Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECEĞİN ODTÜ’SÜ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Mayıs 2008 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECEĞİN ODTÜ’SÜ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Mayıs 2008 1."— Sunum transkripti:

1 GELECEĞİN ODTÜ’SÜ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Mayıs 2008 1

2 GELECEĞİN ODTÜ’SÜ Türkiye’nin hak ettiği yere ulaşmasında: Teknoloji sahibi ve bilgi üreten ODTÜ Gücümüz: ODTÜ ruhu ve geleneğine sahip, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı ODTÜ’lüler 2

3 GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR  Eğitim ve araştırmada yeni paradigmaları gerektiren bir süreç  Küreselleşmenin mevcut potansiyelleri ve sorunları  Derinleşen sorunlara ilişkin yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri  ODTÜ’nün tarihi görevi: Türkiye’nin dünyada hakettiği yeri alması için etkili bir aktör olmak Şu anda doğru zamandayız 3

4 GELECEĞİN ODTÜ’SÜ  Önümüzdeki yılların gerektireceği bilgi ve teknolojileri toplumsal sorumluluk bilinci ile üretmek ve yaymak  Eğitim aracılığı ile bilgi ve teknolojiyi toplumsal yarara dönüştürmek  ODTÜ: Eğitim ve araştırmada uluslararası bir çekim merkezi 4

5 İNSAN ODAKLI YÖNETİM  Kurumsal aidiyet ve memnuniyet  Karar verme süreçlerine etkili katılım  Şeffaf ve yapıcı bir ortam  İyileştirilmiş kampus olanakları  Çalışma mekanları ve altyapı  Lojman, kreş, yurtlar... 5

6 YÖNETİMDE ÖNCELİKLİ YAKLAŞIMLARIM  Yönetime katılım  Akademik birimlerin yetkilendirilmesi  Karar destek komiteleri  Atama terfi performans kriterlerinin gözden geçirilmesi  Disipliner çeşitlilik ve farklılığa duyarlı  Uygulamada şeffaf  Belirsizliklerden arındırılmış ve kazanılmış hakları gözeten  Kategorik olmaksızın nitelikli adayların ODTÜ’ye kazandırılması  Aday belirleme komiteleri  Araştırma görevliliğinin ODTÜ insan gücü planlamasının parçası yapılması  Doktora Mobilite Programı 6

7 EĞİTİMDE ÖNCELİKLERİM  Yeni paradigmalara uygun bir eğitim anlayışı  Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak müfredatın düzenli olarak gözden geçirilmesi  Teknoloji destekli eğitim yaklaşımları  Araştırmada yetkin öğrenci  İlk yıldan başlayarak, öğrencinin araştırmaya katılmasının özendirilmesi  ATOM benzeri modellerin yaygınlaştırılması  Uluslararası ortak lisansüstü programların artması  Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi  İletişim köprüsü  Toplumsal Sorumluluk Laboratuvarları  Sosyal girişimcilik 7

8 ARAŞTIRMADA ÖNCELİKLERİM  Araştırma alt yapısı:  Araştırma örgütlenmesinin yeniden yapılandırılması  Araştırma destek birimlerinin e-üniversite kapsamında daha verimli hale getirilmesi  Merkezi Laboratuvarların sürekliliği, bölüm laboratuvarlarının güçlendirilmesi  Yüksek Öğretim Araştırma Merkezi  Teknoloji Transfer Ofisi  Araştırma çıktılarında çeşitliliğin özendirilmesi ve desteklenmesi  Uluslararası makaleler dışındaki araştırma çıktılarının da teşvik edilmesi, kitap, patent, tasarım tescili, lisans 8

9 ÖNCÜ PROJELERİM  İnovasyon Merkezleri  Enerji ve Çevre Araştırma Merkezi  Sosyo-park 9

10 İNOVASYON MERKEZLERİ Üniversiteyi teknoloji sahibi yapacak, sanayi ile işbirliğini güçlendirecek:  Nano teknolojiler  Agro-kimyasal ve genetik tarım  Biyo teknolojiler  MEMS  Bilişim teknolojileri  Bütünleşik tasarım Ürün odaklı, disiplinlerüstü birimler 10

11 ENERJİ VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ODTÜ-kamu-sektör işbirliği ile kurulacak  Enerji ve çevre politikalarının oluşmasına destek verecek  Enerji ve çevre alanlarında yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesinde etkili olacak Disiplinlerüstü bir araştırma merkezi modeli 11

12 SOSYO-PARK ODTÜ’yü Türkiye’nin toplumsal stratejilerinin geliştirilmesinde etki merkezi yapan  Üniversite, kamu/devlet ve sivil toplum işbirliğini güçlendiren  Sosyal sorunlara paydaşlarla birlikte çözüm üreten  Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan  Karar vericileri yönlendiren  Toplumla yeni buluşma noktaları yaratan Yeni bir disiplinlerüstü yapılanma modelidir 12

13 Değişen Türkiye’de ve dünyada ODTÜ etkisi Değişen dünyada, teknoloji sahipliği ve bilgi üretimi ile Türkiye’yi olması gereken yere taşıyacak bir ODTÜ yaratma fırsatına sahibiz. 13

14 GELECEĞİ BİRLİKTE KURALIM ÇÜNKÜ GELECEK ODTÜ’DEN BAŞLAR 14


"GELECEĞİN ODTÜ’SÜ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 21 Mayıs 2008 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları