Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Prof.Dr.Mustafa ERKAN

2 Beta Laktam Antibiyotikler
A)-Penisilinler 1-Penisilin-G ve depo türevleri, 2-Aside dayanıklı penisilinler -Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin), -Azidosilin 3--laktamazlara (penisilinazlara) dayanıklı penisilinler -Metisilin -Nafsilin -İzoksazolil penisilinler oOksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin 4-Genişçe spektrumlu penisiller, -Ampisilin -Amoksisilin, -Bakampisilin 5-Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin) -Karboksipenisinilinler oKarbenisilin, Tikarsilin -Asilüreidopenisilinler oAzlosilin, Mezlosilin, Piperasilin 6-Diğer penisilinler -Amidinopenisilinler - ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları oAmoksisilin+klavulanik asid oAmpisilin+sulbaktam oTikarsilin+potasyum klavulanat

3 BETA LAKTAM ANTİBİOTİKLER
B)SEFALOSPORİNLER C)KARBAPENEMLER (İmipenem klinik kullanıma ilk girendir ve en geniş beta laktam grubu bunlardır) D)MONOBAKTAMLAR(Aztreonam) E)BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ (klavunat)

4 MAKROLİDLER ERİTROMİSİN ROKSİTROMİSİN KLARİTROMSİN AZİTROMİSİN
TROLEANDOMİSİN ROZAROMİSİN SPİRAMİSİN Diğer Makrolid Antibiyotikler ·     Troleandomisin ·     Rozaromisin ·     Spiramisin

5 · Tetrasiklin ve oksitetrasiklin:
LİNKOZAMİDLER  Bu grupta, linkomisin ve klindamisin bulunur. TETRASİKLİNLER  ·     Tetrasiklin ve oksitetrasiklin: Kısa süre etkili ve en ucuz tetrasiklinlerdir. ·     Demetilklortetrasiklin: Orta süre etkilidir. ·     Doksisiklin: Uzun süre etkilidir. ·     Minosiklin: Doksisikline benzer

6 AMFENİKOLLER AMİNOGLİKOZİDLER
Bu grupta kloramfenikol ve tiamfenikol bulunur AMİNOGLİKOZİDLER Bu grupda bulunan antibiyotikler, streptomisin, gentamisin, tobramisin, amikasin, paramomisin, neomisin, viomisin, sisomisin ve netilmisindir.

7 KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER
  ciprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, pefloksasin, fleroksasin, enoksasin ve levofloksasin bulunur. VANKOMİSİN

8 ANTİ-ANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER 
Penisilin G, antipsödomonal penisilinler, sefoksitin, imipenem -laktam+-laktamaz inhibitörü kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikol anti-anaerobik etkinlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, 5-nitroimidazol'lerin anti-anaerobik etkinlikleri vardır.


"ANTİBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları