Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. A. Gonca İmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. A. Gonca İmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. A. Gonca İmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
ÜREME BİLGİSİ Yrd. Doç. Dr. A. Gonca İmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Üreme Gonadlar Genital organlar Endokrin sistem
Diğer (otokrin, parakrin sistemler)

3 Üreme organları Over Tuba uterina Uterus Vajina Vulva

4 Üreme organları 3

5 Üreme organları 8

6 Üreme organları: Over Ovaries
Fonksiyon: Oosit ve östrojen-progesteron üretir. Ovaries The ovaries are the female gonads. * * The process of female gamete production (oogenesis) occurs within the ovaries, just as male gamete production (spermatogenesis) occurs in the testes. * In addition to producing the oocytes (female gametes) the ovaries also produce the hormones estrogen and progesterone. *

7 Üreme organları: Over

8 Üreme organları: Over İnsan dişi fetusunda 6. ayda toplam 6 milyon oogonia oluşur. Doğumda bu 2 milyona düşer. Pubertede sadece 40,000 kalır. Reproduktif yaşam boyunca toplam civarında primer follikul ovuma dönüşür.

9 Üreme organları: Over (0.05 to 0.1 microns) (5 microns)
SIZE COMPARISONS 10 microns (0.01mm) VIRUS (0.05 to 0.1 microns) BACTERIA 100 microns OVUM (0.5 to 1.5 microns) RBC (5 microns) LYMPHOCYTE (5 to 8 microns) SPERM (60 microns)

10 Üreme organları: Vajina
Fonksiyon: Doğum kanalı işlevi görür, cinsel ilişkide fonksiyonu var, semeni taşır, adet kanaması için pasajdır. The vagina * * serves as the birth canal during the delivery of an infant, a passageway for menstrual flow and as the female organ of copulation which receives the penis and semen during sexual intercourse. * * Vagina

11 Üreme organları: Tuba uterina, uterus ve vajina
Müllerian kanallardan gelişir.

12

13

14 Uterus

15

16

17 Üreme organları: Uterus
Fonksiyon: Spermin serviksten tubaya geçişini sağlar, blastosistin yerleşmesini fetus haline gelip sonra da termde doğmasını sağlar. Uterus The uterus * * connects the vagina with the oviduct thus providing a passageway for sperm. * It also provides an ideal environment for implantation of the blastocyst, embryonic and fetal development and contains muscular walls which contract during childbirth to expell the fetus. *

18 Üreme organları: Serviks
Fonksiyon: Serviks mukus salgılayarak servikal kanalı kapatır, uterusa geçişi önler. The cervix* * is that part of the uterus that connects with the vagina. It contains glands which secrete mucous that fills the cervical canal, * isolating the uterus from the vagina and blocking the passage of sperm except during the middle portion of the ovarian cycle when the mucous becomes less viscous. * Cervix

19 Üreme organları: Uterus
Fonksiyon: İmplantasyonun oluştuğu uterin endometrium mevcuttur. Endometrium The uterus is composed of three layers. The innermost layer, the endometrium * * lines the uterine cavity and provides an ideal environment for implantation of a blastocyst and for embryonic and fetal development. * *

20 Üreme organları: Uterus
Fonksiyon: Muskuler kontraksiyon Myometrium The myometrium is the middle and thickest wall of the uterus. * * It is primarily made up of smooth muscle which produces muscular contractions during childbirth to push the fetus through the birth canal. * *

21 Üreme organları: Tuba uterina
Fonksiyon: Oositin geçiş yoludur, fertilizasyon olur. The uterine tubes are also know as the oviducts and the fallopian tubes. * * Their function is to receive the oocyte following ovulation, provide a passageway for the oocyte to be transported to the uterus by means of peristalsis and ciliary action, and serve as an area in which fertilization of the oocyte can occur. * *

22 Üreme organları: Tuba uterina
Fonksiyon: Over yüzeyini süpürme hareketi ile oositi yakalar. Fimbriae The finbriae are the finger-like structures at the end of the oviducts closest to the ovaries. * * They are ciliated and sweep over the surface of each ovary to collect oocytes which have been released from the ovariesand direct them into the oviducts. * *

23 Üreme organları: Vulva
Ürogenital sinüsten gelişir.

24 Üreme organları: Vulva

25 Yaşam dönemleri Yenidoğan Bebeklik Çocukluk Puberte Üreme
Menopoz (Premenopozal, postmenopozal, perimenopozal, menopozal) Yaşlılık

26 Yaşam dönemleri: Yenidoğan
İnsan yaşamının ilk 28 günüdür. Vulva doğumda oldukça büyük görülür. Bunun nedeni gebelik hormonlarının etkisi ve doğum sırasında oluşan ödemdir. İntrauterin olarak etkisi altında bulunduğu östrojen hormonlarının doğumdan sonra bu etkisinin kalkması doğumdan sonraki ilk hafta içinde hafif kanlı bir akıntıya neden olabilir.

27 Yaşam dönemleri: Bebeklik
Yaşamın ilk bir yılıdır. Hipotalamus, hipofiz ve overlerin hormonal aktivitesi minimaldir. Hipogonadotropik hipoöstrojenemik bir dönemdir.

28 Yaşam dönemleri: Puberte
Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Hipotalamustan GnRH salgısının başlaması ve normal paternine kavuşması sürecidir. Hipogonadotropik hipoöstrojenemik dönemden normal gonadotropik normal östrojenemik döneme geçiş aşamasıdır.

29 Üreme hormonları Female Puberty

30

31 Yaşam dönemleri: Üreme
Üreme fonksiyonunun olduğu dönemdir.

32 Yaşam dönemleri: Menopoz
Menopoz son adet demektir. Premenopoz menopoz öncesi 3-4 yılı kapsar. Postmenopoz menopoz sonrası yaşamdır.

33 Yaşam dönemleri: Yaşlılık
Yaşamın ileri yaşlarını kapsar.

34 Menstrüel siklus

35 Menstrüel siklus Seks hormonlarının dalgalanması ile oluşur.
Tüm genital organlarda değişiklikler olur. Fazları Menstruasyon Folikuler faz – proliferatif faz veya preovulatuar faz Ovulasyon Luteal faz – sekretuar faz veya postovulatuar faz

36

37 Nöro-endokrin Sistem Korteks Hipotalamus Hipofiz Gonadlar
Diğer endokrin glandlar (adrenal, troid)

38 Hipofiz Over Uterus Hipotalamus MENSTRÜASYON GnRH Östrojen FSH,LH
Öst, Prog GnRH

39 Hipotalamus Hipotalamus SSS de izole bir yapı değildir, beyindeki diğer birçok bölge ile ilişkilisi olan bir bölümdür Hipotalamus beyin tabanında, optic chiasm ile 3.ventrikülün üzerinde bulunur 3 zona ayrılır 1. periventriküler (3.ventriküle bitişik) 2. medial (primer olarak hücreler) 3. lateral (primer aksonlar) Herbir zone ise nükleus denilen aynı tip nöron hücrelerin cisimlerini içermektedir

40 Hipotalamus (Majör salgıları)
GnRH (gonadotropin-releasing hormon) LH ve FSH salgılatır CRH (Corticotropin-releasing hormon) ACTH salgılatır GHRH (Growth hormon-releasing hormon) GH salgılatır TRH (trotropin-releasing hormon) TSH salgılatır

41 GnRH (LHRH;luteinize hormon-releasing hormon)
GnRH salgılayan nöronlar hipotalamusun arcuate nukleusunda bulunur. GnRH 10 aminoasitten meydana gelen bir dekapeptiddir.

42 GnRH, iki hormonun –FSH ve LH- salgılanmasını simultane olarak kontrol eden tek releasing hormondur
Etkili olması için pulsatil tarzda salgılanması gereken vücuttaki tek hormondur Sürekli (Continue) infüzyon gonadotropin sekresyonuna yol açmaz Continue uygulama downregülasyona ve gonadotropin hücre yüzeyindeki GnRH reseptörlerinin azalmasına yol açar

43 Ön Hipofiz Hormonları FSH LH TSH ACTH GH Prolaktin

44 Yaşam boyu LH-FSH paternleri

45 Gonadotropinler Üzerine GnRH’ın Etkisi
GnRH hipotalamusdaki nöronlardan salgılandıktan sonra portal sistemle hipofize gelir. Gonadotropinleri salgılayan hücrelerde kendi reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir GnRH’ın etkili olabilmesi için pulsatil olarak salgılanması gerekir.

46 Gonadotropinler Üzerine Östrojenlerin Etkisi
Gonadotropin salgısı üzerinde pozitif ve negatif feed-back etkisi vardır. Pozitif ya da negatif etki, östrodiolün dozu ve kullanma veya overlerden salgılanma süre ve dozuna bağlıdır. Düşük dozlarda negatif, yüksek ve kısa süreli dozlarda pozitif feed-back etki yapmaktadır. Negatif feed-back etkiye FSH daha duyarlıdır. Pozitif feed-back etkiye ise LH daha duyarlıdır.

47 Östrojenler Preovulatuvar dönemde östrojen piki LH pikine neden olur
LH piki yaptıracak östrojen miktarı 200 pg/ml’nin üzerinde olmalıdır. LH pikine neden olacak östrojen düzeyinin 200 ng/ml seviyesinde saat kadar kalması gerekir. Östrojenler pozitif ve negatif feed-back etkilerini hem hipofiz, hem de hipotalamus üzerinde yapmaktadır.

48 Menstrüel siklus Normal menstruel siklus = 28 ± 7 gün; ortalama 28 gün
Menstruasyon 1- 5 günler arası Folikuler faz Ovulasyon 14 günde oluşur. Luteal faz günler arasındadır. Mittelschmerz – orta agrısı ; alt abdomende kramp tarzı agrı – ovulasyon döneminde

49 Menstrüel siklus Menstrüel kanama fizyolojik bir olaydır ve insan dahil bir kaç primatta bulunur. Normal menstrüel kanama denilebilmesi için menstrüel siklus ovulatuvar olmalıdır. Korpus luteumun gerilemesinden kaynaklanan estrojen ve progesteron çekilmesine bağlıdır. Anovulatuvar kadınlarda estrojenin dalgalanmasına bağlıdır.

50 Menstrüel siklus Endometriumda bu hormonların konsantrasyonlarının değişmesine bağlı prostaglandinleri ilgilendiren bir dizi olay gerçekleşir ve endometrium yüzeyinden kanama başlar. Endometrium dökülmesine bağlı uterin kanamanın olması için endometriumun estrojen etkisi ile kalınlaşmış olması gerekir.

51 Menstrüel siklus 18

52 Gonadotropinler Üzerine Progesteronun Etkisi
Progesteronun gonadotropin salgı ve regülasyonu üzerinde pozitif ve negatif feed-back etkisi vardır. Yüksek doz ve sürekli kullanımları negatif feed-back etki göstermektedir. Kısa süreli fakat yüksek doz kullanılmaları ise pozitif feed-back etki yapmaktadır. Özellikle östrojenlerin arkasından hemen progesteron uygulanması gonadotropin deşarjına neden olmaktadır. Pozitif veya negatif etkisini hem hipofiz hem de hipotalamus üzerinde göstermektedir.

53 Prolaktin Ön hipofiz laktotrop hücrelerinden salgılanır
198 aa polipeptiddir Memelerden süt salgılanmasından sorumlu primer faktördür Salgılanması hipotalamusdan salgılanan dopaminin tonik inhibitör kontrolu altındadır Prolaktin düzeyinde artma klinik olarak amenore ve galaktore ile birliktedir TRH salınımını uyarıcı görev görür Salınımını uyaran faktörler; meme başı stimülasyonu, ilaçlar, stres, egzersiz

54 Arka Hipofiz Hormonları
Oksitosin Arjinin-vazopressin; AVP (antidiüretik hormon-ADH) Embriyolojik olarak ön hipofizden farklıdır Burada bulunan aksonlar hipotalamusdaki supraoptik ve parventriküler nükleusdan kaynaklanır

55 Oksitosin Primer olarak hipotalamusun paraventriküler nukleusundan salınır 9 aa peptid hormondur Insanlarda primer fonksiyonları; Doğum sırasında uterus kaslarının kasılması Memede laktiferus kanallarının myoepitelyal kontraksiyonları AVP, supraoptik bölgedeki nöronlardan salınır Kan volümü, basınç ve ozmalitenin regülasyonundan sorumludur

56 Menstrüel Siklus Fizyolojisi
Normal bir menstrüel siklusda düzenli hormon üretimi ve buna paralel endometriumun embriyo implantasyonuna hazırlanması için proliferasyonu vardır Menstrüel siklusdaki bozukluklar Infertilite Tekrarlayan düşükler Malignansiye yol açabilir

57 Menstrüel Siklus Ovaryan siklus Uterin siklus Foliküler faz Luteal faz
Ovulasyona hazır tek bir dominant folikülün gelişme evresidir. Ortalama süresi gündür Luteal faz Ovulasyondan mensin başlamasına kadar geçen süredir ve ort. 14 gündür Uterin siklus Proliferatif faz Sekretuvar faz

58 Menstrüasyon Her dört haftada bir meydana gelen siklik kanamalar, endometriumun yüzeyel fonksiyonel tabakasının atılması ile olmaktadır. Fonksiyonel tabakanın atılmasından sonra, yeniden oluşumu ve endometriumdaki değişiklikler, overden salgılanan östrojen ve progesteronun etkisi altında olmaktadır. Overlerin tüm fonksiyonları hipotalamus ve hipofiz tarafından salgılanan hormonlar tarafından kontrol edilmektedir.

59 Normal menstrüel siklus 28 gündür.
gün arası normal kabul edilir. Menarş ile başlar (ort. 12 yaş), menopoz ile (ort. 51 yaş) son bulur. Menstruasyon ortalama 4 gün sürer (2-6 gün) Menstruasyonda kanama miktarı ml arasıdır.

60 Menstrüel sikluslar menarşı takiben 5-7 yıl sonra regüle olmaktadır.
Siklus uzunluğu 20-30’lu yaşlarda düzenli olarak seyreder. Menarşdan sonra ve menopozdan önceki dönemlerde siklusların anovulatuvar olmasına bağlı olarak siklus sürelerinde değişiklik olabilir. Diyet, egzersiz, emosyonel durumlar, doğum ve düşüklerden sonra siklus sürelerinde farklılık olabilir.

61 Hormonların siklik regülasyonu
Hipotalamusdan GnRH salgılandıktan sonra portal sistem ile hipofize gelerek gonadotropinlerin, özellikle de LH’ın salgılanmasını sağlar. FSH, GnRH’ın etkisi ile de salgılanırsa da daha çok bağımsız olarak salgılanmaktadır. FSH ve LH değerleri 3-17 mIU/ml arasındadır

62 Hormonların siklik regülasyonu FSH
FSH granuloza hücrelerindeki reseptörlerine tutunarak, bir yandan LH reseptör sayısını ve hassasiyetini artırır, diğer yandan da aromatizasyonu başlatır. Siklus ortasında FSH seviyelerinde hafif düşme olur Buna rağmen folikül büyümesi ve östrojen salgısı devam eder 10 mm çapı geçen folikül FSH stimülasyonu olmadan büyümeye devam eder Siklusun ikinci yarısında FSH değerleri foliküler fazdakine oranla daha düşüktür.

63 Hormonların siklik regülasyonu LH
Foliküler fazdaki LH değerleri FSH değerlerine eşit veya biraz daha düşük seyreder Preovulatuvar dönemde artan östrojenin etkisiyle LH pik yaparak ovulasyonun olmasına katkıda bulunur. Daha sonra foliküler fazdaki değerlerine düşer

64 Ovaryan Hormonlar - Östrojen
LH’ın etkisiyle teka hücreleri ve over stromasından salgılanan androjenler, granüloza hücrelerine geçer, burada FSH’ın etkisi ile aromatizasyon olur ve östrojene dönüşür.

65 Östrojen Östrojen düzeyi siklus başında düşüktür.
Östrodiol miktarı yaklaşık 50 pg/ml’dir. Folikül büyümesine paralel olarak östrojen miktarında artma olur ve siklusun yaklaşık gününde pik yaparak pg/ml ye ulaşır. Östrojen pik yaptıktan yaklaşık 36 saat sonra, LH pikine neden olur. Normal siklusun günlerinde veya menstrüasyona birkaç gün kala 50 pg/ml değere düşer.

66 Ovaryan Hormonlar - Progesteron
Siklusun ilk yarısında progesteron salgılanmaz (0.6 ng/ml) Ovulasyondan sonra meydana gelen korpus luteum progesteron salgılamaya başlar. Plazma değeri 5-15 ng/ml arasındadır ve en yüksek seviyeye midluteal fazda ulaşır. Ovulasyondan sonra giderek azalmaya başlar ve normal sikluslarda, siklusun günlerinde foliküler fazdaki seviyesine iner Midluteal fazda 8 ng/ml nin altında tespit edildiğinde, progesteron azlığından ya da lutal yetmezlikten bahsedilir.

67 Foliküler Faz Foliküler fazda primordial folikül belli aşamalardan geçerek ovulasyona kadar ilerlemektedir. Primordial folikül sırasıyla Preantral Antral Preovulatuvar foliküle gelişir.

68 Ovulasyon Artan östrojen piki, LH piki oluşması,
Intrafoliküler basıncın artması, Tubadan salgılanan bazı enzimlerin overde folikül üzerindeki kapsülde erezyon yapması Over içindeki kontraktil hücrelerin etkisiyle folikül çatlar ve oosit, çevredeki granüloza hücreleri ile birlikte dışarı atılır. Buna ovulasyon denir. Prostaglandinlerde artış folikül rüptür için gereklidir.

69 Luteal faz Ovulasyon olduktan sonra over içinde kalan granüloza hücreleri hipertrofiye uğrar ve folikül boşluğunu doldurur. Teka hücreleri küçüktür ve damar çevrelerinde stroma hücreleri arasında dağınık kalır Granüloza hücrelerinin tamamı ve teka hücrelerinin bir kısmı luteinizasyona uğrayarak lutein hücrelerine dönüşür.

70 Luteal faz Korpus luteum oluştuktan sonra gittikçe artan dozlarda progesteron salınmaya başlar. Progesteron salgısı midluteal fazda en yüksek seviyeye ulaşır ve gebelik oluşmamışsa yeniden azalmaya başlar ve normal siklusun günlerinde foliküler değerlere düşer. Siklus boyunca progesteron miktarı 5-15 ng/ml arasında değişir.

71 MENSES Korpus luteumun fonksiyonunu kaybı ile (östrogen/progesterone/inhibin ) FSH supresyonu kalkar FSH mensin başlamasından 2 gün önce artar Luteal steroidler/inhibin azalır GnRH pulse değişir GnRH puls değişikliği FSH artışına yol açar Artan FSH gelecek siklus için yeni folikül seçimini başlatır Yeni bir siklus başlar

72 Endometrial değişiklikler
Endometrium bazal ve fonksiyonel olmak üzere iki tabakadan ibarettir. Fonksiyonel tabaka tübililerin ve stromanın dağılımı ile ilgili olarak kompakt ve spongioza olmak üzere iki alt tabakaya ayrılır. Kompakt olan kaviteye yakın spongioza ise bazal tabaka tarafındadır.

73 Endometrial değişiklikler
Endometrium östrojen ve progesteron etkisi altında histolojik değişiklikler gösterir. Gland epiteli, stroma ve bunların beslenmesini sağlayan kan damarlarında meydana gelen değişimler histolojik olarak değerlendirilerek endometrium fazları tespit edilir. Menstrüasyon Proliferasyon fazı Sekresyon fazı

74 Endometrial değişiklikler
Siklus sonunda östrojen ve progesteronun bazal değerlere düşmesi ile endometriumun bazal tabakasındaki damarlarda obliterasyon meydana gelir. Obliterasyon ötesinde beslenme bozukluğuna bağlı nekroz oluşru. Nekrozu takiben 2 gün içinde de endometriumda kanama meydana gelir ve endometrium fonksiyonel tabakası kanama şeklinde dışarı atılır.

75 Endometrial değişiklikler
Bir önceki siklusun son 2-3 gününde östrojen ve progesteronun bazal değerler altına düşmesiyle negatif feed-back etkiden kurtulan FSH ve LH salgılanmaya başlar. Östrojen salgılanır Endometriumda rejenerasyon başlar. Rejenerasyon sonucu menstrüel kanama tamamen kesilir. Endometrium bir taraftan deskuame olurken aynı anda rejenere olmaktadır.

76 Endometrial değişiklikler
Overden salgılanan östrojen miktarı arttıkça buna bağlı olarak endometriumda kalınlaşma oluşur. Stromada damar sayısı artar. Glandların sayısında artma ve boylarında uzama meydana gelir. Rejenerasyonun tamamlanmasından ovulasyona kadar geçen bu döneme proliferatif faz denir. Uzunluğu yaklaşık 10 gün kadar sürer, menstrüasyon ile birlikte 14 gün sürer.

77 Endometrial değişiklikler
Ovulasyonla birlikte yeni bir hormon progesteron salgılanmaya başlar. Progesteronun etkisiyle endometriumda sekretuvar faz başlar. Süresi 14 gündür. Sekretuvar faz Erken sekretuvar faz Orta sekretuvar faz Geç sekretuvar faz olarak üçe ayrılır.

78 Menstrüel siklus Endometrium estrojen etkisinde kalmamışsa atrofiktir ve progesteron verilmesi uterin kanamaya neden olamaz. Postmenopozal kadınlarda görülen vajinal kanamaların %30 kadarı atrofik vajinit/endometrite bağlıdır.

79 Menstrüel kanama Menstrüasyon kanamanın miktar ve süresi kişiden kişiye belirgin şekilde değişmekle birlikte her kadının kendisi için normal kabul ettiği bir kanama paterni vardır. Bu paterne uymayan her kanama o kişi için anormal kabul edilir. En sık karşılaşılan jinekolojik yakınmalardan biridir.

80 Menstrüel kanama Normal dışı bir uterin kanamanın etyolojisi belirli değilse, anormal uterin kanama denilmelidir. Disfonksiyonel uterin kanama üreme organlarının organik bir hastalığı yok ise kullanılmalıdır. Disfonksiyonel kanamalar hormon dengesizliklerine bağlıdır.

81 Menstrüel kanama Anormal menstrüel kanamanın nedeni kapsamlı olarak araştırılmalıdır. Hastanın anamnezi ve muayenesi tam olarak değerlendirilmelidir.

82 Menstrüel kanama Çocukluk dönemi
En sık nedeni vulvovajinitlerdir. Vajinanın uğradığı herhangi bir travma veya yabancı cisim iritasyonu vajen duvarında inflamasyona ve pürülan bir akıntı ile birlikte kanamaya neden olabilir. Urethra prolapsusu urethral epitelin dışarda olmasından kaynaklanan kanama ile bulgu verebilir.

83 Menstrüel kanama Çocukluk dönemi
Sarkoma botrioides gibi nadir vajinal tümörler kanama nedeni olabilir. Diğer tümörler clear-cell adenocarcinoma ve mezonefrik tümörlerdir. Anamnez sırasında doğum kontrol hapı gibi hormonal ilaçların istenmeden kullanılmasına rastlanabilir.

84 Menstrüel kanama Puberte
Postmenarşal ilk iki yıldaki kanamaların %50’den fazlasının anovulatuvar olduğu anlaşılmıştır. Bu duruma hipotalamusun geçici immatüritesi neden olmaktadır. Postmenarşal dönemde FSH hormonunun baskın olması kısa folliküler faza ve kısa sikluslara neden olur.

85 Menstrüel kanama Puberte Luteal faz bu hastalarda sıklıkla kısadır
Menstrüel regülarite FSH ve LH’nın adult düzeyinde salgılanması ile başlar. Nadiren hipotroidi ve hipertroidi neden olur. Hafif adrenal hiperaktivite androjen fazlalığı bulguları yanında ovulatuvar mekanizmaları etkileyebilir.

86 Menstrüel kanama Üreme Ovulatuvar ve anovulatuvar nedenli olabilir.
Ovulatuvar olanlar çoğunlukla gebelik komplikasyonları ve jinekolojik organların organik hastalıklarına bağlıdır. Anovulatuvar olanlarda iki tip vardır. Sikluslar başlangıçtan beri anovulatuvardır (PCOS) veya sonradan anovulasyon görülür (prolaktinoma, aşırı zayıflama, obezite, stress vs.).

87 Menstrüel kanama Üreme
Üreme dönemi 47 yaşına kadar devam edebilmektedir. Menopoz öncesi 3-4 yıllık dönemde overlerde kaliteli follikülün kalmamasına bağlı olarak anovulatuvar sikluslar tekrar başlar. Jinekolojik prekanseröz lezyonların ve kanserlerin artmaya başladığı bir dönem olduğu için organik hastalıklar iyi araştırılmalıdır.

88 Menstrüel kanama Postmenopozal ve yaşlılık
Hormon replasman tedavisi, endometrial-vajinal atrofi ve uterus, serviks ve overin tümörleri olarak sıralanabilir.


"Yrd. Doç. Dr. A. Gonca İmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları