Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A T M A L A R.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A T M A L A R."— Sunum transkripti:

1 A T M A L A R

2

3 Genel Hususlar: Atma branşlarında görev alacak hakemlerin öncelikle sektörlerinde güvenliğe önem vermeleri gerekmektedir. Yarışmacıların sırası kura ile belirlenir. Yarışmacılar daima hakemlerin gözetimi altında olmak kaydıyla yarışmanın yapılacağı yerde ve yarışmanın başlamasından önce kura sırasına göre deneme atışı yapabilirler. Yarışma başladıktan sonra ısınma atışlarına izin verilmez. Disk ve Cirit Atma yarışmalarında rüzgarın yönünü ve kuvvetini göstermek amacıyla sporcunun görebileceği bir yere rüzgar tulumu yerleştirilmelidir.

4 ALET Gülle Disk Çekiç Cirit
Bayanlar Erkekler Genç / Büyükler Yıldızlar Gençler Büyükler Gülle 4.000 kg 5.000 kg 6.000 kg 7.260 kg Disk 1.000 kg 1.500 kg 1.750 kg 2000 kg Çekiç Cirit 600 gr 700 gr 800 gr

5 Önce Güvenlik !!! - Atış alanındayken sektöre arkanı dönme ! - Atma aletini atış alanından geriye atma, taşı ! - Tüm atışlar hakem kontrolünde olmalı, - Isınma atışları, yarışma sırasında ve hakem kontrolünde yapılmalı, - Yarışma başladıktan sonra atma aletleri ısınma amaçlı kullanılmamalı.

6 Kullanılmasına izin verilen koruyucu malzemeler,
Bandaj : Çekiç (parmaklarda) (iki veya daha fazla parmak birlikte bandajlanamaz) Eldiven : Çekiç (parmaklar kesik) Dirseklik : Cirit Bileklik : Gülle Kemer : Hepsi Toz : Hepsi (ellere) + çekiçte eldivene, güllede boyuna sürülebilir.

7 Koruyucu Malzemeler,

8 Yarışta sekizden fazla atlet varsa,
Yarışta sekizden fazla atlet varsa; Her atlete üç hak verilir, Geçerli en iyi performansı elde eden sekiz atlete üç hak daha verilir. 1.(Sekizincilikte beraberlik var ise, Kurala uygun şekilde bozulur.) 2.(Üç atış veya atlayışlarda sekiz ’incilikte beraberlik var ise berabere olan sporcular için kura çekilir kazanan ilk 8 de yer alır.)

9 Yarışta sekiz veya daha az atlet varsa,
Yarışta sekiz veya daha az atlet varsa, her atlete altı hak verilir. Her iki durumda da son üç hak için yarışma sırası, ilk üç hak sonundaki sıralamanın tersi olacaktır. İlk üç atışlar sonunda Yeni sıra 1. Ahmet 2. Mehmet 3. Ali 4. Veli

10 Aşağıdaki Gülle Atma yarışının sıralamasını yapınız.

11 Beşinci hakların sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.
Olimpiyatlar, Dünya ve kıta şampiyonaları, kıta ve grup oyunları için zorunlu, diğer yarışmalarda tercihe bağlı olarak; Son haklar için yarışma sırası, beşinci hakların sonundaki sıralamanın tersi olacaktır. Beraberlik halinde: Berabere kalan atletlerin yaptıkları ikinci en iyi dereceler de eşit ise üçüncü en iyi dereceler, eşitlik hala sürüyorsa sonraki en iyi dereceleri değerlendirerek beraberlikler bozulur. Eğer beraberlik bozulmamış yani berabere kalan yarışmacılar tüm haklarında birbiriyle eşit dereceler yapmışlarsa, birincilik dahil sonuç berabere ilan edilir.

12 Atış süresi, Sektör atışa hazırlandıktan sonra Lider tarafından yapılan çağrıdan itibaren 1 dakika Aynı atletin birbirini izleyen iki atışı için 2 dakika

13 Süresi içinde atış hareketine başlamayan atlet,
Süresi içinde atış hareketine başlamayan atlet, faul yapmış sayılır. Atış hareketine başlayan atlet, süresi içinde olmak şartıyla, durup tekrar atışa başlayabilir. Yarışmacının görebildiği bir konumda zaman göstergesi olmalıdır. -Sürenin dolmasına 15 saniye kala sarı bayrak kaldırılır ve süre dolana dek havada tutulur.

14 Çemberden yapılan atışlarda,
Çemberden yapılan atışlarda, atlet çembere herhangi bir yerinden girebilir. Atlet atıştan sonra çemberi terk ederken, çemberle ya da çemberin dışıyla ilk teması çapın gerisine olmalı; Çemberden kurala uygun ayrılmayan atletin o denemesi faul olarak kaydedilir, Atış yaparken çemberin üstüne veya dışına temas edilmesi fauldür,

15 Atma aleti yere düşmeden çemberin terk edilmesi,
-Atma aleti yere düşmeden çemberin terk edilmesi fauldür. -Ciritte Atma aleti yere düşmeden koşu yolunun, terk edilmesi fauldür. -Güllenin, diskin, çekicin kafasının, cirit’in ucunun yerle ilk temasının atış açısı çizgisiyle veya atış açısı çizgisinin dışıyla olması fauldür. -Atışın tamamlanması için, atma aletinin atış alanında herhangi bir cisme çarpmadan yere düşmüş olması gerekir, aksi takdirde atlete bir hak daha verilir.

16 Atma aletinin atış alanına düşmesi,

17 Atma aletleri, Atma aletleri organizatör tarafından sağlanır ve yarış sektörüne Teknik Direktör tarafından kontrol edildikten sonra çıkarılır. Atletlerin kendi atma aletlerini yarışa sokmalarına izin verilir; kişisel aletler yarıştan önce Teknik Direktör’e teslim edilmelidir. Yarışa kabul edilen ve sektöre çıkarılan kişisel atma aletleri, tüm yarışmacılar tarafından kullanılır.

18 Gülle Atma Sektörü,

19 Gülle atma atış açısı ° Gülle atma çember çapı 2.135m

20 Atma aletleri kontrolü,

21 Gülle Atma Sektörü ve Hakem Yerleşimi…
… İz Takip Hakemi … İz Takip Hakemi 34.92 O … Ölçüm (metre ucu) Hakemi Atma Malzemesi Taşıyıcı Personel Atma Malzemesi Taşıyıcı Personel 6 m. 6 m. 20 m. … Skorboard … Sekreter Hakem 1.21m. 1.23m. … Skorboard Hakem Sarı Bayrak Hakemi … Yarışma Sekreteri … Optik ölçüm hakemi 5 cm./75 cm 5 cm./75 cm LİDER HAKEM … Beyaz Çizgiler Beyaz Çizgiler 2.135 m. BAŞ HAKEM … 21 … Yedek Atma Malzemeleri Aparatı …Atış sırası takip hakemi

22 Gülle Atma Sektörü,

23 Gülle atma, - Çemberden yapılır, - Sabit pozisyondan başlanır, - Gülle omuz üzerinden tek kolla itilir, - Omuz hizasından aşağıya düşürülmemelidir, - Ölçüm, güllenin yerde açtığı çukurun çembere en yakın izi ile çarpma takozunun iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

24 Gülle atma hatalar, Yarışmacının çemberin üstüne veya dışına temas etmesi, çarpma takozunun üstüne veya ilerisine temas etmesi fauldür, atış geçersiz sayılır. Çemberin ve çarpma takozunun iç kenarına temas edilmesi faul değildir.

25 Gülle Atmada Hatalar, -Atışın süresi içerisinde yapılmaması, -Güllenin açı çizgisine teması veya açı dışına düşmesi, -Atış esnasında güllenin omuz hizasından geriye alınması, -Atıştan sonra sporcunun çember içerisinden çıkması, -Atışa başlarken veya atıştan sonra sporcunun çemberin üzerinden, çember dışına veya takozun üzerine teması, -Gülle yere düşmeden sporcunun çemberi terk etmesi.

26 Gülle atma, Gülle atma atış açısı ° çember çapı m Erkekler gülle ağırlığı kg Bayanlar gülle ağırlığı kg

27 Disk atma ; Disk atma, - Çemberden yapılır, - Güvenlik kafesi kullanılır, - Sabit pozisyondan başlanır, - Ölçüm, diskin yerde açtığı çembere en yakın iz ile çemberin iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

28 Disk atma atış açısı ° Disk atma çember çapı 2.50m

29 Disk atmada hatalar, Atış süresi içersinden yapılmaması, Diskin açı çizgisine teması veya açı dışına düşmesi, Atıştan sonra çemberin ilersinden çıkması, Atışa başlarken veya atıştan sonra sporcunun çember üzerine veya çember dışına teması, Disk yere düşmeden sporcunun çemberi terk etmesi.

30 Disk atma, Disk atma atış açısı ° çember çapı m Erkekler disk ağırlığı kg Bayanlar disk ağırlığı kg

31 Çekiç atma, - Çemberden yapılır, - Güvenlik kafesi kullanılır, - Sabit pozisyondan başlanır, - Ölçüm, çekicin kafasının yerde açtığı çembere en yakın iz ile çemberin iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

32 Çekiç atma,

33 Çekiç atma, -Sağ elini kullanan sporcu atış yaparken kafesin sol kapısı, sol elle atış yapılırken sağ kapısı kapatılır. -Çekiç atıldığında kafesin kapısına çarpıp açı içine düşerse, bu bir faul değildir, -Atlet atış için hazırlık dönüşlerini yaparken çekiç, çemberin içinde veya dışında yere veya çembere temas ederse, bu bir faul değildir. -Atlet isterse, süresi içinde durup atışa tekrar başlayabilir. Atış esnasında çekicin kafası ile tel kısmı ayrılırsa, yarışmacıya bir hak daha verilir.

34 Çekiç atma atış açısı ° Çekiç atma çember çapı 2.135m

35 Çekiç atma kafesi,

36 Çekiç atmada hatalar, Atış süresi içersinden yapılmaması. Çekicin gülle kısmının açı çizgisine teması veya açı dışına düşmesi. Atıştan sonra sporcunun alet yere düşmeden veya atış istikametinde çıkmak. Atışa başlarken veya atıştan sonra sporcunun çember üzerine veya çember dışına teması.

37 Çekiç atma, Çekiç atma atış açısı ° çember çapı m Erkekler çekiç ağırlığı kg Bayanlar çekiç ağırlığı kg

38 Cirit atma ;

39 Cirit atma ; - Cirit koşarak veya durarak atılabilir, - Tutamaktan tutulur, omuz veya cirit’i fırlatan kolun üst bölümü üzerinden atılır, - Yarışmacı, cirit elinden çıkana dek, sırtı atış yönüne bakacak şekilde ekseni etrafında dönemez, - Atletin koşuya başladıktan sonra koşu yolunu sınırlayan çizgilere teması bir fauldür, - Cirit’in metal ucunun yerle ilk teması açı çizgisi veya açı çizgisinin dışıyla olması fauldür.

40 Cirit atma sektörü ölçümü;

41 Cirit atmada ölçüm ; - Ölçüm, cirit’in ucunun yerde bıraktığı koşu yoluna en yakın iz ile koşu yolunu atış alanına doğru sınırlayan 7cm’lik yayın iç kenarı arasında yapılır. - Ölçümde çelik metre, atış yayının 8 metre gerisinden işaretli merkezden geçecek şekilde tutulmalıdır. - Cirit’i atış anında veya havadayken kırılan atlete bir hak daha verilir.

42 42

43 Cirit atmada ölçüm ; - Atışını tamamlayan atlet koşu yolunu terk ederken ilk teması, koşu yolunu sınırlayan 5 cm ’lik çizgilerle ya da koşu yolunun dışıyla ve yayın gerisinden olmalıdır. - Yayın 4 metre gerisine çizilen (ya da iki yanına markör konarak belirlenen) çizginin üstüne ya da gerisine temas eden atlet, koşu yolunu terk etmiş kabul edilir. - Atışını tamamladığı anda yayın 4 metre gerisindeki çizginin gerisinde bulunan atlet, koşu yolunu doğru şekilde terk etmiş kabul edilir.

44 Cirit atma da hatalar, -Atış süresi içersinden yapılmaması, -Cirit ‘in atış alanını belirleyen çizgilere teması veya atış alanı dışına düşmesi, -Atışa başlarken veya atıştan sonra sporcunun hata çizgisi üzerine veya ilerisine basması, -Atış sırasında cirit elinden çıkana kadar yarışmacıların sırtı atış yönüne bakacak şekilde kendi eksenleri etrafında dönmesi, -Cirit yere düşmeden sporcunun atış alanını terk etmesi,

45 Cirit atma, Koşu yolu minimum uzunluğu: m Cirit atma atış açısı: ° Erkekler cirit ağırlığı: 800gr Bayanlar cirit ağırlığı: 600gr

46 Örnek : Disk Atma, Çekiç Atma, Cirit Atma
Yarışmacı 1 2 3 4 5 6 Derece Sıra Ahmet 46.52 X 46.90 46.95 - 46.80 Mehmet 46.40 46.82 45.99 46.03 Hasan 46.67 “Her üç yarışmacı ile yarışı tamamlamışlardır. İkinci en iyi derecesi olan Ahmet yarışın birincisidir. İkinci en iyi dereceleri ile eşit olan Mehmet ve Hasan’ın üçüncü en iyi derecelerine bakılmıştır.Hasan’ın 46.67’si, Mehmet’in 46.40’ı vardır. Hasan ikinciliği elde eder.

47 10 Dakika Dinlenme


"A T M A L A R." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları