Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EĞİTİM
ROMANYA Abdullah DAİ

2

3 ROMANYA’NIN NÜFUSU; 22,276,506 kişidir. Bu nüfusun % 89.5'ini RUMENLER, % 6.6’sını MACARLAR oluşturur.

4 Resmi öğretim dili RUMENCE’dir; ancak tüm eğitim-öğretim düzeylerinde, öğretim aynı zamanda azınlık gruplarının dillerinde de yapılmaktadır. (Macarca, Almanca, Sırpça, Ukraynaca, Çekçe, Hırvatça, Türkçe, Romani).

5 * II.Dünya Savaşı’ndan 1990 yılına kadar komünist yönetim anlayışı benimseyen Romanya’da 1990 yılında serbest seçimler yapılarak ülkede çok partili demokratik sisteme geçilmiştir. * Romanya'daki ” Eğitim Reformu” 1995 yılında gerçekleştirilmiş ve olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. * Romanya, halen çok partili parlamenter sistem ve Senato ile Millet Meclisinden oluşan iki meclis ile yönetilen demokratik bir Cumhuriyettir.

6 ROMANYA EĞİTİM SİSTEMİ

7 İDARİ DENETİM VE KAMU FİNANSMANLI EĞİTİMİN KAPSAMI
Ülkedeki tüm öğrenci nüfusunun % 95,6’sı, finansmanı Devlet tarafından sağlanan kamu okullarında eğitim görmektedir. Sivil toplum kuruluşları tarafından idare edilen ve düzenlenen özel eğitim kurumları, yükseköğretim düzeyinde daha yaygındır.

8 Romanya Eğitim Sistemi Şeması

9

10 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim, 3-6 yaş grubu çocukları kapsamına almıştır. Bu tür eğitim çoğu devlete ait özel kurumlarda – Kindergartens (grǎdinite)- verilmektedir. Katılım isteğe bağlı olup parasızdır. eğitim-öğretim yılında, okul öncesi eğitime toplam katılım oranı %69,2 olarak gerçekleşmiştir.

11 Okul öncesi eğitim, yaş gruplarına göre
düzenlenir: 3-4, 4-5, 5-6 yaş grupları.

12 TAM GÜN ZORUNLU EĞİTİM 6-10 yaş 10-14 yaş 14-16 yaş
Yaş Grubu Şcoalǎ primarǎ (ilkokul) 6-10 yaş Gimnaziu (Genel orta öğretim birinci devre’nin ilk aşaması) 10-14 yaş Liceu – ciclul inferior (Genel veya uzmanlaşmış orta öğretim birinci devre’nin ikinci aşaması) veya Şcoalǎ de Arte şi Meserii (Meslekli orta öğretim birinci devre) 14-16 yaş

13 Zorunlu eğitim 10 yıllık bir süreyi kapsar ve üç aşamaya ayrılmıştır: ilkokul eğitimi (4 yıl), Orta Öğretim Birinci Devre eğitiminin ilk aşaması “genel” (4 yıl) ve Orta Öğretim Birinci Devre eğitiminin “genel, uzmanlık ve mesleki” derslerin verildiği ikinci aşaması (2 yıl).

14 SINIF BÜYÜKLÜĞÜ/ÖĞRENCİLERİN GRUPLANDIRILMASI
eğitim-öğretim yılında, bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ilkokul düzeyinde 18 ve Orta Öğretim Birinci Devre düzeyinde 13 olarak gerçekleşmiştir.

15 Ortalama sınıf büyüklüğü 20 öğrenci olarak hesaplanmıştır
Ortalama sınıf büyüklüğü 20 öğrenci olarak hesaplanmıştır. Kanunen bir sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısı 10 ile 30 arasındadır. Sınıflarda karma eğitim verilmektedir ve sınıflar aynı yaşa sahip çocuklardan oluşmaktadır.

16 Dersler öğretim programında belirtilen 7 alana göre gruplara ayrılmıştır: Dil ve iletişim, matematik ve doğa bilimleri, insan ve toplum, sanat, beden eğitimi, teknoloji, danışmanlık ve rehberlik.

17 Öğrenciler, öğretmenler tarafından eğitim-öğretim yılı boyunca değerlendirmeye alınırlar. Zorluk çeken öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılabilir. İlkokulun sonunda, öğrenciler doğrudan diğer eğitim düzeyine geçerler (final sınavı yoktur).

18 Gminaziu’nun sonunda, öğrenciler Eğt ve Araş
Gminaziu’nun sonunda, öğrenciler Eğt ve Araş. Bakanlığınca düzenlenen ulusal final sınavına gireceklerdir. Bu sınavlarda alınan sonuçlar genel Ort. Öğr. 1. Devrenin ilk aşamasında elde edilen dört yıllık sonuçlarla, Ort. Öğr. 1. Devreye devam etmeleri için öğrencilerin iki kurumdan birini seçmelerine imkan sağlayacaktır: Sırayla Liceu veya Şcoalǎ de Arte şi Meserii. Orta Öğretim Birinci Devrenin sonunda (zorunlu eğitim aşaması bu eğitimle birlikte biter) bir final sınavı yapılmamaktadır.

19 Liceu’nun alt aşamasından mezun olanlar öğrenciler; bir mezuniyet sertifikası, ileri eğitim için bir portföy ve talep edilmesi halinde, zorunlu eğitim boyunca alınan notları içeren belgenin bir kopyasını almaya hak kazanırlar. Liceu’nun alt aşamasından mezun olan öğrencilerin üst-aşamaya girişleri, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın belirlediği şartlar dahilinde gerçekleşir ve her eğitim-öğretim yılının başında, girişten önce duyurulur.

20 Şcoalǎ de Arte şi Meserii’nin alt aşamasından mezun öğrenciler; bir mezuniyet sertifikası, ileri eğitim için bir portföy ve talep edilirse, zorunlu eğitim boyunca alınan notları içeren belgenin bir kopyasını almaya hak kazanırlar. Mesleki becerinin yeterliliğinin belgelenmesi için girdikleri sınavı başardıkları takdirde, birinci düzey bir mesleki yeterlilik sertifikası alabilirler. Ort.öğretim 2. Devreye geçebilmek için, bitirme yılına katılmak durumundadırlar.

21 Ortaöğretim İkinci Devre ve Ortaokul Sonrası Eğitim
Bitirme yılı (mesleki Orta Öğretim İkinci Devre okulu) 16-17 yaş Liceu – ciclul superior (genel ve uzmanlaşmış Orta Öğretim İkinci Devre okulu) 16-18/19 Şcoalǎ postlicealǎ (ortaokul sonrası eğitim) 18-20/21

22 Bitirme yılı, Ortaöğretim İkinci Devreye katılabilmek için gerekli eğitim seviyesine ulaşma ve daha yüksek bir mesleki yeterliliğe kavuşma olanağı sunar.

23 Orta Öğretim İkinci Devre (Liceu’nun üst aşaması), ortaokul sonrası eğitime ya da yükseköğretime devam edebilme yolunu açan genel dersleri ve uzmanlık derslerini verir. Ortaöğretim sonrası eğitim, öğrencileri daha yüksek bir mesleki yeterlilik düzeyine hazırlar ve sonuç olarak öğrencilerin iş bulmasına olanak sağlar.

24 Ortaöğretim sonrası eğitimde, yalnızca tıp alanında eğitim veren ortaoğretim sonrası okullar bir Liceu’dan alınmış Bakalorya Diploması talep ederler. Genel olarak, tüm ortaöğretim sonrası okullar giriş sınavları düzenler.

25 Bütün eğitim-öğretim yılı boyunca öğrenciler, öğretmenler tarafından tüm konularda sürekli olarak değerlendirilirler. Bir öğrencinin sınıf tekrarı yapıp yapmamasına öğretmenler karar verir.

26 Liceu’nun üst aşamasının sonunda, bir final sınavı yapılır
Liceu’nun üst aşamasının sonunda, bir final sınavı yapılır. Sonunda kazanılan diploma, öğrencinin yükseköğretime devam etmek için girmeleri gereken giriş sınavına başvurmalarını sağlar. Diplomayla veya diplomasız Orta Öğretim 2. Devre’yi tamamlayan bir öğrenci, ortaöğretim sonrası eğitime devam edebilmek için girilmesi gereken giriş sınavına başvurabilir.

27 YÜKSEKÖĞRETİM Yükseköğretim, üniversite kolejlerinde (colegii universitare) verilen kısa süreli eğitimi (2 yıldan 3 yıla kadar) ve üniversiteler, enstitüler veya akademilerde verilen uzun süreli eğitimi (4 yıldan 6 yıla kadar) kapsar.

28 GİRİŞ Orta Öğretim İkinci Devre diploması (diplomǎ de bacalaureat) tüm kurumlar tarafından talep edilmektedir. Kabul, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından belirlenen genel kriterler temelinde tüm kurumlar tarafından düzenlenen giriş sınavlarının sonuçlarına göre gerçekleşmektedir.

29 YETERLİLİKLER Kolej diploması (diplomǎ de absolvire) olan öğrenciler, fakülte konseylerince düzenlenen bir giriş sınavıyla kendi aynı alanda ya da benzer başka bir alanda, eğitimlerine uzun süreli yükseköğretim kurumları bünyesinde devam edebilirler. Uzun süreli yükseköğretim, licentiat derecesi almaya hak kazanılmasını sağlayan bir final sınavı ile sona erer. Başarı gösteren öğrenciler, lisansüstü eğitime devam edebilirler.

30 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Romanya'da tüm öğretim basamakları için yetişecek öğretmenlere nitelikli öğretmen kişiliği ve belirli bir meslek bilgisi düzeyi kazandırılması önemli bir amaç oluşturmaktadır. (Türkoğlu, 1983, Akt. Aksarı M, 1997)

31 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenler (educatori) ve ilkokul öğretmenleri (învǎtǎtori) öğretmen liselerinde yetiştirilirler . Institutori adı verilen ve yabancı diller, müzik ve spor gibi alanlarda uzmanlaşmış ilköğretim öğretmenleri ünv. kolejlerinde (kısa süreli eğitim) eğitim alır, (öğretmen liselerinden mezunlar için) 2 ya da (diğer liselerden mezun olanlar için) 3 yıl ders görürler.

32 Orta Öğretim 1. Devre ve Orta Öğretim 2
Orta Öğretim 1. Devre ve Orta Öğretim 2. Devre öğretmenleri (profesori), yükseköğretim kurumlarında öğretecekleri konuya bağlı olarak 4 yıldan 5 yıla kadar uzun süreli eğitim görürler. Yükseköğretimde görevli öğretmenler, uzun süreli yükseköğretimden mezun olduklarına dair bir diplomanın yanı sıra bir doktora diplomasına da sahip olmak durumundadır.

33 KAYNAKÇA Türkoğlu, Adil, Fransa, İsveç, Romanya'da Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Doçentlik tezi; Ankara: A.Ü. EBF. Yay. 1984 Aksarı, M, Yabancı ülkelerde öğretmen yetiştirme Sistemi, Eğitim ve yaşam Dergisi,s.Bahar 1997 9 Eylül Ünv. B.E.F ,Avrupa Konseyi Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Modelleri; MEB Basımevi,Ankara:1995 Erişim Tarihi:

34 KAYNAKÇA (Erişim Tarihi: ) Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

35 KAYNAKÇA http://ccd.ubbcluj.ro/Romanian%20Educational%20System.pps
Erişim Tarihi: Erişim Tarihi:

36 KAYNAKÇA http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Romanya
Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: Erş.Tar: Erişim Tarihi:

37 KAYNAKÇA Erişim Tarihi:


"AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları