Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı Hizmet İstatistikleri ( ) Misyon Vizyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı Hizmet İstatistikleri ( ) Misyon Vizyon"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2013-2014

2 Sunum Planı Hizmet İstatistikleri (2009- 2013) Misyon Vizyon
Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz ( ) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası

3 10 büyük sağlık sorunu (2013, CDC)
1.Çocukluk çağında obezite %38 2. Madde Kullanımı %34 3. Sigara %32 4. Zorbalık, külhanbeylik %29 5. Stres %25 6. Alkol bağımlılığı %24 7. Çocuk İstismarı ve ihmali %23 8. Ergen gebeliği %23 9. İnternet sorunları 22% 10. Depresyon 20% ve aşağıdakiler…. -Dikkat bozuklukları -Şiddet davranışları -(Sexting) Sex mesajları -İntihar -”Çıkma” istismarları - Otizm -Homoseksualite

4 Çocuk ve Ergenlerde Herhangi Bir Psikiyatrik Hastalığın YB Yaygınlığı

5 Misyon; eğitim Tıp fakültesi öğrencilerinin çocuk ruh sağlığı konusunda temel bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamak, Tıpta uzmanlık öğrencilerinin mesleki açıdan yetkin, ilk olarak iyi insan-iyi hekim bütünlüğünü kendi özünde oluşturabilmiş, empati, sağduyu ve toleransı özümsemiş, iyileştirici etkinin ancak özde olgunlaşanlarca üretilebileceğini kavramış, “arızalı beyin devreleri” ya da “kimyasal dengesizlik” uzmanı teknisyenler değil, çok katlı yüce varlık insan ile ve onun en hassas çocuk haliyle uğraştığının bilincinde, mesleğinden heyecan duyan, bu heyecanla sürekli gelişme yollarını arayan, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunacak ‘çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı’ olarak yetişmelerini sağlamak Çocuk psikiyatrisi uzmanlarının meslek içi eğitimlerine katkıda bulunmak, alanla ilgili bilimsel gelişmeleri, değişim ve dönüşümleri onlara ulaştırabilmek, Psikolog, pedagoji ve sosyal çalışma, özel eğitim, danışmanlık ve rehberlik, aile danışmanlığı gibi disiplinlerle işbirliğini geliştirip çocuk ruh sağlığı alanında klinik deneyimlerine katkıda bulunmak Ebeveyn ve eğitimcilerin eğitilmesini sağlamak,

6 Misyon; çalışma ve araştırma
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda akademik düzeyde yapılan çalışmalar bebeklikten genç erişkinliğe sağlıklı ruhsal gelişim ve patolojik durumları kapsamaktadır. Temel araştırma alanları bebek ruh sağlığı, otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ergenlik dönemi patolojileri (yeme bozuklukları, kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar, depresyon, intihar), bedensel belirtilerle seyreden ruhsal rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları, bipolar duygudurum bozukluğu, farmakolojik yaklaşımlar, adli çocuk-ergen psikiyatrisi ve çocuk-ergen ruh sağlığı politikalarını içermektedir. Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanları: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi temel konuları üzerine çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimin yanısıra; konsültasyon-liyezon, bireysel psikoterapi, oyun terapisi, psikodrama yöntemiyle grup terapisi, aile tedavisi, adli psikiyatri, istatistik ve araştırma metodolojisi eğitimi verilmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uygulamaları, ülkemizde çocuğa yönelik politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri, okullara eğitim danışmanlığı, psikometrik değerlendirmeler ve topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti bölümümüzün çalışma konuları arasındadır

7 Ana Bilim Dalı Tarihçesi
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ülkemizde kurulmuş olan bu alandaki ilk birimdir. Kliniğimiz 10 Mart tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana ülkemize önemli hizmetler sunan kliniğimiz yılında ayrı bir Anabilim dalı olarak İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı adını almıştır.

8 İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öncü İşlemler
Ülkemizin; İlk Çocuk Psikiyatrisi Birimi.. İlk Çocuk Psikiyatrisi yataklı tedavi servisi.. İlk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.. İlk TUS sınavı ile uzmanlık öğrencisi alan… En fazla sayıda uzman yetiştiren… En yüksek sayıda hasta muayenesi gerçekleştiren En yüksek sayıda bilimsel yayın ve atıf .. En büyük binaya sahip.. ….!

9 FİZİKSEL KAYNAKLAR Çapa yerleşkesindeki iki bloktan oluşan eski binamız Türkiye’deki en büyük Çocuk Psikiyatrisi Kliniğiydi. Boşaltmadan önce 83 oda aktif olarak kullanılıyordu. Deprem güvenliği nedeniyle boşaltıldı ve sonrasında yıkıldı.

10 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni Bina
21 Şubat tarihinden beri İstanbul Tıp Fakültesi Esnaf Hastanesi ek binasında hizmet verilmektedir.

11 Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast Anabilim Dalı Fiziksel İmkanlar Şu anda İstanbul Esnaf Hastanesi Bodrum Katında hizmet vermekte olan Anabilim Dalımızda Öğretim Üyesi 4 Acil Müdahale 1 Uzman Hekim 2 Sekreter odaları 2 Poliklinik odası 20 Başhemşire 1 Pedagog odası 4 Toplantı Salonu: 40 kişi Psikolog odası 4 Kütüphane 1 Sosyal Çalışma 1 Video ve oyun gözlem odası 1

12 Fiziksel imkanlar (devam)
Arşiv ve kayıt bölümümüz 2. bodrum katında yer almaktadır. Kayıtlarını yaptıran hastaların dosya numaraları alınmakta ve dosyaları çıkarılmaktadır. Ailelerin eline verilmeksizin dosyaların dağıtımı görevliler tarafından yapılmaktadır. Bu katta 2 arşiv odası, kayıt yapılan bölüm ve hastaların beklerken oturmalarına uygun alanlar bulunmaktadır.

13 İNSAN KAYNAKLARI

14 2008-2014 Yılları Arasında İnsan Kaynakları

15 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PERSONEL DAĞILIMI (Mart 2014) Sema kürsü sekreteri 1 Zeynel ve cengiz arşiv 2 Tıbbi sekreter zeynep ve elif 2 Evrak kayıt fevzi ve yasemin Dosya dağıtım hikmet ve ferdi 2 Rapor sekreteri duygu 1 Hizmetli ali Temizlik ibrahim ve ibrahim

16 4 çalışanımızın iş görmeyi engelleyecek düzeyde sorunları bulunmaktadır.
Kadrolu hizmetlilerden birinde ağır zeka geriliği bulunmaktadır. (IQ;18) Arşivde 20 yıldır bizimle çalışan bir görevlimiz şizofrendir. 2 rapor sekreterinden birinde %95, diğerinde %50 işitme kaybı bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz kadrosunda olmayıp Ayberk Vakfı adına 20 yıldır kliniğimizde çalışan bir hizmetlinin ağır zeka geriliği bulunmaktadır (IQ;30) Ağır zeka geriliğinin işgücü kaybı oranı %90’dır. Okuma yazma bilmezler, para ve rakam tanıyamazlar, cezai ehliyetleri yoktur.

17 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BİLİMSEL FAALİYETLERİ
Anabilim Dalımızın 2013 yılı Ulusal ve Uluslararası bildiri ve makale sayıları 2014 yılı itibarıyla öğretim üyelerinin Yabancı Yayınlarının (SCI-E ) sayıları SCI-E kapsamındaki dergilerde alınan atıf sayıları 2014 yılı itibarıyla “h” indeksi değerleri

18 2013 yılı bilimsel faaliyetleri

19 Dış Yayın sayısı, 2014

20 SCI-E kapsamında atıf sayısı, 2014

21 Öğretim üyeleri h-indeksi, 2014

22 Bilimsel Ödüller 1. Türkiye Psikiyatri Dernegi 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2005) Duygudurum Bozuklukları Araştırma İkincilik Ödülü.”Haluk Asuman Savaş,Serdar Gergerlioglu, Ferah Armutçu, Hasan Herken, H. Ramazan Yılmaz, Esra Koçoglu, Salih Selek, Hamdi Tutkun, Süleyman Salih Zoroglu, Ömer Akyol 2. Uluslar arası 5. Bakırköy Günleri 2003 Sözel Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü. “ACE gen’in İki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu 3. Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Araştırma Birincilik Ödülü. “Şizofreni Hastalarında Adrenomedullin ve Nitrikoksit Düzeyleri ve Hastalıgın Klinigi ile İlişkisi.” Salih Zoroglu, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, Haluk A. Savaş, Çahit Balcı, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ecir Ali Çakmak, M. İlker Dogru, Ömer Akyol. 4.Türkiye Psikiyatri Dernegi Bahar Sempozyumları 2002 Duygudurum Bozuklukları Araştırma İkincilik Ödülü. “Nitrik Oksit ve Adrenomedullin’in İki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken, Muhittin Yürekli, Efkan Uz, Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu, Murat Eren Özen, Beyhan Cengiz, Ömer Akyol. 5. Türkiye Psikiyatri Dernegi 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002 Duygudurum Bozuklukları Araştırma Birincilik Ödülü. “Serotonon transporter gen’in İki Uçlu Duygudurum Bozuklugundaki Olası Rolü” Haluk A. Savaş, Hasan Herken, , Hamdi Tutkun, S. Salih Zoroglu

23 Bilimsel Ödüller Genç araştırmacı eğitim bursu. International Meeting for Autism Research (IMFAR) Professionals from Developing Countries, (2006). Donald J. Cohen fellowship ödülü. 18. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP) Congress. 2008, İstanbul Genç bilim adamı ödülü (Junior Scholar Award). American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP). 57th Annual Meeting. 2010, New York Genç bilim adamı eğitim ödülü. European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology , İtalya.

24 EĞİTİM FAALİYETLERİ

25 5. SINIF EĞİTİMİ Kuramsal Eğitim ve Uygulamalar
5.Sınıf öğrencileri Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri paket stajında 3 tam gün olarak Çocuk Psikiyatrisi staj eğitimi de almaktadırlar. Çekirdek eğitim programının öngördüğü DEHB, Otizm ve Ruhsal Gelişim Dersleri verilmekte ayrıca alanımızdaki başlıca konular ile ilgili kuramsal dersler verilmektedir. Sınav, yazılı olarak klasik ve çoktan seçmeli sorularla yapılmaktadır. 5. sınıf öğrencileri için ders kitabı yazılmakta olup bir ay içinde basıma hazır hale gelecektir.

26 İntern Eğitimi Daha önce seçmeli staj olarak intern eğitimi oluyorken son 3 yıldır seçmeli stajların kaldırılmasından dolayı intern eğitimi olmamaktadır.

27 Salı Sabah Öğretim Üyesi ile Vaka Toplantıları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Eğitimi Yoğun Adaptasyon Eğitimi (30 gün) Hafta İçi Toplantılar Pazartesi Sabah Tüm Öğretim Üyelerinin Katılımı ile Asistan Uyum Toplantısı Salı Sabah Öğretim Üyesi ile Vaka Toplantıları Salı ve Perşembe Toplantıları ve Seminerler Mortalite ve Morbidite Pazartesi, Çarşamba ve Cuma Vaka Toplantıları

28 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Asistanlar için karne ve dönemsel sınavları Her yıl iki sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar yazılı açık uçlu sorular ile çoktan seçmeli test sorularından oluşmaktadır sorudan oluşmaktadır. Asistan karnesi hazırlanmış ve 1 yıl önce dağıtılmıştır. Uzmanlık öğrencileri 20 farklı tanıdan değişik sayıda hasta takip etmekte ve takip notları ile birlikte sorumlu öğretim üyesine imzalatmaktadırlar. Yoğun bir rotasyoner eğitimi de yapılmaktadır. Bir yılda yaklaşık arasında rotasyoner asistanımız olmaktadır.

29

30 HİZMET İSTATİSTİKLERİ

31 2008-2014 Yılları Arasında Poliklinikte Görülen Hasta Sayısı

32 2013-2014 aylık bazda ayaktan hasta sayıları

33 Konsültasyon muayeneleri

34 Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı : 44182 hasta
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM BAŞINA DÜŞEN AYLIK AYAKTAN HASTA SAYISI,2013 Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı : hasta Hekim başına yıllık hasta sayısı (44182/26 hekim): 1699 hasta Hekim başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl) : 6,3 hasta Poliklinik başına yıllık hasta sayısı (44182/11 poliklinik ): hasta Poliklinik başına günlük hasta sayısı (265 iş gün/yıl): 15,15 hasta

35 Psikometri Bölümü Dört adet psikolog bulunmaktadır ’li yıllarda bu sayı 10 idi. Psikoloji bölümünde; Zeka Testleri Gelişim Testleri Projektif Testler Bazı Klinik değerlendirme ölçekleri Grup terapisi uygulamaları Anne baba değerlendirmeleri Hasta eğitimi gibi alanlarda uygulamalar yapılmaktadır.

36 Psikoloji Bölümü Her psikolog günlük 4 ile 6 arasında değişen sayılarda test yapabilmektedir. Ortalama bir test, testin türüne göre 15 ile 90 dk. arasında sürmektedir. Toplamda günlük ortalama 20, yıllık test yapılmaktadır.

37 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ HAZİRAN 2013

38 B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS
MALİYET ANALİZLERİ B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS

39 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

40 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 68.345 65.990 77.045 67.702 69.609 79.418 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 37.294 39.202 40.503 46.060 43.885 39.920 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 314 1.999 384 2.195 170 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809 841 640 2.434 4.740 7.457 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 494 1.618 958 1.591 2.823 5.592 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 96.708 41.799

41 GELİR ANALİZLERİ

42 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A. D
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

43 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A. D
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

44 GİDER ANALİZLERİ

45 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 68.345 65.990 77.045 67.702 69.609 79.418 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 37.294 39.202 40.503 46.060 43.885 39.920 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 314 1.999 384 2.195 170 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 2.809 841 640 2.434 4.740 7.457 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 494 1.618 958 1.591 2.823 5.592 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

46 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

47 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

48 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

49 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

50 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

51 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A. D
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 96.708 41.799

52 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

53 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

54 KLİNİĞİMİZE SAĞLANAN DESTEK VE BAĞIŞLAR (AYNİ VE NAKDİ) ÇAPA-DER
asistanlara 19 adet laptop 3 adet laptop derslik ve sekreter için 3 adet LED TV (75 inch x 1 ve 55 inch x 2) 2 adet kamera 2 projeksiyon cihazı 3 adet cep telefonu toplantı odasının tefrişatı öğretim üyesi odaları ikisinin tefrişi hasta bekleme salonlarına TV derin dondurucu (bilimsel çalışmalar için) santrifüj cihazı bulaşık makinesi büyük çay makineleri, su sebilleri profesyonel tipte bir fotokopi makinesi hastalar için bekleme salonuna (DVD player) telefon santrali ve telefonlar

55

56 KLİNİĞİMİZE SAĞLANAN DESTEK VE BAĞIŞLAR (AYNİ VE NAKDİ) ÇARE-DER
1 adet fotokopi makinası 1 adet Sony marka el kamerası kliniğin oyun odası perdeleri kliniğin oyun odası yer döşemesi Kliniğin oyun odası tadilat işleri Toplantı odası koltukları ve perdeleri Esnaf Hastanesi toplantı salonunun perdeleri yaptırılmıştır ( yılları arasında)

57 Bilimsel Faaliyet Desteği ÇAPA-DER
10 tıpta uzmanlık öğrencisi, 2 uzman ve 1 öğretim üyesine (toplam13 kişi) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (San Francisco, ABD, 2013) kongresine kayıt ve ulaşım bursu 3 hemşiremiz için ulusal hemşirelik kongresine katılım bursu (2012 ve 2013) Alanımızla ilgili “ulusal” kongrelere kongre bildirisi olan destek bulamayan uzmanlık öğrencilerinin tüm katılım masraflarının karşılanması Alanımızla ilgili temel eser ve dergilerin temin edilmesi “çocuk cinsel istismarı” nedeniyle ruh sağlığı bozulmuş olup tarafımızdan tedavi edilen başarı potansiyeli olan gençlere üniversite bursu (3000tl /yıl) 2012—2013 boyunca 6 aylık 3 bozukluk için psikoeğitim, grup terapisi, ve aile destek programının uzmanların burslarının sağlanması yoluyla desteklenmesi 1. Davranım Bozukluğu ve Yüksek Riskli Ergenler için (intihar, seks, madde kullanımı) bireysel terapi, grup terapisi ve anne babalara yönelik “Parent Management Training” programı uygulanması. (masraf 14 bin tl) 2. Bilgisayar Bağımlısı Genç grup terapisi programı 3. Bipolar Bozukluk Aile eğitimi programı Bursiyerler; Uzm. Klin. Psikolog Çiğdem KOŞE ve Uzm. Dr. Hasan Bozkurt

58 B-ETKİNLİK ANALİZLERİ
HEKİM ETKİNLİĞİ PERSONEL ETKİNLİĞİ HEMŞİRE ETKİNLİĞİ DİĞER ETKİNLİK

59 HEKİM ETKİNLİĞİ

60 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D
UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI OCAK 27 171,9 ŞUBAT 140,0 MART 164,1 NİSAN 167,0 MAYIS 163,7 HAZİRAN 129,0

61

62 PERSONEL ETKİNLİĞİ

63 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Toplam Personel Sayısı
PERSONEL BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI Ocak 32 145,0 Şubat 118,1 Mart 138,5 Nisan 140,9 Mayıs 138,2 Haziran 108,8

64 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

65 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

66 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

67 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Toplam hemşire sayısı
Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak 3 1547 Şubat 1260 Mart 1477 Nisan 1503 Mayıs 1474 Haziran 1161

68 DİĞER ETKİNLİK

69 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D Poliklinik Sayısı
Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 13 4641 74 Şubat 3780 48 Mart 4432 55 Nisan 4510 94 Mayıs 4421 87 Haziran 3482 160

70 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D

71 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D POLİKLİNİK SAYISI
ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Prof.Dr. SÜLEYMAN SALİH ZOROĞLU 1.021 813 971 990 969 607 Doç.Dr. AYŞE KILINÇASLAN 921 755 883 894 876 777 Doç.Dr.OSMAN ABALI 927 771 891 800 877 603 Doç.Dr.BEHİYE ALYANAK 920 750 898 880 774 Uzman Hekim MURAT ÇOŞKUN 835 678 797 815 801 714

72 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A. D
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A.D. İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

73 İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ LİMİT AŞIMI (TL)

74 TALEPLER

75 Şuan hizmet verdiğimiz mevcut binada sadece poliklinik hizmeti verilebilmektedir.
2014 yılında Gündüz Hastanesi ünitesi 10 yataklı bir servis Personel olarak sayı ve kalitenin artırılması Klinik psikolog bulunmamaktadır. Test için de sayı yetersizdir.

76 Teşekkürler…


"Sunum Planı Hizmet İstatistikleri ( ) Misyon Vizyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları