Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI- Naci CANGÜL Çalıştaylara katılanlar; Program çıktıları, ders amaç ve hedefleri, öğrenme çıktıları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI- Naci CANGÜL Çalıştaylara katılanlar; Program çıktıları, ders amaç ve hedefleri, öğrenme çıktıları,"— Sunum transkripti:

1 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI- Naci CANGÜL Çalıştaylara katılanlar; Program çıktıları, ders amaç ve hedefleri, öğrenme çıktıları, öğrenci iş yükü ve AKTS gibi kavramların ne ifade ettiğini bilecektir. Bu kavramların ilişkilendirilmesini yapabilecektir. Vermekte oldukları dersin AKTS kredisini hesaplayabilecektir. Vermekte oldukları bir dersin öğrenim etkinliklerini tasarlayıp öğrenci iş yükünü hesaplayabilecektir. Program çıktılarının programa özgü ve genel yetkinliklerle nasıl ifade edildiğini bilecektir. Bologna Süreci’nde öğretim programı tasarlama ve geliştirme, öğrenme çıktıları ve kalite kültürü süreçlerini ilişkilendirebilmek için temel bilgiler edinmiştir.

2 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI SORU VE SORUNLAR Akademik takvimin süresi. AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğretim üyelerinin gösterdiği direnç, anket sonuçlarının yaptırımı. Öğrenci iş yükünün hesaplanmasında önce öğretim üyeleri sonra öğrenciler mi olmalı? Stajların kredilendirilmesi. Sosyal bölümlerde staj. 30 AKTS şartı. Tanınma (Not transferinde uygulanabilecek yöntemler neler olabilir?) Sektörün AKTS-yeterlilikler kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve istihdam konusunda gözönüne alınması gerekliliği, teşvik.

3 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI SORU VE SORUNLAR Öğrencilerin yurtdışında aldığı derslerin doğrudan diploma eklerine yerleştirilmesi halinde öğrencinin mezun olması için gerekli olan 240 AKTS’den daha az kredi ortaya çıkabilir mi? Zorunlu ders sayısının fazlalığı hareketliliği/kredi transferini zorlaştırıyor. Bu konuda bireysel çözüm yerine bir tavsiye kararı alınabilir mi? Yerel kredilerden tamamiyle vazgeçilebilir mi? Yüksek lisans kademesinde değişime giden öğrencilerin zorunlu kredileri dışında aldığı derslerin nasıl gösterileceği?

4 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -ÖĞRENME ÇIKTILARI- Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplandığını öğrendim. Yerel krediler yerine AKTS kredilerinin kullanılabileceğini öğrendim. AKTS’nin hareketlilik ve tanınma için önemli olduğunu öğrendim. Öğrenci anketlerinin iş yükü ve AKTS hesaplanmasındaki önemini anladım. AKTS kredilerinin yüksek lisans eğitiminde de kullanılmasının gereğini öğrendim. Öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS ilişkisini anladım. Yüksek öğretimde yeterlilikler kavramının iş yükü ve AKTS ile ilişkisinin olduğunu anladım.

5 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -ÖĞRENME ÇIKTILARI- AKTS’in bir kalite süreci aracı olarak kullanılabildiği göz önünde bulundurularak, AKTS konusunda sürekli kurum içi eğitim verilmesi gerekliliğini öğrendim. AKTS hesaplamaları ve uygulamalarında cezalandırma mümkün olamasa da ödüllendirmenin sağlanması gerekliliğini anladım. Ders katalogları ve eğitim programlarının gözden geçirilmesi gerektiğini öğrendim. Yeterlilikler ve öğrenme çıktıları konularında bilgi edindim. Sektörel yeterliliklerin belirlenmesinde uygulanması gereken yaklaşımların neler olduğunu öğrendim.

6 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -ÖĞRENME ÇIKTILARI- Program çıktılarının ders amaç, hedefler ve öğrenme çıktıları ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Program çıktıları ve öğrenme çıktıları konusunda somut örneklerin verildiği çalıştayların faydalı olacağını ve gerekliliğini öğrendim. Öğrenme çıktılarının, sürekli gelişme ve kalite kültürü süreciyle ilişkisinin varolduğunun farkına vardım. Program çıktılarının ders öğrenme çıktıları ile karşılanması gerekliliğini öğrendim.

7 AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -ÖĞRENME ÇIKTILARI- Türk üniversitelerinin Avrupa üniversitelerine paralel hareket ettiğini öğrendim. Bologna sürecini daha iyi tanıdım ve bölümüm adına gelecekte ne tür projeksiyonlar yapmam gerektiği konusunda fikir sahibi oldum. AKTS kullanımı ve tanınma konusunda özellikle üniversite yöneticilerinin yeterince bilgilendirilmesi gerektiğini ve bu konularda esnek davranılması gerekliliğinin üst yönetimler tarafından birimlere aktarılması gerekliliğini öğrendim. İyi niyet ve kararlılıkla neler yapılabileceğini öğrendim (SAÜ).


"AKTS/DE ve TANINMA ÇALIŞTAYI -HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI- Naci CANGÜL Çalıştaylara katılanlar; Program çıktıları, ders amaç ve hedefleri, öğrenme çıktıları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları