Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKMERCAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013. Alan seçimi adı verilen önceki uygulama kaldırılarak yerine ders seçimi getirilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKMERCAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013. Alan seçimi adı verilen önceki uygulama kaldırılarak yerine ders seçimi getirilmiştir."— Sunum transkripti:

1 AKMERCAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013

2 Alan seçimi adı verilen önceki uygulama kaldırılarak yerine ders seçimi getirilmiştir.

3 DERS SEÇİMİ

4 DERS SEÇ İ M İ Nedir ?  Öğrencilerin 10. 11. ve 12. Sınıfa geçmeden önce her yıl alacakları dersler arasında seçim yapmalarıdır. Böylece öğrenci kendi yetenek alanına uygun dersleri daha fazla alarak ileride seçeceği yükseköğretim programı içinde yeterli altyapıya sahip olur.

5 DERS SEÇ İ M İ NASIL YAPILIR: Derslerin bittiği tarihten başlayıp Haziran ayının son iş gününe kadar ders seçimi yapılabilir. Ancak özel koşulların oluşması durumunda ders yılının ilk haftasında değişiklik yapılabilir. Ders seçme okul rehberlik servisi veya okul idaresinin hazırlayıp öğrencilere dağıttığı matbu bir evrakla yapılmaktadır. Ders seçim dilekçesi adı verilen bu formda, Öğrencinin, Velisinin, sınıf rehber öğretmeninin ve Okul rehber öğretmeninin imzası bulunur. Bunun temel mantığı, Öğrencinin bu seçimi kendi başına değil, Veli, okul rehber öğretmeni ve Sınıf rehber öğretmeninin de katkısını alarak daha sağlıklı seçimler yapabilmesidir.

6 DERS SEÇERKEN NELER esas ALINIR:  Ders seçerken öncelikle yetenek göz önünde tutulmalıdır. Öğrenci kendi yetenek alanına uygun dersleri aldığında zorlanmaz. Böylece ders dışı sosyal etkinliklere ve kendine daha fazla vakit ayırabilir. Ayrıca fazla zorlanma olmadığından okula ve derslere karşı öğrencilerde yaygın olarak görülen olumsuz tutumlarda daha az gözlenir.

7 Ders seçimindeki ikinci ölçüt ise yükseköğretimde hedeflenen bölüm, dolayısıyla meslektir. Yeni sistemde seçilen bölüme göre derslerin ağırlıkları değişmektedir. Bunun anlamı; bazı bölümler için bazı derslerin daha fazla getirisinin olmasıdır. Örnek olarak; Eski sistemde sayısal olarak bilinen MF alanı için ders ayrımı yapılmaksızın her doğru cevabın çarpım katsayısı eşitti. Oysa yeni sistemde dersler meslekteki gerekliliğe göre ayrıştırıldığından, seçilen bölüme göre cevabın çarpım katsayısı değişmektedir. Örnek olarak; Sağlıkla ilgili bölümlerde şekil uzay yeteneği fazlaca gerekli olmadığından geometri dersinin etkisi azaltılmışken, biyoloji ve kimya derslerinin ağırlığı arttırılmıştır. Ancak teknik alanlarda da Biyoloji ve Kimyanın etkisi azalırken Matematik, Fizik ve Geometrinin etkisi arttırılmıştır. Durum böyle olunca öğrencinin seçeceği bölüme göre ağırlıklı olarak alması gereken derslerde değişmektedir.

8 ORTAÖ Ğ RET İ M İ B İ T İ REN Ö Ğ RENC İ N İ N G İ REB İ LECE Ğİ SINAVLAR YGS(Yüksek Ö ğ retime Geçiş Sınavı) ZORUNLU LYS 1(Matematik-Geometri Sınavı) İ STE Ğ E BA Ğ LI LYS 2(Fen Bilimleri Sınavı) İ STE Ğ E BA Ğ LI LYS 3(Edebiyat-Co ğ rafya Sınavı) İ STE Ğ E BA Ğ LI LYS 4(Sosyal Bilimler Sınavı) İ STE Ğ E BA Ğ LI LYS 5(Yabancı Dil Sınavı) İ STE Ğ E BA Ğ LI Ö ğ rencilerin YGS sınavına girmeleri zorunlu (meslek liseleri sınavsız geçişler hariç) ; LYS sınavlarına girmeleri iste ğ e ba ğ lıdır. LYS sınavlarına girebilmek için YGS puan türlerinden an az birinden 180 puan alma zorunlulu ğ u vardır. Ö ğ rencilerin LYS puanlarının hesaplanabilmesi için YGS ile beraber en az iki LYS sınavına girmeleri ve yine en az 0,5 net do ğ ru soru yapmaları zorunludur. Aksi takdirde LYS yerleştirme puanları hesaplanmaz.

9 YGSLYS OÖBP ÜN İ VERS İ TE YERLE Ş T İ RME PUANININ HESAPLANMASI 500 (%40) 500 (%60) 30-60

10 TestTestin KapsamıSoru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular 40 Sosyal Bilimler Testi Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle Düşünmeye dayalı sorular Testi Tarih:………………………………………………………… Coğrafya:………………………………………………………….. Felsefe:……………………………………………………………. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi:…………………………………….. 15 12 8 5 Temel Matematik TestiMatematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular 40 Fen Bilimleri Testi Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle Düşünmeye dayalı sorular Fizik………………………………………………………………… Kimya:……………………………………………………………… Biyoloji:…………………………………………………………….. 14 13 YGS TEST VE KAPSAMLARI

11 LYS TEST VE KAPSAMLARI Sınav Sınavın Kapsamı Soru sayısı Matematik Sınavı (LYS-1) Matematik Testi........................................................... 50 Geometri Testi.............................................................. 30 Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) Fizik Testi..................................................................... 30 Kimya Testi.................................................................. 30 Biyoloji Testi................................................................ 30 Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) Türk Dili ve Edebiyatı Testi........................................ 56 Coğrafya-1 Testi*........................................................ 24 Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) Tarih Testi..................................................................... 44 Coğrafya-2 Testi.......................................................... 14 Felsefe Grubu İle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Felsefe Grubu Psikoloji......................................................................... 8 Sosyoloji........................................................................ 8 Mantık............................................................................. 8 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi......................................... 8 Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) Sözcük bilgisi ve dil bilgisi....................................... 20 Çeviri........................................................................... 12 Okuduğunu anlama.................................................... 48

12 YGS - 1 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLERİN AĞIRLIKLARI (%) YGS 1 Testi iyi bir Matematik ve Fen bilimleri yeteneği gerektirir LYS de Matematik ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 20104030.Aktüerya.Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği.Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği.Güverte.Uçak Elektrik-Elektronik.Uçak Gövde - Motor Bakım

13 YGS - 2 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS 2 Testi iyi bir Matematik ve Fen bilimleri yeteneği gerektirir LYS de Fen ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar. TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 20103040.Acil Yardım ve Afet Yönetimi.Balıkçılık Teknolojisi Taban Puanları.Beslenme ve Diyetetik.Ebelik.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.Gıda Teknolojisi.Hemşirelik.Kimya Öğretmenliği.Odyoloji.Tütün Eksperliği Yüksekokulu

14 YGS - 3 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS 3 Testi iyi bir Türkçe ve Sosyal bilimler yeteneği gerektirir ve LYS de Türkçe ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 40302010.Rekreasyon Yönetimi Bölümü

15 YGS - 4 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS 4 Testi iyi bir Türkçe ve Sosyal bilimler yeteneği gerektirir ve LYS de Sosyal Bilimler ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 30402010. Dünya Dinleri.Gastronomi ve Mutfak Sanatları.Görme Engelliler Öğretmenliği.Halkla İlişkiler ve Reklamcılık.İlahiyat Fakültesi.İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret..İslami ve Dini İlimler Fakültesi.İşitme Engelliler Öğretmenliği.Özel Eğitim Öğretmenliği.Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları.Zihin Engelliler Öğretmenliği

16 YGS - 5 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS 5 Testi iyi bir Türkçe ve Matematik yeteneği gerektirir ve LYS de TM ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 37203310 Çocuk Gelişimi Bölümü El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Moda Tasarımı Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Rekreasyon Bölümü Seyahat - Turizm - Otel İşletmeciliği Bölümü Sosyal Hizmet Bölümü Spor Yöneticiliği Bölümü Takı Tasarımı Bölümü

17 YGS - 6 PUANLI L İ SANS PROGRAMLARI TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS 6 Testi iyi bir Türkçe ve Matematik yeteneği gerektirir ve LYS de TM ağırlıklı puan türlerine en yüksek katkıyı sağlar TürkçeSosyal BilgilerTemel MatematikFen Bilimleri 33103720 Eşit Ağırlıklı Programlar Bankacılık - Finansman - Sigortacılık Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Gümrük İşletme İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Bilgi Yönetimi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Muhasebe Bilgi Sistemi. ve Finansal Yön. Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Yönetimi Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Tapu Kadastro Bölümü Tekstil Tasarımı ve Üretimi Bölümü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Uluslararası Finans, Ticaret ve Lojistik Bölümü Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

18 MF1 BÖLÜMLER İ MF1 Bölümleri Matematik yetenek ve bilgisinin en üst düzeyde arandığı bölümlerdir. Alınan eğitimde matematik ağırlıklıdır. Üst düzeyde analitik ve aritmetik beceri gerektirir. TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGSLYS (LYS-1+LYS-2) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.FİZİKKİMYABİYO. 115168 26131065 Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği İstatistik İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Sayısal Programlar (Fen-Edebiyat Fak.) Uygulamalı Matematik Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Finans Matematiği Matematik Matematik Müh. Matematik Öğretmenliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Matematik-Bilgisayar

19 MF2 BÖLÜMLER İ MF2 Bölümlerinde canlı yapılarla ilgili içerikten dolayı daha çok fen bilimleri ve analitik düşünmeyi sağlayan matematik daha ağırlıklıdır. TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGSLYS (LYS-1+LYS-2) TÜRKÇES. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.FİZİKKİMYABİYO. 115 13 1671312 Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Programları Fizik Fizik Öğretmenliği Kimya Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Süt Teknolojisi Tarım İşletmeciliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zootekni

20 MF3 BÖLÜMLER İ MF3 Bölümlerinde canlı yapılarla ilgili içerikten dolayı daha çok Fen bilimleri ve analitik düşünmeyi sağlayan Matematik daha ağırlıklıdır TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGSLYS (LYS-1+LYS-2) TÜRKÇES. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.FİZİKKİMYABİYO. 117 135 1415 Tarımsal Biyoteknoloji Tarla Bitkileri Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Biyokimya Genetik ve Biyomühendislik Gerontoloji Hemşirelik (Fakülte) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Diş Hekimliği Ebelik (Fakülte) Eczacılık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Moleküler Biyoloji ve Genetik Tıp Veteriner

21 MF4 BÖLÜMLER İ MF4 Bölümleri Teknik hesaplama becerileri ve üç boyutlu algılama becerileri gerektirdiğinden Matematik, Fizik ve geometri dersleri ağırlıklıdır. TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGSLYS (LYS-1+LYS-2) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.FİZİKKİMYABİYO. 11614922111395 Tarımsal Yapılar ve Sulama Balıkçılık Teknolojisi Müh. Bilgisayar Müh. Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Bilgisayar-Enformatik Bilişim Sistemleri Müh. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Biyo mühendislik Biyomedikal Müh. Biyosistem Müh. Cevher Hazırlama Müh. Çevre Bilimleri ve Yönetimi Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. Geomatik Müh. Gıda Müh. Güverte (Fakülte) Harita Müh. Havacılık ve Uzay Müh. Hidrojeoloji Müh. İç Mimarlık İmalat Müh. İnşaat Müh. İşletme Müh. Mühendislik Programları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Nükleer Enerji Müh. Orman Endüstrisi Müh. Orman Müh. Otomotiv Müh. Petrol ve Doğalgaz Müh. Peyzaj Mimarlığı Polimer Müh. Sayısal Programlar (Müh.-Mimarlık Fak.) Seramik Müh. Sistem Müh. Çevre Müh. Deniz Deri Müh. Elektrik Müh. Ulaştırma İşletme Müh. (Fakülte) Elektrik-Elektronik Müh. Elektronik Müh. Elektronik ve Haberleşme Müh. Endüstri Müh. Endüstri Sistemleri Müh. Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstriyel Tasarım Enerji Sistemleri Müh. Enformasyon Teknolojileri Fizik Müh. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Gemi Makineleri İşletme Müh. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Jeofizik Müh. Jeoloji Müh. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kimya Müh. Kimya ve Proses Müh. Kimya-Biyoloji Müh. Kontrol Müh. Maden Müh. Makine Müh. Makine ve İmalat Müh. Malzeme Bilimi ve Müh. Malzeme Müh. Mekatronik Müh. Metalurji ve Malzeme Müh. Meteoroloji Müh. Mimarlık Su Ürünleri Müh. (Fakülte) Şehir ve Bölge Planlama Tarım Makineleri Tekstil Müh. Uçak Müh. Uzay Müh. Üretim Müh. Yazılım Müh.

22 MATEMAT İ K FEN (MF) -SAYISAL ALAN İ Ç İ N ÖRNEK SEÇ İ M DERSLER SEÇİLECEK HAFTALIK DERS SAATİ MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK3 KİMYA3 BİYOLOJİ3 DİĞER SEÇMELİ5 TOPLAM20 BU GRUPTAKİ MESLEKLER AĞIRLIKLI OLARAK MATEMATİK VE FEN GRUBU DERSLERDE BAŞARILI OLMAYI GEREKTİRMEKTEDİR NOT: BU SLAYT ÖRNEKTİR SON KARAR VELİ VE ÖĞRENCİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR.

23 TM1 BÖLÜMLER İ TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) TM1 bölümleri iyi bir analitik ve aritmetik beceri, aynı zamanda da ifade becerisi gerektirdiğinden Bu bölümler için Matematik ve Edebiyat dersleri ağırlıklıdır. YGSLYS (LYS-1+LYS-3) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.T.D. EDEB.COĞ.-1 145165 2510187 Bankacılık ve Finans Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Ekonometri Bölümü Ekonomi - Ekonomi ve Finans Bölümü Girişimcilik Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İktisat Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Bölümü Konaklama İşletmeciliği Lojistik Yönetimi Bölümü Maliye Bölümü Muhasebe ve Denet. – Muh. ve Finans Yönetimi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yöneticiliği Seyahat İşletmeciliği Bölümü Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Tarım Ekonomisi Bölümü Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tekstil Tasarım Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Uluslararası Finans Uluslararası Girişimcilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetim Bilimleri Programları

24 TM2 BÖLÜMLER İ (LYS1+LYS3) TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) TM2 bölümleri iyi bir analitik ve aritmetik beceri, aynı zamanda da ifade becerisi gerektirdiğinden Bu bölümler için Matematik ve Edebiyat dersleri ağırlıklıdır YGSLYS (LYS-1+LYS-3) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.T.D. EDEB.COĞ.-1 147 5 228 8 Aile ve Tüketici Bilimleri Avrupa Birliği İlişkileri Bilim Tarihi Eşit Ağırlıklı Programlar Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Programları Kamu Yönetimi Küresel ve Uluslararası İlişkiler Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

25 TM3 BÖLÜMLER İ (LYS1+LYS3) TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) TM3 bölümleri iyi bir analitik ve aritmetik beceri, aynı zamanda da ifade becerisi gerektirdiğinden Bu bölümler için Edebiyat ve Matematik dersleri ağırlıklıdır YGSLYS (LYS-1+LYS-3) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL.MAT.GEO.T.D. EDEB.COĞ.-1 1510 5 1872510 Antropoloji Arkeoloji Çocuk Gelişimi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) Moda ve Tekstil Tasarımı Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Seramik Sosyal Hizmet Takı Tasarımı Sosyoloji

26 HUKUK-PS İ KOLOJ İ -SINIF Ö Ğ RT. G İ B İ EŞ İ T A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLERDERS SAATİ DİL VE ANLATIM2 TÜRK EDEBİYATI1 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 TARİH2 TÜRKÇE2 PSİKOLOJİ2 COĞRAFYA2 DİĞER SEÇMELİ3 TOPLAM20 TM-1 TM-2 TM-3 AĞIRLIKLI PUANLAR NOT: BU SLAYT ÖRNEKTİR SON KARAR VELİ VE ÖĞRENCİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR.

27 TS-1 BÖLÜMLER İ TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) TS1 Bölümleri Sözel beceri ve olasılıklı düşünme becerileri gerektirdiğinden Edebiyat Coğrafya ve Felsefe grubu dersleri ağırlıklıdır. YGS LYS (LYS-3+LYS-4) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL. T.D. EDEB. COĞ.-1TARİHCOĞ-2 FELS. GR. DİN. K. 1312105 158 7 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basın ve Yayın Coğrafya Dünya Dinleri Gazetecilik Görsel İletişim Tasarımı Halkbilim Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı Kültür Yönetimi Medya ve İletişim Medya ve İletişim Sistemleri Radyo ve Televizyon Radyo, Sinema ve Televizyon Reklam Tasarımı ve İletişimi Reklamcılık Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sinema ve Televizyon Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Türk Halkbilimi Yeni Medya Coğrafya Öğretmenliği (*) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*)

28 TS-2 BÖLÜMLER TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) TS2 Bölümleri Sözel beceri ve olasılıklı düşünme becerileri gerektirdiğinden Edebiyat Coğrafya ve Felsefe grubu dersleri ağırlıklıdır. YGS LYS (LYS-3+LYS-4) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL. T.D. EDEB. COĞ.-1TARİHCOĞ-2 FELS. GR. DİN.K 181165 25515510 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Hititoloji Sanat Tarihi Sanat Yönetimi Sümeroloji Tarih Tarih Öğretmenliği (*) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (*) Türkçe Öğretmenliği (*)

29 D İ L-1 TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS YABANCI DİL (LYS-5) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL. 65 15965 Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği (*) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Çeviribilim (Alm., Fra., Ing.) Dil Ağırlıklı Programlar Dilbilim (Alm., Fra., Ing.) Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Öğretmenliği (*) İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat İngilizce Öğretmenliği (*) İngilizce Öğretmenliği (*) (AÖF) İngilizce Öğretmenliği (AÖF) Karşılaştırmalı Edebiyat (Alm., Fra., Ing.) Mütercim-Tercümanlık (Alm., Fra., Ing.) Turist Rehberliği (Alm., Fra., Ing

30 D İ L-2 TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS YABANCI DİL (LYS-5) TÜRKÇE SOS. BİL. T. MAT. FEN BİL. 50 251375 Arnavutça Boşnakça Bulgar Dili ve Edebiyatı Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Çeviri bilim (Batı Dilleri) Dilbilim (Batı Dilleri) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Hırvat Dili ve Edebiyatı Hungaroloji İspanyol Dili ve Edebiyatı İtalyan Dili ve Edebiyatı Karşılaştırmalı Edebiyat (Batı Dilleri) Latin Dili ve Edebiyatı Leh Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Batı Dilleri) Turist Rehberliği (Batı Dilleri) Yunan Dili ve Edebiyatı Yunanca

31 D İ L-3 TESTLER İ N A Ğ IRLIKLARI (%) YGS YABANCI DİL (LYS-5) TÜRKÇESOS. BİL.T. MAT.FEN BİL. 20 482075 Arap Dili ve Edebiyatı Arapça Öğretmenliği (*) Çeviri bilim (Doğu Dilleri) Çin Dili ve Edebiyatı Dilbilim (Doğu Dilleri) Fars Dili ve Edebiyatı Gürcü Dili ve Edebiyatı Hindoloji Japon Dili ve Edebiyatı Japonca Öğretmenliği (*) Karşılaştırmalı Edebiyat (Doğu Dilleri) Kore Dili ve Edebiyatı Mütercim-Tercümanlık (Doğu Dilleri) Rus Dili ve Edebiyatı

32 Puan Türü YGS PUANININ HESAPLANMASINDA B İ R SORUNUN GET İ R İ S İ Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Kaynaklık edilen testler YGS 12,51,2553,75 MF YGS 22,51,253,755 YGS 353,752,51,25 TS YGS 43,7552,51,25 YGS 54,6252,54,1251,25 TM YGS 64,1251,254,6252,5

33 Puan Türü YGS PUANININ HESAPLANMASINDA TESTLER İ N GET İ R İ S İ Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri YGS 110050200150 YGS 210050150200 YGS 320015010050 YGS 415020010050 YGS 518510016550 YGS 616550185100

34 PUAN TÜRÜ YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASINDA HER SORUNUN GETİRİSİ (500 HAM PUAN ) YGSLYS TürkçeSosyal Bil.Temel Mat.Fen Bil.Mat.Geo.FizikKimyabiyoloji MF 1 40 1,375 40 0,625 40 2,00 40 1,00 50 2,60 30 2,16 30 1,66 30 1,00 30 0,833 MF 2 40 1,375 40 0,625 40 1,375 40 1,625 50 1,60 30 1,66 30 2,16 30 2,00 30 2,00 MF 3 40 1,375 40 0,875 40 1,375 40 1,375 50 1,30 30 0,833 30 2,16 30 2,33 30 2,50 MF 4 40 1,375 40 0,75 40 1,75 40 1,125 50 2,20 30 1,375 30 2,16 30 1,50 30 0,833

35 PUAN TÜRÜ TESTLERİN PUAN OLARAK YERLEŞTİRME PUANLARINA ETKİSİ (500 HAM PUAN ) YGSLYS TürkçeSos. Bil.Temel Mat.Fen Bil.Mat.Geo.FizikKimyabiyoloji MF 1 55 25804013065503025 MF 2 5525556580356560 MF 3 553555 6525657075 MF 4 5530704511055654525

36 PUAN TÜRÜ YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASINDA HER SORUNUN GETİRİSİ (500 HAM PUAN ) YGSLYS TürkçeSos. Bil.Temel Mat.Fen Bil.Mat.Geo. T. D. Edebiyat Coğr. TM 1 40 1,75 40 0,62 40 2,00 40 0,62 50 2,50 30 1,66 56 1,61 24 1,45 TM 2 40 1,75 40 0,87 40 1,75 40 0,62 50 2,20 30 1,33 56 1,96 24 1,66 TM 3 40 1,87 40 1,25 40 1,25 40 0,62 50 1,80 30 1,16 56 2,23 24 2,1


"AKMERCAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013. Alan seçimi adı verilen önceki uygulama kaldırılarak yerine ders seçimi getirilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları