Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMADA İNOVASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMADA İNOVASYON"— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMADA İNOVASYON
KOSGEP İMES PAZARLAMADA İNOVASYON

2 1967 Sinop doğumlu olan Salih Keskin, Kreatif düşünce modellerinin üretimi ve İnovasyon üzerine iş dünyasında ve eğitim sektöründe seminerler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. AB Lizbon politikasına dönük olarak İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde görev alarak eğitimcilerin eğitimi ve İnovasyon üzerine çalışmış, bu konuda sertifikalar almıştır. DPT’nin Euroguidance programında bulunarak çalışmalar yapan Salih Keskin, halen Sanayi Bakanlığı Tasarım Komisyonunda İnovasyon konusunda katkılarda bulunmaktadır. Proaktif – EBA üniversitesi ortak eğitimlerinde İnovasyon uzmanlık sertifikası alarak geleceğin yükselen trendleri ve İnovasyon üzerine eğitimler vermekte ve firmalara yönelik atölye çalışmaları yapmaktadır. Sivil Toplum kuruluşlarında proje üretimi konularında çeşitli beyin fırtınası ve fikir üretimi tarzı çalışmalar yapmakta olan Salih Keskin aynı zamanda, Fatih Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde Pazarlama inovasyonu üzerine seminerler vermektedir. Ayrıca, AB Proje Eğitmenliği, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Uzmanlık sertifikalarına sahiptir.

3

4

5

6 Amaç  İnovasyon /pazarlama Ve gelecek,

7 Bütün amacım, kilitlenen zihinleri açmak,
Bütün çalışmalarımda yaptığım yaratıcı beyinleri harekete geçirmek,

8 Yıkmaya çalıştığım;

9 STANDART DÜŞÜNME

10 2025 de nüfuz 8.5 milyarı geçecek ve şehir nüfuzu % 45 olacak.

11 Şu anda internet sitelerine günde 90 milyar sayfa eklenmekte

12 Ve önümüzdeki on yılda satılacak ürünlerin %80 henüz üretilmedi

13 İnovasyon Nedir? İnovasyonu, 'yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün, mal, hizmet veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin; Ticari fayda getirecek şekilde uygulanması veya üretilmesi' olarak kabul ediyoruz. Firmalar için sürdürülebilir büyüme, artan rekabet gücü, daha yüksek kâr, Çalışanlar için daha iyi şartlar sunan iş olanakları, Kullanıcılar/müşteriler için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ürünlerin, katma değeri yüksek hizmetlerin, ve daha iyi yaşam standartlarının sağlanması anlamına gelir. 13

14 İnovasyon eski bir sözcük
İnovasyon eski bir sözcük. Ama Latince' den alıp getirdiğimiz eski halini tümüyle değiştirdik. Latince "innovatio" yenilenme, bitkinin sürgün vererek bir kışı geçirmesi olarak anlaşılırdı. Şimdilerdeyse, doğa yerine  insanın  yaşam örgüsüne  girdi. Ama yanlışlıkla bir başına ve tek başına kullanılarak...

15 İnovasyon Ne Değildir? İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyleri yapmaktır. Elektrikli süpürge J. Murray Spengler tarafından icat edilmiş olsa da ticarileştirilmesini ve satışını W. H. Hoover adlı bir deri imalatçısı gerçekleştirdi. Bunun için de Spengler adı değil, Hoover adı dünya çapında bilindi ve yayıldı. 15

16 Neden İnovasyon?

17 İnovasyon 'Bilgi-Yoğun' ürün ve hizmetleri geliştirmek ve farklılaştırmak demektir Ürünlerin bilgi içeriği arttıkça, değeri artar, örneğin; İpliğin kilosu 1 USD, Otomobilin 10 USD, Bilgisayarın100 USD, Uçağın kilosu 1000 USD değerindedir. 1 kg ilaç dolar etmektedir. Peki 1 kg. kreatif bilginin fiyatı ne kadar? Çünkü yüksek katma değer, ancak bilgi katarak sağlanır. Yüksek kârlılık ise bilgili ve farklı şekilde iş modeli tasarlayarak gerçekleşir. Bugün ülke ve şirketlerin gelişmişlik/refah düzeyi bu parametre ile belirlenmektedir.

18 Ürün/Hizmet Yaşam Döngüsü
Doygunluk Olgunluk Azalma Talep Büyüme Pazara sunum Zaman

19 Neden İnovasyon? kalkınmanın ve rekabet gücü kazanmanın,
yaşam kalitesini yükseltmenin, üretkenliği, istihdamı artırmanın, sürdürülebilir ekonomik büyümenin, toplumsal refahın anahtarıdır. OECD: “Bir ülkede refahın ve istihdamın artması, o ülkenin ‘inovasyon yapma ve adapte etme kapasitesine’ bağlıdır”. Avrupa Birliği: “İnovasyon, Avrupa için acilen ele alınması gereken ortak bir mesele”. 19

20 Neden İnovasyon? Küreselleşme Artan rekabet
Bilişim teknolojilerinin artan etkisi Bilimsel ve teknolojik değişimin yüksek hızı firmaların sürekli olarak inovasyon yapmalarını gerektirir. Firmaların ortalama Ar-Ge çevrimleri 1990’ların başında 18 ay iken artık 10 ayın altında... 20

21 Mevcut düşünme tarzı ile yüksek volümlü bir çıkarım elde edilemez.
Mevcut düşünme tarzı ile yüksek volümlü bir çıkarım elde edilemez. Çünkü; Sadece kimsenin yapamadığını yapmak isteme yaklaşımı, Bir an önce yeni bir fikir bulup öne geçme düşüncesi, Bütün amacın Maddi gelir elde etmeye dayanması, Bir konuya odaklanamamak (pragmatist tutum) Kendini adamamak, Tam derine inmenin ufkuna erememiş olmak, Israrın efsununu gözden kaçırmak, Plansız hareket, Soru sorma yöntemlerini değiştirmemek,

22 İnovasyon Kültürü Ölçüm Testi
İnovasyon kapasitesini arttırmak isteyen firmalarda kültürel ve organizasyonel engellere dönük bir çalışma yapıyoruz, Eğitim öncesinde şirketin tüm yöneticilerinin katılımı ile bir "İnovasyon Kültürü Ölçüm Testi" gerçekleştiriyoruz, Bu test sayesinde kaç farklı alanda şirket yapısı ve kültürünün inovasyonu ne derece desteklediği tespit ediliyor. Eğitim ve çalışma atölyesinin tasarımı bu bilgiler ışığında güncelleniyor, Daha sonra şirket yöneticilerinin katıldığı bir eğitim ve çözüm planları geliştirmeye yönelik çalışma atölyesi gerçekleştiriliyor, Sonuç: Şirket bünyesinde özel bir İnovasyon kültürü ve mümkünse takımı oluşturulur. Bu takım bir yandan çalışma atölyesinde tespit edilen aksiyonları hayata geçirirken, bir yandan da inovasyonun kurum kültürünün sürekli bir parçası haline gelmesi için gerekli uzun döneme yayılan değişimleri yönetir,

23 İnovasyon İndeksine göre Ortalama Ülke Eğilimleri
Kaynak: European Commission TrendChart on Innovation Eğilim Göstergelerindeki Ortalama Değişim (%) 23

24 Yeni Tüketici Davranışları
Tüketicilerin bilinçlenmesi Alışverişin sosyal bir faaliyet halini alması Sınırlı zaman faktörü Müşteri bağlılığının azalması Fiyatlara duyulan güvensizlik Müşteri şikayetlerinin artması Daha fazla tüketme eğilimi Perakende Harcamalarını Etkileyen Faktörler Nüfus Artışı Gelir artışı Yeni tüketici davranışları Sektördeki trendler

25 Gelişmiş ülkeler, 25 yıl önce üretilen bir ürün için harcanan çabanın aynı miktarını, hammaddenin ve işçiliğin ise daha azını kullanarak üretim miktarlarını 2,5 katı kadar arttırmayı başarmışlardır. Japonya’nın son on yılda toplam üretimi üç kat artmış, ancak kullanılan hammadde miktarında herhangi bir artış söz konusu olmamıştır. Üretim faktörlerinde hammaddenin ve diğerlerinin ağırlığı azalmakta, bilginin ağırlığı artmaktadır.

26 Asıl Mesele entelektüel sermeyenin optimum kullanımıdır.
Entelektüel sermaye; “işletmeye piyasada rekabet avantajı sağlayan, işletme çalışanlarının bildiği her şeyin toplamı” dır. Entelektüel sermaye, işletmenin faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıklarının tümüdür. Entelektüel sermaye değere dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlanabilir, Bu bilgi işletmenin fikirlerinin, yeniliklerinin, teknolojilerin genel bilgilerinin, bilgisayar programlarının, dizaynlarının, veri kullanma yeteneklerinin, ilişkilerinin, süreçlerinin, yaratıcılıklarının ve yayınlarının bir bütünüdür.

27 Ve organizasyonel sermaye:
Organizasyonel sermaye, akşamları işten ayrılırken çalışanların ‘evlerine götürmedikleri’ sermaye olarak tanımlanabilir. Her kuruluşun kendine özgü bir organizasyonel sermayesi bulunmaktadır ve bu sermaye kuruluş elemanları tarafından paylaşılmaktadır. Teknolojiler, icatlar, yayınlar ve süreçler yasalarla koruma altına alınan organizasyonel sermaye türlerini oluştururken, diğer taraftan da şirket stratejisi ve kültürü gibi organizasyonel sermaye türleri bulunmaktadır.

28 DEĞİŞİME GENEL BAKIŞ  Dünya Nereye Gidiyor ve Gelecekte Bizi Neler Bekliyor? Geleceğin Şirketleri Ve Bu Şirketlerde Yönetim Anlayışı Nasıl Olacak? Geleceğin Şirket Yapılarında pazarlaman ne tür değişimlere uğrayacak?

29 Bir şifre Geleceği yakalamak isteyen şirketler insanların duygularını iyi izlesinler.

30 Çünkü; Geleceğin toplumu,macera,hayal,duygular ve manevi değerler üzerine kurulmaktadır, kuruluyor.

31 İnsanlar acaba akıllarıyla mı yoksa duygularıyla mı satın alma eylemini gerçekleştirirler.
Yapılan tüm araştırmalar duyguların belirleyici şekilde etken olduğunu söylemektedir. Artık alınan malın teknolojik yanı ile ilgili sorular değil rengi,tasarımı ve çeşitli estetik özellikleriyle kendilerinde ne tür duygu mesajı oluşturduğu gibi özellikler aranmaktadır. Çünkü; ürünlerin ve hizmetin genelde hepsi zaten en üst teknolojik özelliklere sahiptir. Mesela İmajı aşk ile bütünleşmiş bir çikolata daha çekicidir.

32 Bugün artık şirketlerde kontrol yönetimi yerine değer yönetimi kavramları kullanılmaktadır.

33 Firmaların insanların hayal dünyalarına ulaşan hikayeleri olması gerekir.
Gözlerimizi insanlara çevirelim. Onların duygularını hayallerini gözlemleyelim.Buna göre ürün geliştirelim.

34 Pazarlamada değişim Satın alınan şey temelde duygusal mesajdır.
Pazarlamada sadece renkler ve görsel öğeler değil ses ve kokuda işin içine girmektedir Yakında aile mutluluğu satan firmalar ortaya çıkacak.(sevgi ürünleri,mutlu aile huzuru yayan ürünler.Dekorasyon malzemeleri) Ev ortamında bütün odaların bir hikayesi olacak.Banyo dinlenilen yer çalışma odası huzur bulunan yer

35 Geleceğin pazarlama anlayışında; iyi öykü anlatmak, ürüne hikaye giydirmek işin püf noktası
Bir hikayeye ortak olmamak bile bir hikayesi olmak demektir. Şu anda yıpranmış elbiseler modadır.Demek istiyor ki,ben giyim konusunda çok da titiz değilim.. Bir Japon kot firmasının markaları şunlardır:prensesin düşü,küçük hanımın düşü,güzel gelinin rüyası

36 Dünyanın çeşitli yerlerinde firmalara tarih üreten,efsaneler uyduran danışmanlık firmaları türemiştir. Geçmişin çeşitli efsanelerini, masallarını,hikayelerini firmalara nasıl uyarlanabileceğini göstermektedir.(fabrikasyon tarih) Günümüzde artık,hikayeciler en fazla parayı kazanmaktadır Bir çok firmanın başarı hikayesi vardır (NIKE)

37 Teknik Ürettiğini ürün veya hizmeti üste yazın
Alta bu ürün veya hizmete ne tür bir duygu – romantizm- şevkat- ilgi- sempati- katabilirsiniz onu yazın

38 Farklılık insan kaynaklarında da yaşanmakta
Artık İşe alırken ‘neyi yaparken heyecanlanıyorsunuz’ kısmı daha önemli. İşi istemesi çok önemli. Çünkü ancak heyecan duyuyorsa katma değer katması mümkün,

39 Bunun yanında farklı Yaklaşımlar da var Her şeyi bilen insanlar zor yönetiliyorlar. Sonuçta çalışanın elinde daha fazla güç var şimdi, daha fazla birikime sahip, daha fazlasını biliyor, daha fazla da şey istiyor işverenden. Dolayısıyla bundan sonraki eğilim sözleşmeye dayalı, klasik anlamda işler değil de, o bilgi birikimine farklı zamanlarda ihtiyaç duyan farklı şirketlerin erişebildiği çalışanlar söz konusu olabilecek, Mesela danışmanlık işinde de olduğu gibi siz bilgi kiralanması yaygınlaşacak, proje bazlı çalışmalar çok ağırlık kazanacak,

40 Teknik Pazarlamanın açıkları neler nerelerde kriz yaşanıyor?

41 Üretimin geçek talep karşısında fazla olması
Aynı nitelikteki ürünlerin çeşitli firmalar tarafından piyasaya sürülmesi Belirli bir satış fiyatının altına inilmemesi

42 Gelecek Mikro çif saniyenin trilyonda ikisinde açılıp kapanarak yeni bir hayat modelini dayatmaktadır Hayatın niteliği de derin bir değişim geçirmektedir.İlk F-16 lar satırlık bilgisayar programı içerirken,şimdiki jet uçakları ise satırlık bilgi gerektirmektedir. Artık sigorta poliçe kapsamı genetik kod yapısına göre belirlenecek (genetik raporu riskli kişilerden yüksek para istenebilecek-işverenler işe alımlarında bu kodlara bakacaklar) Gelecekte şirket birleşmeleri farklı olacak.Çünkü gıda ilaç bioteknoloji aynı enstrümanları kullanarak aynı sonuçlara ulaşmaya çalışıyor.(hastalıklar için gıda üretimi)-Kanserli hücreler için gıda üretimi. Genlerle ilgili veri tabanı 2.2 milyar karakterden 40 milyar karaktere ulaştı Yaşam bilim sektörü doğuyor.

43 2019 Eski saraylar tarih turizminin hizmetine girecek.
Hikaye anlatan konu lokantaları olacak, Büyük müzeler sunduklarının canlı imajlarını sunacaklar. Boş zamanlarda rol model olunacak.Bir haftalık madenci olunacak. Bir hafta sonu sokaklarda yaşanacak. Hapishanede bir hafta geçirilecek Issız bir adada bir süreliğine kalmak

44 Internet çağında 7 gün 24 saat iş dünyası olacak.
Aile ve boş zaman.. Bunlara yönelik ürünler ve hizmetler satın alınacak, çünkü bu konu özel tüketimin merkezinde yer almaktadır. Evden alışveriş çok önemli hale gelecektir.Daha sonra bilgi ve eğitim satılacak

45 Bir yerdeki bir problemin varlığı, problemin fark edilmesiyle başlar.

46 Pazarlama İnovasyonu Eğer hala eskiden beri alışageldiğiniz pazarlama yöntemleriyle müşterinizin dikkatini çekebileceğinizi düşünüyorsanız ve sadece marka olmak suretiyle kaybolan karlarınızı geri kazanacağınıza inanıyorsanız, işiniz çok zor. Bugünün çok kalabalık piyasalarında sesinizi duyurabilmek ve akılda kalabilmek imkansıza yakın. Yaratıcı olacaksınız. Kimselerin düşünemeyeceği pazarlama fikirleri geliştirmeye çalışın. Pazarlama konusunu en önemli İnovasyon uğraşlarınızdan birisi haline getirin. Ekibiniz sürekli olarak buna kafa patlatmalı Bu işler artık “yap ürünü, ver reklamı, tasarla bir promosyon ve tut bir halkla ilişkiler firması” şeklinde olmuyor. Pazarlama konusunda yaratıcılık artık her zamankinden çok daha elzem. Amazon.com şirketinin yayınlamış olduğu bir Mesaj da; “ amazon.com’un sadık bir müşterisi olarak sizin bu kitabı alma olasılığınız, diğer okuyuculara göre 5732 defa daha fazla. İsterseniz şurayı tıklayın ve bu hesaplamayı nasıl yaptığımızı görün.” Bu söze karşılık nasıl insanlar merak etmeden durabilirler. Bu yeni kitap sizinde dikkatinizi çekmez mi? Bu muhteşem yaratıcı pazarlama mesajının dikkat çekmeme olasılığı olur mu hiç.

47 Telekom 7 milyon $ ederken Google 150 milyon $ etmektedir.

48 Peki problem nerede?

49 İlk yapılacak şey Zihin fırtınası masaları oluşturulmalı ve bu masadan fikir çıkana kadar devam edilmeli, çıkmazsa da dışŸarıda destek alınmalı.

50 Kişi işi ile orantılı büyümelidir
Öyle insanlar vardır ki çok çalışmasına rağmen iflastan kurtulamaz, bu şu örneğe benzer, bir insan suya düşer ve çılgınca kollarını ve ayaklarını sallar ama boğulmaktan kurtulamaz, hatta hiç hareket etmese bile kurtulma ihtimali daha yüksektir İnsan çalışması neticesinde işini belli bir noktaya getirdikten sonra az çalışıp çok düşünmelidir, Yani kreatif olmak,

51 Şirketlerin başarılı olabilmeleri için insanların zihinlerindeki boşlukları aramaları ve bunlar üzerine odaklanmaları önemli. Önce “düşünce sisteminizdeki çıkmaz sokakları” fark edin ve oralara girmeyin

52 Yapılan işin yüzde beşi rutin işi değildir. Yaratma işidir
Yapılan işin yüzde beşi rutin işi değildir. Yaratma işidir. Yani düşünmek, tasarlamak, düzeltmek, ilerletmek işidir. Bu İnovasyon demektir,

53 Pazarlama inovasyonu Pazarlama inovasyonu, `müşteriyle temas` süreçlerinin iyileştirilmesini içerir. Buradaki yaratıcı fikirler pazarlama iletişimi alanında geliştirilebileceği gibi (örneğin Yüzüklerin Efendisi filminin çok başarılı kulaktan kulağa pazarlamasında olduğu gibi) alış-veriş etkinliği alanında da geliştirilebilir. Öte yandan T-Box örneğinde olduğu gibi, emtialaşmaya başlayan sektörlerde yeni bir dinamik yaratmak içinde kullanılabilirler. Yada kanıksanmış bir pazarlama karması olan bir sektörde, pazarlama karmasını yeniden tasarlamak gibi. Buna en güzel örnek Tariş tarım kooperatifinin zeytinyağı pazarında geçtiğimiz yıllarda geliştirdiği pazarlama modelidir. Bu modelde ürünler segmente edilmiş, şişeler yeniden ve çok farklı olarak tasarlanmış, perakende zeytinyağı butiği fikri oluşturulmuş ve bu sayede şirketin zeytinyağı fiyatı pazar liderinin yarısı iken kısa zamanda başa baş hale gelebilmiştir. Pazarlama artık bildiğiniz yöntemlerle eski etkisini yaratamamaktadır. Bu alanda yaratıcı yöntemler geliştirilmekten başka çare yoktur.

54 Eğer dünyadaki pazarlama diyalogunun doğasını tanımlayacak bir tek kelime kullanma gerekirse bunun bir “işe yararlılık” meselesi olduğudur. Bu sadece birine bir şey söylemek değil; o ana ait bir şey söylemeye teşebbüs etmek. Amaç doğru kişiye doğru zamanda doğru mesajı vermek. Bundan sonraki örneklere bir de bu gözle bakın

55 Komşu firmadan farkınızı ortaya koyun

56 Yaklaşımlar

57 Ürünü bunlara göre inceleyiniz
Alıcı açısından hangi yönleri satın alınma değeri oluşturur?

58 Diğer rakip ürünlerle karşılaştırıldığında üstün yanları,

59 Farklılığının satışa kattığı değer nedir?

60

61 Bu konseptin pazarlamada anlayışındaki fonksiyonları neler?

62 Basittir İhtiyacı karşılamaya yönelik Kültürel formlara dayanır Fiyatta caziptir Hizmeti yakınınıza getirir (Güçlü lokasyonlar) İşinizi kolaylaştırır

63 Bu ürünün alıcı açısından fonksiyonları neler?

64 ÜLKER KALBİM BENECOL

65 İsmi faydayla birleştirmesi,
(medikal etki - sıcak- yakın- dost çağrışımı) Görsel ,

66 Bu ürünlerin alıcı açısından fonksiyonları neler?

67 ÖRNEK /JUNİOR BANYO

68

69 İhtiyaca yönelik artı değer (Rahatlık ve sizi değerli hissetmenizi sağlama çağrışımı)
Mevcut ürün anlamının dışına kayması ( yeni bir dünya hissi – rüya mekanlar) İhtiyaca maksimum cevap vermesi Prestij açılımı

70 Ortak noktalar İhtiyacı maksimum gözetmeleri Bir yanıyla yenilik içermesi Kişinin bir şekilde özdeşlik kurması

71 Pazarlama savaşını bir ürün, bir yarar ve bir mesaja odaklananlar kazanırlar. Böylece bir kategoride en iyi olunur.

72 Uygulama Kendi sektörünüzde neye odaklandığınızı / odaklanacağınızı yazın

73 İnovasyon: Değişim Yenilik Risk Kültür Yeni fikir geliştirme yolları Pazarlama Tanıtım Ambalaj Sunum İmaj Renk Logo Ruh Duygu İlkeler Ciddiyet Tutarlılık Sevgi

74 İnovasyonun 12 Yolu 1. Teklif – Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirmek
Apple İPod bir müzik çalar olmanın ötesinde teknolojide yeni bir adım oldu. Fiat Doblo modeliyle hafif ticari araç segmentinde ciddi bir yenilik yarattı. 2. Platform – Ortak Parçalar, Metotlar kullanarak farklı ürünler üretmek Nissan, aynı motor bloğunu modifiye ederek Altima, 350Z gibi farklı segmentteki araçlarda farklılık yarattı ve verimlilik sağladı. Ford Otosan tam otomasyonlu kalıp değiştirme hattı sayesinde aynı hatta farklı parçalar üretti. 3. Çözüm – Ürün ve Hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına göre yenilemek Deere'nin müşterisi olan çiftçilere tarım ekipmanlarının yanı sıra ekimi ve hasadı izlemelerini kolaylaştıran laptop ve yazılımlar sunması. Türkcell'in Görsel Radyo, Cepte Cevap gibi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği servisler.

75 4. Müşteri – Karşılanmayan İhtiyaçları keşfetmek ve yeni müşteri segmentleri saptamak
Virgin Mobile , rekabetçi bir pazarda 30 yaş altına da hitap eden hizmetler geliştirerek pazarda kendine yer edindi. Önceleri C1-C2 yi hedefleyen İpek Şampuan, üst gelir grubunda da iyi pazar payı elde etti.  5. Müşteri Deneyimi – Müşteriyle etkileşim içinde, onların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak Washington Mutual Occasio, müşteri deneyimlerini zenginleştiren bankacılık konsepti geliştirdi. Home Store, tadilat sonrasında ürünleri müşterilerinin evlerine gönderek, çocuklarıyla ilgilenerek ve özel restoranlarıyla alışveriş keyfini artırdı. 6. Yeni Değer Kaynakları – Kazanç Kapılarını yeniden tanımlamak ve gelir kaynaklarını arttırmak Edmuns.com otomotiv sitesi sigorta, içerik gibi farklı alanlarda işbirliklerine giderek gelir kaynaklarını artırdı. Aygaz ve Yapı Kredi stratejik işbirliğiyle kredi kartıyla taksitli tüp satışı olanağı yarattı  7. Süreç – Üretimde esnek ve hızlı olabilmek , Hintli şirketler esnek yapıları ve süreçleri sayesinde hızlı ve iyi hizmetsunarak güçlendi. Yeşim Tekstil, müşteri gözünde değer olarak algılanmayacak tüm adımları yok etti.

76 8. Organizasyon – Şirketlerin Organizasyonları içinde fark yaratması
Cisco, satışlarını ağırlıklı olarak yetkili iş ortakları üzerinde yapma modelini benimsedi. SAAB, farklı çözümlerini 9 tipte iş ortaklığı ile müşterilerine ulaştıracak bir yapı kurdu. 9. Tedarik Zinciri – Tedarik zincirinde yapılan yeniliklerle fark yaratmak Zara, tedarik zincirini iyi yöneterek ürünün tasarımdan perakende noktasına ulaşma süresini 15 güne indirdi. Damat Tween ADV tedarik zincirini BT'yi öne çıkararak entegre bir yapıda yönetmeyi tercih etti. 10. Mevcudiyet – Ürün yada hizmeti farklı satış kanallarıyla müşterilerine networklerine dahil etmek Starbucks kafe mağazalarında müzik ve CD satışı gerçekleştirmeye başladı. Aslı Börek, Petrol Ofisi istasyonlarında corner'lar açarak farklı bir tüketici kitlesini yakaladı

77 11. Network – Şirketlerin ürün ve hizmet sunumunda müşterilerini networklarına dahil etmek
Yapı şirketi CEMEX, müşterilerini kendi network'una dahil ederek sipariş ve teslimat arası süreyi 20 dakikaya indirdi. Metro AG, müşterilerinin talepleri doğrultusunda tedarik zincirini yönetiyor. 12. Marka – Markanın ötesinde bir sembol olarak algılanmak için çalışmak Body Shop markasını doğal ürünler ve hayvan severlikle bütünleştirdi. D&R müzik ve kitap satmanın ötesinde yaşam stili sunduğunu vurgulayan bir konsept yarattı

78 İnovasyon sayılarla ilgilidir
GİRDİ 100 fikir 200 fikir 1 milyon yatırım 10 milyon yatırım x fazladan işgücü 2x fazladan işgücü ÇIKTI 3 başarılı ticari ürün 6 başarılı ticari ürün 3 yılda 3 milyon kazanç 3 yılda 3o milyon kazanç y sonuç 2y sonuç

79

80 İnovasyon nasıl yapılıyor?
İnovasyon günümüzde olması gerekenden çok daha karmaşık bir hale getiriliyor, sanki bunu herkes yapamaz, çok iyi örgütlenmek gerek gibi ulvi bir hale geldi. İnovasyon iki türlü yapılabiliyor. Bilginin dikeylemesine geliştirilmesiyle yani Ar-ge . Burada dar bir alanda o güne kadar hiç üretilmemiş yeni bilgilerin üretilmesi hedefleniyor. Ar-ge sofistike bir iş. Örneğin bugün otomotiv, teknoloji, ilaç, bilişim firmaları yılda 7-8 milyar doları Ar-ge ye yatırıyor. Yatay bilgi şeklinde yapılan İnovasyon ise bir sektörün başka bir sektörden esinlenip yeni model yaratması. Ben buna bilgi kaldıraçlama veya eşleştirme denir,

81 Bilgi kaldıraçlamaya örnek:
Bilgi kaldıraçlaçmayı en iyi uygulayanlardan biri Toyota Tam zamanında üretim uygulamasını süpermarketlerden aldılar. Toyota’nın patronu bir gün markete gidiyor ve stokların hiç tükenmediğini görüp, depolarının çok büyük olup olmadığını soruyor. Depo yok, malın tükenme hızına bakıp, telefonla sipariş veririz, mal hemen gelir cevabını alınca da bu sistemi kendi sektörüne uyguluyor. Macar bir mühendis tarafından bulunan cırt fermuarı da bir örnek. Mühendis tarlalarda gezerken çorabına yapışan dikenli otlardan esinlenip cırtı buluyor. Bir makyaj firması da otomotiv sektöründe kullanılan elektrostatik boyanın kolay çıkmadığını görüyor ve böylece kalıcı makyaj malzemesi üretiyor.

82 Asıl önemli olan yapmaktan vazgeçeceklerinizin listesi
İlk atacağınız şey nedir?

83 AR-GE ÇALIŞANLARI

84

85

86 Yenilik dağılım yasası
%65 Geç alıcı %35 Erken alıcı Talep %13.5 ön alıcı % 1.5 İcat Zaman

87 Yenilik dağılım yasası
Bir grafik çizelim, bu grafik bir eğri olsun Burada nüfuzun %1,5 kesimi mucitlerimiz İkinci ara %13,5 kesim erken kullanıcılar Üçüncü ara %35 erken çoğunluk Diğer kalan ise geç çoğunluktur Sadece dokunmatik tonlu telefonları almamızın sebebi artık eski telefonların alamamamız idi. Bizler bu grafikteki yerlere çeşitli zaman çerçevesinde oturuyoruz(tüketici) Fakat yenilik değişim yasasının bize söylediği, eğer piyasa kitlesinde başarılı olmak istiyorsanız (%34) bir fikri, ürünü kabul etmesini istiyorsanız ilk yüzde 10 ile on beşlik devrilme noktasına sahip olana kadar buraya sahip olamazsınız. Ve sonra sahip olduktan sonra sistem devam eder. İş adamlarına şu soruyu soralım, “yeni işteki yeniliğiniz nedir”? Yeniliğiniz nedir? %10 derler. Tabii hepimiz anlayan bir %10 vardır. Bu bizim onları nasıl tarif ettiğimizdir. Sorun şu ki, anlayan kişileri anlamayanlardan önce nasıl bulursunuz? Yani kapatmak zorunda olduğunuz bir %15 vardır, Çünkü baştaki çoğunluk başka birisi ilk deneyene kadar bir şey denemeyecek. Yani %15 denemeden %34 denemeyecek.

88 1)Türk Tüketicisinin Kültürel Portresi
a)Pazar Koşulları Değişti: Kitlesel üretim ile satış odaklı pazarlamanın yerini tüketici odaklı pazarlama almıştır. Tüketicilerin sosyo-ekonomik segmentin ötesinde sınıflandırmaya başlamışlardır. Ör: ABD’ de hispaniklere yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetleri… b)Türkiye’de Kültürel Portre Denemeleri: Son on yılda önemli adımlar atılmıştır. DAP pazarlama araştırmaları başkanı Akın ALYANAK birkaç ölçüte bakarak hedef belirlemenin ötesinde yaş, cinsiyet, yaşam biçimi, yaşama alanı gibi etkenlerin çok etkili olduğunu söylemektedir.

89 Türk insanının dört temel kültürel kategoriye ayırır: %22 Çağdaşlar, %36 muhafazakarlar, %32 daha az tutucular, %10 Milliyetçiler… c) Türkiye’de Televizyon Alışkanlıkları: AB Grubu: Haber önemli. C1 Grubu: Aile dizileri, dekorasyon programları. C2 ve DE Grubu: Dram ve gerilim tarzı filmler. d) Türkiye’de Yaşam Trendleri: - HTP tarafından hazırlanmıştır. Amaç;Türk tüketicisin tüketim alışkanlıklarını,aktivitelerini ve diğer özelliklerini belirlemeye yönelik bir çalışmadır.

90 e) Alışveriş Alışkanlıkları ve Türk İnsanının TV İzlerken Yaptıkları:
Türkiye Yaşam Trendleri Araştırmasına göre %50’miz broşür inceleyip promosyonlu ürünleri tercih ediyoruz. Marka sadakatimiz çok güçlü değil(%43) ve yeni marka lara da açık değiliz. TV izlerken dizi ve haberleri hiç kaçırmıyoruz.Reklamlar başladığında ya kanal değiştiriyoruz(%61) yada başka bir işle uğraşıyoruz.(%21). Radyo dinleme oranı %88 ve okuma oranı ise çok düşüktür.

91 f) Yeni Segmentler:

92 2) Etnik Pazarlama(Bijî Marketing):
a)Dünyada Etnik Pazarlama: Özellikle ABD’de etnik gruplar bir Pazar segmenti olarak görünmekte ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak ürünler genişletilmektedir. Pazar iletişim faaliyetlerinde bu grupların dili kullanılmaktadır. Reklamlarda etnik grup tarafından sevilen yıldızlar oynamaktadır. ABD’deki Hispaniklere yönelik ve dünyanın en önemli Pazarlama iletişim yayınlarından biri olan ADWEEK’in Marketing y Medios adında bir Hispanik pazarlama dergisi yayınlamaya başlaması…

93 ABD’deki Etnik Grupların 2000 Yılı Gıda Harcamaları
(Milyar Dolar) Hispanikler Siyahlar Asyalılar Diğer etnik gruplar TOPLAM b) Etnik Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar: - Dil Kültür Doğru mecraların seçilmesi C) Şirketlerin Çalışması: ÖR: KMART firmasının ülke çapında tüm mağazalarında etnik kökenlerden insanlara hitap eden oyuncaklar, kıyafetler ve kitaplar satması…

94 D) Gettolaşma E)Türkiye’de Etnik Pazarlama: Vural Çakır, etnik pazarlama Türkiye için bir anlam ifade etmediğini ve ABD’ye özgü bir yöntem olduğunu savunmaktadır. Meltem Nurtanış ise bilgi eksikliği giderildiği taktirde etnik pazarlamanın bir fırsat olacağını düşünmektedir.

95 3) Absürt Reklamcılık: Absürt, akla alışkanlıklara ve sağduyuya ters gelen şeylere verilen addır. ÖR: Piyano çalarken tabure yerine klozetin üstüne oturan adam… En önemli amacı; dikkat çekmektir. Absürdün şanı 20. yüzyıla dayanır. - Absürt reklamlar absürt olmayan reklamlara nazaran daha avantajlıdır. - Absürt reklamları bir takım riskler oluşturmaktadır. - Türkiye’de absürt reklamlar…ÖR: shubuo ve dan kek 8 kek

96

97 4) Yerel Düşün Yerel Davran:
Günümüzde küresel bir markadır dediğimiz çok az isim var. ÖR: Coca Cola ve Nescafe … “Global düşün, yerel davran” stratejisi günümüzde “Yerel düşün, yerel davran” stratejisiyle yer değiştirmiştir. En büyük nedeni markaların isimlerinin ve logolarının değişik ülkelerde değişik şekilde algılanmalarıdır. a)Küçük Marka Olmanın Faydaları: Küçük markalar esnektir ve imaj değişikliği olumsuz sonuçlar yaratmaz. Pazarlama iletişim faaliyetlerine çok para harcamazlar. İnsanların küçük markalardan fazla beklentisi yoktur. b) Türkiye’deki Markalar: Kısa vadede değil ancak uzun vade de küresel marka olma yolunda başarılı olabilirler. ÖR: Arçelik…

98 5) Marka Kentler: Las Vegas=Kumar Kenti Paris=Romantik Kent Ayrıca:
5) Marka Kentler: Las Vegas=Kumar Kenti Paris=Romantik Kent Ayrıca: *Konsept kentler *Simgeler *Etkinlikler *Takımlar *Ülkeleri aşan kentler 6) Küçük Markalar Geleceğe Bakarlar: - Yerel düşünüp yerel hareket ederler. - Küçük markalar geçmişe değil geleceğe bakan heyecanlı markalardır.

99 7) Ağızdan Ağıza Reklam:
a) Ağızdan Ağıza Reklam Kampanyaları: Kanaat Önderleri Çalışanlardan yararlanma Reklamlardan yararlanma b) Ağızdan Ağıza Reklamın Sırları: Ürünlerinizin toplumu etkileme gücüne sahip insanların eline geçmesini sağlayın. Bu insanların ürününüzden söz etmesini sağlayın. İnsanların size ilişkin övgülerinden yararlanın. Çalışanlarınızdan yararlanın. Yeni fikirler bulmak için sürekli beyin fırtınaları yapın.


"PAZARLAMADA İNOVASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları