Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VEKTÖRLER KT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VEKTÖRLER KT."— Sunum transkripti:

1 VEKTÖRLER KT

2 Mekanik olayları ölçmekte ya da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büyüklükler:
Skaler büyüklük: sadece bir sayısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif veya negatif olabilir. Kütle, hacim ve uzunluk statikte sıkça kullanılan skalerlerdir. Vektörel büyüklük: Şiddet, doğrultu ve yön ile belirtilen fiziksel bir büyüklüktür. Kuvvet, moment, konum vektörel birer büyüklüktür. Vektör, yönlenmiş bir doğru parçasıyla temsil edilir. KT

3 Vektörler harfin üzerine kısa bir ok çizilerek gösterilir.
Vektörün, doğrultusunu bir doğru, yönünü bir ok, şiddetini de okun boyu belirler. Vektörler harfin üzerine kısa bir ok çizilerek gösterilir. Bu şekilde gösterilen vektörün şiddeti “A” ile ifade edilir. KT

4 Vektörel İşlemler Vektörün bir skalerle çarpımı veya bölümü
bir vektörün bir skalerle çarpımı veya bölümü, yine aynı vektör doğrultusunda yeni bir vektör verir. Bu vektörün şiddeti, skaler ile mevcut vektörün şiddetinin çarpımına eşittir KT

5 Vektörlerin Toplamı Vektörler paralelkenar ilkesi kullanılarak birbiriyle toplanır. A ve B vektörleri başlangıç noktalarında birleştirilir. Her bir vektörün ucundan diğer vektöre çizilen paralel doğrular paralelkenarı oluşturur. R bileşkesi A ve B’nin başlangıcından doğruların kesiştiği noktaya çizilen doğrudur. R bileşkesi paralelkenarın köşegenidir. KT

6 Vektörlerin Toplamı A ve B vektörlerini paralelkenar ilkesinin özel bir uygulaması olan “üçgen ilkesi”ne göre de toplayabiliriz. A vektörünün ucuna B vektörü eklenir, A’nın başlangıcı ile B’nin ucu birleştirilir ve R bileşke vektör elde edilir. Vektör toplamı komutatif’tir, vektörler herhangi bir sırada toplanabilir. KT

7 Vektörlerin Toplamı A ve B vektörü aynı etki çizgisine sahipse paralelkenar kuralı cebirsel (skaler) toplama indirgenir. R= A+B (şiddetlerin toplamı) KT

8 Vektör Çıkarması A ve B vektörlerinin çıkarılması için paralelkenar veya üçgen kuralı kullanılabilir. A ve B vektörleri arasındaki fark bileşke vektörü: Vektör toplamı için uygulanan kurallar vektör çıkarması için de kullanılmaktadır. KT

9 Kuvvetlerin Vektörel Toplamı
Kuvvetler, belli bir büyüklük, doğrultu ve yöne sahiptir ve vektörel bir büyüklük olduğu için paralelkenar kuralına göre toplanır. Statikteki iki genel problem: Bileşenlerden bileşke kuvvet bulmak Bilinen bir kuvveti bileşenlerine ayırmak KT

10 Bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması
Bir noktaya etkiyen bir tek vektör yerine aynı etkiyi yapacak iki veya daha fazla vektör koymak mümkündür.Bunlara vektörün bileşenleri denir. Bu bileşenleri bulabilmek için: İki bileşenden düzlemde biri, uzayda ise üç bileşenden ikisi bilinmelidir. Bileşenlerin tesir çizgileri bilinmelidir. KT

11 İkiden fazla kuvvetin toplanması
İkiden fazla kuvvet toplanacaksa, bileşke kuvveti bulmak için paralelkenar kuralı birden fazla uygulanabilir. KT

12 Analizde izlenecek yol
Paralelkenar kuralı Trigonometri KT

13 Örnek 1 F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesini ve yönünü bulunuz. Çözüm:
KT

14 Örnek 1 Kosinüs teoremi’nden: Sinüs teoreminden: KT

15 Örnek 2 200 N Bu iki kuvvetin bileşkesinin y ekseni üzerinde olması için F kuvvetinin şiddetini bulunuz. 200 N KT

16 ödev 600 N 600 N Ödev1: 600N’luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. Ödev1: 600N’luk kuvveti u ve v eksenlerinde bileşenlerine ayırınız. Ödev2: F2 kuvvetinin şiddetini, yönünü ve bileşke kuvveti bulunuz. (bileşke kuvvet x ekseni üzerinde, F2 kuvveti ise minimum şiddette olsun) Ödev2: F2 kuvvetinin şiddetini, yönünü ve bileşke kuvveti bulunuz. (bileşke kuvvet x ekseni üzerinde, F2 kuvveti ise minimum şiddette olsun) KT

17 Düzlemsel kuvvetlerin toplanması (Kartezyen Koordinatlar)
Eğer bir kuvvet x ve y eksenlerindeki bileşenlerine ayrılırsa, bu bileşenlere “kartezyen bileşenler” denir. x ve y eksenleri pozitif ve negatif yönler belirttiklerinden, bir kuvvetin dik bileşenlerinin büyüklüğü ve yönü cebirsel skalerlerle ifade edilebilir. Skaler gösterim: KT

18 F vektörünün yönü,  açısı yerine küçük eğim üçgeni ile de gösterilebilir.
Fy vektörünün yönü negatif y ekseninde olduğundan y bileşeni negatiftir, bu nedenle hesaplamalarda (-) işareti kullanılmalıdır. KT

19 Kartezyen vektör gösterimi
Bir kuvvetin bileşenleri, kartezyen birim vektörler cinsinden ifade edilebilir. x ve y eksenlerinin doğrultularını belirtmek için sırasıyla i ve j kartezyen birim vektörleri kullanılır. Bu vektörler, boyutsuz birim uzunluktadır ve yönleri (ok ucu), pozitif veya negatif x ve y eksenini işaret etmesine bağlı olarak, artı veya eksi işareti ile gösterilir. KT

20 Aynı düzlemdeki kuvvetlerin bileşkeleri
Bir kuvvetin bileşenlerini göstermede kullanılan iki yöntem de çok sayıda düzlemsel kuvvetin bileşkesini belirlemek için de kullanılabilir. Bunun için, her bir kuvvet önce x ve y bileşenlerine ayrılır ve sonra karşılıklı bileşenler aynı doğru üzerinde bulunduklarından skaler cebir kullanılarak toplanır. KT

21 Aynı düzlemdeki kuvvetlerin bileşkeleri
VEKTÖREL TOPLAM SKALER TOPLAM KT

22 İkiden fazla kuvvetin toplanması
Herhangi bir sayıda düzlemsel kuvvetin bileşkesinin x ve y bileşenleri, bütün kuvvetlerin x ve y bileşenlerinin cebirsel toplamıyla bulunabilir. KT

23 Bileşkenin bileşenleri belirlendikten sonra, şekildeki gibi, x ve y eksenleri boyunca çizilebilir. Bileşke kuvvet vektör toplamından belirlenebilir. Bileşkenin büyüklüğü ve yönü ise şu şekilde bulunabilir. KT

24 Örnek 3: Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesini birim vektörleri kullanarak bulunuz KT

25 Örnek 3: KT

26 Ödev 3-4 Etkiyen kuvvetlerin bileşkesinin y ekseni boyunca olması ve şiddetinin de 800 N olması için F1 kuvvetinin şiddetini,  açısının ne olması gerektiğini bulunuz Etkiyen kuvvetlerin bileşkesinin y ekseni boyunca olması ve şiddetinin de 800 N olması için F1 kuvvetinin şiddetini,  açısının ne olması gerektiğini bulunuz Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesini birim vektörleri kullanarak bulunuz Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesini birim vektörleri kullanarak bulunuz Şekilde gösterilen kuvvetlerin bileşkesini birim vektörleri kullanarak bulunuz KT

27 Kartezyen Vektörler Vektör işlemleri, üç boyutlu problemlerin çözümüne uygulanırken vektörler kartezyen vektör formunda ifade edilirse işlem basitleşir. Sağ El Koordinat Sistemi: Vektör cebri işlemlerinde sağ el koordinat sistemi kullanılacaktır. KT

28 Bir vektörün kartezyen bileşenleri
Bir A vektörünün x, y, z koordinat eksenlerinde bileşenleri olabilir. Paralelkenar kuralını iki kez ard arda uygulayarak; KT

29 Kartezyen birim vektörler
Üç boyutlu uzayda, i, j, k kartezyen birim vektörleri sırasıyla x, y, z eksenlerinin doğrultusunu göstermek için kullanılır. Şekilde verilen vektörler, pozitif birim vektörlerdir. KT

30 Kartezyen vektör gösterimi
Vektörleri kartezyen bileşenler cinsinden yazmak önemli bir avantaj sağlar. Her bir bileşen vektörün şiddeti ve yönünü belirtir. KT

31 Kartezyen vektörün büyüklüğü
Kartezyen vektör formunda ifade edilen bir A vektörünün şiddetini bulmak için: KT

32 Kartezyen vektörün yönleri
A vektörünün doğrultusu, A’nın başlangıç noktası ve bu noktada yer alan pozitif x, y, z eksenleri arasında ölçülen (alfa), (beta), (gama) doğrultu açıları ile tanımlanır. Bu açılar 0 ile 180 arasındadır. ,  ve ’yı belirlemek için A’nın x, y, z eksenleri üzerindeki izdüşümleri kullanılır. KT

33 Yön kosinüsleri KT

34 A vektörünün doğrultu kosinüslerini elde etmenin kolay bir yolu, A doğrultusunda bir birim vektör oluşturmaktır. ** Eğer bir vektörün şiddeti ve yön kosinüsleri biliniyorsa, A vektörü kartezyen koordinatlarda ifade edilebilir. uA’nın büyüklüğü 1 olduğundan; KT

35 Kartezyen vektörlerin toplanması

36 Örnek 4 F kuvvetini kartezyen vektör olarak ifade ediniz.
Fx (+x) yönünde olduğu için  60° olmalı KT

37 Ödev 5 F kuvvetini kartezyen vektör olarak ifade ediniz ve F kuvvetinin yön kosinüslerini bulunuz F kuvvetini kartezyen vektör olarak ifade ediniz ve F kuvvetinin yön kosinüslerini bulunuz KT

38 Pozisyon (Konum) Vektörleri
Pozisyon vektörü uzaydaki herhangi iki nokta arasında yönelen bir kartezyen kuvvet vektörünü formüle etmek açısından önemlidir. r pozisyon vektörü, bir noktanın uzaydaki konumunu diğer bir noktaya göre belirleyen sabit bir vektördür. KT

39 Daha genel bir halde, pozisyon vektörü uzaydaki A noktasından B noktasına da yönelebilir.
Vektör toplamı KT

40 r konum vektörü, i, j, k bileşenleri, vektörün başlangıcının koordinatları A (xA, yA, zA), ucuna karşı gelen koordinatlardan B (xB, yB, zB) çıkartılarak bulunabilir. Ayrıca, bu üç bileşenin uç uca eklenmesi r’yi verir. A’dan başlıyarak B’ye ulaşılıyor. KT

41 KT

42 Bir doğru boyunca yönelen kuvvet vektörü
Üç boyutlu statik problemlerinde, bir kuvvetin doğrultusu genellikle etki çizgisinin geçtiği iki nokta ile belirlenir. Şekildeki F kuvveti buna bir örnektir. Doğrultusu A’dan B’ye olan F kuvveti kartezyen vektör şeklinde ifade edilebilir. KT

43 Bir doğru boyunca yönelen veya iki nokta arasında uzanan kuvvet vektörü

44 Örnek 5 Şekilde gösterilen çatı, AB ve AC zincirleriyle taşınmaktadır. A noktasına etki eden bileşke kuvveti kartezyen vektör olarak ifade edin. KT

45 KT

46 Ödev 6 A noktasına etki eden kuvveti kartezyen vektör olarak ifade edin. KT

47 Nokta (Skaler) Çarpım Statikte bazen iki doğru arasındaki açının, veya bir kuvvetin bir doğruya paralel ve dik bileşenlerinin bulunması gerekir. İki boyutlu problemlerde trigonometri ile çözülebilir, ancak 3 boyutluda çözüm için vektör yöntemleri uygulanmalıdır. Skaler çarpım, iki vektörün çarpımı için özel bir yöntemdir. A ve B vektörlerinin skaler çarpımı, AB şeklinde yazılır ve A skaler çarpım B diye okunur. A ve B’nin büyüklükleri ile iki vektör arasındaki açının kosinüsünün çarpımı olarak tanımlanır. KT

48 Bu çarpıma skaler çarpım veya nokta çarpım da denir
Bu çarpıma skaler çarpım veya nokta çarpım da denir. Bu işlemin kuralları : Değişme özelliği (komütatiflik ) Skaler ile çarpım Dağılma kuralı (distributiflik) KT

49 Kartezyen vektör formülasyonu
Formülünü kullanarak kartezyen birim vektörlerin çarpımını bulmak için kullanılabilir. Örneğin: KT

50 Uygulamalar Skaler çarpımın mekanikte iki önemli uygulama alanı vardır: 1) İki vektör veya kesişen doğrular arasındaki açı KT

51 Uygulamalar 2) Bir vektörün bir doğruya paralel ve dik bileşenlerinin bulunması: Aa: a-a doğrultusundaki A vektörünün bileşeni. A’nın izdüşümü de denir. a-a’nın doğrultusu ua birim vektörüyle belirlenmişse, Aa vektörünün şiddeti skaler çarpımla bulunabilir. KT

52 A vektörünün dik bileşeni:

53 ÖRNEK 6 Şekilde verilen F kuvvetinin AB çubuğuna paralel ve dik bileşenlerini bulunuz. A (0; 0; 0) B (2; 6; 3) KT

54 KT


"VEKTÖRLER KT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları