Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AROMATİK HİDROKARBONLAR 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır. 3.Molekül tek düzlemlidir. 4.Halkadaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AROMATİK HİDROKARBONLAR 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır. 3.Molekül tek düzlemlidir. 4.Halkadaki."— Sunum transkripti:

1 AROMATİK HİDROKARBONLAR 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır. 3.Molekül tek düzlemlidir. 4.Halkadaki ¶ elektron sayısı (4n+2 ) şeklindedir. (n:Halka sayısı) 5.Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde,doymamış hidrokarbonların özelliklerini göstermezler. 6.Katılma tepkimeleri vermezler. 7.Yer değiştirme tepkimeleri verirler. 8.Aromatik hidrokarbonların en basit örneği benzen dir. (C 6 H 6 ) 9.Diğer bir üyesi naftalindir. (C 10 H 8 ) 10.Diğer bir üyesi de antresendır. (C 14 H 10 )

2 BENZEN Şekilde de görüldüğü gibi benzen, yassı bir moleküldür. Tüm C’ atomları SP 2 hibritleşmesi yapmışlardır. Benzenin pi elektronlerı, molekülün altında ve üstünde bir birleriyle girişimleri sonucu (delokalize) benzen çift bağ içermesine karşılık daha sağlam bir yapı kazanmış olur. Bu sebeple benzen, katılma tepkimesi vermez.

3 BENZENİN REZONANS YAPISI BENZENİN KEKULE YAPISI

4 Görüldüğü gibi benzen, labaratuarda asetilenin polimerleşmesi sonucu elde edilir.

5 NAFTALİN ANTRESEN C 14 H 10 C 10 H 8

6 Aromatik hidrokarbonlardan bir H çıkartılmasıyla oluşan gruba, aril grubu denir BENZİL C 6 H 5 -CH 2 - FENİL C6H5-C6H5-

7 BENZENİN TÜREVLERİ Özel adı olmayanlar.

8 BENZENİN TÜREVLERİ Benzenin kendine has özel adı olan 4 türevine, sıklıkla rastlanır. Bunlar; -Toluen -Anilin -Fenol -Benzoikasit TOLUENANALİNFENOL BENZOİKASİT

9 Benzen halkasına bazı köklerin bağlanmasıyla oluşan bileşikler özel olarak adlandırılır. Numaralandırma yapılırken alfabetik sıra dikkate alınır. Benzen halkasında iki grup bağlanmış ise; bunlar birbirlerine belli uzaklıklarından dolayı; orto, meta, para diye isimlendirilirler. İSİMLENDİRME

10 Örnekteki, I.durum orto. II.durum Meta, III.durum ise para durumunu göstermektedir.

11 NOT: Benzen halkasından üç H atomu çıkartılıp yerine 3 farklı grup geçirilirse benzenin tri türevleri oluşur. Grubun bağlandığı yere göre VİSİNAL, SİMETRİK, ASİMETRİK olmak üzere üç farklı izomeri oluşur.

12 1. Yer değiştirme tepkimeleri verirler: Aromatik hidrokarbonların temel tepkimeleri, H atomuyla bir atom yada grubun yer değiştirme tepkimesi vermesidir. Bu şekilde aromatik hidrokarbonların türevleri oluşur. A.Halojenlerle Tepkimesi : Benzen halkası üzerindeki H atomu yerine halojenler geçer. Yalnız bu tepkime katalizörlü ortamda gerçekleşir. BENZENİN ÖZELLİKLERİ

13 B. Nitrolama Tepkimesi: Benzen ile derişik HNO 3 ve H 2 SO 4 ün tepkimesinde, H atomu yerine NO 2 geçer.

14 C.Sülfolama Tepkimesi: Benzen ile derişik H 2 SO 4 ün tepkimesinde, H atomu yerine sülfo grubu ( SO 3 H) geçer. BENZEN SULFONİK ASİT

15 D.Alkillenme Tepkimesi: Benzen ile bir alkil halojenürün (R-X) (AlCl 3 katalizörlüğünde) tepkimesinden, H atomu yerine alkil grubu (-R) geçer. Etil benzen

16 2. Katılma Tepkimeleri: 150 0 C de ve Ni katalizörlüğünde benzene H 2 katıla bilir.

17 OKSİJENLİ AROMATİK BİLEŞİKLER 1.FENOLLER: Aromatik halkaya doğrudan –OH grubu bağlanarak oluşan bileşiğe denir. ÖZELLİKLERİ: 1. Fenolde –OH grubu halkaya direkt bağlıdır. 2. Benzen halkası –OH grubundaki ortaklaşmamış elektronları çeker, bu sebeple –OH grubundaki H atomu kolay kopar hale gelir. Bu sebeple fenoller zayıf asit özelliği gösterir. C 6 H 5 OH i çin Ka : 10 -10 3. Fenoller kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek (bazik maddelerle tepkimeye girecek kadar asitik kuvvetleri yok) tuz ve su oluştururlar. C 6 H 5 OH + NaOH C 6 H 5 ONa + H 2 O

18 2. BENZİL ALKOL: Benzene bağlı CH 3 grubundaki H atomunun birinin yerine –OH grubunun geçmesiyle oluşan bileşiğe (alkol) denir. ÖZELLİKLERİ: Benzil alkol alifatik alkollerin gösterdiği diğer özellikleri gösterir. Yani; a. Alkali metallerle tepkimeye girerek, alkolatları oluştururlar. b. Yükseltgenerek, benzaldehit ve benzoik asitleri oluştururlar. c. Asitlerle, esterleri oluştururlar. ÖRNEK: a. C 6 H 5 CH 2 OH + NaC 6 H 5 CH 2 ONa+ H 2 O b. C 6 H 5 CH 2 OH + O 2 C 6 H 5 CHO C 6 H 5 CHO + O 2 C 6 H 5 COOH c. C 6 H 5 CH 2 OH + R-COOHR-COO-CH 2 -C 6 H 5 CH 2 -OH BENZİL ALKOL

19 3. BENZALDEHİT Benzil alkolün yükseltgenmesiyle oluşan bileşiğe denir. C 6 H 5 CH 2 OH + O 2 C 6 H 5 -CHO (Benzaldehit) ÖZELLİKLERİ: 1. Benzaldehit, alifatik aldehitlerin gösterdiği diğer özellikleri gösterir. 2. Yükseltgenerek, benzoik asitleri oluştururlar. C 6 H 5 CHO + O 2 C 6 H 5 COOH CHO

20 4. BENZOİK ASİT Toluenlerin yükseltgenmesiyle, benzoik asitler oluşur. C 6 H 5 CH 3 + O 2 C 6 H 5 COOH ÖZELLİKLERİ: Benzoik asit, karboksilik asitlerin gösterdiği diğer özellikleri gösterir COOH

21 Bu konuyu daha iyi anlamak için bana göre piyasadaki en iyi kitap hala, Doğan SÜMENGEN’ in organik kimyası. İlgili arkadaşların bakmaları güzel olur. M.T.


"AROMATİK HİDROKARBONLAR 1.Halkalı yapı gösterirler. 2.Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır. 3.Molekül tek düzlemlidir. 4.Halkadaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları