Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF. DR. BARBAROS ÇİL. İşlem öncesi değerlendirme  Aortik lezyonun tanımı  Tedavi endikasyonu  Anatomik uygunluk  Tedaviye kontrendikasyon?  Arteriyel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF. DR. BARBAROS ÇİL. İşlem öncesi değerlendirme  Aortik lezyonun tanımı  Tedavi endikasyonu  Anatomik uygunluk  Tedaviye kontrendikasyon?  Arteriyel."— Sunum transkripti:

1 PROF. DR. BARBAROS ÇİL

2 İşlem öncesi değerlendirme  Aortik lezyonun tanımı  Tedavi endikasyonu  Anatomik uygunluk  Tedaviye kontrendikasyon?  Arteriyel akses TEKNİKGREFT ÖZELLİKLERİYARDIMCI MALZEMELER

3 Aort Patolojileri-1 Aort Anevrizması  Anevrizma: Arter çapının %50’den fazla genişlemesi  AAA: ≥3cm  Psödoanev: travmatik, mikotik, vaskülitik, vb

4 Aort Anevrizmaları  AAA prevalansı %8’lere kadar bildirilmektedir.  Tedavi: semptomatik, 5.5cm, yılda 1cm büyüme  Açık cerrahi tedavi: 1951’den beri  Endovasküler tedavi: kolay uygulanabilir, kısa yatış süresi ve azalmış erken dönem mortalite

5 Aort Patolojileri-2 Diseksiyon  Tip A cerrahi, tip B medikal/ endovasküler -Akut diseksiyon: ? TEVAR Rüptür kesin tedavi -Kronik diseksiyon: anevrizmatik genişleme endorgan malperfüzyonu

6 Amaç intimal yırtığı (entry) kapatmak

7 Aort Patolojileri-3 Penetran Aortik Ülser  Aterom plağının internal elastik laminaya penetre olması  Sıklıkla desendan aorta ve arkusda  Tedavi:20mm çap, 10mm derinlik  Diseksiyon, rüptür, anevrizma gelişimi  Semptomatik %30-50 disek./ rüptür

8 Aort Patolojileri-4 İntramural hematom  intima yırtığı olmaksızın, media dış katmanları arasına vazo vazorum kaynaklı kanama  Regresyon, rüptür, diseksiyon

9 Görüntüleme  BT anjiyografi: (en az 16 kesit BT) Kontrastsız ve arteriyel, 1.5-3mm kalınlık Tüm aorta/ abdominal aorta 3D workstation  MRA: Uzaysal çözünürlüğü düşük, kalsifikasyonlar, hareket artefaktları  Doppler: tanı ve takipte  Kateter anjiyografi: gereksiz

10 Nonkontrast MRA vs CTA Goshima et al, Radiology2013 Elektif EVAR planlanan 50 hastada ölçümler hem CTA hem de MRA ile yapılarak karşılaştırılmış: Fark yok BTA: 64kesit BT1-3mm kesit kalınlığı, triplanar reformatlar MRA, kontrastsız, triplanar 2B single shot turbo field echo, kalınlık 6mm

11 Anevrizma-Ölçümler  3D centerline rekonstrüksiyon software -AquariusNet Thin Client; TeraRecon -Preview; M2S Inc. -Osirix MD; Pixmeo  Triplanar reformat görüntüler

12 Anevrizma-Ölçümler  Alt renal arterdeki aort çapı  Alt renal arterin 15mm distalindeki aort çapı  Ana ilyak arter çapları (ilyak bifurkasyonun hemen üstü)  İlyak arterlerin en dar olduğu noktadaki çap  RA aortik bifurkasyon  RA internal ilyak arter  İnfrarenal boyun ÇAP ÖLÇÜMLERİ UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ

13 İdeal anatomik özellikler  Boyun: Düz, ≥15mm  İlyak arterler ≥10mm  Distal seal zones ≥15mm  Ciddi kalsifikasyon ve tortiyozite olmamalı %30

14 AAA-Mevcut Greftler  Excluder, Gore  Talent, Endurant, Medtronic  Zenith, Cook  Relay, Bolton  Powerlink, Endologix  Aorfix, Lombard  Anaconda, Vascutek  E-vita, Jotec  Cardiatis: etkinliği kanıtlanmış değil

15 AAA-Yeni Greftler  Endurant II  Zenith Flex  Treovance, Bolton  AFX, Endologix  Nellix, Endologix  Ovation, Trivascular  Incraft, Cordis  Linus, Braile Biomedica  Kissing D Endografts, Altura

16

17

18 TAA değerlendirme Anevrizma proksimali Sol subklavyen çıkışından itibaren 1.5cm normal aorta Subklavyen kapatılacaksa: Bilateral VA? Karotid-subklavyen, karotid-karotid bypass  Oversizing: Aort çapının %10-15’i  Tedavi edilebilir aort çapı: maks 42mm Anevrizmatik segment uzunsa multiple stentler Anevrizma distali 1.5-2cm landing zone Arteriyel akses en az 7mm, yoğun kalsifikasyonlar ve tortiyozite açık cerrahi gerektirebilir. Semin Intervent Radiol 2009;26:44–55

19 Araç içi trafik kazası

20 Akut tip B diseksiyon

21

22 58y E, 3 saat önce sırt ağrısı Aort tortiyozite Prox landing Distal landing Subklav-vert Viseral İlyak Femoral Parapleji riski?

23

24 Gore 34x34x200, 34x34x100 (22F), 37x37x100 (24F)

25

26 55 y, E Özgeçmiş: özellik yok T10 vertebrada kontrastlanan lezyona yönelik biyopsi sırasında masif kanama

27 10cm gerft ile TEVAR 1.Günde parapleji, idrar- gaita inkontinansı CSF drenajı, düzelme yok

28 86y K Akut TAA rüptür WBC: 41.000 Kanda Staff

29

30 AAA değerlendirme Anevrizma proksimali Boyun problemleri en sık engel İdealde en az 15mm boyun, kancalı stentlerde 10mm Angulasyon: >60º EVAR kontrendike (FDA)  Oversizing: %10-20 Hostile Neck  10mmden kısa, 60º’den fazla angulasyon  Konik boyun >3mm fark  2mmden kalın ve çevresinin ¼’ünden fazla trombüs  Boyunda kalsifikasyon Semin Intervent Radiol 2009;26:44–55

31 AAA değerlendirme Anevrizmatik segment >7cm relatif kontrendikasyon Terminal aorta >18mm olmalı Distal landing İlyak greft: arter çapı+2mm, maks 24mm İnternal ilyak embolizasyonu:%28 kalça kladikasyosu, %17 erektil disfonksiyon, eşlik eden mezenterik oklüzyonu varsa kolon iskemisi Yan dallar Aksesuar renal, SMA stenozu-oklüzyonu, İMA,vb Arteriyel akses en az 6-7mm, yoğun kalsifikasyonlar ve tortiyozite açık cerrahi gerektirebilir. Tortiyozite indeksi >1.6: ileri derece Semin Intervent Radiol 2009;26:44–55

32 80 y E, rüptüre AAA

33 Konik boyun 24mm 30mm

34

35

36 Kısa ve angüle boyunlu olgularda greft seçimi: Suprarenal fiksasyonu ve kancalı greftler daha avantajlı

37

38 34 y K, multisakküler AAA 5. Yıl BT

39 32 y K, 5 cm AAA

40 1. Yıl takip BT

41 İLYAK ARTER ANEVRİZMALARI

42 İlyak Arter Anevrizmaları  Ana ilyak arter>15mm  AAA’ların yaklaşık %20-30unda IAA  İzole IAA nadir, prevalensı %0.008-0.03  7:1 Male ağırlıklı, 7.-8. dekad  Ana ilyak(%70), internal ilyak (%20-25) > external ilyak a.  %30 bilateral Sakamato I, et al. Radiographics 2005; 25:s213-s227 Uberoi R, et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2011; 34:3-13 Gosh J, et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009; 37:182-188

43 AterosklerotikBehçetPenetran Travma

44 İlyak Arter Anevrizmaları Tedavi Endikasyonu: ≥ 3.5cm Uberoi R, et al. Cardiovasc Intervent Radiol 2011; 34:3-13 Tip ATip B Tip C Tip D Tip E

45 Tip B AİA anevrizması 65 y E Asemptomatik bilateral AİA anevrizması

46 Coil embolization of IIAEndurant iliac limb (16-13C95)

47 Terminal aorta 18mm Sol internal ilyak?

48

49 Chimney(Snorkel)  İlk vaka: FJ Criado 2007 JEVT (letter to the Editor) Kullanılan Paralel Greftler  Advanta V12, Maquet  Viabahn, Gore

50 C-EVAR  JEVT 2008, 10 vaka  JVS 2012 72 vaka  JEVT 2013 2 yıllık BT takibi

51 2008-2011, 2 merkezde toplam 124 kompleks pararenal AAA 40 hastada 2 yıllık takip Teknik başarı %100 Erken-orta dönem mortalite yok 3 hastada tip 1a endoleak(%2.4), 2 hastada embolizasyon 7 hastada tip 2 endoleak (%5.6) 4 hastada kesede büyüme( %10) 2 hastada renal greft oklüzyonu

52 Paralel Greftleme Chimney, periscope British Journal of Surgery 2013; 100: 1557–1564

53 Chimney EVAR Endikasyonlar  Torakoabdominal anevrizmalar  Pararenal anevrizmalar  Tip 1 endoleak, migrasyon tedavisi  Aorta-ilyak anevrizmalar (İİA koruma)  İzole ilyak arter anev.

54 C-EVAR’da Oversizing Kolvenbach R, Linc 2013 %15 yetersiz %30 ideal %40 fazla

55 63y, K, 4 dal c-EVAR Doç. Dr. Murat Canyiğit’in arşivinden alınmıştır. İşlem süresi 5 saat

56 Doç. Dr. Murat Canyiğit’in arşivinden alınmıştır. 72y, E, 4 dal c-EVAR

57 Sonuç  Endovasküler tedavi, aort anevrizmalarında uygun vakalarda ilk tedavi seçeneği olarak tercih edilmektedir.  Aortik stent-greft tedavisinin kısa ve uzun dönemdeki başarısı büyük ölçüde ön değerlendirme, hazırlık ve planlamaya bağlıdır.

58 Teşekkürler…


"PROF. DR. BARBAROS ÇİL. İşlem öncesi değerlendirme  Aortik lezyonun tanımı  Tedavi endikasyonu  Anatomik uygunluk  Tedaviye kontrendikasyon?  Arteriyel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları