Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Prof.Dr.Mustafa ERKAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Prof.Dr.Mustafa ERKAN."— Sunum transkripti:

1 ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Prof.Dr.Mustafa ERKAN

2 Beta Laktam Antibiyotikler A)-Penisilinler 1-Penisilin-G ve depo türevleri, 2-Aside dayanıklı penisilinler -Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin), -Azidosilin 3-  -laktamazlara (penisilinazlara) dayanıklı penisilinler -Metisilin -Nafsilin -İzoksazolil penisilinler oOksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin 4-Genişçe spektrumlu penisiller, -Ampisilin -Amoksisilin, -Bakampisilin 5-Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin) -Karboksipenisinilinler oKarbenisilin, Tikarsilin -Asilüreidopenisilinler oAzlosilin, Mezlosilin, Piperasilin 6-Diğer penisilinler -Amidinopenisilinler - ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları oAmoksisilin+klavulanik asid oAmpisilin+sulbaktam oTikarsilin+potasyum klavulanat

3 BETA LAKTAM ANTİBİOTİKLER B)SEFALOSPORİNLER C)KARBAPENEMLER (İmipenem klinik kullanıma ilk girendir ve en geniş beta laktam grubu bunlardır) D)MONOBAKTAMLAR(Aztreonam) E)BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ (klavunat)

4 MAKROLİDLER ERİTROMİSİN ROKSİTROMİSİN KLARİTROMSİN AZİTROMİSİN TROLEANDOMİSİN ROZAROMİSİN SPİRAMİSİN Diğer Makrolid Antibiyotikler · Troleandomisin · Rozaromisin · Spiramisin

5 LİNKOZAMİDLER Bu grupta, linkomisin ve klindamisin bulunur. TETRASİKLİNLER · Tetrasiklin ve oksitetrasiklin: Kısa süre etkili ve en ucuz tetrasiklinlerdir. · Demetilklortetrasiklin: Orta süre etkilidir. · Doksisiklin: Uzun süre etkilidir. · Minosiklin: Doksisikline benzer

6 AMFENİKOLLER Bu grupta kloramfenikol ve tiamfenikol bulunur AMİNOGLİKOZİDLER Bu grupda bulunan antibiyotikler, streptomisin, gentamisin, tobramisin, amikasin, paramomisin, neomisin, viomisin, sisomisin ve netilmisindir.

7 KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER ciprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, pefloksasin, fleroksasin, enoksasin ve levofloksasin bulunur. VANKOMİSİN

8 ANTİ-ANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER Penisilin G, antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, imipenem  -laktam+  -laktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikol anti-anaerobik etkinlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 5-nitroimidazol'lerin anti-anaerobik etkinlikleri vardır.


"ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI Prof.Dr.Mustafa ERKAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları