Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Alanlarında Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

2 2013-2014 Öğretim Yılında Boş Geçen Ders Sayıları (01 Haziran 2014’e Kadar)

3 Cemil MeriçOrtaokulu: Girilmeyen Ders Saati: 300/3000

4 Cemile Çopuroğlu Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 204/1494

5 Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu: Girilmeyen Ders Saati: 198/503

6 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu: Girilmeyen Ders Saati: 200/800

7 Göçbeyli Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 42/49

8 İsa Yusuf Alptekin Ortaokul Girilmeyen Ders Saati: 66/480

9 Kazım Karabekir Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 90/306

10 Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 226/748

11 Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 133/1356

12 Şeyhli Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 154/253

13 Velibaba Ortaokulu Girilmeyen Ders Saati: 70/340

14 Eğitim Öğretim Yılında Boş Geçen Toplam
Eğitim Öğretim Yılında Boş Geçen Toplam Ders Saati Sayısı: 103380

15 Saat Ders Boş Geçmiş Olmaktadır.
12 Yıllık Zorunlu Eğitim Dönemindeki Okullarımızda Derslerin Bu Şekilde Boş Geçmesi Durumunda Saat Ders Boş Geçmiş Olmaktadır.

16 Öğrenciler, aileleri tarafından bizlere eğitilmeleri için emanet edilmiş olan ve bizlerin de mesleğimizin ana gayesini teşkil eden eğitim ve öğretim işini onları yetiştirerek geleceğe hazırladığımız ve ülkemizin geleceğini teminat altına onları iyi yetiştirerek alacağımız henüz yetişkin olmayan bireylerdir.

17 Mesleğimiz bizim namusumuz ve şerefimizdir
Mesleğimiz bizim namusumuz ve şerefimizdir. Onu idealistçe, severek ve isteyerek icra edersek öğretmenlik mesleğinin hakkını verebiliriz.

18 Burada hazır bulunan okullarımızda öğretim yılının henüz tatil zamanına ermediği 01 Haziran 2014 tarihine kadarki boş geçen veya dersine girilmeyen ders saati sayılarını gördük.

19 Bu boş geçen derslerin tamamı;
İdareci veya öğretmenin raporlu oluşundan, İdareci veya öğretmenin görevli-izinli olmasından, Öğretmen veya idarecinin izinli olmasından kaynaklı boş geçen ders saati sayılarıdır.

20 Okullarımızda boş geçen ders saatleri veya girilmeyen dersler okul idarecilerine, nöbetçi öğretmenlere büyük yük, büyük sorumluluk ve beraberinde büyük bir sıkıntı getirmektedir. Ayrıca boş derslerdeki minik çocuklarımızın da bizlere haklarının geçtiğini burada söylemeliyiz.

21 Her çocuk bizim kendi çocuğumuz gibidir
Her çocuk bizim kendi çocuğumuz gibidir. Hatta bazen öğrencilerimize ayırdığımız vakit kendi çocuklarımıza ayırdığımız vakitten daha çoktur. Her çocuk bir dünyadır. Onları keyfi ihmal etmek, sorumsuz davranmak vicdanlarımıza büyük bir yük getirmelidir.

22 01 Temmuz yaz tatilinin öğretmenler için başlamasına iki hafta kala öğretmenlerimizin çeşitli bahanelerle izin almak için İlçe Müdürlüğümüze geldikleri, Yine 01 Eylül’den sonra çeşitli bahaneler üreterek yine izin için İlçe Müdürlüğümüze geldikleri,

23 İzin verilmediği zaman süratle rapor almaya gittikleri,
Mesleklerine ne kadar saygıyla yaklaştıklarını o öğretmenlerimizin takdirine bırakıyorum. Bundan böyle izin verilmediği zaman rapor alan öğretmenlerimizin takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum.

24 Öğretmenlerimizin izinleri yönetmeliklerle belirlenmiştir
Öğretmenlerimizin izinleri yönetmeliklerle belirlenmiştir. Öğretmenlerimizin nişan, evlilik, tatil rezervasyonu gibi önceden planlanan her türlü iş ve işlemleri için eğitim ve öğretimin yapılmadığı 01 Temmuz ile 01 Eylül arasında planlanmalarını önemle belirtmeliyim.

25 Kuzenimin nişanı, teyzemin rahatsızlığı, yeğenimin düğünü gibi hiçbir mazeret öğrencilerin derslerinin boş geçmesi için bir sebep değildir. Yıllık izinler ve mazeret izinleri yönetmeliklerde bellidir. Bunun dışına çıkılmayacağını önemle rica ederim.

26 Okulda bulunulduğu halde derslere geç girmeler veya derse girmemeler eğitim-öğretim alanlarında en çok görülen meslek kusurudur. Derse geç girmek veya derse girmemek hem hak ihlali, hem de sorumsuzluktur. Hak ihlali sınıfta sizi bekleyen minik yavrularımıza, sorumsuzluk ise kendi vicdanınızadır.

27 Ders zili çaldıktan sonra ders öğretmeninin dersi başlamıştır.
Sınıfa giderken bir arkadaşınızla karşılaşmanız, onunla koridorda bir şeyler konuşmanız, dertleşmeniz, hatta dersle, öğrenciyle, okulla ilgili bir şeyler paylaşmanız asla derse geç girmeniz için bir mazeret değildir.

28 Ders saati içinde, bir sonraki derse hazırlık yapmanız veya sınav sorusu hazırlamanız, okulla ilişkisi olsun veya olmasın başka bir şey yapmanız, sınav sorularını çoğaltmanız, bir şey sormak için okul müdürünün odasında bulunmanız veya rehber öğretmene bir şey sormak için derse girmemiş olmanız asla mazeret değildir.

29 Derse girildiği halde ders dışında başka bir şeyin yapılması, dersle ilgisi olmayan bir etkinliğin veya bir sohbet etmenin bile hak ihlali olacağı ve öğretmenin mesleğini hakkıyla yerine getirmediği muhakkaktır. Derste telefonla görüşmek, Telefon görüşmesi yapmak için koridora çıkmak, Derste makyaj yapmak,

30 Öğrencilerin karşısında bir şeyler yemek,
Derste su içmek, çay bardağı ile sınıfa girmek, çay içmek, Derste uyumak, Ders işlememek, Derste yazılı sınav kağıtlarını okumak, Öğrencileri serbest bırakmak,

31 Derslere plansız girmek,
Derslere hazırlanmadan girmek, Derslere yönetmeliklerde gösterilen kılık-kıyafete aykırı biçimde girmek, Derslerde ödev kontrolünü sınıf içinde başka bir öğrenciye yaptırmak, Okulun ilk haftasında veya karneye yakın tarihlerde ders yapmamak,

32 Sınıf yoklamalarını doğru yapmamak,
Ders defterini doldurmamak, Doğum günü, yerli malı haftası gibi kutlamaları bahane ederek derslerin işlenmemesine sebep olmak, Derslerde dersle ilgisi olmayan, konuyla ilgisi olmayan davranışın kazandırılmasına hizmet etmeyen filmler seyrettirmek.

33 Sık sık rapor almak, Boş gün istemek, okul idaresi boş gün vermeyince okul idaresine tavır almak, küsmek, kırılmak, isteksiz derslere girmek, sürekli şikayet etmek, Sürekli mesleğini kötülemek, Sürekli hayattan şikayet etmek, Karamsar ve kötümser tavırlar ile etrafına olumsuz enerji yaymak,

34 Derslerde siyasî içerikli konuşmalar yapmak,
Öğrencileri politize etmek, Öğrencilere tavır almak, Öğrencileri amirlerine veya yöneticiler aleyhine kışkırtmak gibi hal ve tavırlar asla öğretmene yakışmayacak hal ve tavırlardır.

35 Kurum yöneticileri, nöbetçi öğretmenler bu olumsuz hal ve tavırların yapılmaması için gerekli önlemleri alır ve gerekli uyarıları yapar. Kurum yöneticileri öğretmenlere her hal ve davranışta örnek olmalıdırlar.

36 Kurum müdürleri, derslerini ihmal eden ve sürekli meslek ilkelerine ters davranışlar içinde olan öğretmenleri yönetmelikler çerçevesinde uyarır, tutanak altına alır ve gerekirse soruşturma ve inceleme yapılması için gerekli işlemleri yapar.

37 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Sadakat: Madde 6 - (Değişik: 12/5/ /1 md.) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadırlar.

38 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Tarafsızlık ve devlete bağlılık: Madde 7 - (Değişik: 12/5/ /2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar

39 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Davranış ve işbirliği: Madde 8 - Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

40 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Madde 11 - (Değişik: 12/5/ /4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

41 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

42 657 Devlet Memurları Kanunu Ödevler ve Sorumluluklar
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

43 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı:
Madde 26 - (Değişik: 12/5/ /10 md.) Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri yasaktır.

44 Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

45 Grev yasağı: Madde 27 - Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, harhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

46 Türk Ceza Kanunu 301. maddesi:
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

47 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Yasaklar: Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.

48 Siyasî içerikli konuşmalar, tartışmalar ve kendisi gibi düşünmeyenleri dışlamak gibi davranışlar yukarıda saydığımız ve özetlemeye çalıştığımız ödev ve sorumluluklara ters düşmektedir. Sendikal faaliyetlerde de bu tür davranışlardan kaçınmalı ve Kamu Sendikalarının kuruluş iş ve işlemleri ile amacına ters düşmemelidir.

49 Kanunda karşılığını bulan söz ve davranışların eğitim-öğretim ortamlarında nasıl bir huzursuzluk yaptığı ve bu davranışlardan kaçınmanın gereği ile ilgili olarak Yönetici ve öğretmenlerimizden; Okul içinde uyum, ahenk ve saygılı davranışlar içinde olmaları,

50 Nezaket ve görgü kurallarının dışına çıkmamaları,
Kanunun, yönetmelik, tüzük ve yönerge ile toplumun görgü kurallarına ters davranışlar içinde olmamaları, Yöneticilerin, öğretmenlerin birbirlerini incitici davranışlardan kaçınmaları, Devlet yöneticilerini tahkir, iftira ve politize sözlerden kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir.

51 Okul Müdürleri, öğretmenin yetiştirilmesinden, iyi bir öğretmen olmasından sorumludur. Eğer bir öğretmen iyi bir öğretmen olamamışsa o okul müdürünün kusurudur.

52 Okul müdürü, okulun bütününden sorumludur
Okul müdürü, okulun bütününden sorumludur. Çalışanlarının iş ve işlemlerinin kontrolünden ve takibinden sorumludur. Okul müdürü, çalışanla çalışmayanı ayırabilen adalete önem veren kişisel yeteneklerini kurumun lehine kullanabilen lider özellikte yöneticidir.

53 Okul müdürleri çalışanları ile asla kişisel çekişmeye girmez,
Sürekli kurumun faydasını düşünür, Öğrenci, öğretmen, veli ve diğer çalışanları arasında koordineyi sağlayan fedakar yapıda idealist insandır. Çalışanları arasında dedikodu yapılmasına izin vermez, Çalışanlarını başkalarının yanında küçük düşürmez,

54 Okul Müdürü, okul panolarını takip eder, panolara sendikaların panosu da dahil siyasî içerikli resim ve yazı yazılmamasını, asılmamasını sağlar, Not fişlerini kontrol eder, yılında Performans ödevlerine GİRMEDİ yazılarak öğrencilerin sözlü notları sıfır kabul edildi ve bu hataların yapılmasını engeller,

55 Kritik notlar almış öğrencilerin öğretmenleri ile toplantılar düzenler,
Bu toplantılara başkanlık yapar, 49.92, 49.76, 49.66, gibi puanlar ile örgün eğitim dışına atılacak öğrenciler için gerekli tedbirleri alır, Millî sporculara kol kanat gerer, derslerini ve aile hayatlarını takip eder,

56 Okul müdürü bütün zümre toplantılarına başkanlık eder,
Stratejik bütün toplantıları yönetir, Başarısız sınıfların başarılarının artırılması için toplantılar düzenler, toplantılara başkanlık yapar, Okul başarısının artırılması için bütün çalışmaların mimarı okul müdürü olmalıdır.

57 Okul müdürünün adaletli olmasının yanında diğer en önemli özelliği de tutarlı olmasıdır.
Devletin ve hükümetin eğitim politikalarını öğrenci ve veliler ile buluşturmayan okul müdürü görevini hakkıyla yapmış sayılmaz. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün takibi, kontrolü ve talebi üzerine başarısız okul müdürlerinin görevlendirmelerine son verilecektir. Bu görevlerinin sonlandırılması için dört yıllık görev şartı aranmaz.

58 Törenlerde yapılacak konuşmalar ve etkinlikler ile kurum kültürünün oluşması sağlanmalıdır. Kurum kültürünün oluşması için toplu eğitimler çok önemlidir. İstiklal Marşı törenlerinde öğretmenler üzerine düşen görevleri yapmalı ve sınıflarının başında olmalıdırlar.

59 Sabah öğrencilerin girişleri ve ders bitimi çıkışlarında başı boşluğa izin verilmemeli idareciler ve öğretmenler ortak hareket etmelidirler. Öğrencilerin sağlıklı giriş çıkışlarına gereken hassasiyet gösterilmelidir. Özürlü öğrenciler korunmalı ve bütün öğrencilere gösterildiği gibi şefkat esirgenmemelidir.

60 Derslere geç kalan öğrenciler uygun bir şekilde kabul edilmeli, gereksiz polemiklere girilmemelidir. Öğretmen sürekli anlayışlı ve sabırlı olmalı asla öğrencinin geç kalışını kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak algılamamalıdır.

61 Eğitim ve öğretimle ilgili olmayan konuların eğitim alanlarına taşınması,
Tabii afetlerin, sel, kuraklık, su baskınları, trafik kazaları, iş kazaları gibi bahane edilmesi ile öğrencileri politize etmek ve siyasî tartışmalar üretmek öğretmenler arası gruplaşmalara ve husumetlere sebep olmak

62 Tabii afetleri bahane ederek eğitim ve öğretim ile ilgisi olmayan eylemlere kalkışmak, öğrencileri istismar etmek, öğrenciler arasında tartışma, gruplaşma ve kavgaların olmasına sebep olmak geçtiğimiz öğretim yıllarında gözlemlediğimiz ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilen başlıca sorunlar olarak yansımıştır.

63 Ayrıca yukarıdaki açıklamalara ek olarak eğitim-öğretim alanlarında görülen aksaklıklar şunlardır:
Sabah öğrencilerin içeri alınmasında okul yöneticilerine yardımcı olmamak, *Öğrenci çıkışlarında öğrencilere rehberlik yapmamak,

64 *Nöbetlerin gerektiği gibi tutulmadığı,
Okul idaresinin haberi olmadan yerli malı haftası gibi haftalar bahane edilerek derslerin işlenmesi kesilerek yeme içme ile derslerin boş geçmesine neden olmak, Doğum günü kutlamaları yaparak derslerin işleyişini engellemek veya derslerin boş geçmesine sebep olmak

65 *Yazılı ve sözlü notlarını e-okula zamanında girmeyerek dönem sonuna bırakmak,
Özellikle okulun açıldığı haftalarda derslerin başlamaması, karne haftalarında veya önceki haftalarda derslerin yapılmamasına zemin hazırlamak, ders yapmamak,

66 Zümre toplantılarına katılmamak, okul kültürünün oluşmasına yardımcı olmamak,
Zümre toplantılarına katıldığı halde görüş bildirmemek, toplantının bir an önce bitmesini beklemek, bu tür toplantıların faydasına inanmamak, Alan değişiklikleri ile ilgili okul idaresinden yeterli rehberliğin sağlıklı yapılmaması,

67 Resmî yazışmalarda uyarılara rağmen aynı hataların yapılması,
Ortak sınav programı zümre öğretmenleri tarafından işbirliği yapılarak hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde analizlerin yapılmaması,

68 Okul idaresi öğretmenlere değer vermediği, çalışanlara, personele, öğretmene saygı göstermediği;
Okul meclis başkanını öğretmenler kurulu toplantısına davet edilmediği, Aday öğretmenlere gerekli rehberliğin idare ve rehber öğretmen tarafından yapılmadığı,

69 Toplum hizmeti görevlerinin öğrencilere yaptırılmadığı
Sınıf veya okul panolarının doldurulmadığı, Derslerde öğrenci yoklamalarının doğru ve zamanında yapılmadığı, Okul güvenliğinin yeterli sağlanmadığı, Derslik kapılarının bozuk olması,

70 Su musluklarının bozuk olması,
Tuvaletlerde sabun olmaması, Tuvaletlerde su tasının olmaması, Öğrencilerin tuvaletlerde sigara içmesi, Bazı öğrencilerin diğer öğrencilere yasaklanmış madde satması, baskı yapması,

71 Okul idarecilerinin idare kapılarını sürekli kapalı tutması,
Okul müdürünün okulundan habersiz olması, Okul müdürünün sürekli çalışanlarını aşağılaması, Okul müdürünün çalışanlarına yeterli rehberlik yapmaması,

72 Okul müdürünün odasında sürekli hükümeti eleştiren veya öven siyasî konuşmalar yapılması,
Okul müdürünün çalışanlar arasında yeterli adaleti sağlayamadığı, Okul idarecilerinin kendi derslerine vaktinde girmedikleri ve genellikle boş geçtiği, Kantinlerdeki ürünlerin pahalı olması,

73 Kıyafet keyfiyetinin disiplinsizliği sebep olduğu,
Öğrencilerin yaralayıcı aletlerle okula geldiği, Akıllı tahtaların amacına uygun kullanılmadığı gibi.

74


"Pendik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları