Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması"— Sunum transkripti:

1 İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması

2 Nedir Değerlendirme; planlanan, devam etmekte olan ve tamamlanmış bir proje, program veya politikanın uygunluğunu, etkililiğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini belirlemek için yürütülen bir eylemdir (OECD, 2002:21)

3 Değerlendirme Türleri
Ön değerlendirme Yatırım projeleri Süreç içerisinde değerlendirme 6 aylık performans değerlendirmeleri Geriye dönük değerlendirme Performans değerlendirmeleri, eğitim anketleri

4 Değerlendirme Yöntemleri
Anketler √ Mülakatlar √ Maliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleri Etki değerlendirmesi

5 Başlıca Zorluklar Yöneticilerin sürece gereken önemi vermemeleri
Kurum kültürünün oluşturulamaması, Amaç, hedef ve göstergelerin açık ve nitelikli olmaması, Ölçümler ve gözlemlerin yetersizliği Denetim mekanizmasının kurulmamış olması, Yaptırım eksikliği

6 Maliye Bakanlığı Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi

7 İzleme ve Değerlendirme

8 Maliye Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Tablosu
Stratejik Hedef 1: Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek KBÖ: TL Harcama: TL Performans Göstergesi 2006 Gerçekleşme Değeri 2007 Gerçekleşme Değeri 2008 Gerçekleşme Değeri 2009 Hedef Değer 2009 Yılı Gerçekleşme Değeri Hedefe Ulaşma Oranı (%) Merkezi yönetim bütçe dengesinin GSYH’ye oranı (%) (BÜMKO) -0,6 -1,6 -1,8 -1,2 -5,5 - faiz dışı fazlanın (%)(BÜMKO) 5,4 4,2 3,5 4,0 0,1 Ekonomik analiz Kapsamında Yayımlanan rapor sayısı (SGB) 710 767 725 95

9 Birim Değerlendirme Tablosu

10 Güçlü Yönler SGB.net Sistemi Sorumlulukların belli olması
SGB ve birimler arasında güçlü iletişim Sürecin yeterince açık ve detaylı tanımlanmış olması (mevzuat vs) 5018 sayılı Kanunun çıkarılmış olması

11 Zorluklar ve Zayıf Yönler
Değişime karşı direnç Sahiplenme ve inanç eksikliği Yetkin kişilerin süreçte görevlendirilmemesi Hedef ve gösterge belirlemedeki zorluk Veri güvenilirliğine ilişkin mekanizma eksikliği Birimler içerisinde İletişim sorunu

12 Teşekkürler


"İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları