Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması."— Sunum transkripti:

1 İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması

2 Nedir Değerlendirme; planlanan, devam etmekte olan ve tamamlanmış bir proje, program veya politikanın uygunluğunu, uygunluğunu, etkililiğini, etkililiğini, etkinliğini ve etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sürdürülebilirliğini belirlemek için yürütülen bir eylemdir (OECD, 2002:21)

3 Değerlendirme Türleri Ön değerlendirme Ön değerlendirme Yatırım projeleri Yatırım projeleri Süreç içerisinde değerlendirme Süreç içerisinde değerlendirme 6 aylık performans değerlendirmeleri 6 aylık performans değerlendirmeleri Geriye dönük değerlendirme Geriye dönük değerlendirme Performans değerlendirmeleri, eğitim anketleri Performans değerlendirmeleri, eğitim anketleri

4 Değerlendirme Yöntemleri Anketler √ Anketler √ Mülakatlar √ Mülakatlar √ Maliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleri Maliyet-fayda ve maliyet etkililik analizleri Etki değerlendirmesi Etki değerlendirmesi

5 Başlıca Zorluklar Yöneticilerin sürece gereken önemi vermemeleri Yöneticilerin sürece gereken önemi vermemeleri Kurum kültürünün oluşturulamaması, Kurum kültürünün oluşturulamaması, Amaç, hedef ve göstergelerin açık ve nitelikli olmaması, Amaç, hedef ve göstergelerin açık ve nitelikli olmaması, Ölçümler ve gözlemlerin yetersizliği Ölçümler ve gözlemlerin yetersizliği Denetim mekanizmasının kurulmamış olması, Denetim mekanizmasının kurulmamış olması, Yaptırım eksikliği Yaptırım eksikliği

6 Maliye Bakanlığı Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi

7 İzleme ve Değerlendirme

8 Stratejik Hedef 1: Mali disiplini gözeten harcama politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını, kamunun önceliklerine göre yönlendirmek KBÖ: 8.160.170 TL Harcama: 6.629.282 TL Performans Göstergesi 2006 Gerçekleşme Değeri 2007 Gerçekleşme Değeri 2008 Gerçekleşme Değeri 2009 Hedef Değer 2009 Yılı Gerçekleş me Değeri Hedefe Ulaşma Oranı (%) Merkezi yönetim bütçe dengesinin GSYH’ye oranı (%) (BÜMKO) -0,6-1,6-1,8-1,2-5,5- Merkezi yönetim faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranı (%)(BÜMKO) 5,44,23,54,00,1- Ekonomik analiz Kapsamında Yayımlanan rapor sayısı (SGB) --71076772595 Maliye Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Tablosu

9 Birim Değerlendirme Tablosu

10 Güçlü Yönler SGB.net Sistemi SGB.net Sistemi Sorumlulukların belli olması Sorumlulukların belli olması SGB ve birimler arasında güçlü iletişim SGB ve birimler arasında güçlü iletişim Sürecin yeterince açık ve detaylı tanımlanmış olması (mevzuat vs) Sürecin yeterince açık ve detaylı tanımlanmış olması (mevzuat vs) 5018 sayılı Kanunun çıkarılmış olması 5018 sayılı Kanunun çıkarılmış olması

11 Zorluklar ve Zayıf Yönler Değişime karşı direnç Değişime karşı direnç Sahiplenme ve inanç eksikliği Sahiplenme ve inanç eksikliği Yetkin kişilerin süreçte görevlendirilmemesi Yetkin kişilerin süreçte görevlendirilmemesi Hedef ve gösterge belirlemedeki zorluk Hedef ve gösterge belirlemedeki zorluk Veri güvenilirliğine ilişkin mekanizma eksikliği Veri güvenilirliğine ilişkin mekanizma eksikliği Birimler içerisinde Birimler içerisinde İletişim sorunu İletişim sorunu

12 Teşekkürler


"İZLEME & DEĞERLENDİRME Maliye Bakanlığı Grup Çalışması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları