Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK
ÖZET Halkla ilişkiler çalışmalarıyla; kişi ve kuruluşlar, ülkeler kendileri hakkında olumlu imajın gelişmesini sağlamakta, insanları bilinçaltına yerleşmeye çalışmaktadırlar. Bir siyasi partinin lideri için veya bir firmanın ürünlerinin pazarlanmasında halka, hedef kitlelere ulaşmak çok önemlidir. Bunun bir yolu, halkla ilişkiler faaliyetlerinden ve tekniklerinden yararlanmaktır. İnsanın olduğu, insan ilişkilerinin yaşandığı her alanda ve her yerde halkla ilişkiler çalışmalarından yararlanmak hem bir gereklilik hem de bir zorunluluk haline gelmiştir günümüzde. Ürünlerin, markaların, kurum ve kuruluşların, kişilerin ve ülkelerin tanıtılması ve pazarlanmasında halkla ilişkiler önemli roller üstlenebilmektedir

2 Sponsorluk türleri arasında en geniş yer alan sponsorluk türüdür
Sponsorluk türleri arasında en geniş yer alan sponsorluk türüdür. Spor sponsorluğu büyük kitlelere hitap edebilmesi nedeniyle özellikle ürünlerini ve hizmetlerini kısa zamanda bu kitlelere tanıtmak isteyen firmalarca yapılmaktadır. Çünkü spor hedef kitle ile iletişim kurma olanağını sağlayan ve hemen hemen bütün dünyada anlaşılan, aynı dili konuşan bir sponsorluk alanıdır. Kuruluşlar ulaşmak istedikleri hedef gruplarına göre ya da ürünlerini, hizmetlerini tüm topluma duyurmak için ulusal, uluslar arası veya yerel bir spor olayını malzeme hizmet veya mali bakımdan destekleyebilir. Sporun hedef kitleye kolay iletişim kurabilmesi ve seyircilerinin çok olması nedeniyle kitle iletişim araçları da bu alana geniş yer vermektedir, dolayısıyla bir kuruluşun herhangi bir spor dalını veya sporcuyu desteklemesi hem seyirciler tarafından kuruluşun görülmesini sağlamakta, hem de basın, televizyon tarafından olaya-kuruluşa yer verilmesiyle çifte bir etki elde edilmektedir.

3 GİRİŞ Son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ve halkla ilişkiler ile iletişimin en önemli unsurlarından birini oluşturan sponsorluk kavramının içeriğini daha geniş kitlelere anlatmayı amaçlayan bir rehber niteliğindedir. Kitapta mesenlikten sponsorluğa kadar olan tarihi süreç ele alınmakta, bir faaliyete sponsorluk adının verilebilmesi için gerekli olan unsurlara değinilmekte, sponsorluğun hangi alanlarda ve hangi amaçlarla yapılabileceği incelenmektedir. Sponsorluk faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesine ilişkin yöntemler öneren, dünyada ve ülkemizde önde gelen kuruluş ve markaların yapmış olduğu sponsorluk faaliyetlerinden örnek uygulamalara da yer veren bu kitap, konuyla ilgili tüm birey ve kuruluşlar için yararlı olacaktır

4 Sponsorluk kelimesini duyduğumuzda hepimiz önce şöyle bir etrafımıza bakıp kelimeyi anlamlandırmaya çalışırız. Çünkü sponsorluk kavramı ülkemizde son dönemde otaya çıkan, kurumlar ve bizler tarafından anlaşılmayı bekleyen önemli bir kelimedir. Dünyada sponsorluğun öneminin farkına çok önceleri varılmış kurumlar ve halkla ilişkiler birimi bu yönde önemli mesafeler kat etmiş ve başarılar elde etmişlerdir. Sponsorluk kavramı kuruluşların hedef kitlesiyle bütünleşmesinde, etkili ve verimli bir tanıtım yapılıp imajının oluşmasında ve yerleşmesinde kullanabilecekleri alanlarında kurumların kendilerini en iyi ifade etme yöntemlerinden biridir.

5 I.BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER

6 1.1.HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?
Halkla ilişkiler, ilk kez ifade edildiği 19’uncu yüzyıldan bu yana birçok kez yeniden tanımlandı, değişen yüzyıl, ekonomik koşullar ve küreselleşen yapı ile genişleyerek bu güne kadar geldi. Bu değişim sürecinde her unsuru yeniden tanımlanan halkla ilişkiler, ilk dönemde basit bir anlayışla “Halk ile iletişim kurma” temeline dayandırılsa da günümüzde, pazarlama çalışmalarının önemli bir parçası haline gelerek “itibar yönetimi” olarak ifade ediliyor. Ürünün ve markanın önem kazanması, tüketicinin etkinliğinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri içersindeki değerinin ortaya çıkması, halkla ilişkilerin bu değişiminde etkin bir rol oynadı.

7 1.2.HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Halkla ilişkiler 20.yy.ın bir fenomeni olarak görülmekle birlikte, gerçekte kamuoyunun her dönemde yönetim tarafından dikkate alınması gereken bir güç olması nedeniyle, tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

8 1.3.TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞİM SÜRECİ
Dünyada Halkla İlişkilerin Gelişimi:Halkla ilişkiler bir görüşe göre insanlık tarihi kadar eskidir. Örneğin; büyük İskender (M.Ö ), İran’da Kral Dârâ nın kızıyla evlenmiş , Pers giysileri ile halkın karşısına çıkmış, ordusundaki Makedonyalı subaylarında kendisini örnek almalarını istemiştir. Bu davranış Persler arasında ilgi uyandırmıştır. Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi: Türkiye’de 1920 yılında Anadolu Ajansı kurulmuş, reformların halka tanıtımı doğrudan Büyük Atatürk tarafından yapılmıştır da İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı ve 1920 yılında yine şimdiki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Atatürk’ün öncülüğünde kuruldu. 1935’de I. Basın Kurultayı toplandı yılında Devlet Planlama Teşkilatı içinde  Yayın ve Temsil Şubesi  kuruldu, daha sonra Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, çeşitli bakanlıklarda Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları oluşturmaya başlandı .

9 . 1.4.HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
Çevre ile ilişkilerini canlı tutan ve sorumluluk bilinci içinde hareket ederek gizlilikten uzak duran kurumlar, başarılı ir şekilde varlıklarını devam ettirirler. Diğer bir anlamda Halkla İlişkilere önem veren yönetimler, hiçbir konuda çözülemeyecek problemlerle karşılaşmazlar. Gerçek böyle olduğuna göre, Halkla İlişkilerin amacı, kuruluş ile diğer çeşitli işletmeler arasında iyi bir ortam meydana getirmek olmalıdır. 1)İşletme Açısından İzlenen Amaçlar Özel girişimciliği aşılama,işletmeyi koruma,finansal güçlenme,saygınlık Sağlamak,satış artırma gibi… 2) Toplumsal Açıdan İzlenen Amaçlar Halkı aydınlatmak,halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak

10 1.5.HALKLA İLİŞKİLERİN İŞLEVİ
İşletmenin ekonomik, sosyal, kültürel evreleriyle ve tüketici kesimle sürekli ve düzenli ilişki kurması çağdaş bir anlayışın ürünü olup, bir işletmenin toplumla bütünleşmesi halkla ilişkiler işlevinin özünü oluşturur. Bu işlev, işletme topluma benimseten işletmeyi toplumun değer yargılarına uygun kararlara yönelten, toplum çıkarlarıyla işletme çıkarlarını birleştiren bir işlevdir.

11 1.6.HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
İki yönlü iletişim kurma:Halkla ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler sunarak onun ilgi ve desteği kazanılırken, öte yandan halkın işletmelerden beklentileri, istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Doğru bilgi vermek:Kamuoyunun inanç ve desteğinin kazanılması halka doğru bilgi vermekle olasıdır. Halkla İlişkiler sanatında yalnız gerçeğin yeri vardır, gerçek olan duyurulur ve tanıtılır. İnandırıcılık:Sosyologlar, toplumlara iş yaptırmak için üç yol olduğundan söz ederler. Zor kullanmak, para harcamak ve inandırmak Sabırlı çalışmak: Halkla ilişkiler devamlı olan ve sabırla çalışma isteyen bir eylemdir. Çünkü birkaç günde saygı, sevgi ve nüfuz kazanılmaz. Güven ve dostluk zaman içinde gerçekleşir Yaygın sorumluluk:Tüm yönetici ve iş gören kesimi Halkla İlişkiler konusunda kendisini sorumlu hissetmelidir. Bunun sağlanması için  Herkes kendi kapısının önünü süpürünce şehir temiz olur  sözü gereğince hareket edilmelidir Açıklık:İşletmenin örgüt yapısı, ekonomik gücü, Pazar alanları ve diğer çalışmaları olduğu gibi halka açıklanmalıdır. Yineleme ve süreklilik:Halkla İlişkilerde hedef kitleyi etkilemek ve iletilen mesajları kalıcı kılmak için tıpkı reklâmcılıkta olduğu gibi yineleme yöntemini uygulamalıdır. Firma imajı :Firma imajı, çeşitli kuruluşlar hakkında insanların kafalarında oluşan düşünsen resimler anlamına gelir

12 1.7.HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ .
A)Kurumda halkla ilişkilerin önemi ve gerekliliği Halkla İlişkiler mesleği günümüzün en etkin mesleklerinden biridir. Yakın geçmişe kadar pek de önemsenmeyen bu birim artık tüm kurum ve kuruluşlarda, şirketlerde ilk kurulması düşünülen alan olarak gözükmektedir. Çünkü Halkla İlişkiler, hayatın toplumla ilgili tüm alanlarında geçerli olan, organizasyon ve kurumun "sosyal ruh"unu oluşturan çok yönlü bir çalışmadır Halkla ilişkiler departmanının işlevini; belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çabası, bir kuruluşu çalışanlarına, müşterilerine, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatı, kuruluşun dış çevreleriyle iyi ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetimi, doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilme veya dost kazanma politikası gibi fonksiyonlarla da açıklayabiliriz.

13 1.8.HALKLA İLİŞKİLERİN FAALİYETİNİN GÜCÜ
Uygulamalı bir sosyal bilim olan halkla ilişkiler, genel olarak anlaşılamama sorunu yaşamaktadır. Halkla İlişkiler disiplini yüz yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen hala mesleğin tanımlanması ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Edward Bernays’da bu konuya dikkat çekerek, halkla ilişkilerin ne olduğunu ve ne yaptığının tam olarak anlatılamadığını belirtmektedir. Yine halkla ilişkilerin ne olduğunu ve nasıl bir etkinliği temsil ettiğini Bernays’ın fikirlerinden yola çıkarak daha iyi anlayabiliriz. Bernays’ı önemli ve üzerinde durulmasını gerektiren en önemli husus, onu bir efsane haline getiren yaratıcılığı ve teori ile praksis arasında kurduğu yaratıcı ilişkidir.

14 1.9.HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN FAALİYETLERİ
a) Basın bülteni/makale yazmak ve dağıtmak ,basın listesi hazırlamak b) Basın konferansı servisi oluşturmak c) Medya enformasyon servisi oluşturmak d) Yöneticiler için basın, radyo ve televizyon’da mülakat imkanları yaratmak . e) Fotoğraf konusunda sanatçılarla işbirliği içinde olmak ve fotoğraf bankası oluşturmak. f) Personele yönelik gazete veya dergi yayımlamak,video, slide gösteriler,duvar gazeteleri gibi yöntemleri kuruluş içi iletişimi sürdürmek. g) Halkla ilişkiler personeline eğitim imkanı sağlamak h) Siyasi liderlerle iletişim kurmak ve geliştirmek i) Satış ve ortaklar toplantısında kuruluşu temsil etmek j) Belirlenen amaçlar açısından sonuçları değerlendirmek. k) Reklam ajansı ile işbirliği içinde olmak.

15 2.1.SPONSORLUK NEDİR? Şirketlerin reklam ve tanıtım amacıyla, daha geniş kitlelere ulaşmak için bir etkinlik, organizasyon ya da bir kişiye kaynak aktarma yoluyla destek verilmesi sponsorluk olarak tanımlanıyor.

16 2.2.SPONSORLUĞUN AMAÇLARI
Sponsorluk, kurumsal amaçlar açısından kurum ve ürün imajını desteklemek, kurumsal kimliği yerleştirmek, hedef kitleye iyi niyet ve anlayışı oluşturmak gibi nedenlerle üstlenilmektedir. Halkla ilişkiler açısından sponsorluğun bir diğer önemli işlevi ise daha önce de belirtildiği gibi kurumlara toplumsal sorumluluklarını dile getirme olanağı sağlamasıdır. Sponsorluk faaliyetleri,bir yandan ,defalarca tekrarlanan logo, kurumsal renk ve,kurumsal dizaynın tanınmasına ve yerleşmesine katkıda bulunurken, diğer taraftan, hedef kitle üzerine de iyi niyetin oluşturulmasında etkin rol oynamakta özel ya da tüzel kişilerin medya ile ilişkilerini güçlendirmektedir.

17 2.3.SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ Spor Sponsorluğu
Spor sponsorluğu, günümüzde sponsorluk uygulamaları içinde önemli bir yer tutar. Sporun evrensel iletişimi sağlaması nedeniyle geniş hedef kitleye sahip olması, kurumların sponsorluklarda sporu tercih etme nedenleri arasındadır. Spor dalları arasında futbol, tenis, golf, yüzme, atletizm, basketbol, bisiklet, otomobil yarışları başlıca spor sponsorlukları örnekleridir.

18 Sanat Ve Kültür Sponsorluğu
Spordan sonra en fazla sponsorluk yatırımı sanat ve kültür alanlarına yapılır. Sanat ve kültür sponsorluğu müzik, opera, bale, tiyatro, resim, fotoğraf ve edebiyat gibi alanlar yanında bu alanda emek veren sanatçılar da kapsamına alır. Eğitim / Sağlık / Çevre Sponsorluğu Eğitim, sağlık ve çevre konularını kapsayan sponsorluk, çoğunlukla hayırsever faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni, bu sponsorluk türlerinin toplumsal sorumluluk bilincini daha yoğun yansıtmalarıdır.

19 Macera / Seyahat Sponsorluğu
Bu tür sponsorluk kurumlar açısından riskli olsa da tercih edilen sponsorluk türleri arasında yerini alır. Tek kişilik dünya turu, Everest’e tırmanma, rekor denemeleri gibi olayları macera / seyahat sponsorluklarına örnek gösterebiliriz. [

20 2.4.SPONSORLUK VE YAYGILAŞAN UYGULAMALAR
Günümüzde en sık görülen , etkinlik sponsorluğu, daha spor, kültür ,sanat ,eğlence türünden etkinliklere destek vermek biçiminde karşımıza çıkarken , gerçekleştirilen bir spor sponsorluğu etkiliğe dönüşebilir,etkinlikle ,değer duyulabilir.yayın sponsorluğu,avrupa’da hissedilir oranda artışıyla ,Türkiye’de ise,yükselen değer olarak dikkat çekmektedir.transaction based,değer pazarlama ve MUSH ise, cause –related olarak adlandırılan sponsorluk kategorisinde ele alınmaktadır. MUSH (municipal,university,social,hospital) yerel yönetimler,üniversiteler,sosyal sponsorluk ve hastanelere verilen destek ve sosyal sorumluluk uygulamaları olarak açıklanmaktadır.bu anlamda MUSH sosyal sponsorluk çatısı altında değerlendirilebilir.

21 2.5. SPONSORLUK UYGULAMALARI VE BÜTÇE
Sponsorluk için ne kadar harcama yapılacağına karar verirken düşünülmesi gereken bir faktör de rakiplerinizin toplam gelirin yüzde kaçını harcadıklarını ve nasıl bir yarar sağladıklarını dikkate almaktır. Mintel Sponsorluk 2000, IEG ve A&P Veritabanı 2000'den alınan verilere göre, tüketici ürünleri tarafında, Nike, Coke ve Pepsi, marka oluşturmak ve büyümeyi hızlandırmak için sponsorluktan yararlanan en iddialı üç şirket konumunda bulunuyor. Bunlar, sırasıyla, toplam gelirin % 1,3, % 0,75 ve % 0,5'lik kısmını sponsorluğa yatırıyor.

22 2.6.DÜNYA SPOR SPONSORLUĞUNUN HARCAMALARI
Son yıllarda hızlı gelişim gösteren spor sponsorluğunda harcamalar artıyor. Dünya sponsorluk harcamalarının yüzde 70'ini toplayan sporda, sponsorluk harcamalarının 2007 sonunda 37.4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de ise sadece futbolda 472 milyon dolar olan bu pastanın gelecek yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Birçok kurum hedef kitleleriyle duygusal bağ kurmak, marka imajını pekiştirmek ve algısını korumak için uzun yıllar spora yatırım yaparken, verdikleri destekle sporun ve sporcunun gelişimine de ciddi katkı sağlıyorlar. Spora verdikleri destekle markaya sağladıkları katkının farkında olan firmalar sponsorluk çalışmalarını artırırken, bu durum spor sponsorluğu pazarında hızlı büyümeyi beraberinde getiyor.

23 2.7.SPONSORLUK UYGULAMASI
Sponsorluk uygulamasında sponsor arayan ve sponsorluğu üstlenen ya da sponsor olan iki tarafın olduğu unutulmamalıdır. Tarafların anlaşması, sponsorluk uygulamasında önemli bir aşamadır. Anlaşmanın yazılı olarak yapılması, karşılıklı elde edilecek haklar, yerine getirilmesi gereken koşullar ve yanlış anlaşılmaları önleme açısından gereklidir Ciddi bir sponsorluk hazırlık çalışmalarına en az bir yıl önceden başlamak gerekir. Sponsorluğun uygulanması sırasında düzenli toplantılarla sponsorluğun aksayan taraflarının değerlendirilmesi yapılmalıdır

24 2.8.SPONSORLUĞUN GELİŞİMİ
Eski çağlarda soyluların ya da kraliyet ailelerinin, karşılık beklemeksizin bir kişi ya da etkinliği desteklemeleri, sponsorluğun tarihsel gelişimi içindeki yerini ortaya koyar. Tarihsel süreç içinde sponsorluk, soyluların ve saray dünyasının üstlendiği ’sanat destekleme’ işlevidir. Roma İmparatoru Agustus’a, sanatçıyı koruma düşüncesini aşılayan yakın dostu ve danışmanı Gaius Clinius Maecenas sanat koruyuculuğunun isim babası olarak tarihte yerini alır. Maecenas’ın adına bağlı olarak, sanatı ve sanatçıyı koruyanlara mesen, koruma için yapılan tüm çalışmalara da mesenlik denilir. Mesenlikte, mesenin yetenekli kişileri bularak, onların mali destek yoluyla tanınmalarını sağladıkları ve böylece kendi saygınlıklarını toplumda oluşturduklarını söylemek mümkündür.

25 2.9.SPONSORLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sponsorluğun başarı ölçüsü ve yararının belirlenmesi, değerlendirme ile mümkündür. Değerlendirme, sponsorluk sonucunda ulaşılması istenen, önceden belirlenen hedeflerin kontrolüdür. Değerlendirme amacıyla yapılan çeşitli araştırma teknikleriyle, sponsorluğun hedef kitle tarafından farkına varılması, kuruluşun imajına, mal ya da hizmet satışına katkıda bulunup bulunmadığı araştırılır. Sponsorluğun değerlendirilmesi ile ilgili bir yöntem, medyada dağılım ölçümüdür. Bu yöntem sık kullanılmakla beraber, yalnızca televizyon, radyo, gazete gibi kitle iletişim araçlarında sponsorluğun kapladığı alan ve zamanın, etkinliği değerlendirmede tek başına belirleyici bir etken olduğu söylenemez.

26 3.1.SPONSORLUK VE HALKLA İLİŞKİLER
Genel olarak, kurumsal iletişim boyutunda sponsorluk, halkla ilişkilerin bir uygulama alanı, bir iletişim aracı olarak değerlendirilir. Bunun nedeni ise, sponsorluk amaçlarının halkla ilişkilerle örtüşmesinden kaynaklanır. Sponsorluk da, halkla ilişkiler gibi, toplumla yakın bir iletişim kurarak, hedef kitlede kuruma karşı güven duygusu yaratır, kurumun itibarını ve ününü sürdürmesine katkı sağlar. Sponsor olunan olay ya da etkinlikler çerçevesinde kurum aynı zamanda toplumsal sorumluluğunu da yerine getirmiş olur. Kuruluş, halkla ilişkiler amaçlarına bağlı olarak, sponsorluk faaliyeti ile yalnız kendisi için değil, içinde bulunduğu toplumun çıkarlarını gözettiğini ve toplum refahının yükselmesine katkıda bulunduğunu kanıtlar. Halkla ilişkiler açısından, toplumsal sorumluluk bağlamında toplumun eğitim, sanat, kültür vb. gelişimine destek verme yükümlülüğünü sponsorluk yerine getirir.

27 3.2 SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK İLİŞKİSİ
Spor pazarlaması kavramı ile birlikte spor sektörü kavramı gündeme gelmiştir. Spor pazarlaması spor üzerinden markaların pazarlanması ve spor sosyal amaçlar için pazarlanması anlamını taşımaktadır. Pazarlamanın tutundurma faaliyetler içinde kişisel satış, reklam , halkla ilişkiler ve promosyondan oluşur. Halkla ilişkiler bu faaliyetler içinde müşterilerle duygusal bağlar oluşturarak oluşlu imaj yaratmayı hedefleyen bileşendir. Tüketiciler artık bilinçlenmiştir. Ayrıca halkla ilişkiler çalışmalarında belirlenecek hedef kitlelerin alanı genişlemektedir. Bu hedef kitle içine sadece spor hizmetinden yararlanacak bireyler değil, bu hizmette görev alan değişik gruplar ve taraftarlar yer almaktadır. Halkla ilişkilerde reklam için

28 3.3 SPONSORLUĞUN HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLARI
Ünlü ve köklü ailelerin ünlerine ün katmak, itibarlarını yönetmek için yaptıkları sponsorluğun ortaya çıkış serüveni de dikkate alındığında bir halkla ilişkiler yöntemi olarak anılmasının arkasındaki haklı gerekçeler dikkat çeker. 1) İyi niyetin oluşturulması: Yöneltilen eleştirilere yanıt arayan işlemeler,toplumda karşı duyarlılıklarını kanıtlayabilmek için,sanata,spora ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek vermek 2) Kurumsal kimlik ve imajın oluşturulması ya da yerleştirilmesi: Erişimin birincil koşulu olarak,etkinlikle hedef kitle arasındaki uyum,başarılı bir sponsorluğun temel taşıdır.çünkü gerek kurum kimliği,gerekse kurumsal imaj hedef kitle için bir anlam taşımaktadır. 3) Farkındalık ve duyuru olanağı yaratmak: Doğru sponsor ile doğru etkinliğin bir araya gelmesi medyanın ilgisini çekerek ,ürün, kurum ya da markaya medyanın yolunu açarken,sponsorlukların artması çok daha titiz davranılmasını gerektirir.

29 3.4 BAŞARILI HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK NEDİR
Başarılı halkla ilişkiler ve sponsorluk kurumsal kültür, kurumsal davranış ve kurum kimliğini tanımlayan, bunu istenen imaj ve itibara dönüştüren iletişim stratejisidir. Ancak iletişimin gücünden yararlanırken toplumsal çıkarları gözeten halkla ilişkiler ve sponsorluk anlayışının başarısından söz etmek gereği duyuyorum. zaman zaman insert’lere rastlıyorum. Sponsorluklar, özellikle gözde TV program sponsorlukları, kimi zaman da sektöre/markaya ait haberler dikkatimi çekiyor. Ancak bu çabalar, genellikle bütün bir stratejinin bir parçası olmaktan çok farkındalık yaratma işlevini yerine getirir izlenimi veriyor. Ancak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan "Gold News"un önemli bir iletişim kanalı olduğu kanısındayım. "Gold News", gerek iç gerekse dış pazarda Türkiye Kuyumculuk Sektörü’nün sesi olabilecek nitelikte bir yayın organı olarak değerlendirilmeli.

30 3.5 HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUKTA YAZILI BASIN VE AMAÇLARI
Medya” başlığını taşımaktadır. Dünyada yazılı basının konumu ve Türkiye’deki yapısı belirli karşılaştırmalarla incelenmiştir. Yazılı basının kaynağı olan haber ve haber kanalıyla oluşturulan kamuoyu ele alınmıştır. Ülkemizde özellikle son yıllarda basındaki rekabet, tiraj ve satış çabalarından oluşmaktadır. Bunun için en kolay yol promosyon olarak görülmüştür. Promosyonun satışa olan ve satışın da reklama yansıyan etkisi keşfedilmiştir. Bu zincirleme etkileşim, reklamverenler tarafından yeterli bulunmamış ve nitelikle ilgili verilerin ortaya konulması istenmiştir.

31 Görsel Basın; Televizyonlar” alt başlığında, dünyadaki televizyonların gelişim süreci ve bu evrim içinde ülkemize örnek olabilecek göstergeler ele alınmıştır. Türkiye’de televizyonun kısa tarihi ve TRT’den sonra ilgiyle karşılanıp, daha sonra ağır eleştirilere hedef olan özel televizyonların faaliyetleri konu edilmiştir. İşitsel Basın; Radyolar” konulu üçüncü alt başlık, tezin konusu olan radyo mecrasını ele almaktadır. Dünya’da radyo ve Türkiye’deki radyo uygulaması, karşılaştırmalar açısından ele alınmıştır.

32 3.6 HİZMET SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK
1. Yapı Kredi Bankası Ülkemizde bir zamanlar devlet eliyle birikim ve endüstriyel gelişime destek için kurulan bankalar, günümüzde çağın ekonomik koşullarına uygun olarak yönetim biçimi, işlevleri, hizmet yapıları ve yelpazeleri ve müşteri ilişkileri bakımından oldukça farklı ve gelişmiş yapılar oluşturmuşlardır. Yapı Kredi Bankasında halkla ilişkiler ve sponsorluk çalışmaları 1994 yılında başlamış ve ilk hedef kitle olarak gençlik seçilmiştir. 2.Garanti Bankası a. Dış Faaliyetler Şehirlerde büyük halk konserleri düzenlemek, çeşitli günler ve çocuklar, gençler için eğlence günleri tertiplemek, sanat galerilerinde sergiler açmak, kitap basmak, çeşitli sanatsal ve spor etkinliklerine sponsorluk yapmak ve düzenli yayın çıkarmak gibi etkinlikler bankanın bazı dış halka ilişkiler faaliyetleri arasında sayılabilir.

33 b. İç Faaliyetler İçe dönük ve personeli bilgilendirmek için gazete
çıkarmak, çeşitli yöneticiler için farklı bölgelerde toplantılar düzenlemek, başarılı çalışanlara ve şubelere ödül vermek iç halkla ilişkiler faaliyetleri arasında sayılabilir. 3. Halk Bankası Halk Bankasının esas amacı küçük esnafı desteklemek olarak devlet tarafından kurulmuş idi. Tepe örgütlenme genel müdürlük tarzında yapılanmıştır. Halkla ilişkiler birimi tarafından öngörülerek düzenlenen ve diğer şubelerce uygulanan bazı faaliyetler şunlardır;

34 a.İç Faaliyetler: Yeni personele yönelik uyum sağlayıcı eğitim vermek ve yine aynı amaçla kitap, broşür gibi yayınlar hazırlanmak. b. Dış Faaliyetler: Banka tanıtımı şubeler bazında şube müdürlerince veya banka görevlilerince, firmaların ziyaret edilmesi veya yüz yüze müşteri görüşmeleri şeklinde yapılmaktadır

35 SONUÇ Örgütlerde halkla ilişkiler iletişim çalışmalarının amaçlara ulaşabilmesi için örgütlerin olması gerekir. Bir örgütün amaçlarına ulaşması ve başarılı olabilmesi için halkla ilişkiler ve kültür bağlantısının uygun biçimde kurulması hedeflere ulaşmada yolu oldukça kısaltılmaktadır. Topluma sunulan bilgiler toplumdan gelen tepkilerle,bir geri bildirim süreci içinde değerlendirilip örgüt çevre,kültür,etkileşimi sağlayabilir. Türkiye’de sponsorluk sektörü yeni yeni gelişmektedir. İletişim şirketlerinin yaptıkları araştırma sonuçları, Türkiye’de sponsorluğun daha çok bağış gibi alğılandığını ve kurumların sponsorluğun getireceği faydaları göz ardı ettiğini göstermektedir. Türkiye’de sponsorluk denilince öncelikle akla kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları gelmektedir fakat son yıllarda ülkemizde kuruluşların spor alanındaki sponsorlukları çok fazla ilgi gösterecek, tercihlerini bu yönde kullandıkları görülmektedir. özellikle firmalar farklı alanlardaki başarılı sporculara kulüplere ve liglere sponsor olma yolunu seçmektedirler

36 KAYNAKÇA ●Asna ,m.alaeddin halkla ilişkiler ikinci baskı mısırlı Matbacılık,İstanbul 1998 ●Balta peltekoğlu .filiz halkla ilişkiler nedir beta basım yayım İstanbul haziran 2001 ●Bıçakçı ,,İlker iletişim ve halkla ilişkiler,media cat,3.baskı Ankara 2000 ●Billur ülger işletmelerde iletişim ve halkla ilişkiler der yayınları ●Budak , ,gönül Gülay Burak halkla ilişkiler beta basım yayım,İstanbul 1995 ●Murat sezgin..halkla ilişkiler yücemedya yayınları baskı İstanbul 2009 ●Şefkatli murat halkla ilişkiler ders kitabı tutibay yayınları,Ankara 2005 ●Tengilimoğlu,,Yüksek öztürk işletmelerde Halkla ilişkiler seçkin yayıncılık .Ankara 2004

37 TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN!


"HALKLA İLİŞKİLER VE SPONSORLUK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları