Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
PEYGAMBERİN İNŞAASI VAHYE KARŞI İLK TEPKİLER-

3 اقْرَأْ “Oku’’

4 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ
Yaratan Rabbin adına

5 خَلَقَ اْلإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ O insanı bir "alak(a)"dan yarattı

6 اقْرَأْ “Oku’’

7 وَرَبُّكَ اْلأَكْرَمُ Rabbin sonsuz kerem sahibidir

8 الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Rab ki kalemle yazmayı öğretti

9 عَلَّمَ اْلإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
İnsana bilmediğini de öğretti” (Alak 1-5)

10 بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ
اقْرَأْ “Oku” بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ Yaratan Rabbin adına

11 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Dün kendisine saygı duyan bütün toplum, İslam daveti başladıktan sonra birdenbire düşman kesilivermişti; önceden kendilerinin gözbebeği olduğu akrabaları, dostları, kabilesi, komşuları şimdi Rasulullah'a nefretle bakmaktadırlar. Mekke'de hiç kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her adımda zorluk çıkarıyorlardı. Bunlar, başlangıçta onun için çok zordu.

12 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Bu nedenle Rasulullah'a teselli vermek için önce Duha suresi, sonra da Şerh (İnşirah) suresi indirilmiştir. Burada Allah (c.c.) önce şöyle buyurmuştur: Biz sana üç nimet verdik. Bunlar varken üzülmen gerekmez... Birisi "göğüs genişliği" nimetidir. İkincisi, "belini büken yükten kurtarılmandır. Üçüncüsü "isminin yücelmesidir.

13 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Göğüs Genişliği; Şerh suresinin indiği dönemde Peygamber(a.s), çevresini saran zorluklar ve önüne çıkan engeller yüzünden ruhen büyük bir sıkıntı içindeydi ve Allah’ın yardımına her zamankinden daha çok muhtaçtı. İşte böyle bir süreçte Yüce Allah, inayetiyle Elçisinin yolunu açmış, onun nefsine kuvvet, kalbine de ferahlık vermiştir.

14 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Göğüs Genişliği; Tabi ki Allah’ın inayeti, bununla sınırlı değildir. O, yardımına mazhar olma liyakatini taşıyan herkesin kalbine, her zaman kuvvet ve ferahlık verir.

15 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Göğüs Genişliği; Eğer onlar bu yeni hitaba (Kur'an’a) inanmazlarsa, arkalarından duyacağın üzüntü sebebi ile neredeyse kendini mahvedeceksin.(Kehf 6) Bu ayet peygamberin içinde bulunduğu durumu bize anlatmaya yeter.

16 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Belini Büken Yükten Kurtarılması; Burada sırtından alınan yük; peygambere insanların iman etmesi veya etmemesinin sorumluluğunu kişinin kendisine ait olduğunun hatırlatılması olabilir.

17 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Belini Büken Yükten Kurtarılması; Mekki surelerin çoğunda bu hatırlatmaları görmekteyiz. O halde (Resulüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip inkâr edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.(Gaşiye 21–26)

18 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
İsminin Yüceltilmesi; Senin Şanını Yüceltmedik mi (Şerh 4) Biz bu ayeti bugün daha iyi anlıyoruz. Dünya’da hiç bir yer yoktur ki orada Müslümanların yerleşim yeri olmasın ve orada ezan okuyarak Rasulullah'ın risaleti ilan edilmesin. Namazda da Rasulullah'a salâvat getirilir.

19 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
İsminin Yüceltilmesi; Cuma hutbelerinde Resulullah zikredilir. Senenin on iki ayının hiçbir günü ve günün 24 saatinin hiç bir anı yoktur ki yeryüzünde bir yerde Resulullah zikredilmesin. Çölün ortasında bir yetim yeryüzünün önderi oluyor.

20 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Allah, Rasulünü ve Müslümnları inşaa etmeye devam ediyor. Peygamberliğin 1.nci Yılında inen diğer sureler; Kalem, Tekvir, A’la ve, Leyl Sureleridir.

21 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Surenin girişinde, Allah; Rasulüne ve müslümanlara desteğini bildirmekte ve onları teselli etmektedir. Sana cinlenmiş diyorlar, ama sen cinlenmiş değilsin. Sen, 40 yıldır aralarındaydın. Senden böyle bir şeyle uğraştığını gördüler mi. Onlar da biliyor ki, Sen Muhteşem Bir Ahlak Üzeresin.’’

22 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Hiç üzülme, zamanı geldiğinde, onlar da görecek, sen de göreceksin, kimin doğru yolda olduğunu, kimin saptığını. Onlar istiyor ki, sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar. Hayır, hayır; o yalancılara itaat etme, onlara boyun eğme.

23 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Çokça yemin eden (söz veren), Arkadan çekiştirip, laf getirip götüren kişiye, İyiliğe engel olana ve günaha batmış azgınlara, Kaba ve saygısız olana, Mal ve evlatlarıyla övünene,

24 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Allah’ın ayetlerine, eskilerin masallarıdır diyenlere, itaat etme buyurarak, Allah’ın Rasulünü ve müslümanları inşaa etmektedir. Bahçe sahipleri kıssasıyla da; Her işinize mutlaka Allah’ı müdahil ediniz, Allah yokmuş gibi davranırsanız zalimlerden olursunuz, haddinizi aşmış olursunuz, Biliniz ki Allah’sız bir işin neticesi istediğiniz gibi Olmaz mesajını vermektedir.

25 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Allah’sız bir işin dünyadaki neticesi böyle ise, Ahirette ki neticesini varın siz düşünün. Her işinde Allah’ı müdahil eden ve Allah’a karşı sorumluluk bilincini yerine getirenlerin ise, nimeti bol olan cennetlerle ödüllendirileceği belirtilmektedir. Şunu kesin olarak bilmemizi istiyor Allah. Allah’a teslim olanlarla, suçluları Allah hiçbir zaman bir tutmayacaktır.

26 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Çok malım var, çok zenginim diye düşünüp Ahiret’te de Allah’ın torpil geçeceğini düşünenler yanılır, böyle düşünmelerine sebep nedir? Yoksa, Allah’tan onlara özel bir kitap mı indirildi, dünyada her istedikleri oluyor diye, Ahiret’te de her istedikleri olacak mı sanıyorlar. Nasıl da hüküm veriyorlar.

27 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Böyle düşünen ve dünyada böyle yaşayanlara, o gün secde edin denildiğinde buna güçleri yetmeyecektir. Çünkü, dünyada, güçleri yeterken buna çağrılmışlardı da secde etmekten kaçınmışlardı. Artık bu vahyi yalanlayanları, Allah, kendisine bırakmalarını söyleyerek teselli ediyor müslümanları.

28 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Kalem Suresinde; Tüm bu sıkıntılar karşısında, sakın balık sahibi Yunus gibi olma. Hangi şartlarda olursa olsun, davandan vazgeçme ve sıkıntılar karşısında dava mekanını terk etme. Sabret. Çünkü, bu davet, tüm insanlığa yönelik ilahi bir öğüttür. Sen kendi nefsine davet etmiyorsun. Kendin için bir şey istemiyorsun. Onlardan bu iş karşılığında bir ücret istemiyorsun.

29 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Tekvir Suresinde; Bu surede, son saat ve kıyamet anlatılmaktadır. Bu dünyanın devamında, Ahiret’in olduğu, ahiret hazırlığının bu dünyada yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

30 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Tekvir Suresinde; ‘’O gün, her can, kendisi için ne hazırladığını bilecektir.’’ (Tekvir 14) İnsanın hazırladığı, iyi ve kötü amelleridir. Burası inkâr yeri değil. Orada her şey şahitlik yapacak. Kıyamet ayetlerinden sonra konu yine başa döner. O gün zaten bileceksiniz de iş o ki bu günden bilin diyecek rabbimiz.

31 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Tekvir Suresinde; Muhammed’in cinlenmiş biri olmadığı, bu kitabın Allah tarafından gönderildiği, bunun şeytanın bir sözü olmadığı, doğru yolda yürümek isteyen tüm insanlık için bir öğütten ibaret olduğu, vurgulanarak; İnsanlara; ‘’Buna rağmen Nereye Gidiyorsunuz’’ diye sorarak dikkat çekmektedir.

32 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Allah’ın Hidayet Edeceği Kişiler; Kendilerini değiştirmek isteyenler: Ra'd 11; Enfal 3 Müminler: Meryem 76, Hac 54, Tevbe 124 İbrahim 27, Müddessir 31, Hucurat 7-8, Bakara 26, Enfal 2, Nahl 102, Nur 55, Zümer 23, Fetih 4, Zariyat 55 Tâğûttan kaçınanlar: Zümer 17-18 Allah'a yönelip O'na sarılanlar: Şura 13, Zümer 17, Rad 27, Al-i İmran 101

33 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Allah’ın Hidayet Edeceği Kişiler; Salih amelde bulunanlar: Şura 23 Fakirlere yardım edenler: Leyl 5-7 Cihat edenler: Ankebut 69 Sözü dinleyip en güzeline uyanlar: Zümer 18

34 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Allah’ın Saptıracağı Kişiler; Kâfirler: Mü’min 74 , Nisa 155, Tevbe 37, Nahl 107, Meryem 83, Muddessir 31 Ahirete inanmayanlar: İsra 45 Âyetlere inanmayanlar: Nahl 104 Zalimler: İbrahim 27, Tevbe 109, En’am 129 Münafıklar: Nisa 82

35 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Allah’ın Saptıracağı Kişiler; Fasıklar: Saf 5, Bakara 26, Maide 108, Tevbe 80, Munafıkun 6 Kalplerinde hastalık olanlar: Bakara 10, Tevbe , Müddessir 31, Hac 53 Mücrimler: Hicr 11-13

36 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
A’la Suresi: Vahiy; Rasulullah’ı ve müslümanları inşaa etmeye devam ediyor. Tevhid, Nübüvvet ve Ahiret’i gündeme almıştır. Rabbinin yüceliğini ikrar et ve sadece Rabbin adına hareket et. Senin Rabbin, sadece yaratıp bırakmadı. Yarattı, düzene koydu, her şey için bir ölçü koydu ve bir istikamet belirledi.

37 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
A’la Suresi: Yeryüzüne bak. Kupkuru topraktan bitkileri çıkartan ve sonra tekrar kupkuru hale çeviren Rabbin sizi de öldürmeye ve diriltmeye kadirdir. Öyleyse, sen hep öğüt ver. Fayda verse de vermese de. Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkanlar öğüt alacaklardır. Bedbaht olan ise öğütten kaçacaktır.

38 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
A’la Suresi: Zımnen şöyle bir mesaj çıkıyor; Herkese hatırlat ama zamanını daha verimli kullanma adına anlatacağın kişiler arasında tercih yapabilirsin. Anlamaya daha elverişli kimselere anlatman daha isabetli olur. Öğüt eşkıyayı evliya eder. Ebu Zer örneğindeki gibi.

39 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
A’la Suresi: Öğüt almayanlar, korkunç ateşi boylayacaktır, orada ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Kurtuluşa ermek isteyenler; Arınma gayreti içinde olanlardır. Rabbinin adını hatırında tutarak ona ibadet edenlerdir.

40 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
A’la Suresi: Siz insanlar peşin olanı seviyor ve istiyorsunuz. Peşin olan için çaba sarf ediyorsunuz. Vadeli ama daha güzelini istemiyorsunuz. Oysa vadeli olan daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bunlar, bugün söylenmiş şeyler değildir, daha önceki vahiylerde de yer almıştır.

41 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Bu surede Allah, diğer varlıklar gibi insanların da çeşit çeşit olduğu, buna bağlı olarak ta insanların amellerinin çeşit çeşit olduğunu söyler. Yani gecenin gündüzün, aydınlığın karanlığın, kadının erkeğin birbirlerinden farklı oluşları gibi insanların niyetlerinin, gayretlerinin, amellerinin, hayatlarının da farklı olduğu ve bu farlılık gereği hayatlarının neticesinin de farklı olacağı anlatılır.

42 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Gerçekten de insanlar aynı istikamette değil, çeşitli hedefler peşindedir. Çünkü onların gayeleri çeşit çeşittir. Bir kısmı iyiliği elde etmek için çalışırken bir kısmı da kötülüğün peşinde koşmaktadır. Yine onların kimi iyi kimi de kötü çalışır; kimi imanlı kimi imansızdır.

43 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Tabii ki farklı olan çalışmaların neticesi de farklı olur; hayra koşan kötülüğe koşandan elbette ayrıdır. Sonraki ayetlerde söz konusu çeşitliliğin açıklaması yapılır ve insan fiillerinin, vahyin ölçeğinde yargılanmasına geçilir.

44 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Allah için veren kimdir?; Haddini bilen, Allah’a muhtaç olduğunu unutmayan, Daha güzeliyle ödüllendirileceğine inanandır. Karşılığı; Kişiye Allah o yolu kolaylaştırır.

45 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Cimrilik yapan kimdir; Haddini bilmeyen, Kendi kendine yettiğini zanneden, Daha güzelini yalanlayandır. Karşılığı; Kişiye de Allah seçtiği bu yolu kolaylaştırır. Zorla önüne gerilmez. Zorla iyi yola yönlendirmez.

46 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Mala Bakış; Malın, kendinizi kurtaracağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

47 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Allah, bu surede, insanları ateşe karşı uyarmaktadır. Oraya girecek olanların vasıflarını şu şekilde açıklamaktadır. Haddini aşmış azgınlar, Vahyi yalanlayan ve vahye sırtını dönenler,

48 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Aynı şekilde, ateşten uzaklaşacak olanların vasıflarını da şu şekilde saymaktadır. Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar, Malını, gördüğü bir iyiliğin karşılığı olarak değil, yalnızca Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için gönülden verip arınan. Böyleleri zamanı geldiğinde fazlasıyla razı olacaktır.

49 PEYGAMBERLİĞİN 1.NCİ YILI
Leyl Suresi: Böylece, sure bize servetin bir emanet olduğunu emanete de sadakat gerektiğini hatırlatır. Allah için vermenin gerçekte vermek değil almak olduğu vurgulanmış oluyor……


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları