Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEHLİKE ELLERİNDE! EL HİJYENİ EĞİTİMİ 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEHLİKE ELLERİNDE! EL HİJYENİ EĞİTİMİ 2009."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEHLİKE ELLERİNDE! EL HİJYENİ EĞİTİMİ 2009

2 Normal Cilt Florası İnsan cildi bakterilerle kolonizedir. Florada yer alan bakterilerin sayısı cilt bölgesine göre değişkenlik gösterir. –Saçlı deri: 1 x 10 6 kob/cm 2 –Aksilla: 5 x 10 5 kob/cm 2 –Karın: 4 x 10 4 kob/cm 2 –Önkol: 1 x 10 4 kob/cm 2 –Sağlık personelinin elleri: 3.9 x 10 4 – 4.6 x 10 6 kob/cm 2

3 GEÇİCİ FLORA KALICI FLORA GEÇİCİ FLORA; elemanları cildin yüzeyel kısmına kolonize olur ve uzaklaştırılabilir. Hastane enfeksiyonlarından sorumludur! KALICI FLORA; cildin derin tabakalarında bulunan bakteriler.. Uzaklaştırılamaz.. Hastane enfeksiyonlarından sorumlu değil..

4 Her gün normal deriden, canlı mikroorganizma içeren 10 6 hücre dökülür Hasta yakınındaki cansız çevre kontamine olur Hastaya / yakınındaki cansız çevreye temas ile sağlık çalışanlarının ellerinin kontaminasyonu

5 Kontamine Ellerden Çapraz Kontaminasyon Kontamine bir gerece temas el kontaminasyonuna Diğer gereç veya hastaya kontamine ellerle temas onların da kontaminasyonuna Mikroorganizmaların onlara nakline Elde var olan herhangi bir kesiden mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesine ve enfeksiyon gelişimine „Ben potansiyel mikroorganizma taşıyıcısıyım !“

6 Kontamine Ellerden Mikroorganizma Bulaşını Etkileyen Faktörler Organizmanın tipi Hasta bakım aktivitesinin süresi Kaynak ve ulaştığı yüzey Nemlilik düzeyi İnokulumun büyüklüğü

7 El hijyeni endikasyonları: Eller kirli veya kontamine ise Hastanın sağlam cildi, vücut sıvıları, bütünlüğü bozulmuş cildi veya hasta yakınındaki cansız objelerle temas sonrası Kontamine bir alandan temiz alana geçişte Nötropenik hasta bakımı öncesi, steril eldiven takma öncesi, kateter takılması öncesi

8 El Hijyeni ve “Temiz İşlemler” Hemşirelerin elleri –Hastayı kaldırma, –Nabız, tansiyon ölçme –Hastanın vücut sıcaklığını ölçme –Hastaya dokunma 100-1000 cfu Klebsiella spp ile kontaminasyon Hastanın kasığına temas 10-600 cfu/ml P.mirabilis üremesi

9 Temizlik personelinin elleri –Hastayı kaldırma, –Hastaya dokunma –Yatak yapma –Oda temizliği ve düzenini sağlama –Her türlü temizlik işi

10 El Hijyeni Hijyenik el yıkama El antisepsisi Cerrahi el hijyeni Antimikrobiyal sabun El antiseptiği Antimikrobiyal sabun El antiseptiği El yıkama Antiseptik sabun Normal sabun

11 El Hijyeni Su ve normal sabunla el yıkama: yıkama süresiciltteki bakteri sayısında azalma 15 saniye 0.6-1.1 log 10 30 saniye 1.8-2.8 log 10 1 dakika 2.7-3.0 log 10 Alkollü el antiseptikleri: 30 saniyede 3.4-5.8 log 10 azalma

12 El Hijyeni Ne Zaman ?? ÖNCE Hasta ile temas Hasta çevresindeki yüzeylerle temas Her tür invaziv girişim Eldiven giyme İlaçların hazırlanması Yemek İşten ayrılma SONRA Hasta ile temas Hasta çevresindeki yüzeylerle temas Her tür invaziv girişim Eldivenlerin çıkartılması Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma olasılığı olan herhangi bir alet veya objeye temas Diğer vücut sekresyonları ile temas Tuvalet

13 El Yıkama Endikasyonları Ellerde gözle görülür kirlenme veya proteinasöz materyal varlığında, Nonantimikrobiyal sabun ve su Antimikrobiyal sabun ve su Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa; –Alkol bazlı el antiseptikleri Gözle görülür kir? Kendini kirli hissetmesi

14

15 - Önce su ile eller ıslatılır - Ellere 3-5 ml sabun alınır - En az 15 sn süre ile eller ovalanır - Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin kaplanmış olmasına dikkat edilir - Eller su ile durulanır ve tam olarak kurulanır Doğru El Yıkama Tekniği

16 Kağıt havlu kullanarak musluk kapatılır Etkili El Yıkama

17 Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır Etkili El Yıkama

18 Sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı Dermatit riski! Sıvı sabun kullanımı uygun bir seçenek Kısmen boş sabun dağıtıcısına sabun eklenmemeli! Çok kullanımlık havlular uygun değil! Etkili El Yıkama

19 avuç içlerinin teması avuç içi ile diğer elin yüzeyi 112233 parmak aralarına El Antisepsisi

20 çapraz parmaklar baş parmak 445566 avuç içinde parmaklar El Antisepsisi

21 Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli! Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı

22 Geçici floranın tamamen, kalıcı floranın kısmen ortadan kaldırılması amaçlanır İrritan olmamalı Geniş etki spektrumlu Hızlı ve persistan etkili olmalı Yüzük, saat vs çıkartılmalıdır Cerrahi El Hijyeni

23

24 2-6 dakika Fırça kullanımı ? Steril havlu ile kurulama Cerrahi El Hijyeni

25 Gözle görülür kir yok ise Uygun antiseptik, doğru kullanılır ise alkol bazlı el antiseptiği ile el ve ön kolu ovalamak yeterli Tırnak altları alkol içerikli dezenfektan ile fırçalanırsa etkinlik artar Kuruması beklenmeli Günün ilk ameliyatında ve günlük etkinlikler sonrasında eller yıkanmalıdır Kalıcı etkinlik düşük Havlu ile kurulama gerekli değil Cerrahi El Hijyeni

26 Önemli Noktalar Suni tırnak Ø Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemeli

27 Eldiven Kullanımı Endikasyonları Sınırlanmalı ! Kan ve/veya vücut sıvıları ile temas olasılığı durumunda Bütünlüğü bozulmuş cilt ile veya mukoza ile temas durumunda Temas veya sıkı temas izolasyonundaki hasta odasına girmeden önce steril olmayan temiz eldiven giyilmelidir. Eldivenler, önlük giyildiği durumlarda önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir.

28 Eldiven Kullanımı Yanlış güven hissi! El hijyeni uyumu azaltan bir uygulama! Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır Eldivenler yıkanmamalı Tekrar kullanılmamalı Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalı

29 Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalı Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemeli Hastadaki işlemler temiz alandan kontamine alana doğru yapılmalı Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli Eldiven Kullanımı

30 EL HİJYENİNE UYUM NASIL?

31 Uyumsuzluk Nedenleri Yetersiz sayıda veya uygunsuz yerleşimli lavabo ya da alkollü el antiseptikleri Sabun ve kağıt havlu bulunmaması İş yoğunluğu Yetersiz eğitim Eldiven kullanımı Rol modelinin bulunmaması Unutkanlık

32 Uyumdaki Sıkıntılar Bilgi ve farkındalık eksikliği Beklenti eksikliği Motivasyon bozukluğu Aşırı iş yükü Profesyonel kategori Ünitenin özellikleri Cilt irritasyonu Kurumsal politika eksikliği

33 El Hijyenine Uyum ZAMAN YETERSİZLİĞİ ! UNUTKANLIK !

34 Uyumu Artırmada Etkinliği Gösterilmiş Uygulamalar BİZ NEREDEYİZ? Hangi durumda Hangi uygulama Nasıl Ne sürede Kurumsal klavuzlar ?

35 Çalışma arkadaşları için rol modeli oluşturduğunu düşünenlerde uyum daha yüksek (%67 vs %48)

36 NİYE ÇALIŞMIYORSUN? GELDİĞİNİZİ GÖRMEDİM ! Gözlendiğini fark eden grup / fark etmeyen grupta uyum %61 vs %44

37 Yalancı GÜVEN ! Yanlış inanış ! El hijyeninin önemini azaltmıştır!

38 EL HİJYENİ (YIKAMA/ EL ANTİSEPTİĞİ) NE ZAMAN GEREKLİ? ASEPTİK İŞLEMLERDEN ÖNCE HASTA İLE TEMAS ÖNCESİNDE HASTA İLE TEMAS SONRASINDA HASTA ÇEVRESİNDEKİ YÜZEYLERLE TEMAS SONRASINDA VÜCUT SIVILARI İLE TEMAS SONRASIND A

39

40 Atık Yönetimi

41 Tanımlar Evsel Nitelikli Atık: Mutfak Ambalaj Nitelikli Atık: Büro atıkları, ambalaj malzemeleri, cam, vb. Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması gereken uluslararası amblem Tıbbi Atık Taşıma Arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalar

42 Tanımlar Atık Taşıma Arabası (Container): Tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplandıktan sonra geçici olarak biriktirildikleri ve Geçici Depolama Alanı’na transfer edildikleri arabalar. Hastane Atık Sorumlusu: Hastane Yönetimi adına, hastanede atık yönetiminin ilgili talimata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm basamakları denetleyen ve organizasyonu sağlayan kişi

43 Tanımlar Evsel Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak evsel nitelikli atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı Tıbbi Nitelikli Atıklar için Geçici Depolama Alanı: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıklar için oluşturulan geçici depolama alanı Tıbbi Atık Personeli: Hastanedeki tüm birimlerden alınan tıbbi atıkları Tıbbi Atık Taşıma Arabası’nda toplayan ve geçici depolara güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan personel

44 Tanımlar Tıbbi Atık: –Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), –Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, –Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), –Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri, –Günü geçmiş veya artmış antineoplastik ilaçlar ve bu ilaçlarla kontamine olmuş her tür malzeme

45 Tanımlar Kırmızı çöp torbası: Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torba

46 Tıbbi Atıklar

47 Temel İlkeler Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda taşınmamalıdır. Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında patlaması halinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve toplama veya taşıma işlemine devam edilir. –Patlama sonucu kirlenen yüzey temizlenir ve dezenfekte edilir.

48 Kesici Delici Alet: Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen kesici ve delici cisimler (bistüri, iğne ucu, vb.) Kesici-Delici Alet Kutusu: Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi taşıyan plastik veya aynı özellikte kartondan yapılmış kutudur.

49 Kesici Delici Aletler

50 Temel İlkeler Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına atılmalıdır. Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır. Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları kapatılıp uygun büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçici depolama alanına transfer edilmelidir. Ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.

51 Ambalaj Atıklar Mavi çöp torbası: Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan mavi plastik torba

52 Evsel Atıklar Siyah Çöp Torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik torbadır.

53 Temel İlkeler Kırmızı çöp torbaları normal servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, Yoğun Bakım Ünitelerinde, Ameliyathane ve Hemodiyaliz Ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda bulundurulmalıdır. –Bunlar dışında kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerileri doğrultusunda belirlenir. Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi odaları, ameliyathane, hemodiyaliz, vb.) kesici-delici alet kutusu bulundurulmalıdır.

54 Temel İlkeler Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici- delici alet kutusuna atılmalıdır. Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık bulunduğunun görülmesi durumunda temizlik personeli bu çöp poşetini uygun boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine koyarak tıbbi atık şeklinde ortamdan uzaklaştırmalıdır. Kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEHLİKE ELLERİNDE! EL HİJYENİ EĞİTİMİ 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları