltürk Dr. Erman Yükseltürk.", "width": "800" }

4 Komut Yapıları Yorum <?php // Başlık : ilk PHP scriptim
<html> <head> <title> <?php echo "Web sayfama hoş geldiniz!";?> </title> </head> <body> <?php $tarih = "Haziran 26, 2007"; ?> <p>Bugünün tarihi <?=$tarih;?></p> </body> </html> Yorum <?php // Başlık : ilk PHP scriptim // Yazar : Erman echo "Bu bir PHP programı"; ?> Dr. Erman Yükseltürk

5 Komut Yapıları <?php # Başlık : ilk PHP scriptim # Yazar : Erman
echo "Bu bir PHP programı"; ?> Bir satırdan fazla yorum olduğunda <?php /* Başlık : ilk PHP scriptim Yazar : Erman Tarih : Eylul 2012 */ print "a"; ?> Dr. Erman Yükseltürk

6 Web Tarayısına Çıktı Göndermek
<?php print("<p>Yaz sezonunu çok severim.</p>"); ?> Aynı ifadenin bir başka biçimi $sezon = "Yaz"; print "<p>$sezon sezonunu çok severim.</p>"; print("<p>Yaz sezonunu çok severim.</p>"); Dr. Erman Yükseltürk

7 Web Tarayısına Çıktı Göndermek
echo <?php $EnIyiErkekOyuncu = "Morgan Freeman"; $EnIyiKadinOyuncu = "Hale Berry"; echo "En iyi kadın oyuncu ödülünü ", $EnIyiKadinOyuncu, " ve en iyi erkek oyuncu ödülünü ", $EnIyiErkekOyuncu, " aldı."; ?> print ve echo aynı amaçla kullanılıyorlar fakat echo gerçekte birden fazla string’i yan yana yazdırmak için kullanılıyor. Dr. Erman Yükseltürk

8 Web Tarayısına Çıktı Göndermek
printf <?php printf ("Bar araştırması: %s şişe whisky.", 100); ?> printf ("Bar araştırması: %d şişe whisky, fiyatı $%f", 100, 43.20); sprintf $fiyat = sprintf("$%d", 43,20); print "$fiyat <br>"; printf ("Urunun fiyatı = %d", 43,20); sprintf bir değişkene değer atıyor. Dr. Erman Yükseltürk

9 Web Tarayısına Çıktı Göndermek
%b integer ve binary numara olarak yazılır, %c integer ve karşılığı ASCII değeri yazılır, %d integer ve decimal numara olarak yazılır, %f noktalı sayılar ve noktalı sayı olarak yazılır, %o integer ve karşılığı oktal sayı olarak yazılır, %s string ve karşılığı string olarak yazılır, “string“ %u integer ve işaretsiz decimal sayı olarak yazılır, %x integer ve küçük harflerle hexadecimal sayı, %X integer ve büyük harflerle hexadecimal sayı. Dr. Erman Yükseltürk

10 Scalar (sayıl) Veritipleri 1/2
Boolean $deger= false;//$deger değeri yanlış $deger= 1; //$deger değeri doğru. $deger= -1; //$deger değeri doğru. $deger= 5; //$deger değeri doğru. $deger= 0; //$deger değeri yanlış. Integer (tam sayılar) 10 tabanlı (decimal) 8 tabanlı (octal) 16 tabanlı (hexadecimal) Dr. Erman Yükseltürk

11 Scalar (sayıl) Veritipleri 1/2
Gerçek sayılar (real numbers) Noktadan sonra kısımları olan sayılardır. 4,5678 8,7e4 1,23E+11 String (metin) "PHP çok güçlü bir dildir. “ $color = "maroon"; $karakter = $color[2]; // karakter’e r değerini atar Dr. Erman Yükseltürk

12 Birleşik Veritipleri (Compound Datatypes)
Diziler $sehir[0] = “Adana"; $sehir[1] = “Adıyaman"; $sehir[2] = “Afyon"; $sehir[80] = “Düzce"; $sehir[Adana] = “ "; $sehir[Adıyaman] = “56437"; $sehir[Afyon] = “189008"; Diziler ileriki konularda !!! Nesneler (Objects) Tam olarak tanımlanmalıdırlar. Class Uygulama{ private $_power; function setPower($status){ $this->_power= $status; } $blender = new Uygulama Dr. Erman Yükseltürk

13 Verileri dönüştürmek 1/3
Operatör Dönüşüm (array) Dizi (bool) or (boolean) Boolean (int) or (integer) Tam Sayı (int64) 64-bit Tam sayı (PHP 6’da var) (object) Nesne (string) Metin (real) or (double) or (float) Ondalıklı Sayı $puan = (double) 13; // $puan = 13.0 $puan = (int) “13,8”; // $puan = 13.0 $cumle = (int) "Bu bir cümle"; print $cumle; //0 döndürür $puan = 1114; $puanTahtasi = (array) $puan; echo $puanTahtasi[0]; // 1114 değerini döndürür Dr. Erman Yükseltürk

14 Verileri dönüştürmek 2/3
Herhangi bir veri Object’e dönüştürebilir. $model = "Toyota"; $obj = (object) $model; //Object değerini ekrana yazdırmak için ->scalar kullanılır print $obj->scalar; // "Toyota" değerini döndürür Değişkenlerin tipi farklı olduğunda en muhtemel işlem uygulanır. $total = 5; // integer $count = "15"; // string $total += $count; // $total = 20 (an integer) $total = "45 ateş makinesi"; $yeniGelen = 10; $total = $yeniGelen + $total; // $total = 55 echo $total; Dr. Erman Yükseltürk

15 Verileri dönüştürmek 3/3
Muhtemel dönüştürme Boolean yapılarında da uygulanır $total = "1.0"; // string if ($total) echo “Pozitif bölgedeyiz!"; $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = 2; echo $val1 * $val2; // 2400 değerini döndürür gettype(değişken) $val1 = "1.2e3"; // 1,200 $val2 = gettype($val1); echo $val2; // string değerini döndürür. Settype(değişken, dönüştürülecek değişken türü) $val2 = settype($val1, "integer"); echo $val2; // 1 değerini döndürür. Dr. Erman Yükseltürk

16 Belirteç (identifier) Fonksiyonları
is_array(), is_bool(), is_float(), is_integer(), is_null(), is_numeric(), is_object(), is_resource(), is_scalar(), and is_string(). $deger = 43; printf("Değisken \$deger bir dizimidir?: %d", is_array($deger)); printf("<br>Değisken \$deger bir tam sayimidir?: %d",is_integer($deger)); printf("<br>Değisken \$deger bir numeric sayimidir?: %d <br />", is_numeric($deger)); \$deger ??? Belirteçler (identifier) Bir veya daha çok karakterden oluşabilir ve harf veya alt çizgi ile başlar, Harfler, rakamlar, altçizgi karakterleri ve ’e ASCII karakterleri kullanılabilir, Büyük küçük harfe duyarlıdır, İstenilen uzunlukta olabilir, PHP komutlarından herhangi biri belirteç olarak tanımlanamaz. Dr. Erman Yükseltürk

17 Değişkenler (Variables)
Değişken farklı zamanlarda farklı değerler alabilen simgelerdir. Değişkenler $ işareti ile başlar ve belirteçlerle aynı isimlendirme kurallarına uyarlar. $color $isletim_sistemi $ModelName Değişkenler tanımlamadan da kullanabilir, ama bu ders kapsamında önce tanımlayıp sonra kullanmanız isteniyor. Değer atama $color=“red”; $numara=12; $toplam=12 + "15" //$toplam =27 olur Referans Atama $deger1="Merhaba"; $deger2=& $deger1; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Merhaba oldu $deger2="Bay bay"; //$deger1 ve $deger2 nin değeri Bay bay oldu Dr. Erman Yükseltürk

18 Değişken Kapsamları 1/4 Yerel Değişkenler
Herhangi bir fonksiyonda tanımlanan değişkenlerdir. Bu fonksiyonun dışındaki değer atamalar tamamen farklı bir değişkenmiş gibi işlem görür. Fonksiyonu çıktığınız anda değişkeniniz ve atadığınız değeriniz sıfırlanır. $x = 4; function assignx () { $x = 0; printf("\$x fonksiyonun icinde degeri %d <br />", $x); } assignx(); printf("\$x fonksiyonun disinda degeri %d <br />", $x); Dr. Erman Yükseltürk

19 Değişken Kapsamları 2/4 Fonksiyon parametreleri
Diğer programlarda da olduğu gibi parametre kabul eden fonksiyonlar fonksiyon başlığında bunları açıklamalıdırlar. Fonksiyon parametreleri fonksiyon isminden sonra parantez içinde gösterilirler. // girilen değerin 10 katını geri döndürür function x10 ($deger) { $deger = $deger * 10; return $deger; } $islem= x10(25); print $islem; Dr. Erman Yükseltürk

20 Değişken Kapsamları 3/4 Evrensel (global) Değişkenler
Evrensel değişkenler programın herhangi bir yerinden ulaşılabilirler. Bir global değişken değiştirilecek fonksiyonda açıkça belirtilmelidir. Bunun için değişkenin önüne GLOBAL yazmak yeterlidir. Global değişkenler kullanmak öngörülmeyen problemlere yol açabilir, bu yüzaden dikkatli olmak gerekir $bir_degisken = 15; function addit() { GLOBAL $bir_degisken; $bir_degisken++; echo "bir degisken = $bir_degisken"; } addit(); \*sonuç olarak 16 üretir. GLOBAL yazılmasaydı 1 üretirdi*/ Dr. Erman Yükseltürk

21 Değişken Kapsamları 4/4 Sabit (static) Değişkenler
Sabit bir değişken fonksiyon kapatılsa bile değerini kaybetmez, fonksiyon tekrar çağrıldığında değerini korur. Bunun için değişkenin önüne STATIC yazmak yeterlidir. function iz_sur() { STATIC $sayi = 0; $sayi++; echo $sayi; echo "<br />"; } iz_sur(); STATIC kelimesini kaldırsaydık ne olurdu? Dr. Erman Yükseltürk


"INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları