Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRİP Ayırıcı Tanı Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Reşat ÖZARAS İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRİP Ayırıcı Tanı Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Reşat ÖZARAS İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 GRİP Ayırıcı Tanı Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Reşat ÖZARAS İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı

2 20. Yüzyıldaki Pandemilerin Özellikleri PandemiÖlüm*ÖzellikVirus tipi 1918-1919 Ispanyol Gribi 500,00015-35 yaş grubunda mortalite yüksek. Hızla solunum yetmezliği ve ölüme götüren ağır seyir A (H1N1) 1957-1958 Asya Gribi 70,000Mortalite daha çok çocuk ve yaşlılarda, ılımlı bir virüs A (H2N2) 1968-1969 Hong Kong Gribi 34,000Asya gribine benzerA (H3N2) 1977 Rus Gribi 25,000Ölenlerin yaklaşık %25’i yaşlılar. 1918-1919 pandemisine benzer A (H3N2) ve A (H1N1)

3 1918 influenza pandemisi, Oakland

4 1918 influenza pandemisi, Iowa

5 DSÖ Verileri-1998 Ölüm: 54 milyon İnfeksiyona bağlı ölüm: 13 milyon Pnömoni: 3,5 milyon AIDS: 2,3 milyon İshal: 2,2 milyon Tüberküloz: 1,5 milyon Sıtma: 1,1 milyon Kızamık: 1 milyon Grip: 300 bin * *

6 Ryan JR. Pandemic influenza

7 İnfluenza salgınları – 5-8 hafta sürer 1 – kış aylarında olur – her iki yarım kürede Dünya nüfusunun %10– 20 sini etkiler 2 1. Cox ve ark. Infect Dis Clin North Am 1998; 12: 27–38. 2. Turner ve ark. Health Technol Assess 2003; 7: 1–170. İnfluenza: Global bir Problem

8 İnfluenza Nedir? Influenza A ve B virüslerinin neden olduğu, yüksek oranda bulaşıcı solunum sistemi hastalığı Aniden görülen semptomlar: – Yüksek ateş, kuru öksürük, kas ağrısı, keyifsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı Etkileri 1-2 hafta sürebilir Kişi, aile, toplum, ekonomi üzerinde yüksek güçlü etki Duyarlı popülasyonda yüksek mortalite oranına neden olur Grip Nicholson et al. Lancet 2003; 362: 1733–45.

9

10 Grip; paçavra hastalığı

11 Kuluçka süresi 1-2 gündür Hastalık belirti ve bulguları geniş: – Ateşsiz, solunum semptomlarının ön planda olduğu form – Sistemik belirti ve bulguların ön planda olduğu form Ani başlangıç Boğazda hafif hiperemi olabilir. UpToDate 2009

12 Düzelme: 2-5 gün (bazı hastalarda >1 hafta) Halsizlik, kırıklık, çabuk yorulma: haftalarca sürebiliyor

13 Ayırıcı tanı Soğuk algınlığı-nezle

14 Grip mi Soğuk Algınlığı mı? Soğuk AlgınlığıSemptomlar Hafif- orta şiddetteGenel: Şidetli olabilirGöğüste rahatsızlık Genellikle hiçKuru öksürükÖksürük OlağanBazenHapşırma YaygınBazenBurun tıkanıklığı/Boğaz ağrısı AslaErken ve şiddetliAşırı Yorgunluk OrtaYorgunluk,güçsüzlük HafifOlağan, sıklıkla şiddetliGenel ağrılar Olağan değilEvetBaşağrısı Olağan değilAteşGenellikle yüksek, 3-4 gün 2-3 hafta sürebilir Grip National Institute of Allergy and Infectious Diseases

15 Soğuk algınlığı etkenleri 6 virus ailesi – Orthomyxoviridae (İnfluenza virüsü) – Paramyxoviridae (Parainfluenza, RSV) – Picornaviridae (Rhinovirus-89 tip, Coxsackievirus, Echovirus, Poliovirus) – Coronaviridae (Coronavirus) – Adenoviridae (Adenovirus) – Herpetoviridae (HSV, EBV)

16

17 Komplikasyonlar Pnömoni: en sık Genellikle altta yatan hastalığı olan hastalarda – Kardiyovasküler – Pulmoner – Renal hastalığı olanlar – DM – İmmünsüpresyon – Bakımevi ve huzurevinde kalanlar – 50 yaşın üzerinde olanlar

18 Pnömoni Primer (gribin kendisinin yaptığı) – Belirti-bulgular (yüksek ateş, dispne, ağır olgularda siyanoz) giderek artar Sekonder (üzerine eklenen bakteriyel) – Belirti- bulgular gerilemişken tekrar ortaya çıkar – Gripten ölümlerin ¼’ü – Pnomokok, stafilokok

19 22,K, SLE 76, K, Serebrovasküler hastalık

20 Miyozit, rabdomiyoliz Miyalji çoğu grip olgusunda görülür Gerçek miyozit, seyrek Ayak kaslarında aşırı duyarlılık, ağır olgularda şişlik/ödem

21 SSS komplikasyonları: ensefalit, transvers miyelit, aseptik menenjit, Guillain-Barré sendromu… Miyokardit, perikardit

22 İnfluenza Çok Bulaşıcıdır Öksürme ve hapşırma ile virüs, damlacıklar ve küçük aerosol partikülleri ile yayılır Virüs vücuda burun, ağız ve göz yoluyla girer

23 Bulaşma  Öksürük, hapşırma  El teması ve elbise-havlu- yemek kapları vb ile  İnfluenza mevsimi  Aralık – Nisan  Tropikal bölgede her mevsim

24 Tanı nasıl konur? Salgında Salgın yokken

25 Salgında Tanı Klinik bulgularla Ateş, öksürük, halsizlik/kırıklık Hapşırmanın olmaması 3744 erişkinin değerlendirildiği bir çalışmada 48 saat içinde gelişen ateş ve öksürük gözönüne alındığında %80 Arch Intern Med 2000;160:3243

26 Tipik Bir Grip Hastası Yüksek ateş (hap içmesem düşmüyor) Kas ve eklem ağrıları (her tarafım ağrıyor) Halsizlik (kalkıp bir bardak su almaya halim yok) Öksürük var (Öksürünce kaburgalarım ağrıyor) Çevrede benzer bulguları olan birileri var (Bana falandan geçti!)

27 Tipik Bir Nezle (soğuk algınlığı) Hastası Burun akıntısı Hapşırma Ateş yok Hafif bir halsizlik, kırıklık

28 Salgın Yokken Klinik bulgular yetmez! Üst solunum yolu enfeksiyonu olan 497 yaşlı hastaların değerlendirildiği bir çalışmada %43’ünde etken izole edilebilmiş: en sık rhinovirus (%52), coronavirus (%26), Influenza A ve B (%10) BMJ 1997;315:1060

29 Salgın Yokken Tanı Seroloji Hızlı tanı testleri (IF, ELISA, PCR) Virus kültürü Araştırma, epidemiyoloji….

30 İnfluenza Virüsü RNA M2 proteini (yalnız A tipi) Nöraminidaz Hemaglutinin

31 İnfluenza Virüsü ve Hastalık Hemaglutinin, sialik aside bağlanır Virüs, hücre içine alınır Çekirdekte coğalma gerçekleşir

32

33 Aşı kimlere uygulanmalı? ACIP-CDC önerileri-2006 1-Enfeksiyonla ilişkili komplikasyonlar için riskli gruplar Yaş  65, Huzur evleri ve bakım evlerinde kalan kronik hastalığı olan kişiler, Akciğer ve kardiyovasküler sisteme ait kronik hastalığı olan yetişkin ve çocuklar Kronik metabolik hastalık (DM), renal disfonksiyon, hemoglobinopati, immunsupresyon nedeni ile önceki yıl düzenli olarak izlenen veya hospitalize edilen yetişkin ve çocuklar Aspirin almak zorunda olan 6 ay-18 yaş arasındaki çocuklar İnfluenza mevsimi sırasında gebeliklerinin ikinci veya üçüncü trimestrinde olacak olan kadınlar ?

34 Aşı kimlere uygulanmalı? ACIP-CDC önerileri-2006 2-50-64 yaş arasındaki kişiler 3-Yüksek riskli kişilere influenza bulaştırabilen gruplar Sağlık çalışanları (doktor, hemşire ve diğer) Huzur evleri ve kronik hastalığı olanların kaldığı bakım evlerinde çalışan personel Yüksek riskli kişilerin yaşadığı ev halkı

35 Uygulama 6 aylıktan büyüklere İM – 6-35 ay arası 0, 25 ml – <9 yaş: 1 ay arayla 2 doz Yetişkinlerde deltoid, bebeklerde uyluk anterolateral bölgeye uygulanır, Her yıl uygulanmalıdır, Uygulama zamanı : Ekim - Kasım ortalarına kadar Yumurtaya hipersensitivitesi olan kişilerde uygulanmamalıdır

36 Antijenik değişim  Antijenik drift  Antijenik shift

37 Antijenik Drift  Daha sık aralıklarla oluşur  H(daha çok) veya N (kısmen) genlerinde ortaya çıkan değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkar Drift 1-3 yılda bir olabilen epidemilerin nedenidir

38 Antijenik Drift RNA Hemaglutinin Nöraminidaz Antikorlar Siyalik asid Değişim hızı:7.9 nükleotid, 3.4 aa/yıl

39 Antijenik Shift  Dramatik sonuçlar doğurur  Genetik yeniden yapılanma sonucudur  Bir hayvan kona ğ ı enfekte eden farklı virüsler arasında bir veya daha fazla yeni RNA segmentinin yeniden yapılanmasıyla olu ş ur  Değişiklikler : HA, NA veya her ikisinde  Oluşan yeni suşlar büyük epidemiler ve pandemilerden (10-40 yılda bir) sorumludur

40 Antijenik shift

41 Özgün Antiviral Tedavi Ne Zaman Verelim? Parasetamol Non-steroidler (Aspirin verilmemeli-Reye sendromu!) Antitussifler Özgün antiviraller – Adamantanlar (amantadin, rimantadin-DİRENÇ) – Nöraminidaz inh. (oseltamivir, zanamivir)

42 Oseltamivir Nasıl Etki Eder?

43 Özgün Antiviraller Influenza A ve B’ye etkili Influenzaya bağlı yatış süresini kısaltır Hastalığın şiddetini ve komplikasyon görülme sıklığını azaltır Mortaliteyi azaltır Arch Intern Med 2003;163:1667 Antivir Ther 2007;12:501 Clin Infect Dis 2007;45:1568 J Am Geriatr Soc 2002;50:608

44 Antiviral Tedavi Verilmesi Önerilen Hastalar (Lab. tanılı) influenza pnömonisi olanlar (Lab. tanılı) influenza pnömonisi ve bakteriyel pnömonisi olanlar (Lab. tanılı) influenzası olup komplikasyon için yüksek risk taşıyanlar – Huzurevi ya da bakımevinde kalanlar – Pulmoner hastalık – Kardiyovasküler hastalık – Malinite – Kronik renal yetmezlik – DM – İmmünsüpresif hastalar – Nörolojik hastalıklar MMWR Recomm Reb 2008;57:1

45 Özellikle ilk 48 saat içinde verilmeli Yüksek riskli hastalarda 48 saatten sonra da önerilebilir 3. trimesterdeki gebelere 2. trimesterde olup da komplikasyon için risk taşıyanlar gebelere tedavi önerilir. Obstet Gynecol 2006;107:1315

46 Antiviral Profilaksi Aşılamaya rağmen salgınlar olabilmekte: Bakımevlerinde aşılama oranı %80-98 oranlarında olmasına rağmen salgın gözlenmiş Clin Infect Dis 2004;39:459 Antiviral profilaksi %70-90 oranında etkili UpToDate Online 16.3

47 Antiviral Profilaksi: Kimlere? Yüksek riskli olup aşıyı takiben 2 hafta içinde maruz kalanlar Yüksek riskli olup aşı yapılamayanlar Aşının salgın yapan virüsle örtüşmediği durumlarda yüksek riskli hastalar, yakınları, sağlık çalışanları İmmünsüpresif hastalar Gribin görüldüğü bakımevi ve huzurevinde kalanlara Aşısız tüm gebelere (3. trim.) ve 2 trimesterde olup gribe maruz kalan gebelere MMWR Recomm Reb 2008;57:1

48 Pediatride kullanımı Tedavi ve profilaksi kullanım felsefesi erişkine benzer 1 yaşın altında önerilmez (veri yok) Riskli hasta kadar birlikte yaşayanlar/bakımını yapanlar da düşünülmeli

49 Oseltamivir (Tamiflu®) pediatrik dozları Vücut ağırlığı (kg) Tedavi dozu Profilaksi dozu ≤155 gün boyunca günde iki kez 30mg10 gün boyunca günde bir kez 30mg 15-235 gün boyunca günde iki kez 45mg10 gün boyunca günde bir kez 45mg 23-405 gün boyunca günde iki kez 60mg10 gün boyunca günde bir kez 60mg >405 gün boyunca günde iki kez 75mg10 gün boyunca günde bir kez 75mg Kapsül 75 mg Oral süsp. 12 mg/mL

50 Kontrol Maske El yıkama Hasta olanların topluluktan, (işten, okuldan…) uzak tutulması

51

52 Kontrol Aşılama Özgün tedavi ve profilaksi


"GRİP Ayırıcı Tanı Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Reşat ÖZARAS İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları