Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmla kuralları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmla kuralları."— Sunum transkripti:

1 İmla kuralları

2         “Yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,              Işıklarla dolsun kalbimin içi.              Geldim işte mevsim gibi kapına,              Gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”              Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?         A) Kaynaşma     B) Ulama    C)  Ünsüz yumuşaması    D)  Ünsüz benzeşmesi

3 d

4 Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır
  Aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? A)   Çalışkan – Tembel      C)  Savurgan - Tutumlu B)   Vasıta – Araç      D)  Sert – Yumuşak

5 b

6        “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? A)   Bu adamla yolculuk yapılmaz.       C-) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren. B)   Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz.    D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

7 b

8 “ Ben sana mecburum bilemezsin
    “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur? A)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi    B)   haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi C)   dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi D)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

9 a

10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır
    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır? A)   Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi? B)   Bilmelisin ki bu böyle sürmez. C)   Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede? D)   Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor.

11 c

12 “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir
   “ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz  ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.    Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? A)   Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne.      C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar. B)   Bilmiyor günün değerini insanoğlu.   D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda

13 c

14 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır
    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A)   Tek heceli bazı sözcüklerin son sert ünsüzleri yumuşamaz. B)   “ yağmur, kabuk, havuç ..” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uygundur. C)   “ c, d, g ” ile başlayan ekler, sert ünsüzle biten sözcüğe eklenince “ ç, t, k ” olur. D)   Ünlü uyumu, Türkçe’yi başka dillerden ayıran bir özelliktir.

15 b

16     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık               yapılmamıştır? A)   Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi. B)   Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık. C)   Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir. D)   Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.

17 d

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur
   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  A)   Bu soruyu çözemeyeceğimi mi sanıyorsun? C-) Geldiğinde beni arıyacağını umarım. B)   Hukuğun üstünlüğü tartışılmaz.                   D-) İhtiyar yavaşca yerinden doğruldu.

19 a

20 “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı. sokağa çıktım. Akşama
    “ Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim ‘de kasım ayazına tutuldum.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?    A) ile – sanki    B)  çünkü – doğru   C)  fakat – az   D)  ile – doğru

21 d

22       “ Ağaca çıkmasını bilirim;
Tanırım meyvenin oluşumunu;    Taş kırmak da gelir elimizden,    Ateş yakmak da aş pişirmek de. “          Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? A)   Aş pişirmekte usta olduğunu               C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu B)   Ustalığını kimlerle paylaştığı               D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

23 b

24     “ İşlemek “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bizim köye minibüs işliyor.”               Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A)   En iyi işleyen otel bizimki      C) Ulus – Dışkapı arasında işleyen metroya hiç binmedim. B)   İşyeri on beş elemanla işliyor.        D) Duvardaki tüm saatler işledi.

25 c

26 “ Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber
    “ Hep aydın günlerimiz olmalı,    Milletçe elele, beraber.    Bütün köylerinde güzel yurdumun    Okumayan, yazmayan kalmamalı.    Bu vatan, cennet vatan,     Kalkınmalı, kalkınmalı. “        Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?    A)  Birlik – İyimserlik          C)  Korku - Üzüntü    B)  Yalnızlık – Pişmanlık      D)  Karamsarlık – Özlem

27 a

28     Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?         I. kendine iş edinmişti           IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra                     II. vaktiyle okumamış olmanın            V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi                                                     III. durmadan çalışarak                     VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat                 A) II – IV – VI – III – V - I       C)V–VI–IV–III–II–I                                                                                               B) III – II – V – VI – I – IV                          D) VI – V – IV – III – II - I

29 a

30 “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir
   “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?    A)  isteyerek      B)  yılmadan      C)  canla başla    D)  aldırış etmeden

31 d

32 Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur
 Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? A)   İsteklerine her zaman cevap verdim, bunu biliyorsun. B)   Gelmiyorum, demedim sana. C)   Bir gece ansızın gelebilirim. D)   Söylediğin sözle, güzel değil.

33 d

34 Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir
  Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? A)   Yükselen bulutlar                       C-) Hepimiz heyecanlıydık B)   Bahçemizde gördüklerim           D-) Boş zamanları değerlendirme konusu

35 c

36 “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
 “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri                 aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir? A)   Özne  + tümleç + yüklem            C-)Tümleç + özne + yüklem B)   Özne + yüklem                            D-) Özne + nesne + yüklem

37 a

38 “ Sergiledik” fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak     gösterilmiştir? A)   sergi – le -  di –k         C)  ser – gi – le – di – k B)   ser- gi – le – dik         D)  sergile – di – k

39 c

40 Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir
 Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir? A)   Bilmiyorsa           B-)   Döversin    C)  Öğrenir         D)  Okur    

41 b

42  “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” Cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? A)   Karanlık – Usturaya      C)  Şimşek - Usturaya B)   Ustura – Şimşeğe      D) Hava – Usturaya

43 c

44 Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır
    Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı yapıdadır?       A) Havada      B)  Acısız   C)  Yaran   D)  Parladı

45 a

46 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır? A)   Birdenbire yollarını sık bir orman kesti. B)   İlkbaharın güzelliğini kış boyunca özleriz. C)   İki bahçeyi birbirinden yüksek bir duvar ayırıyordu. D)   Çiçeklerin güzelliği hepimizi büyülemişti.

47 d

48 Hangisi deyim değildir
  Hangisi deyim değildir? A-)Karşı gelmek     B)  Yemek pişirmek   C)  Yol vermek D)  El uzatmak

49 b

50 Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır?
a) Arkadaşlarla Perşembe günü pikniğe gidiyoruz. B)Cemil Bey torunlarına kış geceleri masal anlatır. C)Bu mevsimde Türkiye’nin doğusu kar yağışlıdır. D)Ayşe, 17 Nisanda doğum gününü kutlayacak.

51 a

52 Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?
A)Bu soruyu Ali’de Ali’de çözebilir mi? B)Bu soruyu Ali’de Ahmet’te çözebilir mi? C)Bu soruyu Ali de Ahmet te çözebilir mi? D)Bu soruyu Ali de Ahmet de çözebilir mi?

53 d

54 Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)Yarınki maç için iki bilet aldı. B)Zamanında gidelim ki meraklanmasın. C)Arkadaşlarını geziye davet etmemişki. D)Evdeki oyuncaklarını arkadaşına hediye etti.

55 c

56 Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)Yarın onyedi yaşına girecek. B)elmaları ikişer ikişer paylaşmışlar. C)pikniğe yirmi üç kişi katıldı. d)Birinci gelen yarışmacıya hediye verildi.

57 a

58 Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)TDK’nin yeni sözlüğü basılmış. B)ODTÜ’nden geçen yıl mezun oldu. C)İSKİ’den emekli olalı iki yıl olmuş. D)THY’nin uçak sayısı arttırıldı.

59 b

60 Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Kalemi bulmak için odayı altüst etti. B)Kardeşi ile güle oynaya vakit geçirdi. C)Ardarda gelen haberler canını sıktı. D)Bir anda onunla gözgöze geldiler.

61 b


"İmla kuralları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları