Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -"— Sunum transkripti:

1 Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

2 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir? Araştırma ve geliştirme giderleri Genel Üretim Giderleri Genel Yönetim Giderleri Satılan Mamullerin Maliyeti Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

3 Genel Üretim Giderleri Hs. XX Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX
10 ARALIK 2000 Genel Üretim Giderleri Hs. XX Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması Ödenen gider faturasının kayda alınması Tahmini gider tutarının tahakkuku Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi Üretim giderleri için karşılık ayrılması

4 24 Kasım 2001 Esas üretim yeri dışındaki gelir yerlerinde toplanan giderlerin çeşitli anahtarlar ve yöntemler kullanılarak esas üretim yerlerinde toplanması işlemine ne denir? Sipariş Maliyeti Kademeli Dağıtım Birinci Dağıtım İkinci Dağıtım Evre Maliyeti

5 Stand. Fiyat x Fiili Miktar Stand. Fiyat x Stand. Miktar
24 Kasım 2001 Standart maliyet yöntemi uygulayan işletme, 1000 adet mamul için 3 kg hammadde kullanacağını bütçelemiştir. 1 kg için standart fiyat TL’dir. İşletme 1000 adet mamul için 2,5 kg hammadde kullandığına göre, miktar farkı aşağıdakilerden hangisidir? TL, olumlu TL, olumlu TL, olumlu TL, olumlu TL, olumsuz Stand. Fiyat x Fiili Miktar Stand. Fiyat x Stand. Miktar x (2,5 – 3) =

6 24 Kasım 2001 Bir işletmede, Kasım ayı içinde adet mamulün üretimi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda yarı mamul tutarı 5000 adet olup, ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik açısından %100, genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıştır. Direkt işçilik giderleri Kasım ayında TL tutarındadır. Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir? 10.000 12.000 13.000 15.000 18.000

7 Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz?
24 Kasım 2001 Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz? Genel Üretim Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Yarı Mamuller Dönem Sonu Ticari Mallar

8 LIFO (son giren ilk çıkar) FIFO (ilk giren ilk çıkar) Has Maliyet
24 Kasım 2001 Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması halinde, dönem sonu stok düşük bulunur? Ortalama Maliyet LIFO (son giren ilk çıkar) FIFO (ilk giren ilk çıkar) Has Maliyet Hareketli ortalama maliyet

9 Tarih Açıklama Miktar(kg) Br.Fiyat Tutar 01.04 Devir 2000 19.500
30 Haziran 2002 Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: Tarih Açıklama Miktar(kg) Br.Fiyat Tutar 01.04 Devir 2000 19.500 05.04 Alış 2500 22.500 16.04 Depodan Çıkış 3250 --- 18.04 5000 25.000 29.04 4000 tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? TL/kg TL/kg TL/kg TL/kg TL/kg

10 Tarih Açıklama Miktar(kg) Br.Fiyat Tutar 01.04 Devir 2000 19.500
30 Haziran 2002 Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: Tarih Açıklama Miktar(kg) Br.Fiyat Tutar 01.04 Devir 2000 19.500 05.04 Alış 2500 22.500 16.04 Depodan Çıkış 3250 --- 18.04 5000 25.000 29.04 4000 1250 İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu? TL TL TL TL TL

11 30 Haziran 2002 Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir? Gider Zarar Tüketim Maliyet Alış Değeri

12 Standart Maliyet Yöntemi Değişken Maliyet Yöntemi
30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi, üretim işleminden önce olması gereken maliyetlerin hesaplanarak fiili sonuçlarla karşılaştırıldığı maliyet yöntemidir? Standart Maliyet Yöntemi Değişken Maliyet Yöntemi Sipariş Maliyet Yöntemi Normal Maliyet Yöntemi Evre Maliyet Yönetimi

13 Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?
30 Haziran 2002 Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Hizmet Üretim Maliyetleri Finansman Giderleri Genel Üretim Giderleri

14 30 Haziran 2002 – soru hatalı Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri TL - Değişken Direkt İşçilik Giderleri TL - Değişken - Sabit Genel Üretim Giderleri TL - Değişken - Sabit Değişken maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL’dir?

15 Standart maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Evre maliyet yöntemi
30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir? Tam maliyet yöntemi Fiili maliyet yöntemi Standart maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Evre maliyet yöntemi

16 Yardımcı Üretim Gider Yeri
30 Haziran 2002 Yardımcı Üretim Gider Yeri Esas Üretim Gider Yeri Yemekhane Isıtma A B 1. Dağıtım Toplamı TL TL TL TL Personel Sayısı 10 5 20 15 Alan (m2) 60 100 %12.5 40 95.000 %50 %50 Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır? Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL? (A)’nın toplam gider tutarı kaç TL?

17 Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak
28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir? Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak Giderlerin planlanmasını sağlamak Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak Birim üretim maliyetlerini hesaplamak

18 7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir
28 Haziran 2003 Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir 7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir 7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür 7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır 7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır

19 Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet
28 Haziran 2003 Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet Evre maliyet – sipariş maliyet Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet Direkt maliyet – endirekt maliyet

20 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri
28 Haziran 2003 “Kapasite sapması” aşağıdaki giderlerden hangisi ile ilgili bir sapmadır? Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri Genel Yönetim Giderleri Finansman Giderleri

21 Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz?
28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz? Genel üretim giderleri Direkt işçilik giderleri Araştırma ve geliştirme giderleri Komisyon giderleri Finansman giderleri

22 İşçi Ücret ve giderleri İlk madde ve malzeme giderleri
28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır? Finansman giderleri İşçi Ücret ve giderleri İlk madde ve malzeme giderleri Memur ücret ve giderleri Çeşitli giderler

23 Direkt İlk madde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri
28 Haziran 2003 Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir? Direkt İlk madde ve malzeme giderleri Direkt işçilik giderleri Genel üretim giderleri Finansman giderleri Direkt işçilik süre farkları

24 Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? Kira giderleri
28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? Kira giderleri Bakım onarım giderleri Amortisman giderleri Direkt ilk madde ve malzeme giderleri Enerji giderleri

25 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? TL TL

26 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? TL

27 04 Temmuz 2004 Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin maliyetinde kullanılan yöntemlerden biridir? Satış değeri Maliyet değeri Aktif değeri Tarihi maliyet değeri Alış değeri

28 Değişken maliyet sistemi Tam maliyet sistemi
04 Temmuz 2004 Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir? Değişken maliyet sistemi Tam maliyet sistemi Yarı değişken maliyet sistemi Evre maliyet sistemi Standart maliyet sistemi

29 04 Temmuz 2004 Genel üretim giderleri ile Finanman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir? Çeşitlilik esası Tahakkuk esası Fonksiyon esası Gider esası Dönemsellik esası

30 04 Temmuz 2004 450 birim mamul üreten üretim işletmesinde sabit giderler TL, birim değişken giderler TL ve birim satış fiyatı ise TL’dır. Bu bilgilere göre işletmenin başabaş noktası aşağıdakilerden hangisidir? 80.000 90.000 70.000

31 Yardımcı Üretim Gider Yeri
04 Temmuz 2004 Yardımcı Üretim Gider Yeri Esas Üretim Gider Yeri Bakım Enerji Dikim Montaj 1. Dağıtım Toplamı TL TL XXX İşçi Sayısı 10 30 40 20 Alan (m2) 5 50 1 2 90 İşletme ikinci dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır?

32 Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır?
6 KASIM 2004 YARI MAMUL ÜRETİM Hs. XX DİR. İLK MD VE MALZ.GİD YANS.HS. XX DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HS. XX GENEL ÜRETİM GİD. YNS.HS. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? Maliyetlerin gelir tablosuna yansıtılması Maliyet hesaplarının yarı mamule yansıtılması Maliyetlerin mamule yansıtılması Maliyet hesaplarının kaydedilmesi Yarı mamul üretim hesabının kapatılması

33 06 Kasım 2004 Sabit maliyetler 150.000 Değişken maliyetler 300.000
Birim Satış Fiyatı 10 TL Toplam Üretim Başabaş noktası nedir? 30.000 32.500 37.500 27.500 35.000 = 10 50.000 4 TL Birim DM = = 6 TL

34 06 Kasım 2004 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz? Maliyet kontrolüne yardımcı olmak Planlamaya yardımcı olmak Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak Mamullerin maliyetlerini saptamak

35 06 Kasım 2004 Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir? Gider Harcama Zarar Kar Tükenmiş maliyet

36 4 Mart 2006 Aşağıdakilerden hangisi 3. dağıtımda yapılır?
Gider çeşitlerinin mamullere yüklenmesi Esas üretim gider yerlerinin mamullere yüklenmesi Yardımcı hizmet gider yerlerinin esas üretim gider yerlerine yüklenmesi Gider çeşitlerinin gider yerlerine yüklenmesi Esas üretim gider yerlerindeki maliyetlerin gider çeşitlerine yüklenmesi       A)      Giderlerin Mamule yüklenmesi?

37 04 Mart 2006 Kalite-kontrol işçisinin ücreti Depo işçisinin ücreti
42-   Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ? Kalite-kontrol işçisinin ücreti Depo işçisinin ücreti Ustabaşı ücreti Montaj işçisinin ücreti Pres işçisinin ücreti A)      Ustabaşı ücreti?

38 04 Mart 2006 43-   İşletme birim mamul üretip satmayı planlamaktadır. Dönemde YTL sabit gidere ve birim başına 6 YTL değişken gidere katlanacağını tahmin etmektedir. Bu mamulden toplam YTL satış hasılatı beklendiğine göre başa baş satış tutarı ne kadardır? A) YTL? YTL YTL YTL YTL YTL

39 04 Mart 2006 80 YTL/br 90 YTL/br 100 YTL/br 110 YTL/br 120 YTL/br
Hammadde Şekillendirme Birim eşdeğer mamul miktarı br br Toplam üretim maliyeti YTL YTL Evre maliyet sistemini uygulayan bir işletmenin şekillendirme açısından birim eşdeğer mamul maliyeti kaç liradır? 80 YTL/br 90 YTL/br 100 YTL/br 110 YTL/br 120 YTL/br

40 04 Mart 2006 45- ____________ / _____________
45-   ____________ / _____________ Direkt İlk Madde Malz Gid. Yansıtma Hs. XXX Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hs. XXX Genel üretim Giderleri Yansıtma Hs. XXX Direkt İlk Madde Malzeme Gid. Hs. XXX Direkt işçilik Giderleri  Hs. XXX Genel üretim Giderleri Hs. XXX        _____________ / ____________ Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Üretilen mamullerin maliyetinin kaydedilmesi Sapmaların üretim maliyetlerine yüklenmesi Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması Üretim unsurlarının üretim sürecine dahil edilmesi Üretilen mamulün üretiminin tamamlanması

41 04 Mart 2006 46-   Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir? Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur

42 04 Mart 2006 950 1.100 1.150 1.050 900 47- Satışların maliyet 1000 YTL
DB mamul 50 YTL DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır? A) 950 YTL  ? 950 1.100 1.150 1.050 900 152 620 DB 50 : 1.050 1.000 1.000 1.100 DS 100

43 24 Haziran 2006 73-   Bir üretim işletmesinde YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) ___ / ____ 740             ___ / _____ b)___ / ____ 150             ___ / _____ c)___ / ____ 710             ___ / _____ d)___ / ____ 730             ___ / _____ e)___ / ____ 710             ___ / _____

44 50.000  74-  D.İ.M. Malzeme giderleri  YTL         Direkt İşçilik Giderleri        YTL         Genel Üretim Giderleri      YTL         Finansman giderleri         YTL         Genel Yönetim Giderleri      YTL         Paz. Satış Dağıtım Giderleri  YTL olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır? A)      5000 YTL zarar B)      5000 YTL kar C)      Ne kar ne zarar D)      2000 YTL kar E)      2000 YTL zarar X 1,20 60.000 SMM 10.000 (5.000) 5.000 KAR

45 24 Haziran 2006 77-   Yan ürünlerin değerlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? A)   Tedarik yöntemi B)   Brüt satış hasılatı yöntemi C)   Net satış hasılatı yöntemi D)   Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi E)   Eşdeğer birim maliyet yöntemi

46 24 Haziran 2006 78- Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
Direkt işçilik Giderleri Genel üretim giderleri Pazarlama satış dağıtım giderleri Ar-Ge giderleri Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir? A)      Fonksiyon Esası B)      Endirekt kayıt esası C)      Tahakkuk esası D)      Çeşitlilik esası E)      Eş zamanlı kayıt esası

47 24 Haziran 2006 A) Sabit maliyetler B) Değişken maliyetler
79-   Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir? A)      Sabit maliyetler B)      Değişken maliyetler C)      Tükenmiş maliyetler D)      Direkt maliyet E)      Yarı değişken maliyetler

48 24 Haziran 2006 85-   Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz? A)      Dönem başı mamuller B)      Satılan mamul maliyeti C)      Dönem sonu hammadde maliyeti D)      Satış iskontoları E)      Genel üretim giderleri

49 24 Haziran 2006 86-   Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir;            tarih           adet      fiyat      tutar Haz başlangıç    100         20        Haz alınan         200         25        Haz gönderilen  Haz alınan         350         30     Haz gönderilen 300 Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır? A)      YTL B)      YTL C)      YTL D)      YTL E)      YTL    ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır) 50 1.000 5.000 50 9.000 15.000

50 24 Haziran 2006 87-   Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A)   Üretim maliyetlerini belirlemek B)   Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak C)   Mamul birim maliyetlerini hesaplamak D)   Planlama ve kontrole yardımcı olmak E)   Vergi uygulamalarına yardımcı olmak

51 24 Haziran 2006 88-   Bir mal, fayda hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir? A)      Maliyet B)      Zarar C)      Gider D)      Harcama E)      Tükenmiş maliyet

52 24 Haziran 2006 89-   Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir?  A)      Gider B)      Maliyet C)      Zarar D)      Kar E)      Harcama

53 11 Kasım 2006 Yan ürünlerin değerlemesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaz? A)   Tedarik yöntemi B)   Brüt satış hasılatı yöntemi C) Faaliyet verimlilik yöntemi C)   Net satış hasılatı yöntemi D)   Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi

54 11 Kasım 2006 Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi hangisidir? Asal maliyet sistemi Normal maliyet sistemi Tam maliyet sistemi Değişken maliyet sistemi Kısmi maliyet sistemi

55 11 Kasım 2006 500 X 10.000 1000 Yukarıdaki bilgilere göre son giren ilk çıkar yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır? TL Dönem sonuna kalan mal yoktur TL TL TL

56 11 Kasım 2006 ___________ / ____________ YARI MAMUL ÜRETİM
DİREKT İ. MADDE MALZEME YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA ____________ / ___________ Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesine Sapmaların kayda alınması Üretim maliyetlerinin sonuç hesaplarına kaydedilmesi Mamullerin satılması Yarı mamul maliyetlerinin mamuller hesabına devredilmesi

57 11 Kasım 2006 Bir üretim işletmesinin sabit maliyetleri YTL, birim başına satış fiyatı 10 YTL ve değişken giderleri YTL’dir. İşletme dönemde adet mamul üretip satmayı planlamaktadır. Bu bilgilere göre başabaş satış miktarı ne kadardır?(deha) 50.600 37 500 42.300 34.700 39.200 BBN S.Miktarı = / [10 – ( / )] = / (10 – 6 ) = Adet

58 11 Kasım 2006 Mamul üretiminde tüketilen unsurların toplamına ne ad verilir? Maliyet Gider Harcama Zarar Hasılat

59 11 Kasım 2006 Aşağıdakilerden hangisi esas üretim gider yerlerinden biri değildir? Boyama gider yerleri Kesme gider yerleri Montaj gider yerleri Tarama gider yerleri Aydınlatma ve ısıtma gider yerleri

60 11 Kasım 2006 ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = DÖNEM SONU MAMUL MALİYETİ = DÖNEM BAŞI MAMUL MALİYETİ = DÖNEM İÇİ TİCARİ MAL ALIŞI = Satılan Mamulün maliyeti ne kadardır? 8.650 TL 7.350 TL 6.350 TL 2.650 TL 5.650 TL 6.350 7.000

61 Toplam üretim maliyeti 11 500 Dönem başı yarı mamul stoğu 2 800
Dönem sonu yarı mamul stoğu 3 100 Dönem başı mamul stoğu 1 600 14.300 11.200 12.800 Bu bilgilere göre işletmenin satılabilir mamul maliyeti kaç YTL'dir? a) b) c) d) e) 03 Mart 2007

62 925 1.245 Dönem başı (Mayıs) hammadde stoku 385 YTL
Bir üretim işletmesinin Mayıs ayı faaliyetleriyle ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem başı (Mayıs) hammadde stoku 385 YTL Dönem başı (Mayıs) yarı mamul stoku 255 YTL Dönem sonu hammadde stoku 320 YTL Dönem sonu yarı mamul stoku 115 YTL Mayıs ayı hammadde alışları 860 YTL 925 1.245 Buna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddenin maliyeti kaç YTL'dir? a) 925 c) d) e) 03 Mart 2007

63 İşletmenin varlığını ve faaliyetini sürdürebilmesi için ve bir ekonomik yarar elde etmek için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tüketilmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir? Zarar Maliyet Gider Harcama Hasılat 03 Mart 2007

64 Arızi iş ve olaylardan kaynaklanan varlıklardaki
karşılıksız tükenmelere ne ad verilir? Zarar Maliyet Gider Harcama Hasılat 03 Mart 2007

65 Maliyet muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? a) İşletme yöneticilerin kapasite arttırma kararının alınmasına yardımcı olur b) Üretilen mamulün birim maliyetini saptar c) İşletmenin vergi yükünü belirler d) Üretilen mamulün maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur e) İşletme bütçesinin hazırlanmasını sağlar 03 Mart 2007

66 A) Asal maliyet yöntemi B) Değişken maliyet yöntemi
Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asal maliyet yöntemi B) Değişken maliyet yöntemi C) Tam maliyet yöntemi D) Normal maliyet yöntemi E) Karma maliyet yöntemi 11 Kasım 2006

67 Dönem sonunda mal stoğu yoktur 95.000 TL
MİKTAR BİRİM FİYAT DÖNEM BAŞI 1.500 BİRİM 200 ALIŞ 4.500 BİRİM 210 SATILAN 3.500 BİRİM 4.000 BİRİM 220 6.000 BİRİM 500 = 1.000 Yukarıdaki bilgilere göre “son giren ilk çıkar” yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır? TL TL TL Dönem sonunda mal stoğu yoktur TL 11 Kasım 2006

68 KURAL 1 KURAL 2 Yardımcı Hiz. Gid. Yeri Esas Ür. Gid Yeri B. Onarım
Enerji Döküm Montaj 1. Gider Dağıtımı xxxx Dağıtım anahtarları İşçi sayısı 10 30 40 20 m2 5 50 KURAL 1 KURAL 2 1 2 % 33 30 / 90 20 / 90 90 % 7 5 / 75 75 İşletme II. gider dağıtımında Kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Bakım gideri dağıtım anahtarı olarak işçi sayısı esas alınmaktadır. Bu bilgiler göre bakım giderinin montaj gider yerine yüklediği maliyet payı ne kadardır? TL TL TL TL TL 03 Mart 2007

69 1) Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirir? A) Genel üretim maliyetlerine eklenir. B) Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir. C) Dönem giderlerine eklenir. D) Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır. E) Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir.

70 Direkt İşçilik Saatleri Genel Üretim Giderleri
2) Bir üretim departmanının genel üretim maliyetleri şöyledir: En yüksek – en düşük noktalar yöntemine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç TL/DİS’dir? A) B) C) D) E) 90 Aylar Direkt İşçilik Saatleri Genel Üretim Giderleri 1 2 3 4 5 5 500 3 000 2 500 4 000 6 000 DİS GÜM En yüksek En düşük Değişme Değ. Maliyet Oranı = Maliyet. Değişme / DİS = / = 19 TL/DİS

71 3) Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması B) Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları C) Direkt işçilik maliyetleri ile GÜM arasında oransal bir ilişki vardır D) Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması E) Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi

72 A) Genel Üretim Giderleri B) Amortisman Gideri
Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planının 7/A seçeneğine göre fonksiyonel bir maliyet hesabı değildir? A) Genel Üretim Giderleri B) Amortisman Gideri C) Direkt İşçilik Giderleri D) Hizmet Üretim Maliyeti E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

73 5) İşletmenin Kasım ayı bilgileri aşağıdaki gibidir.
Dönem içi üretimi tamamlanan mamuller TL Dönem başı mamul stok ………………… TL Dönem sonu mamul stok………………… TL Dönem başı hammadde stok…………… TL Dönem sonu yarı mamul stok…………… TL Satılan Mamul Maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Dönem içi üretimi tamam. mamul: TL (+) Dönem başı mamul stok TL (-) Dönem sonu mamul stok ( TL) SATILAN MAMUL. MALİYETİ TL Dönem başı hammadde stok TL Dönem sonu yarı mamul stok TL

74 Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir?
A) Masa üretiminde kullanılan kereste B) Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği C) Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı D) Makine parçası üretiminde kullanılan çelik E) Elbise üretiminde kullanılan kumaş

75

76 7) Mamuller Miktar Fiyat K 1.000 150 TL L 1.500 250 TL M 2.500 500 TL
N TL Satış Değeri Birleşik maliyetler TL’dir. Nispi satış tutarı yöntemine göre (M) mamulüne yüklenecek maliyet payı nedir? A) B) C) D) E) Birleşik Mly / Toplam Satış Değeri / = %22,78 TL (M) Mamulü = x %22,78 = TL

77 8)   / GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ HS. XXX İZİN ÜCRETLERİ KARŞILIK HS XXX / Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) İşçilere izin ücretlerinin ödenmesi B) Tahmini izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılması C) Eksik tahmin edilen izin ücretlerinin GÜM hesabına aktarılması D) İzin ücretlerinin ilgili mamullerin maliyetine yüklenmesi E) Fazla ödenen izin ücretlerinin işçilerden tahsil edilmesi

78 9) İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkileri şöyledir Yardımcı Üretim Gideri Yeri 1 (YÜGY 1)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri 2 (YÜGY 2)’nin gider-leri ise Alan (m2 ) esas alınarak dağıtılacaktır. Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY 1’den esas üretim Gider Yeri B’ye dağıtılacak maliyet tutarı kaç TL’dir? A) C) E) B) D) 1. Dağıtım Toplamı Personel Sayısı Alan (m2) EUGY-A 40 200 EUGY-B 20 YÜGY-1 10 50 YÜGY-2 1 2 20 ÷ 70 = %28,57 x %28,57 =

79 10) Üretim için gerekli olan malzemenin işletmeye zamanında ulaşmaması nedeniyle, iki saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir? A) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları B) Genel Üretim Giderleri C) Direkt İşçilik Giderleri D) Personele Borçlar E) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri İŞLETME YÖNETİMİ TARAFINDAN ÖNLENEMİYOR!

80 11) İşletme dönem içinde amortisman gideri olacağını tahmin ederek üretim maliyetine yüklenmiştir. Aynı dönemde gerçekleşen amortisman giderleri tutarı ise liradır. Bu işletmeye ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A)    / GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS MALİYET GİDERLERİ KARŞ. HS BİRİKMİŞ AMORT. HS / B)    / GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS yıllık izin ücretleri MALİYET GİDER. KARŞ.HS / C)   / GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS / D)    / MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS BİRİKMİŞ AMORTİSMAN. HS / E)    / GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HS GÜ GİD.YANSITMA HS / 730 40.000 373

81 12)   / GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS XXX Esas Üretim Gider Yeri (A) Esas Üretim Gider Yeri (B) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS XXX Yardımcı Üretim Gider Yeri (X) Yardımcı Üretim Gider Yeri (Y) / Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına B) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı üretim gider yerlerine dağıtılmasına C) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına D) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına E) Esas üretim gider yeri giderlerinin hizmetten yararlanan esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına

82 13) Dönembaşı Hammadde Stoğu. : 385. 000. Dönembaşı Yarı Mamül Stoğu
13) Dönembaşı Hammadde Stoğu : Dönembaşı Yarı Mamül Stoğu : Dönesonu Hammadde Stoğu : Dönemsonu Yarı Mamül Stoğu : Mayıs Ayı Hammadde Alışları : Buna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddelerin maliyeti ne kadardır? A) B) C) D) E) Direkt İlk Madde Malzeme ,000 (+)Dönembaşı İlk Madde Malzeme ,000 Kullanılabilir Hammadde ,245,000 (-) Dönemsonu Hammadde ,000 Kullanılan Hammadde ,000

83 14). Satılan Mamulün Maliyeti :. 25. 000. 000
14) Satılan Mamulün Maliyeti : Üretilen Mamulün Maliyeti : Dönembaşı Mamul Maliyeti : Buna göre dönem sonu mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Üretilen mamul maliyeti 28,000,000 (+)Dönembaşı mamul + 2,000,000 Satılabilir mamul maliyeti 30,000,000 (-) Dönemsonu mamul ,000,000 Satılan mamul maliyeti 25,000,000

84 15) Tarih. Miktar Birim Fiyat. 03. 01. 2004. 100. 1. 000. 05. 01. 2004
15) Tarih Miktar Birim Fiyat Sevk İlk giren ilk çıkar yöntemine (FIFO) göre sevk maliyeti ne kadardır? A) B) C) D) E) Sevk (130 br) = 100 x = 30 x =

85 16) Bir işletmede üretimde kullanılan (B) malzemesiyle ilgili bilgiler şöyledir:
Tarih Miktar Birim Maliyet Tutar Alış 4 Kasım 100 5,50 550 7 Kasım 25 8 200 Üretime Verilen 14 Kasım 50 23 Kasım 75 10 750 30 Kasım ,5 ,5 Bu bilgilere göre, son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemine göre üretime gönderilen malzemenin maliyeti ne kadarıdır? A) 887,50 B) C) 337,50 D) 950 E) 750 Üretime Verilen = , ,5 = 1.225

86 150 TL saat ücretiyle çalışan bir işçi %20 akord zammı almaktadır
150 TL saat ücretiyle çalışan bir işçi %20 akord zammı almaktadır. 1 birim ürünü üretmek için 32 dakika çalışmak zorundadır. İşçi normal çalışma gününde 18 birim üretmiştir. Buna göre işçinin günlük kazancı ne kadardır? A) B) C) D) 1040 E) 1648 18 x = 576dk  9,6 saat 150 x 9, = 1.440 1.440 x 0,20 = 288 = 1.728

87 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçları arasında yer almaz?
Mamullerin birim maliyetinin belirlenmesi Maliyet kontrolüne yardımcı olmak Planlamaya yardımcı olmak Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak e. Mali tabloları hazırlamak 1 Gelecekte kendisinden yarar sağlanması söz konusu olmayan ve ilgili yılın hasılatından çıkarılan faydası tükenmiş maliyet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 2 a-) Gider b-) Maliyet c-) Zarar d-) Harcama e-) Gelir

88 Ödeme ya da ödeme vaadi ifadesini aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
3 a-) Gider b-) Hasılat c-) Zarar d-) Maliyet e-) Harcama Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisi planlama ve kontrol aracı olarak kullanılır? Gerçek maliyet sistemi Değişken maliyet sistemi Standart maliyet sistemi Sipariş maliyet sistemi Safha maliyet sistemi 4

89 Bilimsel ve teknik temellere dayanılarak hesaplanan ve belirli koşullar altında gerçekleşmesi beklenen maliyet aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek maliyet sistemi Değişken maliyet sistemi Standart maliyet sistemi Sipariş maliyet sistemi Safha maliyet sistemi 5 Aşağıdakilerden hangi 7/A seçeneğindeki gider hesaplarından biri değildir? Direkt İşçilik Maliyetleri Çeşitli Giderler Direkt İlk Madde Malzeme Genel Üretim Maliyetleri Genel Yönetim Giderleri 6

90 7 8 Sipariş maliyet sistemi hangi maliyet sisteminin alternatifidir?
Gerçek maliyet sistemi Değişken maliyet sistemi Standart maliyet sistemi Tam maliyet sistemi Safha maliyet sistemi 7 Üretimde kullanılan ya da tüketilen tüm ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına ne ad verilir? Endirekt Malzeme Giderleri İşletme Malzemesi Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri İlk Madde Malzeme Giderleri Yardımcı Malzeme Giderleri 8

91 Tekstil üretimi yapan Fiskos İşletmesi penye üretiminde kullanılmak üzere TL’lik ilk madde malzeme satın almıştır. Bunun TL’lik kısmı yardımcı malzemedir. 7/A seçeneğine göre yardımcı malzeme hangi hesapta izlenir? Satılan Mamulün Maliyeti hesabı Genel Yönetim Giderleri hesabı Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri hesabı Genel Üretim Giderleri hesabı İlk Madde Malzeme Stokları hesabı 9

92 Fiyatların yükseldiği dönemde fiktif (zahiri) kârın önlenmesi için aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisi önerilir? 10 a-) FIFO b-) LIFO c-) Ortalama Maliyet d-) Hareketli Ortalama e-) Tartılı Ortalama Muhafazakarlık kavramına dayalı stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? FIFO LIFO Sabit fiyatlarla değerleme Piyasa fiyatıyla değerleme Piyasa fiyatı ya da alış maliyetinden düşük olanıyla değerleme 11

93 Satınalma bölümünün satın alması gereken ilk madde ve malzemelerin nicelik ve niteliğini öğrenmede kullandığı belge aşağıdakilerden hangisidir? Stok kartı Ambar fişi İlk madde ve malzeme istek fişi İlk madde ve malzeme satın alma istek fişi Ambar iade fişi 12 Bir üretim işletmesinde üretim faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla yarısı peşin yarısı kredili TL tutarında hammadde satın almış ve işletme deposuna konmuştur. Bu tanım hangi kavram ile ifade edilir? 13 a) Maliyet b) Gelir c) Harcama d) Ödeme e) Zarar

94 14 Aşağıdakilerden hangisi işçilerin çalıştıkları zamanı nerede veya hangi işlerde geçirdiğini saptamak için düzenlenen raporlardan biri değildir? İş emri Günlük işçilik raporu Zaman kontrol kartları İşçilik takip fişi Bordro

95 15 Aşağıdakilerden hangisi son giren ilk çıkar (LIFO) yönteminin yararlarından biri değildir? Hammadde fiyatlarının sürekli yükselmesi durumunda aşırı kar ve kar dağılımları önlenmiş olur Çabuk bozulan malzemeleri önce imalata gönderilerek sağlıklı bir stok kontrolüne olanak verir Hammadde fiyatlarının düştüğü dönemlerde kar artar Enflasyonist dönemlerde işletmeyi aşırı vergi yükünden kurtarır İşletmenin stoklarının piyasa değerine yakın değerlerle değerlendirilmesi sağlanır

96 16 Aşağıdakilerden hangisi işletme malzemesinin özelliklerinden biridir? Mamulü etkilemekle birlikte, miktar ve değer olarak mamulün temel öğesini oluşturmaz Üretim sürecinde artık şeklinde ortaya çıkıp yeniden mamul içinde kullanılabilir Üretim sırasında harcanıp mamul bünyesinde yer alır Mamul içinde ne kadar harcanacağının teknik bakımdan belirlenmesi çok zordur Üretimin devamlılığının sağlanması için kullanılan bakım-onarım malzemeleridir

97 17 Aşağıdakilerden hangisi mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin üretim akışında yer almaz. Mobilya boyanması Mobilyanın satılması Parçaların montajı Mobilyanın ambalajlanması Tahtaların kesilmesi

98 X imalat işletmesinin kullandığı A malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri aşağıdaki gibidir Tarih Açıklama Miktar (KG) Birim Fiyatı Tutar 05.09. Satın alma 110 5.000 10.09. 40 5.500 16.09. İmalata verilen 70 80 18 Bu bilgilere ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO) yöntemine göre dönem sonu stokların maliyeti kaç TL’dir? a-) 350,000 b-) 370,000 c-) 390,000 d-) 400,000 e-) 420,000

99 Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik olarak nitelendirilemez?
Üretken işçilere ödenen ücretler Bakım-onarım personeline ödenen ücretler İşçilerin sosyal sigorta işveren payları ödemeleri Ustabaşlarının aldığı ücretler İşçilerin makine başında geçirdiği boş zamanlar 19 20 Aşağıdakilerden hangisi temel imalat maliyetini oluşturan kalemlerdir? Direkt işçilik - Endirekt işçilik Dönem maliyetleri – Mamul maliyetleri Direkt işçilik – Genel imalat maliyetleri Satış maliyetleri – Yönetim maliyetleri Direkt malzeme – Direkt işçilik

100 21 Özellikle ücret bordrosunun hazırlanmasında temel bilgi kaynağı niteliğinde olan, her bir işçinin iş yerinde geçirdiği toplam zamanı gösteren karta ne ad verilir? İşçi saat kartı İşçi çalışma kartı İşçi çalışma kartı özeti Sipariş kartı Stok kartı

101 22 Bir üretim işletmesinde 32 yıl çalışmış olan bir işçinin son aylığına ilişkin bilgiler şöyledir: Çalışma Süresi 30 gün Brüt Ücret Yan Ödemeler Gelir ve Damga Vergisi Net Ücret x yıl Buna göre işçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı ne kadar olur? a-) b) c-) d-) e-)

102 Makine parçaları üreten bir işletmede aşağıdaki bölümlerden hangisinde çalışanlar direkt işçilik niteliğinde olmaz? 23 a-) Kesim b-) Tesviye c-) Torna d-) Döküm e-) Yemekhane Bir hafta, on gün yada aylık dönemlerde tahakkuk eden ücretlerin direkt ve endirekt ayrımına dikkat edilerek yevmiye kartlarına geçirilmesinde kullanılan kart aşağıdakilerden hangisidir? İşçi saat kartı İşçi çalışma kartı İşçi çalışma kartı özeti Sipariş kartı Stok kartı 24

103 Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkan boşa geçen zaman karşılığı işçilik, çalışmayan gider ya da zararlar hesabına kaydedilir? Üretim araçlarının bozulması Hammaddelerin üretime sevkinde ortaya çıkan aksamalar Normal kapasitenin altında üretim yapılıyor olması İş tanıtım ve talimatlarındaki eksiklikler Enerji sıkıntısından ortaya çıkan kısıtlamalar 25 Önlenmesi yönetimin elinde ise GÜM’lerine, değilse Dönem Giderine kaydedilir.

104 26 Pazarlama gider yerinde çalışan bir personel için ayrılan aylık Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı alacaklandırılırken borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Direkt işçilik giderleri hesabı Genel yönetim giderleri hesabı Hizmet üretim maliyeti hesabı Genel üretim giderleri hesabı Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabı


"Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları