Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tesmer Staja Başlama Sınavı Soruları. 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tesmer Staja Başlama Sınavı Soruları. 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir?"— Sunum transkripti:

1 Tesmer Staja Başlama Sınavı Soruları

2 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir? a)Araştırma ve geliştirme giderleri b)Genel Üretim Giderleri c)Genel Yönetim Giderleri d)Satılan Mamullerin Maliyeti e)Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

3 10 ARALIK 2000 Genel Üretim Giderleri Hs. XX Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? a)Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması b)Ödenen gider faturasının kayda alınması c)Tahmini gider tutarının tahakkuku d)Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi e)Üretim giderleri için karşılık ayrılması

4 24 Kasım 2001 Esas üretim yeri dışındaki gelir yerlerinde toplanan giderlerin çeşitli anahtarlar ve yöntemler kullanılarak esas üretim yerlerinde toplanması işlemine ne denir? a)Sipariş Maliyeti b)Kademeli Dağıtım c)Birinci Dağıtım d)İkinci Dağıtım e)Evre Maliyeti

5 24 Kasım 2001 Standart maliyet yöntemi uygulayan işletme, 1000 adet mamul için 3 kg hammadde kullanacağını bütçelemiştir. 1 kg için standart fiyat TL’dir. İşletme 1000 adet mamul için 2,5 kg hammadde kullandığına göre, miktar farkı aşağıdakilerden hangisidir? a) TL, olumlu b) TL, olumlu c) TL, olumlu d) TL, olumlu e) TL, olumsuz

6 24 Kasım 2001 Soru: Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir? a) b) c) d) e) Bir işletmede, Kasım ayı içinde adet mamulün üretimi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda yarı mamul tutarı 5000 adet olup, ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik açısından %100, genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıştır. Direkt işçilik giderleri Kasım ayında TL tutarındadır. Soru: Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir? a)1.500 b)3.000 c)4.500 d)9.000 e)15.000

7 24 Kasım 2001 Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz? a)Genel Üretim Giderleri b)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri c)Direkt İşçilik Giderleri d)Yarı Mamuller e)Dönem Sonu Ticari Mallar

8 24 Kasım 2001 Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması halinde, dönem sonu stok düşük bulunur? a)Ortalama Maliyet b)LIFO (son giren ilk çıkar) c)FIFO (ilk giren ilk çıkar) d)Has Maliyet e)Hareketli ortalama maliyet

9 30 Haziran 2002 a) TL/kg b) TL/kg c) TL/kg d) TL/kg e) TL/kg TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir Alış Depodan Çıkış Alış Depodan Çıkış Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

10 30 Haziran 2002 a) TL b) TL c) TL d) TL e) TL TarihAçıklamaMiktar(kg)Br.FiyatTutar 01.04Devir Alış Depodan Çıkış Alış Depodan Çıkış Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu?

11 30 Haziran 2002 Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir? a)Gider b)Zarar c)Tüketim d)Maliyet e)Alış Değeri

12 30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi, üretim işleminden önce olması gereken maliyetlerin hesaplanarak fiili sonuçlarla karşılaştırıldığı maliyet yöntemidir? a)Standart Maliyet Yöntemi b)Değişken Maliyet Yöntemi c)Sipariş Maliyet Yöntemi d)Normal Maliyet Yöntemi e)Evre Maliyet Yönetimi

13 30 Haziran 2002 Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? a)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri b)Direkt İşçilik Giderleri c)Hizmet Üretim Maliyetleri d)Finansman Giderleri e)Genel Üretim Giderleri

14 30 Haziran Haziran 2002 – soru hatalı Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri TL - Değişken Direkt İşçilik Giderleri TL - Değişken Sabit Genel Üretim Giderleri TL - Değişken Sabit Değişken maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL’dir? a) b) c) d) e)

15 30 Haziran 2002 Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir? a)Tam maliyet yöntemi b)Fiili maliyet yöntemi c)Standart maliyet yöntemi d)Değişken maliyet yöntemi e)Evre maliyet yöntemi

16 30 Haziran 2002 a) b) c) d) e) Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri YemekhaneIsıtmaAB 1. Dağıtım Toplamı TL TL TL TL Personel Sayısı Alan (m2) Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır? Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL? a) b) c) d) e) (A)’nın toplam gider tutarı kaç TL?

17 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir? a)Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak b)Giderlerin planlanmasını sağlamak c)Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak d)Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak e)Birim üretim maliyetlerini hesaplamak

18 28 Haziran 2003 Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a)7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir b)7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir c)7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür d)7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır e)7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır

19 28 Haziran 2003 Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a)Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet b)Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet c)Evre maliyet – sipariş maliyet d)Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet e)Direkt maliyet – endirekt maliyet

20 28 Haziran 2003 “Kapasite sapması” aşağıdaki giderlerden hangisi ile ilgili bir sapmadır? a)Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri b)Direkt İşçilik Giderleri c)Genel Üretim Giderleri d)Genel Yönetim Giderleri e)Finansman Giderleri

21 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz? a)Genel üretim giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Araştırma ve geliştirme giderleri d)Komisyon giderleri e)Finansman giderleri

22 28 Haziran 2003 Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır? a)Finansman giderleri b)İşçi Ücret ve giderleri c)İlk madde ve malzeme giderleri d)Memur ücret ve giderleri e)Çeşitli giderler

23 28 Haziran 2003 Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir? a)Direkt İlk madde ve malzeme giderleri b)Direkt işçilik giderleri c)Genel üretim giderleri d)Finansman giderleri e)Direkt işçilik süre farkları

24 28 Haziran 2003 Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? a)Kira giderleri b)Bakım onarım giderleri c)Amortisman giderleri d)Direkt ilk madde ve malzeme giderleri e)Enerji giderleri

25 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a) b) c) d) e)

26 28 Haziran 2003 Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: Net Satışlar ( br x TL) TL Dönemin Değişken Üretim Giderleri TL Dönemin Sabit Üretim Giderleri TL Dönembaşı Stok adet Üretim Miktarı Dönem Sonu Mamul Stoğu adet Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? a) b) c) d) e)

27 27 04 Temmuz 2004 Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin maliyetinde kullanılan yöntemlerden biridir? a)Satış değeri b)Maliyet değeri c)Aktif değeri d)Tarihi maliyet değeri e)Alış değeri

28 04 Temmuz 2004 Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir? a)Değişken maliyet sistemi b)Tam maliyet sistemi c)Yarı değişken maliyet sistemi d)Evre maliyet sistemi e)Standart maliyet sistemi

29 04 Temmuz 2004 Genel üretim giderleri ile Finanman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir? a)Çeşitlilik esası b)Tahakkuk esası c)Fonksiyon esası d)Gider esası e)Dönemsellik esası

30 04 Temmuz birim mamul üreten üretim işletmesinde sabit giderler TL, birim değişken giderler TL ve birim satış fiyatı ise TL’dır. Bu bilgilere göre işletmenin başabaş noktası aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

31 04 Temmuz 2004 a) b) c) d) e) Yardımcı Üretim Gider YeriEsas Üretim Gider Yeri BakımEnerjiDikimMontaj 1. Dağıtım Toplamı TL TLXXX İşçi Sayısı Alan (m2) İşletme ikinci dağıtımda kedemeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır?

32 6 KASIM 2004 YARI MAMUL ÜRETİM Hs. XX DİR. İLK MD VE MALZ.GİD YANS.HS.XX DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HS.XX GENEL ÜRETİM GİD. YNS.HS. XX Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? a)Maliyetlerin gelir tablosuna yansıtılması b)Maliyet hesaplarının yarı mamule yansıtılması c)Maliyetlerin mamule yansıtılması d)Maliyet hesaplarının kaydedilmesi e)Yarı mamul üretim hesabının kapatılması

33 06 Kasım 2004 Sabit maliyetler Değişken maliyetler Birim Satış Fiyatı 10 TL Toplam Üretim Başabaş noktası nedir? a)30 b)32,5 c)37,5 d)27,5 e)35

34 06 Kasım 2004 Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz? a)Maliyet kontrolüne yardımcı olmak b)Planlamaya yardımcı olmak c)Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak d)Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak e)Mamullerin maliyetlerini saptamak

35 06 Kasım 2004 Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir? a)Gider b)Harcama c)Zarar d)Kar e)Tükenmiş maliyet

36 4 Mart 2006 Aşağıdakilerden hangisi 3. dağıtımda yapılır? a)Gider çeşitlerinin mamullere yüklenmesi b)Esas üretim gider yerlerinin mamullere yüklenmesi c)Yardımcı hizmet gider yerlerinin esas üretim gider yerlerine yüklenmesi d)Gider çeşitlerinin gider yerlerine yüklenmesi e)Esas üretim gider yerlerindeki maliyetlerin gider çeşitlerine yüklenmesi

37 04 Mart Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ? a)Kalite-kontrol işçisinin ücreti b)Depo işçisinin ücreti c)Ustabaşı ücreti d)Montaj işçisinin ücreti e)Pres işçisinin ücreti

38 04 Mart İşletme birim mamul üretip satmayı planlamaktadır. Dönemde YTL sabit gidere ve birim başına 6 YTL değişken gidere katlanacağını tahmin etmektedir. Bu mamulden toplam YTL satış hasılatı beklendiğine göre başa baş satış tutarı ne kadardır? A) YTL ? a) YTL b) YTL c) YTL d) YTL e) YTL

39 04 Mart 2006 a)80 YTL/br b)90 YTL/br c)100 YTL/br d)110 YTL/br e)120 YTL/br HammaddeŞekillendirme Birim eşdeğer mamul miktarı br br Toplam üretim maliyeti YTL YTL Evre maliyet sistemini uygulayan bir işletmenin şekillendirme açısından birim eşdeğer mamul maliyeti kaç liradır?

40 04 Mart ____________ / _____________ Direkt İlk Madde Malz Gid. Yansıtma Hs.XXX Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hs.XXX Genel üretim Giderleri Yansıtma Hs.XXX Direkt İlk Madde Malzeme Gid. Hs.XXX Direkt işçilik Giderleri Hs.XXX Genel üretim Giderleri Hs.XXX _____________ / ____________ Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? a)Üretilen mamullerin maliyetinin kaydedilmesi b)Sapmaların üretim maliyetlerine yüklenmesi c)Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması d)Üretim unsurlarının üretim sürecine dahil edilmesi e)Üretilen mamulün üretiminin tamamlanması

41 04 Mart Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir? a)Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir b)Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir c)Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır d)Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür e)Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur

42 04 Mart Satışların maliyet 1000 YTL DB mamul 50 YTL DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır? a)950 b)1.100 c)1.150 d)1.050 e)900

43 24 Haziran Bir üretim işletmesinde YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a)___ / ____ ___ / _____ d)___ / ____ ___ / _____ b)___ / ____ ___ / _____ e)___ / ____ ___ / _____ c)___ / ____ ___ / _____

44 74- D.İ.M. Malzeme giderleri YTL Direkt İşçilik Giderleri YTL Genel Üretim Giderleri YTL Finansman giderleri YTL Genel Yönetim Giderleri YTL Paz. Satış Dağıtım Giderleri YTL olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır? A) 5000 YTL zarar B) 5000 YTL kar C) Ne kar ne zarar D) 2000 YTL kar E) 2000 YTL zarar

45 24 Haziran Yan ürünlerin değerlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? A) Tedarik yöntemi B) Brüt satış hasılatı yöntemi C) Net satış hasılatı yöntemi D) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi E) Eşdeğer birim maliyet yöntemi

46 24 Haziran Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri Direkt işçilik Giderleri Genel üretim giderleri Pazarlama satış dağıtım giderleri Ar-Ge giderleri Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir? A) Fonksiyon Esası B) Endirekt kayıt esası C) Tahakkuk esası D) Çeşitlilik esası E) Eş zamanlı kayıt esası

47 24 Haziran Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir? A) Sabit maliyetler B) Değişken maliyetler C) Tükenmiş maliyetler D) Direkt maliyet E) Yarı değişken maliyetler

48 24 Haziran Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz? A) Dönem başı mamuller B) Satılan mamul maliyeti C) Dönem sonu hammadde maliyeti D) Satış iskontoları E) Genel üretim giderleri

49 24 Haziran Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir; tarih adet fiyat tutar 01.Haz başlangıç Haz alınan Haz gönderilen Haz alınan Haz gönderilen300 Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır? A) YTL B) YTL C) YTL D) YTL E) YTL ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır)

50 24 Haziran Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Üretim maliyetlerini belirlemek B) Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak C) Mamul birim maliyetlerini hesaplamak D) Planlama ve kontrole yardımcı olmak E) Vergi uygulamalarına yardımcı olmak

51 24 Haziran Bir mal, fayda hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir? A) Maliyet B) Zarar C) Gider D) Harcama E) Tükenmiş maliyet

52 24 Haziran Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir? A) Gider B) Maliyet C) Zarar D) Kar E) Harcama

53 11 Kasım 2006 Yan ürünlerin değerlemesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaz? A) Tedarik yöntemi B) Brüt satış hasılatı yöntemi C) Faaliyet verimlilik yöntemi C) Net satış hasılatı yöntemi D) Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi

54 11 Kasım 2006 Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi hangisidir? a) Asal maliyet sistemi b) Normal maliyet sistemi c) Tam maliyet sistemi d) Değişken maliyet sistemi e) Kısmi maliyet sistemi

55 11 Kasım 2006 Yukarıdaki bilgilere göre son giren ilk çıkar yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır? a) TL b) Dönem sonuna kalan mal yoktur c) TL d) TL e) TL

56 11 Kasım 2006 ___________ / ____________ YARI MAMUL ÜRETİM DİREKT İ. MADDE MALZEME YANSITMA DİREKT İŞÇİLİK GİDERİ YANSITMA GENEL ÜRETİM GİDERİ YANSITMA ____________ / ___________ a) Üretim maliyetlerinin yarı mamule yüklenmesine b) Sapmaların kayda alınması c) Üretim maliyetlerinin sonuç hesaplarına kaydedilmesi d) Mamullerin satılması e)Yarı mamul maliyetlerinin mamuller hesabına devredilmesi

57 11 Kasım 2006 Bir üretim işletmesinin sabit maliyetleri YTL, birim başına satış fiyatı 10 YTL ve değişken giderleri YTL’dir. İşletme dönemde adet mamul üretip satmayı planlamaktadır. Bu bilgilere göre başabaş satış miktarı ne kadardır?(deha) a) b) c) d) e)

58 11 Kasım 2006 Mamul üretiminde tüketilen unsurların toplamına ne ad verilir? a) Maliyet b) Gider c) Harcama d) Zarar e) Hasılat

59 11 Kasım 2006 Aşağıdakilerden hangisi esas üretim gider yerlerinden biri değildir? a) Boyama gider yerleri b) Kesme gider yerleri c) Montaj gider yerleri d) Tarama gider yerleri e)Aydınlatma ve ısıtma gider yerleri

60 11 Kasım 2006 ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ = DÖNEM SONU MAMUL MALİYETİ = 650 DÖNEM BAŞI MAMUL MALİYETİ = DÖNEM İÇİ TİCARİ MAL ALIŞI = Satılan Mamulün maliyeti ne kadardır? a)8.650 TL b)7.350 TL c)6.350 TL d)2.650 TL e)5.650 TL

61 Toplam üretim maliyeti Dönem başı yarı mamul stoğu Dönem sonu yarı mamul stoğu Dönem başı mamul stoğu Bu bilgilere göre işletmenin satılabilir mamul maliyeti kaç YTL'dir? a) b) c) d) e)

62 Bir üretim işletmesinin Mayıs ayı faaliyetleriyle ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem başı (Mayıs) hammadde stoğu385 YTL Dönem başı (Mayıs) yarı mamul stoğu255 YTL Dönem sonu hammadde stoğu320 YTL Dönem sonu yarı mamul stoğu115 YTL Mayıs ayı hammadde alışları860 YTL Buna göre Mayıs ayında kullanılan hammaddenin maliyeti kaç YTL'dir? a) b) 925 c) d) e) 1 180

63 İşletmenin varlığını ve faaliyetini sürdürebilmesi için ve bir ekonomik yarar elde etmek için belli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin faydası tüketilmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir? A) Zarar B) Maliyet C) Gider D) Harcama E) Hasılat 03 Mart 2007

64 Arızi iş ve olaylardan kaynaklanan varlıklardaki karşılıksız tükenmelere ne ad verilir? A) Zarar B) Maliyet C) Gider D) Harcama E) Hasılat 03 Mart 2007

65 Maliyet muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İşletme yöneticilerin kapasite arttırma kararının alınmasına yardımcı olur b) Üretilen mamulün birim maliyetini saptar c) İşletmenin vergi yükünü belirler d) Üretilen mamulün maliyetinin düşürülmesine yardımcı olur e) İşletme bütçesinin hazırlanmasını sağlar 03 Mart 2007

66 Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri + Direkt İşçilik Gideri + GÜG (değişken + sabit) kısmını içeren maliyet muhasebesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asal maliyet yöntemi B) Değişken maliyet yöntemi C) Tam maliyet yöntemi D) Normal maliyet yöntemi E) Karma maliyet yöntemi 11 Kasım 2006

67 MİKTARBİRİM FİYAT DÖNEM BAŞI1.500 BİRİM200 ALIŞ4.500 BİRİM210 SATILAN3.500 BİRİM ALIŞ4.000 BİRİM220 SATILAN6.000 BİRİM Yukarıdaki bilgilere göre “son giren ilk çıkar” yönteminde depoda kalan malın tutarı ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) Dönem sonunda mal stoğu yoktur E) TL 11 Kasım 2006

68 Yardımcı Hiz. Gid. YeriEsas Ür. Gid Yeri B. OnarımEnerjiDökümMontaj 1. Gider Dağıtımı xxxx Dağıtım anahtarları İşçi sayısı m İşletme II. gider dağıtımında Kademeli dağıtım yöntemini kullanmaktadır. Bakım gideri dağıtım anahtarı olarak işçi sayısı esas alınmaktadır. Bu bilgiler göre bakım giderinin montaj gider yerine yüklediği maliyet payı ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 03 Mart 2007

69


"Tesmer Staja Başlama Sınavı Soruları. 10 ARALIK 2000 Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları