Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Eğitim Öğretim Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Eğitim Öğretim Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Yeni Eğitim Öğretim Uygulamaları
SENE BAŞI TOPLANTISI Yeni Eğitim Öğretim Uygulamaları

2 Soru-1: Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
Cevap-1: Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır sisteminden önce ay arasındaki çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyorlardı. Şimdi de yine 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.

3 Soru-2: 2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak? Cevap-2: 2007 yılı doğumluları doğum aylarına göre ayrıştırarak değerlendirmek gerekir. Bir önceki soruda da ifade edildiği gibi, 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66. ayını dolduranların kayıt işlemi e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. 31 Mart 2007 tarihinden sonra doğan ve gelişim yönünden yeterince hazır olduğu düşünülen ay arasındaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula yönlendirilebilecek, aksi halde okul öncesi eğitim kurumlarına devamları sağlanacaktır.

4 Soru-3: İlkokula başlamadan önce okuma yazmayı öğrenen bir çocuk, bir üst sınıftan eğitime başlayabilir mi? Cevap-3: Eğer çocuk birinci sınıf için yeterli ve hazırsa, okulda oluşturulacak komisyon kararı ile üst sınıflardan başlayabilir. Ancak bir öğrencinin sınıf atlaması ya da bir üst sınıfa geçmesi yalnızca okuma yazma biliyor olmasına bağlı değildir. Öğrencinin gelişiminin bir üst sınıfa geçmeyi gerektirecek düzeyde olduğunun tespit edilmesi gerekir. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 49. Madde)

5 Soru-4: Ortaokul ara sınıflarından (6, 7 ve 8) imam hatip ortaokullarına geçiş olacak mı?
Cevap-4: eğitim sistemi ile imam hatip ortaokullarının sadece 5. sınıflarına öğrencileri alınacaktır. Bu nedenle ortaokulların (ilköğretim okullarının) ara sınıflarında okuyan öğrencilerin imam hatip ortaokullarına geçişi mümkün değildir. Ayrıca, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa eklenen geçici 11inci maddeye göre bu maddenin yayımı tarihinde ilköğretim kurumlarının 5, 6, 7, ve 8. sınıflarında eğitim görenler eğitimlerini bu kurumlarda tamamlayacaklardır.

6 Soru-5: Seviye Belirleme Sınavlarına (SBS) devam edilecek mi?
Cevap-5: Yakın zamanda sınav sisteminde önemli değişiklikler olmayacak, ancak uzun dönemde lise eğitiminde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliği esas olacağından bu sınavların eleme, sıralama ve yerleştirme amaçlı olması yerine, programlardaki kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlı yapılması öngörülmektedir eğitim öğretim yılı sonunda da 8. sınıf öğrencilerinden isteyenler SBS’ye girecektir

7 Soru-6: Mesleki ve teknik eğitime öğrenciler ne zaman başlayacak?
Cevap-6: Yapılan değişikliklerin hiçbir yerinde ortaokullarda meslekî eğitimden ve 9 yaşında mesleki eğitime başlamaktan söz edilmemektedir. İlkokulu bitiren çocuklardan dileyenler imam hatip ortaokullarına devam edebileceklerdir. Ancak bu okullardaki zorunlu dersler ile genel ortaokullardaki zorunlu dersler arasında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Sadece bu zorunlu derslere ilave olarak imam hatip programları ile ilgili olacak diğer dersler yer alacaktır. İmam hatip ortaokullarının dışındaki ortaokulların hiç birisi meslekî eğitim veren ortaokul değildir. Bu nedenle meslekî ve teknik eğitim 9. sınıfta, yani üçüncü kademede başlamaktadır.

8 Soru-7: Mesleki Eğitim Merkezlerine kimler devam edebilir
Soru-7: Mesleki Eğitim Merkezlerine kimler devam edebilir? Bu merkeze devam edenler 12 yıl zorunlu eğitimden nasıl etkilenecektir? Cevap-7: Sekizinci sınıftan (ortaokuldan) sonra öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezlerine devam edebilecekler ancak açıköğretim lisesi uygulaması ile de zorunlu eğitimlerini tamamlayacaklardır. Diğer bir deyişle ortaokulu tamamladıktan sonra çıraklığa geçmek isteyenler hem açıköğretim lisesine kaydolmak suretiyle 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayacaklar hem de Mesleki Eğitim Merkezine devam edeceklerdir.

9 Soru-8: Yeni düzenlemede program nasıl olacak?
Cevap-8: İlkokullarda, ilköğretim sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak 1. sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun gerekli düzenlemeler yapılacaktır. İlkokullar, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazma becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri bir eğitim kademesi olacaktır.

10 Soru-9: Yabancı dil öğretimi hangi sınıfta başlayacak?
Cevap-9: Yabancı dil öğretimi ilkokul 2. sınıfta eğitim öğretim yılında başlayacaktır.

11 Soru-10: Serbest etkinlikler zorunlu olacak mı?
Cevap-10: İlkokulda serbest etkinlikleri uygulama okul yönetimleri ve ailelerin isteğine bağlı olup, zorunlu olmayacaktır.

12 Soru-11: İlkokullarda haftada kaç saat ders olacak?
Cevap-11: İlkokullarda serbest etkinlikler de dâhil edildiğinde haftada otuz (30) ders olacaktır. Serbest etkinlikler çıkarıldığında ise 1. sınıfta 26 ders, 2. sınıfta 28 ders, 3. sınıfta 28 ders ve 4. sınıfta 30 ders olacaktır.

13 Soru-12: Fen ve Teknoloji Dersinin uygulamasında bir değişiklik var mı?
Cevap-12: Evet var. Fen ve Teknoloji dersi mevcut çizelgede dört ve beşinci sınıflarda haftada üç saat, beş-sekizinci sınıflarda haftalık dört saattir. Yeni çizelgede ise dersin adı Fen Bilimleri olarak değiştirilmekte, haftalık ders saati ise bir yıl erkene çekilip üçüncü sınıfta başlayarak, üçüncü sınıfta üç saat, dört ve beşinci sınıflarda haftalık birer saat artış ile dört-sekizinci sınıflarda haftalık dört saat olarak düzenlenmiştir.

14 Soru-13: Seçmeli ders ilkokullarda uygulanacak mı?
Cevap-13: İlkokullarda seçmeli ders uygulaması olmayacaktır. Seçmeli dersler ortaokul ve liselerde uygulanacaktır ve haftalık toplam 8 saat olmak üzere alınabilecektir

15 Soru-14: Okullarda seçimlik derslerde kaç öğrenci grubu sınıf oluşturulacak?
Cevap-14: Okullarda kaç öğrenci grubunun oluşturulabileceği, seçimlik dersleri seçen öğrenci sayısı ile belirlenebilecek bir durumdur. Bu konuda mevcut durumda 10 öğrencinin seçmeli dersi seçmesi halinde ders açılmakla birlikte, bu konuda esneklik sağlanması öngörülmektedir.

16 Soru-15: Seçimlik dersler kaç saat olacak?
Cevap-15: Her bir seçmeli ders haftada iki 2 saat olacaktır. Ancak Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor ile Müzik dersleri 2 saat ya da 4 saat olarak seçilebilecektir.

17 Soru-16: Kürtçe seçmeli ders olacak mı?
Cevap-16: Seçmeli derslerin “Dil ve Anlatım” alanında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersi bulunmaktadır. Bu derste öğrencilerin ve velilerin taleplerine bağlı olarak farklı dil ve lehçelerin öğretimi yapılabilecektir.

18 Soru-17: Kürtçe seçmeli ders olacaksa bu dersi kimler okutacak?
Cevap-17: Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini, öğretmenlik formasyonuna sahip ve söz konusu dili öğretebilme yeterliğine sahip öğretmenler verecektir.

19 Soru-18: Çocuğumun bütün seçmeli din derslerini almasını istiyorum
Soru-18: Çocuğumun bütün seçmeli din derslerini almasını istiyorum. Seçmeli ders saatinde aynı anda iki sınıfta da olması mümkün değil. Bu nasıl olacak, seçmeli derslerde sınır var mı? Cevap-18: Derslerin çakışmaması için seçmeli derslerin programlarının uygulanmasında esneklik sağlanacak ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ders seçebilmeleri güvence altına alınacaktır. Tercihleri gerçekleştirebilmek için haftanın belirli günlerinde, belirli saatleri seçmeli dersler saati olarak düzenleyip farklı derslerin seçilebilmesi amaçlanmaktadır.

20 Soru-19: Din eğitiminin oluşturacağı personel ihtiyacı nasıl karşılanacak?
Cevap-19: Din eğitimi içerikli dersler için öncelikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenlerinden ve imam hatip liselerindeki meslek dersi öğretmenlerinden yararlanılacak, bunlarla ihtiyacın giderilememesi halinde ise ilahiyat mezunu ve pedagojik formasyonu olan kişilerden yararlanılacaktır.

21 Soru-20: 12 yıllık eğitimde özel eğitim nasıl uygulanacak?
Cevap-20: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde (4+4+4) eğitim zorunlu olacaktır. Bu eğitimler özür, tür ve derecesine bağlı olarak (üstün yetenekliler de dâhil olmak üzere) özel eğitim okulları/kurumları, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma uygulamaları şeklinde yapılacaktır.

22 Soru-21: Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?
Cevap-21: Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Ortaokulu bitiren öğrenciler öğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorundadırlar. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idarî tedbirler uygulanacaktır. Ancak bilindiği gibi yeni düzenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eğitimlerini yaygın lise öğretiminde (açık lise) tamamlayabileceklerdir.

23 Soru-22: Yatılı ilköğretim okullarında hangi öğrenciler okuyacak?
Cevap-22: Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

24 Soru-23: Taşımalı eğitim devam edecek mi?
Cevap-23: Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; “1-3. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması” ifadesi, “1-4. sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması”, (d) bendindeki “4-8. sınıflar” ifadesi ise “ortaokul 5-8. sınıflar” şeklinde dikkate alınarak uygulanacaktır. Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacaktır

25 Soru-24: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacak mı?
Cevap-24: Taşımalı eğitim liseleri de kapsayacaktır.

26 Soru-25: Devam zorunluluğu nasıl olacak?
Cevap-25: Şu anda ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan devam zorunluluğu aynen devam edecektir.

27 Soru-26: Her kademede diploma verilecek mi?
Cevap-26: Her kademede diploma verilmeyecek, sadece 12 yıllık eğitimin sonunda diploma verilecektir.

28 Soru-27: Yeni düzenlemede ikili öğretime devam edilecek mi?
Cevap-27: Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı, ilkokullar ise öğlenci olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

29 Soru-28: Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?
Cevap-28: Bütün genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi programı 2010 yılından bu yana devam etmekte olup, bu yıl ve önümüzdeki yıl da devam ederek tamamlanacaktır.

30 Soru-29: 2011-2012 eğitim öğretim yılında lise 1
Soru-29: eğitim öğretim yılında lise 1. sınıfta kalanların durumu nasıl olacak? Cevap-29: Ortaöğretimde sınıf tekrarı ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

31 Soru-30: 8. sınıftan mezun olacak öğrenci yurt dışında eğitim planlıyorsa diploması 12. sınıf bittikten sonra verileceği için aldığı eğitim nasıl kanıtlanacak? Cevap-30: Öğrenci 8. sınıf sonuna kadar aldığı dersler ile ilgili resmi belge almak suretiyle gideceği ülkede eğitimine devam eder.

32 Soru-31: Yıllık eğitim ve öğretim 180 gün idi. Bu süre artacak mı?
Cevap-31: Yıllık eğitim ve öğretim süresinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

33 Soru-32: Yeni uygulama ile 4
Soru-32: Yeni uygulama ile 4. sınıflarda Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi Derslerine branş öğretmeni girebilir mi, giremez mi? Cevap-32: İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64. Maddesi, 21/07/2012 tarihinde; “Dersler ilkokullarda sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda alan öğretmenleri tarafından okutulur. İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükme göre branş öğretmenleri ilkokul 4. sınıflarda sadece yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girebilirler.

34 Soru-33: Bu yıl 1. sınıf öğretmenleri ilk üç ay tüm derslerde uyum kitabını mı işleyecek yoksa hayat bilgisi-Türkçe-matematik dersleri kendi kitaplarından ayrıca işlenmeye devam mı edecek? Cevap-33: İlkokul 1. sınıfa doğrudan okuma yazma çalışmaları gibi bir öğretim alanı ile başlamak yerine bu tür öğretim alanlarına sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini sağlamak için içerisinde öğrencilerin uyum ve hazırlık sürecini geçirmelerini sağlayıcı etkinliklerin yer aldığı özel olarak hazırlanmış öğrenci 1-2 ve öğretmen kılavuz kitapları kasım ayının sonuna kadar kullanılacaktır. Zaten bu kitapların içeriğinde sayfa kenarlarında bulunan farklı renklerden de anlaşılacağı üzere Türkçe-matematik-hayat bilgisi gibi derslere ait öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler bulunmaktadır. Aralık ayı itibariyle ise Türkçe-hayat bilgisi-matematik gibi dersler kendi kitaplarından işlenmeye başlanacaktır.

35 Uyum ve Hazırlık Çalışmaları ÖĞRETMEN KİTABI (1
Uyum ve Hazırlık Çalışmaları ÖĞRETMEN KİTABI (1. sınıf) açıklamalarına göre; 1. sınıflarda Aralık ayının ilk haftasına kadar Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve diğer derslerde sadece uyum ve hazırlık ÖĞRETMEN KİTABI kullanılacak. normal ders kitabı kullanılmayacak. Bu kitabın sayfa kenarlarında bulunan renkler dersleri simgelemektedir.  Kırmızı TÜRKÇE /  mavi MATEMATİK /  yeşil HAYAT BİLGİSİ /  pembe OYUN  F. ETKİNLİKLER /  leylak MÜZİK /  turuncu GÖRSEL SANATLAR  Bu kitaptaki etkinlikler tamamlandıktan sonra ders kitaplarına başlanacak. 

36 Cevap-34: Bakanlığa görüş sorulacak.
Soru-34: Taşımalı okullarda ders saatleri fazla olan sınıflarla ders saati az olan sınıfların taşınması nasıl olacak? Cevap-34: Bakanlığa görüş sorulacak.

37 Soru-35: Bünyesinde İlkokul ve Ortaokul veya Ortaokul veya Lise olan kurumlarda okulun geneli ile ilgili bir resmi yazışmada nasıl bir üst başlık kullanılacak? Cevap-35: Ortaokul ve ilkokulun aynı binada bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş ve işlemlerini de yürütecektir. (2012/20 nolu Genelge)

38 Soru-36: Bünyesinde İlkokul ve Ortaokul olan kurumlarda resmi defterler ayrı ayrı mı tutulacak?
Cevap-36: İlköğretim kurumlarında, kurumun özelliği ve kullandığı teknolojiye göre İKY ekinde yer alan Ek-14'te kayıtlı defter, çizelge ve dosyalar bulundurulur. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 102. Madde)

39 Soru-37: Bünyesinde ilkokul ve ortaokul bulunan kurumlarda sınıf öğretmenleri ortaokullarda görev alabilirler mi? Cevap-37: Dersler ilkokullarda sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda alan öğretmenleri tarafından okutulur. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 64. Madde) Ancak; Ek Ders kararı: Ders ücreti karşılığında görevlendirme Madde-9) (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; “Bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6, 7 ve 8inci sınıflarında, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir. Zaruret halinde bu hüküm gereği ilkokullarda görevli sınıf öğretmenleri maaş karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmak kaydıyla 6, 7 ve 8inci sınıflarda 8 saate kadar derse girebilirler.

40 Cevap-38: Bakanlığa görüş sorulacak.
Soru-38: Norm fazlası durumunda olan bir sınıf öğretmenine mezuniyeti kimya bölümü olmasından dolayı haftada 10 saat fen ve teknoloji dersi verilirse ek ders durumu ne olur? Cevap-38: Bakanlığa görüş sorulacak.

41 Soru-39: Andımızı ilkokullar söyleyecek, anma ve kutlama programları ilkokul ve ortaokulda olmak üzere iki kez mi yapılacak? Cevap-39: İlkokul ve Ortaokulun aynı binada olduğu kurumlarda Pazartesi sabah törenlerinde tüm öğrenciler İstiklal Marşını birlikte okuduktan sonra ortaokullar sınıflarına geçerler, ardından İlkokul öğrencileri Andımızı söyler ve sınıflarına geçerler. Anma ve kutlama programları ile Cuma günleri yapılan akşam törenlerinde İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin birlikte hareket etmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

42 Soru-40: Köydeki bir veli, çocuğu 66 aydan daha fazla yaşta olduğu halde 1. sınıfa göndermek istemiyorsa rapor için doktora götürme imkânı da yoksa ve çocuğun da gerçekten hazır bulunuşluğu mevcut değilse bu durumda okul idaresi ne yapmalıdır? Cevap-40: Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 15. Madde) Aksi durumda Devam Zorunluluğuna ilişkin iş ve işlemler yapılır. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 25. Madde)

43 Soru-41: Rehberlik ve sosyal kulüp saati kalktı mı
Soru-41: Rehberlik ve sosyal kulüp saati kalktı mı? Yeni uygulama nasıl olacak? Yeni uygulamaya göre ve 8. sınıflarda geçen yıllarda branş öğretmenlerine rehberlik ve kulüp için verilen 2 saat ek ders ücreti şimdi de verilecek mi? Cevap-41: öğretim yılında; eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Rehberlik Programı, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf dışındaki sınıflarda uygulanmaya devam edilecektir. İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfların rehberlik hizmetleri ve uygulamaları ise bu sınıfların ders çizelgesinde rehberlik ders saatlerine yer verilmediğinden ders saatlerine bağlı olmaksızın yürütülecektir. (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07/09/2012 tarihli ve 3617 sayılı yazısı) Okul idarecileri, okulda görev yapan tüm öğretmenlere rehberlik veya sosyal kulüp görevlerinden en az birini vererek 2 saat ek ders ücretinden faydalanmasını sağlayabilirler.

44 Soru-42: TTKB haftalık ders çizelgesine göre 2. ve 3
Soru-42: TTKB haftalık ders çizelgesine göre 2. ve 3. sınıflarda İngilizce dersi olacak mı? Cevap-42: Hayır, olmayacak. TTKB’nın 25/06/2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygulamaya konulan İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi, eğitim ve öğretim yılında itibaren 1. ve 5. sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

45 Soru-43: İlkokul 1. sınıflarda yer alan zorunlu ders kapsamındaki  Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi için Öğretim Programı nereden temin edilebilir? Cevap-43: Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi ilkokul 1. sınıflarda eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak, 2., 3., 4. sınıflarda ise aşamalı olarak uygulanacaktır. Zorunlu ders kapsamındaki  Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi için Öğretim Programı, Fiziksel Eğitim Kartları (FEK) ve Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak adı geçen genel müdürlüğün ve TTKB’nın internet sayfasında yayınlanmıştır.

46 Soru-44: Birleştirilmiş sınıflarda gruplama nasıl yapılacak?
Cevap-44: Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri birleştirilerek bir öğretmen tarafından okutulur. 2 öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal koşullarda 1 ve 2. sınıf öğrencileri bir grup, 3 ve 4. sınıf öğrencileri bir grup olacak şekilde birleştirilmeleri önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak (1) ve (2+3+4) ya da (1+2+3) ve (4) gibi modeller de uygulanabilir. 3 öğretmenli birleştirilmiş sınıflarda normal koşullarda 1. sınıf bağımsız, 2 ve 3. sınıf öğrencileri bir grup, 4. sınıf bağımsız olacak şekilde uygulama yapılması önerilir. Ancak öğrenci ve derslik sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak (1+2) ve (3) ve (4) ya da (1) ve (2+3) ve (4) gibi modeller de uygulanabilir. (TTKB, 07/09/2012 / 151)

47 Soru-45: Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı tüm illerde uygulanacak mı
Soru-45: Yeni Okul Öncesi Eğitim Programı tüm illerde uygulanacak mı? Pilot uygulama mı olacak. Pilot uygulama ise Diyarbakır’ı kapsıyor mu? Cevap-45: Hazırlanan yeni okul öncesi eğitim programı eğitim öğretim yılında ülke genelinde seçilen 10 ilde toplam 200 okulda pilot olarak uygulanacaktır. Seçilen 10 il arasında Diyarbakır da bulunmaktadır. Bu kapsamda 11 okulda pilot uygulamaya geçilmiştir.Bunların ikisi Yenişehir İlçesindedir.(Karacadağ Anaokulu ve Ş.T.Ayfer Gök Anaokulu)

48 Soru-46: Sınıflarda serbest etkinlikler dersinin velinin isteğine bağlı olarak okul müdürlüğünü kararıyla işlenemeyebileceği belirtilmiş. Serbest Etkinlikler dersinin işlenmemesi halinde sınıf öğretmenine ek ders ücreti ödemesi yapılacak mı? Cevap-46: MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümlerine göre ücret ödemesi yapılamaz. Çünkü ücret ödenebilmesi için fiili olarak derse girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer 4 saatlik serbest etkinlikler dersi yapılmazsa, sınıf öğretmenleri 26-18=8 saat artı 2 saat hazırlık ve planlama karşılığı olmak üzere toplam 8+2=10 saat ücret alırlar.

49 Soru-47: Kur’an-ı Kerim derslerinde öğrenciler ve öğretmenlerin kıyafetleri nasıl olacak?
Cevap-47: Öğrenciler isteğe bağlı olarak sadece bu derste başlarını kapatabilecekler fakat kadın öğretmenler ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla var olan kılık kıyafetle ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 141. Madde)

50 Soru-48: Okul tabelaları nasıl olacak?
Cevap-48: Müstakil ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulları tabelalarını değiştirmeli, diğerleri mevcut tabelalarını kullanmaya devam edebilir.

51 Soru-49: Bu sene 5. sınıfta Trafik Güvenliği dersi olmayacak mı?
Cevap-49: TTKB tarafından yayınlanan yeni ilkokul ve ortaokullar haftalık ders çizelgesine göre, eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda Trafik Güvenliği dersi olmayacaktır. “Trafik Güvenliği” dersinin, ; ; öğretim yıllarına mahsus olmak üzere 4. sınıflarda, serbest etkinliklerin 1 (Bir) ders saatinde okutulması kararlaştırılmıştır. (TTKB 29/06/2012 tarih ve 80 sayılı kararı).

52 Soru-50: Sağlık özrü sebebiyle ve/veya hafızlık eğitimi için okula devamsızlık yapma hususunda nasıl bir yol izlenmesi öngörülmüştür? Cevap-50: Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Sağlık raporu alanlar raporları süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam etmeyebilirler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilirler. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 31. Madde)

53 Soru-51: Köy okullarında okul aile birliği kurulacak mı?
Cevap-51: Okulun kültürel gelişim ve eğitim merkezi olduğu ilkesine uyularak, yakın çevre ile ilişki kurulmasına ve velilerle sıkı bir iş birliğinin sağlanmasına önem verilir. Bunun için okul-aile birliği ve okul gelişim yönetim ekibi kurulur ve işlerliği sağlanır. Köylerdeki ilköğretim kurumlarında da bunlardan olabilenleri kurulur. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 142. Madde)

54 Soru-52: İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma olacak mı?
Cevap-52: İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 47/c Maddesi)

55 Soru-53: Mezun olamayan öğrenciler için hangi prosedür uygulanacak?
Cevap-53: Mecburi ilköğretim çağı: 6-13 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretim süresini kapsar. (İKY 4/z Maddesi) Bu yaş döneminden sonra 2 yıl daha süre verilir. Mecburi İlköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği kesilmez. Mecburi İlköğretim çağı dışına çıkan ve ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun son sınıfını tamamlayamayan öğrenciye durumunu gösterir öğrenim belgesi düzenlenir (EK-1). Öğrenim belgesi ile okulla ilişiği kesilen öğrencilerin kayıtları, Açık Öğretim Ortaokuluna e-okul sistemi üzerinden yapılır. (İKY 51. Madde) Zorunlu İlköğretim çağı dışına çıkan yani 13 yaşını dolduran çocuklara geçmişte olduğu gibi Ortaokulu bitirmesi için iki yıl daha hak verilebilecek. Bu durumda da mezun olamayanlar Açık İlköğretime yönlendirilecekler.

56 Soru-54: Birleştirilmiş sınıflarda veya bir okulda tek branş öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu yapılacak mı? Cevap-54: Aynı sınıfı veya aynı dersi okutan yalnızca bir öğretmen olması durumunda zümre öğretmenler kurulunun toplanmasına gerek yoktur. (MEB Temel Eğitim Gen. Md.nün 27/10/2011 ve 2196 sayılı yazısı) Ancak; ölçme değerlendirme kriterleri, sınav tarihleri, proje ve performans takvimi, uygulanacak yöntem ve teknikler, ders araç-gereçleri vb. konularla ilgili olarak eğitim öğretim dönemi içerisinde nasıl bir yol izleneceğine dair bir çalışma planı yapılmasında veya bu hususlara yıllık planda yer verilmesinde fayda olacaktır.

57 Soru-55: Ayakta tedavilerde ek ders ücretleri kesilecek mi?
Cevap-55: Evet, kesilecektir. (Danıştay 2. dairesinin 30/11/2011 tarihli ve 2011/5943 sayılı kararı)

58 Soru-56: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine olumsuz davranışlarda bulunmaları durumunda yaptırım uygulanır mı? Cevap-56: Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 108. Madde) Netice itibariyle ilkokullarda yaptırım uygulanmaz.

59 Soru-57: Sosyal kulüp çalışmaları nasıl yapılacak?
Cevap-57: İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecek.

60 Soru-58: Seçmeli dersleri kimler okutacak?
Cevap-58: TTKB’nın “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” konulu 80 sayılı kararında belirtilmiştir. Belirtilmeyenler durumlar için (zekâ oyunları, yaşayan diller vb.) mezuniyet alanı, sertifika göz önünde bulundurulabilir.

61 Soru-59: İlkokullarda öğrenciler nöbet tutarlar mı?
Cevap-59: Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 138. Madde) İlkokullarda öğrenci nöbeti uygulaması yoktur.

62 Soru-60: Öğretmen nöbetleri nasıl düzenlenecek, sabahçı öğretmenler 8
Soru-60: Öğretmen nöbetleri nasıl düzenlenecek, sabahçı öğretmenler 8. saat bitimine kadar bekleyecekler mi? Cevap-60: Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır. Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 71. Madde)

63 Soru-61: Teneffüs süresi kısaltılabilir mi, blok ders yapılabilir mi?
Cevap-61: Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Gerektiğinde dersin özelliği ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak blok ders uygulaması yapılabilir. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika zaman ayrılır. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 9. Madde)

64 Cevap-62: Bakanlığa ihtiyaç bildirilecek.
Soru-62: Birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri bu yıl 5. sınıf kitaplarını kullanacaktı ve sistem değişikliği bilinmediği için geçtiğimiz yıl e-kitap modülüne 5. sınıf kitapları ihtiyaç olarak girildi. İlkokullara gelmiş olan 5. sınıf kitapları 4. sınıflarda kullanılacak mı? Kullanılırsa bu sınıflar gelecek yıl da aynı kitapları işlemiş olmayacaklar mı? Kullanılmayacaksa nasıl bir uygulama yapılacak? Cevap-62: Bakanlığa ihtiyaç bildirilecek.

65 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Yeni Eğitim Öğretim Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları