Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Araştırma Temelli Deneysel Yaklaşım-Kounin zEtkili bir sınıfta kurallar açık ve yerleşmiştir. zÖğretmenin öğrenci davranışlarına ilişkin olumlu veya olumsuz tutumu öğrenciler üzerinde dalga etkisi yaratmakta ve kalıcı etki bırakabilmektedir. z(Kızgınlık, yumuşaklık, cezalandırma…)

3 zÖğrenciler öğretmenlerini sever ve sayarlarsa daha olumlu davranışlar sergilerler. zYargılayıcı bir tutum doğru değildir. zÖğretmen sınıfta olup bitenin farkında olmalıdır. Serbest bırakılan öğrenci istenmeyen davranışlar sergiler.

4 Eşzamanlılık zÖğretmen bir etkinlik esnasında bireysel gereksinmeleri de ayrımsamalı, yanıt verebilmeli, göz teması kurabilmeli, istenmeyen davranışları engelleyebilmeli, öğrencilerin dersten kopmamalarını sağlayabilmelidir. zAynı anda bunları yapabilmelidir.

5 Zamanlama ve geçişler zZamanlama öğrencinin bir etkinliğe başlama zamanıdır. zÖğrenci davranışlarında zamanlama ve geçişler çok etkilidir.

6 Ev ödevleri zÖnemlidir. zİlginç olmalı, zGüçlük seviyesi uygun ve mantıklı olmalıdır. zMatematik ve fen bilgisinde ödev sürekli verilmelidir.

7 Demokratik yaklaşım (Dreikurs) zÖğrenciler kendilerini demokratik ortamlarda ait olma ve bağlılık açısından olumlu bir noktada hissederler. zOtokratik ve başıboş öğretime göre demokratik yaklaşım çok daha profesyonel bir yaklaşımdır.

8 zDemokratik öğretimde içdisiplin ve özmotivasyon vardır. zOtokratik öğretimde ceza vardır. zBaşıboş öğretimde ise öğretmen öğrencilerin kuralları çiğnemelerine izin verir. zÖvgü ve cesaretlendirme yerine göre kullanılmalıdır.

9 Özdisiplin zCezaya dayalı (güce dayalı) disipline karşı istenen bir hedeftir. zÖğrenciler güce dayalı disipline karşı olumsuz tepki gösterirler. zPozitif disiplin öğrenciye özgürlük, sorumluluk deneyimi verir, işbirliği geliştirir.

10 Tanınma zÖğrencinin sınıfta ve sosyal grupta ait olma gereksinmesi vardır, karşılamaya çalışırlar. zBazı öğrenciler tanınmak için olumsuz davranışları sergilerler. zÖğretmen öğrencinin tanınma gereksinmesini karşılamalıdır.

11 Cesaretlendirme zÖğretmen öğrencilerini cesaretlendirip onlara değerli oldukları duygusunu vermelidir. zÖğrencilerin zayıf yönleri yerine güçlü yönleri vurgulanmalıdır. zYanlışlar öğrenmek için bir olanaktır. zÖğrencide mükemmellik aranmamalıdır.

12 İçdisiplin için zSene başında sınıf kuralları açıklıkla belirlenmelidir. zKısıtlamalar da sene başında olmalıdır. zSaygı, güven ve düşüncelilik gibi değerler dengelenmelidir. zOlumsuz davranışa uygun tepki verilmelidir.

13 zOlumsuz davranan öğrenciye de saygılı davranılmalıdır. zAffedici olmalı, geçmişteki hatalar unutulmalıdır. zÖğretmen sabırlı olmalı, etik değerlere sahip olmalıdır.

14 zÇok sayıda kural olmamalıdır. zKurallar net ve anlaşılır olmalıdır. zBu kurallar gerçekçi, uygulanabilir,öğrencilerin isteklerine uygun olup, öğrenci ve öğretmen tarafından uygulanmalıdır.

15 Olumlu Kabul zSınıftaki bazı sorunların çözümüne yardım eder. zSamimi, gerçek övgü,, aileyle kurulacak olumlu ilişki, olumlu bir sınıf iklimi, öğrencilerin öğretmenin beklentisini bilmesi, öğretmenin sınıf içinde dolaşması….

16 Sosyal Öğrenme zİnsan, benlik kavramı çevre tarafından etkilenir ve çevreyi etkiler. zKendini yeterli gören bireyin öğrenmesi de daha kolay olur. Duygular öğrenmeyi etkiler. zÇevreden öğrenmeye gözlemsel öğrenme, modelleme, başkalarını taklit etme denir.

17 H. Ginott (1971) zÖğretmen öğrenciyi etiketlemekten, stigmatizasyondan kaçınmalıdır. zEmir vermemeli, işbirliği yapmalı, alay etmemeli, öfkeli yaklaşmamalı, öğrenciyi anlamaya çalışmalı, kişiliklerini asla değerlendirmemelidir. zOnların kişisel dokunulmazlık alanlarına girmemelidir.

18 T. Gordon (1989) zOtoriter veya başıboş olunmamalıdır. zÖzdisiplin, içdisiplin… zÖğretmenin sorunlu öğrenciye yaklaşım tarzı: zYardım edici (sorun öğretmenin) zÖnleyici (sorun öğrencinin) zYüzleştirici (sorun ne öğretmenin, ne öğrencinin)

19 Yardım edici zPasif dinleme zKabul etme zAçık kapı zEtkin dinleme

20 Önleyici Davranış zSorunun belirlenmesi zSeçeneklerin üretilmesi zSeçeneklerin değerlendirilmesi zKarar verme zUygulama zDeğerlendirme

21 Davranışsal Yaklaşım zPavlov (koşullandırma) zSkinner (olumlu pekiştireç, öğrenmenin kalıcılığının artması) zCezadan çok ödül

22 Çevresel (ekolojik) Yaklaşım zSınıfta oturma düzeni (öğrencinin sınıfta oturma biçimi ve yeri öğrenmeyi etkiler) zÖndekiler, arkadakiler zGürültülü, sıcak sınıf zSınıftaki öğrenci sayısı

23 zÖğretmenin beklentileri (düşük, yüksek, cinsiyete göre…)

24 Sınıfta öğrenme ve davranış zÖdül, ceza sistemi, okulun disiplin politikaları zÖğrencilerin inanç, tutum ve beklentileri zÖğretmenin inanç, tutum ve beklentileri zOkulun etik kuralları zÖğretmenin yönetim biçimi zSosyal, kültürel ve ekonomik faktörler zÖğretim teknik ve yöntemleri zUlusal program

25 zFiziksel çevre zVelilerin inaç, tutum ve deneyimleri

26 zDisiplin ve öğretim birbirinden ayrı kavramlar değildir. zDisiplin ve bilginin kaynağı öğretmendir. zMantıklı disiplin, öğrencilerin özgürlük, adalet ve eşitlik haklarını kapsamaktadır.


"Sınıf Yönetimi Yaklaşımları Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları