Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

#dijitaliz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "#dijitaliz."— Sunum transkripti:

1 #dijitaliz

2 #Dijitaliz ‘Dijital‘olmadan önce… Yazı yazıyorduk, Yüz yüze sohbet ediyorduk, İnsan gülüşlerini tanıyorduk, Bakışmayı biliyorduk, …………………………………………………………………………

3 “Bugün insan, pratikte bedeniyle yapageldiği her şey için uzantılar (protezler) geliştirmiştir. Bir zamanlar ayaklarımız ve sırtımızla yaptığımız şeyi artık ulaşım ve taşımacılık ağlarımız yapıyor. Aslına bakılırsa, insan yapımı bütün maddi şeylere, insanın bir zamanlar bedeniyle ya da bedeninin ilgili parçasıyla yaptığı şeylerin uzantısı olarak bakmak mümkündür.” (Hall)

4 “Yazı üzerine ilk düşüncelerin üretilmesiyle birlikte ,yazıya bir bellek rolü de verilmiştir; yazı, belleği geliştirmeye yönelik bir tür araç, beyne takılan ve beyni depolama yükünden kurtaran bir protez gibi görülmüştür.” (Barthes)

5 *Bu saptamayı iletişim araçları özelinde benimseyecek olursak, yazı belleğimizin, telefon ve radyo sesimizin, görüntümüzün uzantısıdır. Bu durumda Internet, sesimizin ve görüntümüzün uzantısı olmak yanında, tüm duyularımızın, zihnimizin, belleğimizin, aklımızın ve kalbimizin de bir uzantısı (protezi)olarak bize aklın alamayacağı genişlikte imkanlar sunuyor.

6 #Dijitaliz Dijital kültürün gündelik hayatın içine sirayet etmesi bu alanlarda paylaşılan kodların da dönüşmesinde oldukça etkili bir sürece işaret eder. Dijital evrende paylaşıla gelen tüm simge, sembol, jargon ve ikonlar aynı zamanda gündelik hayata sızıp, boy gösterme eğilimindedir. Bu bir yandan sanal - gerçek ikiliğine bizi iterken diğer yandan sanal olanın egemenliğini ilan etmesiyle karşı karşıya bırakır.

7 Sosyal ağlar olarak adlandırabileceğimiz dijital evren haneleri, oluşturulan profiller üzerinden gerçekleşen iletişim, yeni arkadaşların edinildiği, mevcut arkadaşlıkların sürdürüldüğü, bilgi, beceri, beğeni gibi birçok paylaşımın gerçekleştiği, diğerlerinin bağlantılarını gözlemleme, fotoğraf, video yayınlama, mesaj alıp gönderme, dolayısıyla sanal bir yaşam düzeni ortaya koyma seçenekleriyle cazip kılınmıştır.

8 Sosyal medya tanımlanırken akla gelen en önemli isimler, Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, MySpace, Linked in, YouTube, FriendFeed, interaktif sözlüklerdir. Tüm bu çeşitlilik ve hareketlilik düşünüldüğünde, bireylerin sanal dünya içindeki elektronik sürekliliğe kayıtsız kalması beklenemez.

9

10 Sosyal paylaşım sitelerine mobil ya da sabit, her türlü iletişim aracıyla erişilebilmek (kişisel bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonu, televizyon) özellikle genç kuşak bireylerin vakitlerinin önemli bir kısmını sanal evren içerisinde geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Apaçıktır ki sosyal medya gerek enformasyona ulaşma gerekse kişisel iletilerin, görüntülerin karşı tarafa aktarılmasında hızlı iletişim yapısıyla ve kendi iç dinamikleriyle yeni bir sosyalleşme alanı olarak görülebilir

11

12

13

14 Tüm bunlar göz önünde bulundurulup sosyal ağlar üzerinden gerçekleşen iletişim pratikleri ve kullanılan kodlar değerlendirildiğinde bu dönüşümü birkaç ana başlık altında toplamak mümkündür: 1- “dil kalıplarındaki çözülme” 2- “duygusal kalıplardaki çözülme” 3- “görsel kalıplarda yığılma” 4- “Hareket Kalıplarındaki Çözülme”

15 Dilsel Kalıplarda Çözülme Duygusal Kalıplarda Çözülme
Sosyal Ağlarda Kullanılan dilin sözlü kültürün de yazılı kültürün de karşılayamadığı simgeler üzerinden gerçekleşmesi, özellikle sesli harflerin eriyerek kaybolduğu yeni bir dil örgüsü oluşturması (slm, nbr, cnm vb.) ikonların kelimelerin yerine geçmesi Duygusal Kalıplarda Çözülme Beğenmek Arkadaş olmak Paylaşmak Görsel Kalıplarda Yığılma (fotoğraf ve yer bildirimleri üzerinden kimliklenme) Hareket Kalıplarında Çözülme (siber aktivizm- tekno mücadele)

16 “dil kalıplarındaki çözülme”
Sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen konuşma eylemi (chat/sohbet), yazılı kültür özellikleriyle gerçekleşirken, sözlü kültür ya da yazılı kültür içerisine de koyamayacağımız farklı kod sistemleri sunmaktadır. Yazılı kültürün temelini oluşturan cümle yapıları, noktalama işaretleri yerini yeni dil örüntülerine bırakmış, post modern bireyin gündelik hayatı içinde hızlı davranmak ya da bir şeyleri kaçırma endişesi, bilgileri atlamama güdüsü sesli harflerin yok olmasıyla sonuçlanmıştır.                   

17 Ikonlar…smileys Yeni iletişim sembolleri kısaltmalar (slm, nbr, …), yeni jargonlarla anılırken, “ikonların” duygu hallerini anlatabiliyor olması da dil açısından irdelenesi başka bir durumdur. Smileys olarak da isimlenen bu ikonlar, beden dilimizle gösterebileceğimiz duygu ve hareket sistemlerinin sanal göstergeleridir. Daha çok duygu hallerinin şiddetini belirtirken eş zamanlı olarak birçok anlam da ileten bu semboller üzerinden gerçekleşen iletişim ve etkileşim, noktalama işaretlerini de farklı işlevsellikle ikonlaştırarak, yazılı kültürün dışında seyretmektedir.

18 “duygusal kalıplardaki çözülme”
Sanal evrende “arkadaş olmak”, “beğenmek”, “paylaşmak” gibi kavramların karşılıkları gerçek hayattaki kadar samimiyet ve içtenlik içermemekle beraber dahası yüzeyselleşen, niteliğinden ziyade niceliksel değerlerle ifade edilir özellik göstermektedir.

19 Sayılarla ifade edilebilen arkadaşlar, beğeniler aynı zamanda kullanıcının ‘popüler kimlik’ sergilemesinin de göstergesi olarak konumlanır. Bunun da ötesinde arkadaş olmak, paylaşmak özellikli kılınması gereken bir duygu haliyken sosyal ağlarda sıradanlaşır. Yüzergezer beğeniler, yüz yüze gelme konusunda kabiliyetsiz içi boşaltılmış arkadaşlıklar, birbirlerini çabuk olumlayan soğuk ilişkiler varlıklarını ilan eder.

20 “görsel kalıplarda yıgılma”
Fotoğraf ve video ağırlıklı içeriklerle bireylerin kendini tanımlama çabaları en yaygın pratik olarak göze çarpar. İmajlarla donatılmış, sıkıştırılmış sanal evrende, bu var oluş formunun öznesi, kendini ifade edebilmek, diğerlerinden ayırt edilebilmek, belirli bir toplumsal grupla anılmak gibi kimlik mücadelesini bu yolla telafi etmektedir.

21 Bunun bir dizi nedeni vardır: Öncelikle birey kent hayatının içinde kendi kişiliğini ortaya koymak, kendi biricikliğini ilan etmek gibi güç bir işle karşı karşıyadır. Bunun için toplumsal çevrenin ilgisini çekebilmek adına çevrenin farklılıklara ilişkin duyarlılıklarından yararlanır, farklı olmak, çarpıcı bir biçimde dikkat çekebilmek, belli bir konumu doldurduğunu hissetmek videolar, fotoğraflar üzerinden kurulur.

22 Sosyal ağlarda görülen lokasyon uygulamaları da bireyin topluma kendi hikayesini taşımanın başka bir boyutunu oluşturur. Bireyler karakteristik görünme telaşı içinde gittiği, gezdiği yerleri (yer imleri) paylaşmakla sosyo kültürel ve ekonomik olanaklarını özlü bir biçimde bu yolla aktarır. Böylece ötekilerin bakışı üzerinden kurulan ‘özimge’ netlik kazanarak, görsel imajlarla pekiştirilir, sürekli güncellenerek tazelenir.

23

24 “Hareket Kalıplarındaki Çözülme”
Özellikle ana akım medyanın muhalif duruşları dışladığı durumlarda egemen ideolojiye karşı sesine duyurabilme, kendi gündemini oluşturma ve dolaşıma sokulmasında sosyal ağlar yapılarından (kısa zamanda çok kişiye ulaşma, zaman ve mekan konusunda sınırın az olması, maliyetinin düşük olması vb.) ötürü bu süreci kolaylaştıran birer araç konumunda yer almaktadır.

25 *Siber (Dijital) Aktivizim
* ONLINE AKTİVİSTLİK HALİ İçerik + Söz + İmge Dağılım ve Paylaşımı

26 İnternetle birlikte yaygınlaşan ağ kültürünün yansıması olarak gelişen dijital aktivizm ,
- dijital eylemlerin niteliklerini -Kullanılan yöntemleri - Geleneksel aktivizmle ilişkisini dönüştürmektedir.

27 Bireylerin ağ yapıları ve bilgi teknolojilerinin hızlı yayılım niteliklerinden faydalanarak savundukları ya da tepki gösterdikleri, ifade özgürlüğü, insan hakları ve çevre gibi sosyal ve politik konulardaki dava, düşünce ve olaylar üzerine merkezden bağımsız büyüyebilen, temel amacı yüksek kamuoyu sesi ve momentum üretebilmek olan eylemler tasarlayarak ortaya koymasıdır.

28 Geniş kitle Sürdürülebilirlik Etkili ve hızlı olması Çoğaltılabilir Düşük maliyet Pekişme ve birikmeye açık tasarım Eklemlenebilir (metnin çoğalıp, üreme yeteneği) Hipermetinsellik Küresel etkileşim imkanı

29 Siber (Dijital) Aktivizim
* içinde gerçek anlamda etki yaratacak hiçbir adım bulundurmayan, fakat kendini iyi bir şey yapıyormuş, bunun yeterli olduğuna inandırmış bir eylem biçimi. *”Dijital Fanus Etkisi”: İnternetle sosyalleşen insanlar, bir bannera tıklayarak Afrika’daki açları doyurduğunu, yağmur ormanlarını kurtardığını, ozon deliğini kapattığını düşünmeye başlıyor. Dijital aktivizm dijital olmayan hedeflere yönelik olarak hibrid yapılarda işe yarıyor: “yani sokakla buluştuğu zaman…”

30 Arap Baharı Protestolar, Arap Dünyası'nda başta gelen işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaşma, ifade özgürlüğü, usulsüzlükler ve kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun sonucunda önce Tunus'ta Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlamıştır. Ardından benzer sorunlar yaşayan ülkelerde domino etkisi göstererek yayılmıştır. Protestolar, ilk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus' da başlamış daha sonra Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün'e sıçramıştır. Bu ayaklanmalar Tunus ve Mısır'da başarı göstermiş olup, 23 yıldır yönetimde olan Zeynel Abidin Bin Ali ile 30 yıllık yönetici Hüsnü Mübarek'in görevlerini bırakmasıyla sonuçlanmıştır.

31 Hüsnü Mübarek'in istifasının gerçekleştiği hafta boyunca Mısır’da ve dünyadan atılan toplam tweet oranı bir günde 2300'den 230,000'lere kadar yükselmiştir. Protestolar ve politik tartışmaların bulunduğu videolar çok hızlı bir şekilde viralleşmiş ve en çok izlenen ilk 23 video toplamda 5,5 milyon kez görüntülenmiştir. Siyasi içerikli, demokrasi ve özgürlük ağırlıklı her türlü dijital mesaj sürekli bir şekilde birbirini tetikleyerek insanların bu isyanlardan olan beklentisini daha çok artırmıştır.

32 Gigi İbrahim ve Mahmoud Salem gibi ünlü aktivist ‘twitçiler’ ülke dışındaki insanların Mısır sokaklarında meydana gelen olayları dakika dakika takip etmelerini sağlamışlardı.

33 Wall Street’i İşgal Et 2011 yılına damga vuran bir diğer eylemler zinciri ise ‘‘Wall Street’i İşgal Et” (Occupy the Wall Street) eylemleri olmuştur. “Biz %99’uz” (We are %99) sloganları ile gelir dağılımı adaletsizliğini ve bankalar ile firmaların demokratik kurumlara etkilerini protesto etmek üzere toplanan binlerce kişi ABD’nin ve doğal olarak dünyanın finans merkezi olan Wall Street’e yürümüşlerdir.

34 Occupy Wall Street dijital olarak doğmuştur
Occupy Wall Street dijital olarak doğmuştur. Öfke çığlığı ve işgal çağrısı çeşitli bloglarda (Adbusters, AmpedStatus ve Anonymuos’ta) dile getirildi, Facebook’ta yayınlandı ve Twitter’da yayıldı. Cep telefonlarından Twitter’ı kullanan protestocular sürekli bilgi, fotoğraf, video ve yorum yayarak işgal edilmiş mekânın üzerinde gerçek zamanlı bir iletişim ağı kurmuşlardır (Castells, 2013, s. 153–154). Böylelikle işgalin ilk kıvılcım süreci sosyal medyadan başlamış oldu.

35 Gezi Parkı Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Gezi Parkı’nın duvarı 27 Mayıs gecesi belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Proje kapsamında 4-5 ağaç da taşınmak üzere yerinden söküldü. Olayın Twitter'dan yayılmasının ardından Taksim Dayanışma grubu eyleme başladı, 40–50 kişilik grup çadır kurup parkta sabahladı. Sosyal medya üzerinden haberleşen insanlar parkın önünde nöbet tutmaya başladılar. 30 Mayıs sabaha karşı sularında polis parktaki eylemcilere bir kez daha müdahale etti. Müdahalenin ardından Gezi Parkı kapatıldı ve polis ile göstericiler arasında gerginlik Taksim ve çevresinde devam etti.

36 Gezi Parkı olaylarının alevlendiği 31 Mayıs Cuma günü saat 16
Gezi Parkı olaylarının alevlendiği 31 Mayıs Cuma günü saat ile arasında gösterilerle ilgili 2 milyon tweet atılmıştır. Bu atılan 2 milyon tweetin büyük kısmı üç hashtag altında belirdi. #direngeziparkı: 950 bin tweet, #occupygezi: 170 bin tweet, #geziparki: 50 bin tweet, gece yarısından itibaren Gezi protestoları tweetleri hız kesmedi ve dakikada 3 bin tweet atıldı (ntvmsnbc.com).

37 Gezi Parkı olaylarının Türkiye’nin birinci gündem maddesi haline gelmesi sürecinde sosyal medyanın rolü büyük önem taşımaktadır. Konu ile ilgili dünya çapında yüz binlerce tweet atılırken, Gezi Parkı ile ilgili hashtagler dünyadaki “trend konu (trending topic)” başlıklarının zirvesine yerleşmiştir.

38 Eylemin ilk günlerinde, Türkiye’de paylaşılan günlük tweet sayısı ortalamanın 2 katına çıkmıştır. 31 Mayıs’ta 15 bin, 1 Haziran’da 15 bin, 2 Haziranda 16 bin olmuştur. 28 Mayıs–14 Haziran 2013 tarihleri arasından yaşanan olaylar Twitter'da çok hızlı ve etkili bir şekilde yayılmıştır. #direngeziparkı konulu tweet, fotoğraf, video yayınlanmıştır. #occupygezi konulu tweet atılmıştır.

39 Gezi Parkı Eylemleri süresince en çok kullanılan 10 hashtag (etiket)

40 #dijitaliz Çünkü….

41 Barilla’dan ‘Ne Pişireceğim Derdi’ İçin iPhone Uygulaması: iPasta
Apple Store’den ücretsiz olarak indirebileceğiniz iPasta uygulamasında Barilla ürünleri ile yapabileceğiniz tarifler sunuluyor. Uygulamanın “Süpermarket” bölümüne girerek, istenilen aktivite türünü, tarifin zorluk derecesini ve hazırlama süresini seçtikten sonra Barilla’nın önereceği tariflere göz atabiliyorsunuz. Gerekli malzemeler, hazırlama şekli, şefin özel tavsiyeleri, besin değerleri gibi bilgiler de tariflerin içinde yer alıyor. Tarife özel malzemeler için otomatik olarak oluşturulan alışveriş listesi de uygulamada sunuluyor.

42 Uygulamanın “Mutfak” bölümünde ise istenilen Barilla makarna çeşidi ve malzemeleriyle iPasta’nın kişiye özel önereceği tariflere ulaşılabiliyor. İtalya’nın farklı bölgelerine özgü tarif seçeneklerini kullanmak içinse “Bölgesel Tarifler” bölümüne girmek yeterli.

43 iPasta uygulaması makarna severlerin karşısına çıkan iki soruna da çözüm getiriyor. “Makarna Zamanlayıcısı” ile “al dente” makarna pişirmek sorun olmaktan çıkarken “Spaghetti Ölçer” de kişi sayısına göre spaghetti miktarını tespit etmeyi sağlıyor.

44

45 Facebook’tan Organ Bağışına Teşvik
Facebook, sosyal ağına kendine özgü yeni bir içerik ekledi: Bu özellik sayesinde, dünyaya veya ailenize organlarınızı bağışlayacağınızı Facebook sayfanız üzerinden beyan edebilirsiniz. Sosyal ağda yer alan 901 milyon üyesine de organ bağışına teşvik etti. Facebook, sıkça sorulan sorular köşesinde yaptığı açıklamada, “ABD’de 114 binden fazla, dünya geneline ise milyonlarca insan, hayatlarını sürdürebilmek için kalp, karaciğer veya böbrek nakli yaptırmak zorunda.  Bu insanlardan birçoğu, günde 18’i olmak üzere, bağış için beklerken hayatını kaybediyor. Bunun en basit nedeni, talebi karşılayacak bağış yapılmaması. Tıp uzmanları, bu sorunun çözülebilmesi adına organ bağışı konusunda insanları bilinçlendirmenin çok uzun zaman alabileceğini belirtiyor” denildi.

46 YouTube‘a 'Agladım‘ butonu
Buton diğer YouTube butonlarının yanında yer alıyor ve sizi duygulandırıp gözyaşına boğan videonun ardından buraya basarak ağladığınızı ifade ediyorsunuz. Duygunuzun şiddetini belirtmek içinse yıldızlar yerine gözyaşı damlalarını işaretliyorsunuz. Facebook'un 'Beğen'ine (Like) benzer bir işlev taşıyan buton, YouTube'da hali hazırda var olan 'Beğen/Beğenme' (Like/Dislike) butonlarına alternatif  oluyor.

47

48 Twitterda Nikah 02 Eylül :49 (Son güncelleme 02 Eylül :53) Üsküdar Belediye Başkanı Kara,  Cengizhan Çelik ile Candan Canik'in  nikahını Twitter üzerinden kıydı.

49

50

51 Bedük, Türkiye’de ilk kez dijital imza günü gerçekleştirecek
Bedük, “ON” isimli albümü için 10 Aralık’ta dijital imza günü düzenleyerek Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek. Google+ hesabı ile Bedük’ü çevrelerine ekleyen kullanıcılar, kısa bir form doldurarak bu etkinliğe dahil olma fırsatı yakalayabilecekler.

52 Koltuk tasarımı dijitale adapte ediliyor

53

54

55 INTERNET VE YALNIZLIK İnternette geçirilen zamanın kişinin insan ilişkilerine zarar vererek yalnızlaşmasına sebep olduğunu savunanlar ve internetin iletişimde yeni bir yol olduğunu ve bir çok faydasının bulunduğunu düşünen görüşler mevcuttur.

56 Bunun üzerinden tartışmalar devam etmektedir
Bunun üzerinden tartışmalar devam etmektedir. Araştırmalardan biri, haftada 15 saati aşkın süre internet başında zaman geçiren kişilerin internet bağımlısı olarak kabul edilebileceği, internet bağımlısı olmayanlara göre kişilerarası iletişime ket vuran bir tarzı daha çok kullandıkları ve yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

57 Diğer yandan internetin
Diğer yandan internetin yalnızlığı ve depresyonu fark edilebilir düzeyde azalttığını, sosyal destek sağladığını ve özsaygıyı anlamlı seviyede arttırdığı da ortaya atılan başka bir savdır. İnternetin daha çok kullanılmasıyla birlikte yeni insanlarla bağlantı kurarak kendilerini daha az yalnız hissettikleri ortaya konmuştur.

58

59 “sofalizing” İngilizce’de kanepe anlamına gelen sofa kelimesi ile sosyalleşmek anlamına gelen “socializing” kelimelerini birleştirerek “sofalizing” terimini üretmiştir. Bu terim insanların bilgisayarlarını veya mobil telefonlarını kullanarak evde tek başlarına iken internet ve özellikle sosyal medya aracılığıyla sosyalleşmesini ifade etmektedir. O sırada fiziksel olarak tek başına olan birey sosyal medyayı kullanarak yüz yüze görüşme imkanı olmayan insanlar da dahil olmak üzere bir çok kişiyle eşzamanlı olarak iletişim kurabilmektedir.

60 Türkçeye “tekil sosyallik” olarak çevrilebilecek bu kavram;bireyin sanal profilini tanıdığı ve iletişimde olduğu birçok farklı kişi bulunurken fiziksel gerçeklikte bu kişilerden çok azıyla yüz yüze görüşebilecek olmasının yarattığı yabancılaşmayı da kapsamaktadır.

61 Phubbing

62 ‘phubbing’ sosyal medya terminolojileri kapsamında dilimize girmiş yeni bir kelime olarak kullanılmakta. İngilizce ‘phone’ ve ‘snubbing’ kelimelerinin Türkçe karşılığı olan ‘telefon’ ve ‘küçük görme’ anlamını taşıyan sözcüklerden doğan bu kavramın, modern zamanın önemli bir hastalığı haline dönüşen telefon bağımlılığına dikkat çekilmekte.

63 İki kişi konuşurken birinin sürekli olarak elindeki dijital medya ile ilgilenmesi, karşısındakiyle ilgilenmemesi saygısızlığı

64 Neden Phubbing Yapılıyor??
Mevcudiyet/ beden- zihin Ekrana bağımlı olmak, Sosyalleşme asosyalleşme ikilemi Güncellenen bilgileri kaçırma endişesi sonrasında yaşanan ekrana bakma güdüsü/motivasyonu

65 Ego tatminin (doyum noktasının ne olduğu) dijital ortam aracılığıyla kurulan sanal benlik dolayımıyla yaşamak Beğenilmek…rakamsal değerlerle ölçülen popülerlik duygusunun pekiştirilmesi Sosyal medya: Hanelerimiz, hanelerimize çeki düzen vermek, dizayn etmek, hikayelerimizi anlatmak ve süslemek

66 İçinde bulunduğun ortamdan izole olma, kopma, sanal hanelere gömülme,
Gözetleme/gözetlenme …major davranış kalıplarının dönüşümü Görgü kuralları değişiyor..

67

68 Sosyal Medya Alışkanlıklarımız

69

70 *Caps Caps ifadesi Capture yani yakalamak kelimesinden gelmektedir. Ekranda olan biteni Resim veya Video formatında kayıt için kullanılan bir terim Caps terimi benzer şekilde Screen Shot (ekran fotoğrafı) ifadesi gibi ekran görüntüsünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin bir filmin caps'inde o filmin çeşitli dakikalarından çekilmiş fotoğraflar yer alır. İnternet platformlarında boy gösteren, fotoroman-karikatür karışımı olarak biçimlenen yeni bir tür.

71

72 Popüler Kültür ve Caps ler
Gündelik hayatın içinde egemen medya metinleri, içeriklerinin sosyal medya platformuna taşınması ve gündem olması üzerinden ilerler.

73

74

75 Kim bu Sebastian?

76

77


"#dijitaliz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları