Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS-3 İstatistiksel Dağılımlar -II Prof.Dr.Hüseyin BAŞLIGİL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS-3 İstatistiksel Dağılımlar -II Prof.Dr.Hüseyin BAŞLIGİL"— Sunum transkripti:

1 DERS-3 İstatistiksel Dağılımlar -II Prof.Dr.Hüseyin BAŞLIGİL
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek 11: İstatistik dersinden yapılan II. Arasınav için ortalama 60 ve standart sapma 10 olarak hesaplanmıştır. a) Bu sınavdan 85 ve üzeri not alan öğrencilerin yüzdesini belirleyiniz? b) Aynı sınavdan 70 ile 80 arasından not alan öğrencilerin oranı nedir? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

3 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
P(z<2.5)=0.9938 Sadece % 0.62’si ( ) bu notun üzerinde not almıştır. İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

4 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
P (z<2)=0.9772 P (z<1)=0.8413 70 ile 80 arasında not alan öğrencilerin yüzdesi: = =0.1359 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

5 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek 12: Bir işletmede üretilmekte olan cıvataların çap değerlerinin ortalaması 10 mm ve standart sapması 2 mm olan normal dağılıma uymaktadır. a) Buna göre rasgele seçilen bir civatanın çap uzunluğunun 8.9 mm den kısa olması olasılığını hesaplayınız? Çözüm: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

6 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
b) Bu işletmede bir günde üretilen cıvata sayısı olduğuna göre cıvata çapı 8.9 mm den kısa olacak cıvata sayısının beklenen değerini hesaplayınız? E[x]=10000*0.2912=2912 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

7 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-13: Bir işletmenin üretmekte olduğu deterjanların ağırlıklarının ortalaması μ=3500 gr, standart sapması σ=600 gr olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. a) Bu deterjanların % ne kadarı 3500g’dan ağırdır? b) Bu deterjanların % ne kadarı3500g’dan hafiftir? c) Bu deterjanların % ne kadarı 3500g ile 3800g arasındadır? d) Bu deterjanların % ne kadarı 4100g’dan ağırdır? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

8 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm: a) P(x>3500)= 0.5 P(z>0)= 0.5 b) P(z<0)= 0.5 c) P(3500<x<3800)=p(0<z<0.5) z=(x-μ)/σ z = ( )/600 = 0.5 P(0<z<0.5)=0.1915 d) P(x>4100)= P(z>1) P(z>1)= P(z>0)- P(0<z<1) P(z>1)= =0.1587 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

9 Örnek-14 GE için kalite güvence mühendisleri, üretmekte oldukları Opel Marka araçlarının ampul kullanım süresinin = 2000 saat & = 200 saat olmak üzere normal dağılım gösterdiğini belirlemişlerdir. Buna göre, A. Bir ampulün kullanım süresi olasılığının ile saat arasında olması olasılığı? B. Bir ampulün kullanım süresi olasılığının 1470 saatten az olması olasılığı nedir? Allow students about minutes to solve this.

10 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm* P(2000  X  2400) Normal Dağılım Standart Normal Dağılım .4772 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

11 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm* P(X  1470) Normal Dağılım Standart Normal Dağılım .5000 .0040 .4960 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

12 Bazı Önemli Sürekli Dağılımlar
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

13 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Düzgün Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

14 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Düzgün Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

15 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Üstel Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

16 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Üstel Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

17 Üstel Dağılımın Özellikleri
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

18 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Üstel Dağılım-Örnek İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

19 Üstel Dağılım-Örnek-Çözüm:
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

20 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Gamma Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

21 Gamma Dağılımın Fonksiyonu
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

22 Gamma Dağılım: Beklenen Değer ve Varyans
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

23 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Beta Dağılım İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

24 Beta Dağılım: Beklenen Değer ve Varyans
İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

25 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Beta Dağılım-Olasılık yoğunluk fonksiyonu İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

26 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Ki-Kare Dağılımı İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

27 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
t Dağılımı İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

28 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-15 Elektronik işlemciye ait dayanım parametresi, X rasgele değişkeninin [1.5, 5.5] aralığında sürekli bir düzgün dağılıma sahip olduğu bilindiğine göre; X rasgele değişkeninin ortalama, varyans ve standart sapma değerlerini hesaplayınız? P (X<2.5) olasılığını hesaplayınız? Kümülatif dağılım fonksiyonunu elde ediniz? Çözüm: Eğer X değişkeni [a, b] aralığında düzgün sürekli dağılıma sahip ise ortalama ve varyans değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

29 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Dolayısıyla; b) İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

30 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
c) Sürekli düzgün dağılım için kümülatif dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilebilir: Dolayısıyla dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

31 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-16 X rasgele değişkeninin [-1, 1] aralığında sürekli bir düzgün dağılıma sahip olduğu bilindiğine göre; X rasgele değişkeninin ortalama, varyans ve standart sapma değerlerini hesaplayınız? P (-x<X<x)=0.90 olmasını sağlayan x değerini hesaplayınız? Kümülatif dağılım fonksiyonunu elde ediniz? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

32 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Dolayısıyla x=0.90 olarak belirlenir. c) İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

33 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-17 İletir Kablo tarafından üretilmekte olan yarı iletken kabloların genişliğinin ortalaması 0.5 mm ve standart sapması 0.05 olan normal dağılım gösterdikleri bilinmektedir. Buna göre; a) Kablo genişliğinin 0.62 mm den daha büyük olması olasılığını hesaplayınız? b) Kablo genişliğinin mm arasında olması olasılığı nedir? Hangi değer için kablo kalınlıkları %90 oranında bu değerin altında kalmaktadır? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

34 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

35 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-17 Erdem Kopyalama yeni aldığı bir yazıcının çıktılarına ait nokta işareti için istatistiksel bir analiz gerçekleştirmiş ve yazıcı çıktılarına ait nokta çaplarının ortalaması cm standart sapması cm olan normal dağılıma uyduğunu tespit etmiştir. a) Nokta çaplarının cm den daha büyük olma olasılığı nedir? b) Nokta çaplarının cm arasında olması olasılığı nedir? c) b şıkkında ulaşılacak olan olasılık değerini yapacak standart sapma değeri nedir? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

36 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

37 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-18 X rasgele değişkeni λ=2 olacak şekilde üstel dağılıma uyduğuna göre, a) P(X≤0)=? b) P(X≥2)=? c) P(X≤1)=? d) P(1<X<2)=? e) P(X<x)=0.05 eşitliğini sağlayan x değerini bulunuz? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

38 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

39 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-19 Bir bilgisayar laboratuarında bulunan bilgisayarların açılıp sisteme girilmesi süreci ortalaması 3 bilgisayar/dakika olan Poisson dağılımına uymaktadır. a) Sisteme girişler arasında geçen zamanın ortalaması nedir? b) Sisteme girişler arası zaman için standart sapma nedir? c) Belirli bir “x zamanı” için, en az 1 sisteme giriş olasılığını 0.95 yapacak “x zamanını” belirleyiniz? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

40 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

41 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-20 Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Zorgeçer, İstatistik dersinin sınavına çalışmamış ve 4 seçenekli çoktan seçmeli 25 sorudan oluşan yarıyıl sonu sınavına girmiştir. Ahmet Zorgeçer, soruları sadece tahmin ederek cevaplandırmaktadır. a) Ahmet’in 20 veya daha fazla soruya doğru cevap verme olasılığını hesaplayınız? b) Ahmet’in 5 veya daha az soruya doğru cevap verme olasılığını hesaplayınız? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

42 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

43 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

44 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

45 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

46 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Merkezi Limit Teoremi İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

47 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Daha Büyük Örnek Hacmi P(X) B Daha küçük örnek hacmi A X İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

48 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Merkezi Limit Teoremi İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

49 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-21 Opel firması ürettiği markalarda kullanmak üzere sipariş ettiği otomobil lastiklerinin ömürlerinin km ortalamalı ve standart sapmalı bir dağılıma olduğu bilinmektedir. Seçilen 64 lastik için ortala ma ömrün km den daha az olma olasılığı nedir? Çözüm: Ortalama= 25000 Standart Sapma: 1600/8 = 200 z = ( )/200 = -2 P(z< -2) = İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

50 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-22 Bitmez Pil Sanayi yaptığı çalışmalar neticesinde ortalama pil ömrünün X~N(20, 10) olduğunu belirlemiştir. Bitmez Pil, garanti kapsamı olarak seçilen 24 adet pilin ömrünün 16 saati aştığını kontrol etmektedir. Rassal olarak seçilen pillerin garanti koşulunu sağlama olasığını belirleyiniz? ÇÖZÜM: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

51 Örnek Oranı için Merkezi Limit Teoremi
Bir yığından seçilen rassal “n” hacimli örnek için “x” adet başarı gözlendiği durumda, eğer “n” örnek hacmi yeterince geniş (np > 10) ise “örnek oranı-p” yaklaşık olarak normal dağılıma sahip olacaktır. İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

52 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-23 Son yıllarda kalite anlamında ciddi sorunlar yaşayan bir firma, üretmekte olduğu ürünlerin %12 oranında başarısız olduğunu tespit etmiştir. Rastgele seçilen 50 ürün için başarısızlık oranının %11’den daha az olması olasılığı nedir? ÇÖZÜM: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

53 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-24 Ekmek Teknesi fırın işletmecisi Nusrettin Bey, almış olduğu un çuvallarının ağırlıklarının ortalaması 82, standart sapması 12 olan bir yığından geldiğini tespit etmiştir. Nusrettin Bey, satın aldığı 64 çuval un için ağırlıkların 80.8 ile 83.2 kg arasında değişmesini istemektedir. Un çuvallarının bu ağırlıkları sağlama ihtimalini belirleyiniz? İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

54 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm: İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

55 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Örnek-25 Yıldırım Elektronik, üretmekte olduğu kondansatörlerin direnç elemanları için akım değerinin ortalama değerinin 100 ohm ve standart sapmasının 25 ohm olduğunu tespit etmişlerdir. Müşteri, Yıldırım Elektronikten aldığı kondansatörler için akım değerinin 95 ohm dan daha düşük olmasını istememektedir. Yığından rastgele alınan 25 direnç elemanı için akım değerinin 95 ohm dan daha düşük olma olasılığını belirleyiniz. İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL

56 İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL
Çözüm İstatistiksel Dağılımlar-Hüseyin BAŞLIGİL


"DERS-3 İstatistiksel Dağılımlar -II Prof.Dr.Hüseyin BAŞLIGİL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları