Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika Analizi Çalışma Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika Analizi Çalışma Programı."— Sunum transkripti:

1 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika Analizi Çalışma Programı Maliye Bakanlığı

2 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika Analizi Konusu KAMU YÖNETİMİ Kamuda Performans Yönetimi – Kaynak Tahsisinde Performans Yönetiminin Esas Alınması- Yükseköğretim Örneği ( Eğitim Şart)

3 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 POLİTİKA ANALİZİ Ç ALIŞMA PROGRAMI Konu: Kamuda Performans Y ö netimi - Kaynak Tahsisinde Performans Y ö netiminin Esas Alınması- Y ü ksek ö ğretim Ö rneği Yapılacak Ç alışma Alt Ç alışma Bilgi/Y ö ntem Tamamlanma S ü resi 1 Analizin varsayımlarının belirlenmesi 16.03.2011 2 Mevcut durum analizi 2.1. Verilerin elde edilmesi ( 2008 veya 2009 ulaşılabilen ) 2.1.1. Ü niversitelerde okuyan toplam ve fak ü lte başına ö ğrenci sayısı 18.03.2011 2.1.2. Ü niversite ve fak ü lte başına yayın sayısı 18.03.2011 2.1.3. Her b ö l ü m i ç in taban puanı 18.03.2011 2.1.4. Son 3 yıllık b ü t ç eler 18.03.2011

4 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 POLİTİKA ANALİZİ Ç ALIŞMA PROGRAMI Konu: Kamuda Performans Y ö netimi - Kaynak Tahsisinde Performans Y ö netiminin Esas Alınması- Y ü ksek ö ğretim Ö rneği Yapılacak Ç alışma Alt Ç alışma Bilgi/Y ö ntem Tamamlanma S ü resi 2.2. Fayda-maliyet analizinin yapılması 2.2.1 Fayda/Başarı g ö stergesi olarak taban puan ve yayın sayısı ele alınacak. Her bir fak ü ltenin ortalama puanı hesaplanacak ve dolaylı-dolaysız maliyet hesapları yapılarak her bir fak ü ltenin 3 yıllık ortalama b ü t ç e tahsisi bulunacak. 30.04.2011 2.3. Endekslerin oluşturulması Farklı ü niversitelerdeki aynı fak ü lteler i ç in endeks oluşturulması ve korelasyon hesaplaması yapılacak 06.05.2011 3 Raporun yazılması 3.1. Kavramlar B ö l ü m ü n ü n hazırlanması 10.05.2011 3.2. Analizin Ö zetinin yapılması ve tabloların hazırlanması 18.05.2011 3.3. Ö neriler B ö l ü m ü 18.05.2011 3.4. Raporun sunulması 20/05/2011

5 Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Çalışmanın Kapsamı Son 10 yıl içerisinde kurulan üniversiteler ve vakıf üniversiteleri kapsam dışındadır. Seçilecek 5 yükseköğretim dalında analizler yapılacaktır. Örn: Tıp, İ.İ.B.F., Eczacılık, Hukuk, İlahiyat Tüm fakülte/yüksekokulların öğrenci sayıları ve bölümlerin taban puanları ÖSYM’den maliyetleri ise, Maliye Bakanlığı’ndan elde edilecektir.


"Decision Making and Performance Management in Public Finance Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi TR08IBFI03 Politika Analizi Çalışma Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları