Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 4 Etkilerin Değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 4 Etkilerin Değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 4 Etkilerin Değerlendirilmesi

2 Etki Analizinin Aşamaları Etkilerin Değerlendiril-mesi ve Opsiyonların Karşılaştırılması Etkilerin Tanımlanması Kanıtların Toplanması

3 DEA Kararı Bilgilendirmiş olur Hükümetler sonuçlar (faydalar) maliyete değmezse müdahale etmemeli Hükümetler problemlerin çözümü için en düşük maliyetli çözümü bulmalılar İyi ve kötü çözümleri tespit edebilmek için maliyetler ve faydalar açık ve net olmalı

4 Maliyet-Fayda Analizi (MFA) = Faydalar eksi Maliyetler Opsiyonların maliyetten daha fazla fayda SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI sorusuna yanıt bulmak amacıyla tüm olumlu ve olumsuz etkileri karşılaştırır. Maliyet Etkinlik Analizi (MEA) = Farklı opsiyonlara yönelik fayda metriğine göre maliyetleri karşılaştırır ve birim maliyet başına sonuçları maksimuma çıkarmak amacıyla NE TÜR bir işlem yapılmalıdır sorusuna yanıt arar. En Düşük Maliyet Analizi (EMA) = SABİT bir hedefe ulaşmak için en düşük maliyet. Aynı sonuca ulaşan opsiyonları karşılaştırır ve HANGİ işlemin en düşük maliyetle sabit bir hedefe ulaşacağı sorusuna yanıt arar. Maliyetler Kurtarılan hayatlar, azalan kazalar) Başlıca Üç Politika Analiz Şekli

5 İyi bir Etki Analizi için Yöntemleri Birlikte kullanın Yöntemler birbirini tamamladığında daha etkili olurlar MEA opsiyonların karşılaştırılması temeline dayanıyor. Sadece doğru opsiyonları dikkate alırsak etkili olur Maliyet etkin ve en az maliyet analizleri, maliyet- fayda analizinin tamamlayıcısı olarak daha yararlı olurlar

6 Maliyetler (TL) Önlenen Yaralanma Sayısı MEA Opsiyon 14,000,0001,2003,333 Opsiyon 25,000,0001,8002,778 Opsiyon 37,000,0002,0003,500 MEA Örneği: Minibüslerde Yaralanma Oranının Azalması

7 Sabit HedefOpsiyonMaliyet Emisyonları n %30 oranında azalması Tüm emisyonlar için sabit başlıklar € 300 milyon Ticari izinler€ 100 milyon Yüksek hacimli emisyonlara ilişkin daha sıkı bir düzenleme € 200 milyon En Düşük Maliyet Analizi (EMA) Örneği: Emisyonların Azalması

8 Ölçme & Analiz: MFA’nin Üç Öğesi Potansiyel fayda ve maliyetlerin tanımlanması Maliyet ve faydaların değerlendirilmesi Maliyet ve faydaların zamana yayılması

9 Ölçme & Analiz: Maliyet ve Faydaların Tanımlanması Temel hattı belirleyin Hiçbirşey Yapmamak Opsiyonunu” hesaba katın Çifte hesaplamadan kaçının

10 Opsiyon: Hiçbirşey YapmamakOpsiyon: Kalite gereksinimleri Faydalar: Yok Faydalar: Sağlık giderlerinde azalma Yolcuların üretkenliğinin artması Maliyetler: Yüksek sağlık giderleri Yolcuların üretkenlik kaybı Maliyetler: Yeni minibüslere yatırım Yanlış Temel Hat Örneği Konu: Yaralanmaya neden olan ve rahat olmayan yeniden donatılmış Minibüsler

11 Faydalar: Sağlıkla ilgili faydalar Üretkenlikle ilgili faydalar Maliyetler: İthalatçılar için satışlarda azalma Üreticiler için satışlarda azalma Barlar için satışlarda azalma Çifte Hesaplama Örneği Opsiyon: Kamu alanlarında sigara içilmesinin yasaklanması

12 Mümkün olduğunca, etkilerin miktarını farklı ölçüleri (kilo, metre, vs.) kullanarak ölçün/ belirleyin. Mümkün olduğunca, etkilerin değerlerini tek bir ölçüyle gösterin; böylece bu değerlerin toplanması ve karşılaştırılması kolay olacaktır. Parasal değerleme, “piyasa değerlemesi” ya da “ekonomik değerleme” olarak da adlandırılır. Mümkün olduğunca farklı senaryolar kullanın. Sayısallaştırma ve Değerleme

13 Piyasa değeri = İnsanların ödemeye istekli oldukları tutar Bazı fiyatların piyasa değeri yoktur: –Sağlıkla ilgili faydalar –Kazanılan zaman –Çevresel faydalar ve maliyetler –İnsan hayatı Temel yaklaşım, belirli bir sonuç / fırsat maliyeti için insanların ödemeye istekli olacağı (ya da “karşılığında almaya istekli olacağı”) tutarın tahmini olarak hesaplanmasıdır. Fiyat Tahminlerinin Oluşturulması

14 1. Piyasa fiyatlarıyla ilgili bilgilerin kullanılması Üretkenlik/verimlilikte değişiklik Beşeri sermaye maliyet değerlemesi 2. Bireylerin tercihlerine ilişkin bilgiler kullanılarak yapılan değerleme Yenileme/İkame maliyet ya da önleyici gider metodu Koşullu değerleme metodu İkame piyasa değerleme metodu 3. Fayda Transferi Diğer çalışmalardan elde edilen gölge fiyat tahminlerinin kullanılması. Fiyat Tahminlerinin Oluşturulmasına yönelik Metotlar

15 Yarın alınacak 1TL’nin değeri, bugün alınan 1TL’den daha azdır. Bireyler, bugün tüketim yapmaktan vazgeçmeleri karşılığında tasarrufları üzerinden faiz elde etmeyi bekler. Faiz oranı bize bir bireyin zaman tercihi oranı hakkında bir ölçüt sağlar. Zaman tercihi oranını kullanarak gelecekteki bir değerin bugünkü eşdeğerine (cari değeri) dönüştürülmesine iskonto denilir. Bu işlem, farklı zamanlarda ortaya çıkan fayda ve maliyetlerin karşılaştırılabilmesine olanak sağlar. Maliyet ve Faydaların Zamana Yayılması

16 Net Cari Değer = (Faydalar - Maliyetler) * 0 yılı için İskonto Faktörü (Faydalar - Maliyetler) * 1 yılı için İskonto Faktörü (Faydalar - Maliyetler) * 2 yılı için İskonto Faktörü Vs. İskonto Faktörü = (iskonto tablolarını kullanın) NCD pozitif ise, faydalar maliyetlerden fazladır (NPV>0) 1 (1+ faiz oranı) yıl Net Cari Değerin Hesaplanmaso/İskonto

17 Yıl01234 Faydalar0001500 Maliyetler1500300 Net Faydalar-1500-300 1200 İskonto Faktörü (%10 için 1.0000.9090.8260.7510.683 İskonto edilen (indirgenmiş) Net Cari Değer -1500-272.7-247.8901.2819.6 Kümülatif Net Faydalar = – 1500 – 300 – 300 + 1200 + 1200 = 300 Net Cari Değer = – 1500 – 272.7 – 247.8 + 901.2 + 819.6 = – 299.7 Örnek NCD Hesaplaması

18 Etkileri değerlendirirken, riskleri ve ortaya çıkma olasılıklarını dikkate alın. Risklerin sonuçlarını açıklayın – söz konusu riskler düzenlemenin hedeflerine ulaşmasını önleyebilir mi? Risk analizi, riske ayarlı faydaların riske ayarlı maliyetlerden daha fazla olup olmadığı konusunda genel bir görüş elde edilmesini sağlar. Risk Değerlendirme

19 Hayır, ancak…. Hükümetler, sonuçlar maliyetlere değmediği sürece eyleme geçmemelidir. Hükümetler, sorunları çözmek için düşük maliyetli çözümleri bulmalıdır. İyi nitel karşılaştırmalar, belirsiz nicel karşılaştırmalardan daha iyi sonuç verebilir. Fayda ve maliyetleri karşılaştırmak amacıyla nicel ve nitel ölçütleri kullanın. Önemli bir husus da fayda ve maliyetlerin halkın anlayabileceği oranda net/açık olmasıdır. Herşeyi Ölçmeli miyiz?

20 Etkileri değerlemenin zor olduğu durumlarda, sözkonusu etkileri diğer etki ölçülerine bakarak açıklayın. Aşağıda belirtilenler gibi bilgiler toplayabilirsiniz: –Kaç kişi etkilenecek –Ne tür kişiler etkilenebilir –Sonuçların niteliği ve etkisi Sonuçlar (etkiler), çeşitli etkileri karşılaştırmak ve ağırlıklı olarak değerlendirmek amacıyla “küçük”, “orta” ya da “büyük” şeklinde kategorilere ayrılabilir. Nitel Ağırlıklandırma

21 Niteliksel Sunum: AT Şeker Kotaları EA AvantajlarDezavantajlar Statüko 1.Bölgelerin çoğunda üretim ve gelir seviyesi sürdürülüyor ancak zamanla her ikisi de düşmeye başlayacak 2.Sistemin bütçe maliyeti hızlı bir şekilde azalıyor. 3.ACP/EBA ülkelerin faydaları devam ediyor 1.Sektörün yeniden yapılanmasını ve rekabet gücünün artırılmasını geciktiriyor. 2.Uzun vadede AB üretimini tehdit edecek şekilde, AB piyasasına rekabet edilemeyecek fiyatlarla, öncelikli anlaşmalar çerçevesinde kısıtlanmamış ithal ürünlerin girmesine neden oluyor. 3.Rekabetteki eşitsizlikler devam ediyor. 4.Güvence maddesinin kaldırılması ve C şekerin yasaklanmasına ticaret dengesi son derece hassas tepki veriyor. 5.AB’nin WTO’daki pazarlık konumunu güçleştiriyor. 6.Şeker için ortak Pazar organizasyonu karmaşık ve kapalı kalıyor.

22 Niteliksel Sunum: AT Şeker Kotaları EA AvantajlarDezavantajlar Fiyat düşüşü Sektörün yeniden yapılanmasını ve rekabet gücünün artmasına destek oluyor. 1.Üretim fazlalarını ve dünya piyasaları dengesizliğini azaltıyor. 2.Rekabette eşitsizlikleri azaltıyor. 3.Üreticiler arasında eşitsizlikleri azaltıyor. 4.Tüketiciler ve kullanıcılara maliyetleri azaltıyor. 5.Tatlandırı piyasasında çeşitliliği destekliyor. 6.WTO pazarlıklarını destekliyor. 7.Çapraz uyumun uygulanmasını destekler 8.Sistemin bütçe maliyetini çok az seviyede azaltıyor. 1.Üretici geliri azalıyor. 2.ACP ülkelerin gelirleri azalıyor. 3.Yeniden yapılanma önlemleri için maliyet çıkabilir.

23 OpsiyonYıllık Toplam Maliyet – Ekonomik, Sosyal ve Ç evresel Yıllık Toplam Faydalar – Ekonomik, Sosyal ve Ç evresel 1.Uygula- mama İhlallerden doğan mahkeme masrafları (s ü regelecek maliyetler) artı parasal cezalar (mahkeme kararlarına bağlı). MPL ’ lerle uyum konusunda ş ü phe duyulmasından ö t ü r ü İngiliz yemlik ü reticilerin piyasa payının azalması. Uygulamamaktan doğacak tanımlanabilir fayda yok. 1.Tam Uygulama Yeni şartlara uyum sağlamak i ç in İngiliz yemlik ü reticilerine ve yerel yetkililere ufak maliyetler oluşabilir. Yeni şartları ö ğreninceye kadar iş yerlerinin bir kerelik idari masraflarının artması. AB ’ de başka piyasalarda da ü r ü nlerini satabilmelerinden dolayı İngiliz ü reticilere faydası olacaktır. Yemlik g ü venliği geliştirildiğinden ö t ü r ü de hayvan ü r ü nlerinin t ü keticilerine sağlık y ö n ü nden faydaları olabilir. Nitel Sunum: Hayvan Yemlerinde Azami Organoklorin Bileşik Düzeylerine ilişkin AB Direktifinin uygulanmasına yönelik olarak BK’da gerçekleştirilen DEA

24 Nitel Sunum: AB Posta Hizmetleri (2006)

25 Nicel Sunum: Eti için Yetiştirilen Tavukların Korunmasına ilişkin Minimum Kurallar Direktifi için BK’da gerçekleştirilen DEA

26 Eti için Yetiştirilen Tavukların Korunmasına ilişkin Minimum Kurallar Direktifi için BK’da gerçekleştirilen DEA

27 Bir önceki örneğin devamı

28 Source: www.evidence-based-medicine.co.uk Opsiyon 1 Mevcut durumun korunması Opsiyon 2 Kumar Kanunu 2005’in Uygulanması Yıllık toplam maliyet Ek maliyet yok £1.9 – 2.6m Yıllık toplam fayda Ek fayda yokDaha fazla istihdam olanağı BK’da daha fazla web sitesi oluşturulması ve BK dışındaki insanların BK-menşeli web sitelerini ziyaret etmesi sonucunda daha fazla gelir elde edilmesi. Daha iyi düzenleme Müşteriler için daha iyi seçenek, bilgi ve koruma Diğer maliyetler Responsibility in Gambling Trust (RIGT) yardım kurumuna gönüllü katkılar Korunmaya muhtaçların korunması ve suçun önlenmesi için ek yazılım Kumar probleminin tanımlanmasına yönelik eğitim Nicel ve Nitel Sunumların Birleştirilmesi Örnek: Kumar Kanununa ilişkin olarak BK’da gerçekleştirilen DEA

29 Maliyet ve faydaların değerlendirilmesi karar verilmesine yardımcı olacak bilgiler sağlar ve önerilen opsiyona yönelik kanıtlar sunar. Faydalar maliyetlerden haklı kılıyor mu? Benimsenen yaklaşım hedefin gerçekleştirilmesi için en düşük maliyetli opsiyon mudur? Sonuçların Sunulması ve Öneriler: Karar Kriterleri

30 Yapılan değerlendirmenin sonuçları DEA’de net bir şekilde açıklanmalıdır. Güvenilirliğin sağlanması amacıyla kanıtların kaynakları belirtilmelidir. Mümkün olduğunca fazla etkiyi (maliyet ve faydalar) ölçün. Sonuçları tablo halinde sunun: olumlu etkileri (faydalar) ve olumsuz etkileri (maliyetler) ayrı olarak gösterin ve mümkünse net faydaları hesaplayın. Önemli dağılımsal etkileri ayrı olarak sunun. Sonuçların Sunulması ve Öneriler


"Çalıştay: Başbakanlık Uzmanları için DEA 13 Ekim 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 4 Etkilerin Değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları