Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİL551 – YAPAY ZEKA BİLGİSİZ ARAMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİL551 – YAPAY ZEKA BİLGİSİZ ARAMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİL551 – YAPAY ZEKA BİLGİSİZ ARAMA YÖNTEMLERİ
Dr. Mehmet Dikmen

2 Bilgisiz Arama Stratejisi
Sadece problem formülasyonundaki mevcut bilgiyi kullanır Durum bilgisinden yararlanmazlar Çözüme ulaşmak için hiçbir bilgi verilmez Aramanın herhangi bir adımında çözüme ne kadar yakın (veya uzak) olduğu veya çözümün bulunabileceği hakkında fikir söylemek mümkün değildir

3 Bilgisiz Arama Yöntemleri
Genişlik-öncelikli (Breadth-first) Eşit-maliyetli (Uniform-cost) Derinlik-öncelikli (Depth-first) Derinlik-sınırlı (Depth-limited) Yinelemeli Derinleşen (Iterative deepening) İki Yönlü (Bi-directional)

4 Genişlik Öncelikli Arama
Her bir seviyedeki düğümlerin tamamı arandıktan sonra, bir sonraki seviyenin düğümlerine ilerlenir Aynı seviyede arama: soldan sağa En sığ (üst seviye) genişletilmemiş düğüm açılır

5 Örnek S C B A D G E 1 5 8 9 4 3 7 Yol OPEN list CLOSED list { S } {}
S { A B C } {S} S,A { B C D E G } {S A} S,B { C D E G G' } {S A B} S,C { D E G G' G" } {S A B C} S,A,D { E G G' G" } {S A B C D} S,A,E { G G' G" } {S A B C D E} S,A,G { G' G" } {S A B C D E} Bulunan çözüm yolu S A G --> maliyeti = 10 Genişletilen düğüm sayısı (hedef düğüm dahil) = 7

6 Zaman karmaşıklığı Eğer hedef düğüm ağacın d derinliğinde bulunursa bu derinliğe kadarki tüm düğümler oluşturulur. G b d m Böylece: O(bd) Optimal çözüm: Köke en yakın (az maliyetli-adımlı)

7 Özellikleri Her bir düğümün b sayıda alt dal varsa, incelenmesi gereken toplam dal sayısı M = 1 + b + b2+ b3+ … + bd Bütünlük: b sonsuz degil ise evet Zaman karmaşıklığı: O(bd) Bellek karmaşıklığı: O(bd) En iyi çözüm bulunabilir mi (optimality): Evet Çünkü köke en yakın olanı bulur (her adım maliyeti = 1 varsayarak) Çok fazla bellek ihtiyacı var Tüm düğümleri bellekte tutmaya gerek var mı? Ağaçta çok fazla dallanma varsa ve çözüm köke uzak ise uygun değildir

8 Eşit Maliyetli (Uniform Cost) Arama
Genişlik öncelikli aramaya benzer Kökten itibaren toplam maliyeti en az olan düğüm seçilir ve genişletilir Sıralama: Maliyeti en azdan en çoğa S C B A D G E 1 5 8 9 4 3 7 Genişlik-Öncelikli çözüm: S->A->G

9 Örnek {S(0)} - S {A(1) B(5) C(8)} S A {D(4) B(5) C(8) E(8) G(10)} S,A
G.Düğüm D.listesi Yol {S(0)} - S {A(1) B(5) C(8)} S A {D(4) B(5) C(8) E(8) G(10)} S,A D {B(5) C(8) E(8) G(10)} S,A,D B {C(8) E(8) G’(9) G(10)} S,B C {E(8) G’(9) G(10) G”(13)} S,C E {G’(9) G(10) G”(13)} S,A,E G’ {G(10) G”(13)} S,B,G Bulunan çözüm yolu: S B G --> maliyeti = 9 (10 değil) Genişletilen düğüm sayısı (hedef düğüm dahil) = 7 (aynı) S 1 8 5 A B C 3 9 4 7 5 D E G G’ G”

10 Önemli! Arama süreci kuyrukta (sıralı düğüm listesinde) herhangi bir düğüm hedef düğüm olduğunda sonlandırılırsa optimal olmaz G.Dğm. D.listesi Yol {S(0)} - S {A(1) B(5) C(8)} S A {D(4) B(5) C(8) E(8) G(10)} S,A D {B(5) C(8) E(8) G(10)} S,A,D B {C(8) E(8) G’(9) G(10)} S,B C {E(8) G’(9) G(10) G”(13)} S,C E {G’(9) G(10) G”(13)} S,A,E G’ {G(10) G”(13)} S,B,G

11 Özellikleri Completeness: Her adım maliyeti   > 0 ise evet
Time complexity: O(bC*/ε) C*: optimal çözümün maliyeti : en düşük adım maliyeti Her adımın maliyeti aynı ise O(bd), Neden? Genişlik-öncelikliye dönüşür Space complexity: O(bC*/ε) Optimality: Her adım maliyeti   > 0 ise evet b: dallanma faktörü d: en düşük maliyetli çözümün derinliği

12 İyileştirme Kuyruktaki (Düğüm listesi) düğümlerden birine başka bir yoldan tekrar ulaşılırsa Önceki maliyetle karşılaştır Maliyeti küçük olanı tut Yolu ve yeni maliyeti güncelle

13 Örnek # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - G 100 5 D E F S A C 1 B

14 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
3 C 5 S G 100 5 D E F S A C 1 B

15 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 3 C 5 S G 100 5 D E F S A C 1 B

16 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 5 C 3 B 6 G 102 B G 100 5 D E F S A C 1 B C’nin maliyeti ve atası güncellenir: Ata: S -> B Maliyet: 5 -> 3

17 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 5 C 3 B 7 D 8 C 6 G 102 B G 100 5 D E F S A C 1 B

18 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 5 C 3 B 7 D 8 C 8 E 13 D 6 G 102 B G 100 5 D E F S A C 1 B

19 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 5 C 3 B 7 D 8 C 8 E 13 D 9 F 18 E 6 G 102 B G 100 5 D E F S A C 1 B

20 Örnek S A C B D E F G 1 100 5 # Durum Maliyet Ata 1 S 0 - 2 A 1 S
4 B 2 A 5 C 3 B 7 D 8 C 8 E 13 D 9 F 18 E 10 G 23 9 6 G 102 4 G 100 5 D E F S A C 1 B Hedefe ulaşıldı

21 Derinlik Öncelikli Arama
Bir düğümün öncelikle tüm alt düğümlerine bakıldıktan sonra aynı seviyedeki diğer düğümlere geçilir

22 Örnek G.Düğüm D. Listesi { S } S { A B C } A { D E G B C}
Düğüm kontrol sırası: D, E, G (3. kontrolde hedef bulunur) Bulunan çözüm yolu: S A G --> maliyeti = 10 Genişletilen düğüm sayısı (hedef düğüm dahil) = 5 (daha iyi)

23 Zaman karmaşıklığı En kötü durumda: G
hedef (sadece) dalın en sağında olabilir, m b G Zaman karmaşıklığı = bm + bm-1 + … + 1 = bm+1 -1 Böylece: O(bm) b - 1

24 Bellek karmaşıklığı Kuyrukta (Düğ. Listesi) en fazla düğüme altta en solda ulaşılır. Örnek: m = 3, b = 3 : ... Kuyruk, tüm düğümleri içerir --> 7 Genelde: ((b-1) * m) + 1 Karmaşıklık: O(m*b)

25 Özellikleri Completeness: Hayır Time complexity: O(bm)
Sonsuz derinlikteki ya da tekrarlanan durumlu (döngülü) ağaçlarda sonuca ulaşamaz Time complexity: O(bm) Space complexity: O(b m) Genişlik-öncelikliye göre daha az Optimality: Hayır Kökten mümkün olduğunca uzaklaştığı için b: dallanma faktörü m: arama ağacının max derinliği

26 Derinlik Sınırlı Arama
En fazla ℓ derinliğe izin verilen derinlik öncelikli arama çeşididir Completeness: Çözümü <= ℓ derinlikte ise evet Eğer gereken çözüm ℓ+1 derinlikte ise, o zaman bulunamaz Time complexity: O(bℓ) Space complexity: O(b ℓ) Optimality: Hayır Derinlik sınırı (ℓ) nası seçilmeli? Durum sayısı: çözüm yolu uzunluğu en fazla durum sayısı kadar Arama uzayı büyük ve çözüm derinliği belli olmayan durumlarda Yinelemeli Derinleşen Arama tercih edilir Başarıya ulaşana dek derinlik sınırı her defa 1 arttırılıyor

27 Örnek: Romanya’ya ulaşmak
Haritada 20 şehir var. Maximum derinlik sınırı l = 19 seçilebilir

28 Yinelemeli Derinleşen Arama
Satranç turnuvalarında oyunlar belirli bir zaman sınırı içinde oynanır Bu nedenle çoğu satranç programı bu yöntemi kullanır  Başka değişle, program önce 2 seviyede, sonra 3, sonra 4, … seviyede arama yapıyor Bu, arama için ayrılan süre dolana dek devam ediyor Bundan sonra program, bulunan hamleler içinden en iyisini çözüm gibi kabul ediyor

29 Yinelemeli derinleştirme araması l =0

30 Yinelemeli derinleştirme araması l =1

31 Yinelemeli derinleştirme araması l =2

32 Yinelemeli derinleştirme araması l =3

33 Özellikleri Completeness: Evet Time complexity: O(bd)
Derinlik sınırlı da hedef düğüm sınır derinliğinin altında ise çözüm bulunamazdı Yinelemeli derinleşende ise, her iterasyonda derinlik sınırını arttırarak çözümü bulmayı garantiler Time complexity: O(bd) Space complexity: O(b d) Optimality: Evet Çünkü kök dügüme en yakın çözümü bulur (eğer adım maliyeti = 1 ise) b: dallanma faktörü d: en düşük maliyetli çözümün derinliği

34 İki Yönlü Arama Hedef Başl. Aramaya başlangıç ve hedef durumlarından aynı anda başlanır İki arama ortada karşılaştığı zaman biter Tek bir başlangıç ve amaç durumu olduğunda iyidir Çözüme daha hızlı ulaşmak mümkün olabilir

35 İki Yönlü Arama Hedef düğümden başlayarak önceki düğümler de (predecessor) sırayla üretilir Bazı problemlerde öncekileri bulmak zor olabilir Birden fazla hedef durum var ise ne yapılabilir? Hedef durum yerine hedef durum kümesine aynı işlemler uygulanabilir Ancak, hedef durumların tespiti güç olabilir Örneğin satrançta şah-mat amacını üretecek durumların testpiti? Yeni oluşturulacak bir düğümün arama ağacının diğer yanında yer alıp almadığını kontrol etmenin etkin bir yolu olmalıdır Her iki yarıda ne çeşit aramanın yapılacağına karar vermek gerekir (Örn., genişlik-öncelikli?)

36 Fazlalık Arama Eğer farklı hareketler aynı durum sonucunu veriyorsa bunlara fazlalık denir. Aynı Durum! Durum/Geçiş Uzayı Arama Ağacı

37 Fazlalık Arama Aramayı gereğinden fazla üssel olarak büyütebilir
Durumlar/Hareketler Herbir durum için 4 mümkün hareket  Arama ağıcı Fakat tüm durumlar

38 Çözüm Bütün ziyaret edilmiş düğümleri bellekte tut
Yeni düğüm, önceden görünmüş durumlara benziyorsa bu düğümü genişletme Ard arda gelen tekrarlı düğüm ve hareketler budanmış

39 Microsoft Üstün Mühendislik Başarısı
Sorular? Microsoft Gizliliği


"BİL551 – YAPAY ZEKA BİLGİSİZ ARAMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları