Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetimi Yaklaşımları"— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
Dr. Berna Bridge Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Araştırma Temelli Deneysel Yaklaşım-Kounin
Etkili bir sınıfta kurallar açık ve yerleşmiştir. Öğretmenin öğrenci davranışlarına ilişkin olumlu veya olumsuz tutumu öğrenciler üzerinde dalga etkisi yaratmakta ve kalıcı etki bırakabilmektedir. (Kızgınlık, yumuşaklık, cezalandırma…)

3 Öğrenciler öğretmenlerini sever ve sayarlarsa daha olumlu davranışlar sergilerler.
Yargılayıcı bir tutum doğru değildir. Öğretmen sınıfta olup bitenin farkında olmalıdır. Serbest bırakılan öğrenci istenmeyen davranışlar sergiler.

4 Eşzamanlılık Öğretmen bir etkinlik esnasında bireysel gereksinmeleri de ayrımsamalı, yanıt verebilmeli, göz teması kurabilmeli, istenmeyen davranışları engelleyebilmeli, öğrencilerin dersten kopmamalarını sağlayabilmelidir. Aynı anda bunları yapabilmelidir.

5 Zamanlama ve geçişler Zamanlama öğrencinin bir etkinliğe başlama zamanıdır. Öğrenci davranışlarında zamanlama ve geçişler çok etkilidir.

6 Ev ödevleri Önemlidir. İlginç olmalı,
Güçlük seviyesi uygun ve mantıklı olmalıdır. Matematik ve fen bilgisinde ödev sürekli verilmelidir.

7 Demokratik yaklaşım (Dreikurs)
Öğrenciler kendilerini demokratik ortamlarda ait olma ve bağlılık açısından olumlu bir noktada hissederler. Otokratik ve başıboş öğretime göre demokratik yaklaşım çok daha profesyonel bir yaklaşımdır.

8 Demokratik öğretimde içdisiplin ve özmotivasyon vardır.
Otokratik öğretimde ceza vardır. Başıboş öğretimde ise öğretmen öğrencilerin kuralları çiğnemelerine izin verir. Övgü ve cesaretlendirme yerine göre kullanılmalıdır.

9 Özdisiplin Cezaya dayalı (güce dayalı) disipline karşı istenen bir hedeftir. Öğrenciler güce dayalı disipline karşı olumsuz tepki gösterirler. Pozitif disiplin öğrenciye özgürlük, sorumluluk deneyimi verir, işbirliği geliştirir.

10 Tanınma Öğrencinin sınıfta ve sosyal grupta ait olma gereksinmesi vardır, karşılamaya çalışırlar. Bazı öğrenciler tanınmak için olumsuz davranışları sergilerler. Öğretmen öğrencinin tanınma gereksinmesini karşılamalıdır.

11 Cesaretlendirme Öğretmen öğrencilerini cesaretlendirip onlara değerli oldukları duygusunu vermelidir. Öğrencilerin zayıf yönleri yerine güçlü yönleri vurgulanmalıdır. Yanlışlar öğrenmek için bir olanaktır. Öğrencide mükemmellik aranmamalıdır.

12 İçdisiplin için Sene başında sınıf kuralları açıklıkla belirlenmelidir. Kısıtlamalar da sene başında olmalıdır. Saygı, güven ve düşüncelilik gibi değerler dengelenmelidir. Olumsuz davranışa uygun tepki verilmelidir.

13 Olumsuz davranan öğrenciye de saygılı davranılmalıdır.
Affedici olmalı, geçmişteki hatalar unutulmalıdır. Öğretmen sabırlı olmalı, etik değerlere sahip olmalıdır.

14 Çok sayıda kural olmamalıdır.
Kurallar net ve anlaşılır olmalıdır. Bu kurallar gerçekçi, uygulanabilir,öğrencilerin isteklerine uygun olup, öğrenci ve öğretmen tarafından uygulanmalıdır.

15 Olumlu Kabul Sınıftaki bazı sorunların çözümüne yardım eder.
Samimi, gerçek övgü, , aileyle kurulacak olumlu ilişki, olumlu bir sınıf iklimi, öğrencilerin öğretmenin beklentisini bilmesi, öğretmenin sınıf içinde dolaşması….

16 Sosyal Öğrenme İnsan, benlik kavramı çevre tarafından etkilenir ve çevreyi etkiler. Kendini yeterli gören bireyin öğrenmesi de daha kolay olur. Duygular öğrenmeyi etkiler. Çevreden öğrenmeye gözlemsel öğrenme, modelleme, başkalarını taklit etme denir.

17 H. Ginott (1971) Öğretmen öğrenciyi etiketlemekten, stigmatizasyondan kaçınmalıdır. Emir vermemeli, işbirliği yapmalı, alay etmemeli, öfkeli yaklaşmamalı, öğrenciyi anlamaya çalışmalı, kişiliklerini asla değerlendirmemelidir. Onların kişisel dokunulmazlık alanlarına girmemelidir.

18 T. Gordon (1989) Otoriter veya başıboş olunmamalıdır.
Özdisiplin, içdisiplin… Öğretmenin sorunlu öğrenciye yaklaşım tarzı: Yardım edici (sorun öğretmenin) Önleyici (sorun öğrencinin) Yüzleştirici (sorun ne öğretmenin, ne öğrencinin)

19 Yardım edici Pasif dinleme Kabul etme Açık kapı Etkin dinleme

20 Önleyici Davranış Sorunun belirlenmesi Seçeneklerin üretilmesi
Seçeneklerin değerlendirilmesi Karar verme Uygulama Değerlendirme

21 Davranışsal Yaklaşım Pavlov (koşullandırma)
Skinner (olumlu pekiştireç, öğrenmenin kalıcılığının artması) Cezadan çok ödül

22 Çevresel (ekolojik) Yaklaşım
Sınıfta oturma düzeni (öğrencinin sınıfta oturma biçimi ve yeri öğrenmeyi etkiler) Öndekiler, arkadakiler Gürültülü, sıcak sınıf Sınıftaki öğrenci sayısı

23 Öğretmenin beklentileri (düşük, yüksek, cinsiyete göre…)

24 Sınıfta öğrenme ve davranış
Ödül, ceza sistemi, okulun disiplin politikaları Öğrencilerin inanç, tutum ve beklentileri Öğretmenin inanç, tutum ve beklentileri Okulun etik kuralları Öğretmenin yönetim biçimi Sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler Öğretim teknik ve yöntemleri Ulusal program

25 Fiziksel çevre Velilerin inaç, tutum ve deneyimleri

26 Disiplin ve öğretim birbirinden ayrı kavramlar değildir.
Disiplin ve bilginin kaynağı öğretmendir. Mantıklı disiplin, öğrencilerin özgürlük, adalet ve eşitlik haklarını kapsamaktadır.


"Sınıf Yönetimi Yaklaşımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları