Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011."— Sunum transkripti:

1 Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011

2 Üçüncü çeyrekte; Uluslararası ekonomik gelişmeler Türkiye ekonomisi Bankacılık sektöründeki gelişmeler Beklentiler 2 Gündem Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

3 Uluslararası ekonomik gelişmeler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 3 İkinci yarıda beklentiler bozuldu. IMF raporunun başlığı: ‘büyümede yavaşlama, risklerde artış’ gelişmeleri özetliyor. Bir yıl öncesine göre oldukça farklı bir ortamdayız. Güven ve risk iştahı azaldı, bekleyişler kısa vadelere geldi, yatırım ve tüketim kararları beklemeye girdi, kullanılabilir kaynaklar azaldı, kısacası istikrarlı olmayan bir ortama geri dönüldü. Risklerin artması ve büyümenin düşmesiyle birbirini besleyen kısır bir döngü yaşanıyor, piyasalar kredibilitesi olan bir çıkış bekliyor.

4 Uluslararası ekonomik gelişmeler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 4 GÜ’lerde düşen kredi notları kamu ve özel sektör borçlarının çevrilebilirliğine ilişkin kaygıları arttırdı; finansal sektördeki sorunlar, enerji fiyatlarının yüksekliği ile parasal genişleme, büyüme ve ticaret üzerinde tehdit yaratıyor. GÜ’lerde çözümsüz kalan sorunlar GOÜ’leri de etkilemeye başladı. GOÜ’lerin iyi performansı sorunları erteledi, GÜ’ler ise çözümleri erteledi. Ancak, GOÜ’lerin de nefesi zorlanmaya başladı. Önemli bir ekonomik ilişkimiz olan AB’deki gelişmeler, dış ticaret, sermaye hareketleri, kaynak vadesi ve maliyeti yönüyle ülkemizi de etkiliyor

5 Üçüncü çeyrekte gelişmeler Kredi notu yükseldi Büyüme yavaşladı İşsizlik oranı düştü TL’nin değer kaybı hızlandı Reel faiz oranı düştü Cari işlemler açığındaki büyüme yavaşladı Hazine’nin nakit dengesi küçük de olsa fazla verdi Kamunun MB’sında tuttuğu mevduat arttı Kamunun kaynak talebi sınırlı kalmaya devam etti Döviz rezervi azaldı Şirketlerin piyasa değeri düştü Döviz riski olan şirket ve yatırımcıların zararı büyüdü 5 Türkiye ekonomisi Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

6 Üçüncü çeyrekte parasal önlemlerde yumuşama başladı, ihtiyatlı önlemler ise sıkılaştırıldı. Parasal önlemler kar üzerinden özkaynakların büyümesini, ihtiyatlı önlemler ise riskli varlıkların düzeyini etkiledi. Her iki önlem bankaların sermaye yeterliliğini aşağıya çekti. Yıl sonuna göre, özkaynaklar (sermaye benzeri krediler dahil) yüzde 8, risk ağırlıklı varlıklar yüzde 23 oranında arttı. Sermaye yeterliliği yıl sonuna göre 2,4 puan düşüşle yüzde 16,7’ye geriledi. Kardaki düşüş yanında, TL’nin değer kaybı da bu düşüşe katkı yaptı. Vergi sonrası kar, Ağustos 2011 itibariyle geçen yıla göre yüzde 16 azaldı. Bir seferlik sermaye kazançları da hariç tutulduğunda, kardaki düşüş yüzde 37 oldu. Özkaynak karlılığı yıl sonuna göre 2,3 puan azalarak yüzde 14,1’e düştü. 6 Bankacılıkta gelişmeler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

7 Mevduat artışı ve yurtdışından borçlanma yavaşladı, Merkez Bankası’ndan kısa vadeli borçlanma ise hızlandı. Tahvil ve bono ihracı artmaya devam etti. Mevduatın vadesi yavaş da olsa uzuyor, ortalama vade 2,4 aydan 3 aya geldi. Mevduatın krediye dönme oranı yüzde 96 ile rekor bir düzeye çıktı. Varlık ve kaynak vade yapısı önem kazandı. Bireysel kredilerin yüzde 63’ü 3 yıldan uzun vadeli durumda. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti. 2010 sonu tartılı kuru baz alındığında, özellikle kurumsal kredi büyümesinde dikkati çeken bir yavaşlama var. Bireysel krediler ise daha hızlı arttı. İkinci çeyreğe göre şube sayısı arttı, çalışan sayısı ise azaldı. 7 Bankacılıkta gelişmeler Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

8 8 Tasarruf açığında seyir değişiyor

9 9 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kamu kesiminin kaynak talebi azaldı

10 10 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Son çeyrekte para tabanı yaklaşık aynı kaldı

11 11 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 TL’nin değer kaybı hızlandı

12 12 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Reel faiz oranları düştü

13 13 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kredi stoku

14 14 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Krediler; dokuz aylık karşılaştırma

15 15 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Yıllık bazda, kredi ve mevduat

16 16 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Yıllık bazda, TL, YP mevduat, yurtdışı borçlanma ve repo

17 17 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kurumsal ve bireysel krediler

18 18 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kredilerde borçluluk oranı

19 19 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Sorunlu kredi oranı düştü

20 20 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kredi/mevduat oranı yükseldi

21 21 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Özkaynak büyümesi yavaş

22 22 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Sermaye yeterliliği düştü

23 23 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kardaki düşüş sermayeyi etkiledi

24 24 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Özkaynak karlılığı geriledi

25 25 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 2011 yılında, daha yüksek risk, daha düşük karlılık

26 26 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Sermaye yeterliliği ve karlılık; G-20 ve Türkiye

27 27 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Finansal kurumların piyasa değeri düştü

28 28 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Son çeyrekte, çalışan sayısı azaldı

29 Yüksek kamu borcu olan gelişmiş ülkelerin kredi notlarındaki düşüş, finansal sektörlerindeki sorunlar olumsuz bir ortam yaratıyor. Piyasalar kredibilitesi olan politikaların uygulanmasını bekliyor. Kısa dönemde güven artışını destekleyecek ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek siyasi irade arayışı devam ediyor. Küresel ekonomide belirsizlik ve yüksek riskler büyümeyi, ticaret hacmini ve istihdamı aşağıya çekecek. Türkiye’de büyüme hızının yavaşlaması bekleniyor. Satın alma gücündeki düşüş ve kaynak kısıtı nedeniyle iç talebin, küresel gelişmeler nedeniyle de dış talebin daha yavaş büyümesi beklenmektedir. İç tasarrufların artmasını destekleyen/özendiren politikalara daha fazla önem verilmesi beklenmektedir. Kaynak kısıtını daha fazla hissedeceğiz. Özel sektör öncülüğünde büyüme için finansal olmayan şirketlerin kredi talebinin karşılanması önemlidir. Her 8 TL kredi için bankaların en az 1 TL özkaynağa ihtiyacı vardır. Özkaynakların büyümesindeki yavaşlama uzun dönemde ekonominin büyümesini sınırlandıracaktır. Genel değerlendirme ve beklentiler 29 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

30 Yavaşlama, artan riskler, düşen sermaye yeterliliği, kaynak kısıtı ve düşük kar marjı nedeniyle bankalar risk alırken daha ihtiyatlı davranacaklardır. Bireysel kredilerde vadelerin kısalması beklenmektedir. Faiz dışı gelir gider dengesinin düzeltilmesine yönelik uygulamalar sürecektir. Sektörde rekabet daha da güçlü hale gelecektir. Bir yıl öncesine göre, hatta ilk yarıya göre oldukça farklı bir ortamdayız; politikaların yeni duruma göre gözden geçirilmesi önem kazanmıştır. Mevduatın ortalama vadesinin 3 ay civarında olduğu göz önüne alındığında, zorunlu karşılıklarda uygulamanın öncelikle 6 ay ve 12 aylık vadeleri esas alması daha yararlı olur. Sektörün zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi talebi devam etmektedir. Genel değerlendirme ve beklentiler 30 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

31 Teşekkür ederiz. 31 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

32 Bilgi için 32 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

33 33 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Kredi ve mevduat

34 34 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 TL ve YP krediler

35 35 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 TL ve YP mevduat

36 36 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011 Yurtdışından borçlanma ve repo

37 37 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

38 38 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

39 39 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

40 40 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011

41 41 Bankacılıkta Gelişmeler; Bilgilendirme Toplantısı Ekim 2011


"Bankacılık sektörü Temmuz-Eylül 2011 dönemindeki gelişmeler 18 Ekim 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları