Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ"— Sunum transkripti:

1 KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ

2 Karaciğerin palpe edilmesi karaciğerin büyük olduğu anlamına gelmez
Fizik muayenede karaciğer büyüklüğünü değerlendirirken 2 faktör dikkate alınmalıdır Karaciğer üst sınırı Vücut yapısı KC üst sınırına ait matite sağ midklaviküler hatta, 5. interkostal aralıkta alınır

3 Hepatomegali olmadan karaciğerin palpe edildiği durumlar
Sağ diyaframın aşağı doğru yer değiştirdiği haller (amfizem, astım) Subdiyafragmatik lezyonlar (abse) Riedel lobu (sağ lobun inguinal bölgeye kadar uzandığı karaciğerin konjenital anomalisi) Astenik veya karın kasları zayıf kişiler

4 Karaciğer derin inspiriumda 1-3 cm aşağı inebilir
Safra kesesi, kolon kanseri yada ele gelen fekal kitle hepatomegali ile karışabilir Hepatomegali radyolojik inceleme ile doğ-rulanmalıdır

5 HEPATOMEGALİ NEDENLERİ
Konjestif hepatomegaliler Sağ kalp yetersizliği Budd-Chiari sendromu (hepatik ven tormbozu) Konstriktif perikardit Trikuspit yetersizliği Hepatik venüllerin tıkayıcı hastalığı (venooclusive disease) Safra yollarında tıkanma Koledokta darlık, taş, tm vs

6 İnflamatuar bozukluklar
Lokalize enfeksiyonlar- amibik veya pyojenik abseler Diffüz enfeksiyonlar- viral hepatit, tbc , brucelloz, histoplazmoziz Tifo Sepsis İnfeksiyoz mononucleosis Sıtma, şistozomiasis, kala azar Siroz (geç dönemde karaciğer küçülür)

7 İnfiltratif hepatomegaliler
Kemik iliği ve retiküloendotelial hücreler Ekstramedüller hematopoez Lösemi, lenfoma Yağ Karaciğer yağlanması (steatohepatit, alkol diyabet-toksinlere bağlı) Lipoidozlar Amiloidoz Hemokromatozis Granülomatöz hastalık (tüberküloz, sarkoidoz)

8 Neoplazik Hepatomegaliler
Primer Metastatik Kistik Hepatomegaliler Kist hidatik Polikistik hastalık

9 klinik Fizik muayenede karaciğerin kenarı derin inspirasyon sırasında palpe edilmelidir Hassasiyet Düzenlilik Kıvamı Keskinliği

10 triküspid yetersizliği
Hassas, inflamasyon (hepatit) kenar künt konjesyon (kalp yetmezliği) Karaciğerde pulsasyon Hepatojugular reflü TY de (+), Budd chiari de (-)dir Karaciğerin venöz konjesyonu Ağrılı, yumuşak ve düzgün yüzeyli olurlar triküspid yetersizliği

11 Enfeksiyon hastalıklar
KC ağrılı veya ağrısız, yumuşak veya sert olabilir Sistemik infeksiyonun parçası olduğunda diğer bulgulara dikkat edilmelidir Viral markerlar, seroloji, ve kültürler faydalıdır İnfiltratif hastalıklar Kc büyük orta sert veya sert ve genelde ağrısızdırlar Maddeler: glikojen, lipid, galaktoz, amiloid, demir, bakır Hücreler:lösemi, lenfoma,myeloproliferatif has. sarkoidoz

12 Kenar sert  sirotik karaciğer
Ağrısız büyük safra kesesi pankreas başı ca ve kronik pankreatitde olabilir ikter ön plandadır Kaya sertliğinde  tümör En çok büyüten hastalıklar : karsinom, yağlı infiltrasyon, konjestif kalp yetmezliği, hodgkin hastalığı, amiloidoz

13 KC boyutlarının hızla azalması : konjestif kalp yetersizliği, masif hepatik nekroz
Frotman  yeni yapılan biyopsi,tümör, perihepatit Venöz hum  portal hipertansiyon Arteryel üfürüm  HCC

14 Hepatomegalide tanı için gerekli laboratuar tetkikleri
Kan sayımı (anemi MPD sıtma) Transaminazlar Albumin Protrombin zamanı LDH (hemoliz?) AFP AKŞ, lipid profili Bilirübin Cu, seruloplazmin Fe, transferrin

15 Serolojik Testler (Gruber vidal, Wright, antiHAV IgM, HbsAg, AntiHBc Ig M, HBV-DNA; anti HCV; HCV-RNA, otoantikorlar, EBV serolojisi) PA akc grafi (tbc ve konjestif kalp yetersizliği) PPD Kİ asp, biyopsi (lösemi, lenfoma, myeloproliferatif hastalıklar) ve kültürü (tbc, bru, histoplasmoziz) Karaciğer biopsisi

16 Görüntüleme yöntemleri (U/S, karaciğer ve safra yolları sintigrafisi, CT, MRI)
Laparoskopi Özefagoskopi

17 SPLENOMEGALİ Portal hipertansiyona bağlı konjesyon
Dalağın büyümesi 3 mekanizma ile olur; Dalak fonksiyonlarının artması sonucu gelişen hiperplazi/hipertrofi (hemoliz, infeksiyon ve immün hastalıklara yanıt) Portal hipertansiyona bağlı konjesyon Malign hücreler, lipid veya amiloid infiltrasyonu

18 Hipersplenizm Splenoegali ile birlikte pansitopeni bulunduğu durum
Hipersplenizm tanısı için ; Splenomegali Pansitopeni (bazen bisitopeni) Normal kemik iliği Splenektomi ile pansitopeninin düzelmesi


"KARACİĞER VE DALAK BÜYÜKLÜKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları