Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Yurdakadim AYAZ, Dr. Atilla ERGİN “Klasik anti-ödem tedaviler işe yaramaz”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Yurdakadim AYAZ, Dr. Atilla ERGİN “Klasik anti-ödem tedaviler işe yaramaz”"— Sunum transkripti:

1 Dr. Yurdakadim AYAZ, Dr. Atilla ERGİN “Klasik anti-ödem tedaviler işe yaramaz”

2 C1 kompleman esteraz inhibitörün (C1-INH) fonksiyon veya seviyelerinin azalması ile karakterize 1,2 Ürtiker olmadan tekrarlayan yumuşak doku ödemi Yüzü, ekstremiteleri ve GİS’i içeren multipl vücut bölgesi Obstrüksiyona neden olan havayolu ödemi ile oluşan laringeal ataklar tanı konulmamış olgularda rutin olarak anafilaksi ile karıştırılır 3 GİRİŞ 1 Donaldson VH, Evans RR. Am J Med 1963; 35:37-44 2 Frank MM. N Engl J Med. 1987;316:1525–1530 3 Bork K, Siedlecki K, Bosch S, et al. Mayo Clin Proc 2000; 75:349—354

3 Hava yolunun obstrüksiyon riskine karşı en basit hava yolu sağlama aracından acil trakeotomi hazırlığına kadar tüm şartlar hazır olmalıdır 1 GİRİŞ 1 Bork K, et al. Arch Intern Med 2003; 163:1229-1235

4 Akut ataklar sırasında destek tedavisi önemli Hava yolunun sağlanması ve oksijenizasyon C1-INH’ün verilmesi en etkili yöntemdir 1 Daha az etkili tedaviler TDP, atenue androjenler ve antifibrinolitikler 2 GİRİŞ 1 Farkas H, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2002;13:153–161 2 Bowen T, et al. J Allergy Clin Immunol 2004; 114:629—637 3 Brickman CM, et al. J Allergy Clin Imm 1988; 82:403-406 SteroidAntihistaminikEpinefrin ANAFİLAKSİ 3

5 Olgu: 52 yaşında bayan 5 yıl önce HAÖ tanısı konulmuş Profilaksi amaçlı danazol Genel Cerrahi kliniği tarafından kolesistektomi planlanmış Preoperatif polikliniğimizde görülen hastanın rutin incelemeleri normal OLGU

6 Ameliyat öncesindeki üç gün yüksek doz danazol Operasyondan 40 dk önce C1-INH konsantresi 1000 Ü (Berinert-P ® ) 20 dk içinde infüze edildi Oluşabilecek atak için TDP ve traneksamik asit İyi bir sedasyon ve analjezi

7 OLGU Hava yolu sağlamaya yönelik araçlar sürekli hazır bulunduruldu İndüksiyon ve ET entübasyon (VIMA) 80 dakikalık cerrahi Anestezi sonrası bakım ünitesine alındı Postop 3 gün yüksek doz danazol tekrarlandı

8 Cerrahi sonrası 22 nci saatte alt dudak iç tarafında yaklaşık 1cm boyutunda şüpheli bir lezyon 500 Ü C1-INH konsantresi infüze edildi Lezyonda daha sonra herhangi bir büyüme görülmedi Yaklaşık 2 saat sonra lezyon geriledi Postoperatif 48 saat boyunca gözlenen hastanın başka bir sorunu olmadı OLGU

9 TARTIŞMA 1 Bock SC, et al. Biochemistry 1986; 25:4292-4301 2 Aulak KS, et al. Biochem J. 1988;253:615–618

10 1 Nujjens JH, et al. J Allergy Clin Immun 2004;114:S51-131 2 Davis AE III. Clinical Immunology 2005; 114:3-9 F XIa ve XIIa 1,2 KOAGÜLASYONKallikrein 1,2 KİNİNC1r ve C1s 1,2 KOMPLEMANPlazmin ve TPA 1,2 FİBRİNOLİTİK

11 Yolakların uygunsuz veya prematür aktivasyonu Sonunda en önemlisi bradikinin olan çeşitli vazoaktif proteinlerin salınımına neden olur 1 Bu proteinler hastalığın karakteristiği olan intermitant derin ödem epizotlarının nedenidir 2 1 Nielsen EW, et al. Immunopharmacology 1996;33:359-360 2 Cicardi M, et al. Int Immunopharmacol 2003; 3:311-317 BİYOKİMYA Bradikinin

12 Çoğu epizod herhangi bir presipite eden faktör olmaksızın spontan olarak oluşur Epizodların tetikleyicileri 1,2 1 Bork K, et al. Am J Med 2003; 114:294-298 2 Zuraw BL. Clin Immunology 2005; 114:10—16 ATAKLAR Emosyonel stresOKSTravmaEnfeksiyonCerrahiMenstruasyon

13 En ciddi komplikasyonu ve ölümlerin en sık nedeni laringeal ödemdir Bu hastalıktaki mortalitesi %15 ile %33 arasındadır 1 1 Bork K, et al. Arch Intern Med. 2003;163: 1229–1235 LARİNGEAL ÖDEM

14 HAVA YOLU ?

15 HAÖ’in en önemli özelliği; bilinen klasik tedavilere yanıt vermeyen multipl tutulumlu ödemdir Ödem larenksi tutarsa hava yolu sağlamak zorlaşabilir ve sonuç fatal olabilir Hava yolu obstrüksiyonu olabileceği bilinmeli ve gerekli ekipman hazır bulundurulmalıdır SONUÇ

16 ANAFLAKTİK ŞOK ile karşılaşıldığında olgu klasik tedavilere yanıt vermiyorsa C1-INH eksikliği düşünülmelidir SONUÇ

17 . … tesekkürler… …primum non nocere…

18 … tesekkürler…


"Dr. Yurdakadim AYAZ, Dr. Atilla ERGİN “Klasik anti-ödem tedaviler işe yaramaz”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları