Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SBVT’DE YENİLİKLER A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SBVT’DE YENİLİKLER A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 SBVT’DE YENİLİKLER A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara

2 TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanları
ULAKBİM, ülkemizde bilimsel araştırma faaliyetlerine temel oluşturmak amacıyla Türiye adresli akademik dergileri içeren ulusal veri tabanları oluşturma faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal veri tabanları ile araştırmacıların, uzmanlar tarafından indekslenen akademik bilgi kaynaklarına daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşmaları hedeflenirken aynı zamanda dergilerimizin kalitelerinin de arttırılmasına çalışılmaktadır. “TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı”, “Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı”, “Yaşam Bilimleri Veri Tabanı” (Eski Adı:Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı) “Türk Tıp Veri Tabanı”, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı” “Hukuk Veri Tabanı”

3 Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
Sosyal Bilimler konusunda yayınlanan dergileri bibliyografik olarak derleyen bazı çalışmalar mevcuttu. Ancak elektronik ortamda, taranabilir, özlü ve indekslenmiş bir veri tabanının eksikliği duyulduğundan, TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü, Mayıs tarihinde Sosyal Bilimler Veri Tabanı oluşturma çalışmalarını başlatmıştır. ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren konularda, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kurul danışmanlığında yürütülmektir.

4 SBVT Tarihçe 2002’de başladı.
2003 veri tabanı sorgulanmaya başladı. Makalelerin yanında kaynakça/referanslar da taranabilmeye başlandı. 2004 tam metinlere erişim sağlandı. 2005 atıf indeksi çalışmaları başladı. 2008 dergilerin elektronik ortamda editörler tarafından iletilmesine olanak sağlayacak web tabanlı program çalışmaları tamamlandı 2009 yılında; - Web tabanlı dergi izleme sistemi devreye girdi, -Atıf İndeksi yazılımı ihalesi gerçekleştirildi, -Google Scholar’da taranmaya başladı. -Ankara Üniversitesi Senatosu, ULAKBİM Veri Tabanlarını atama ve yükseltmelerde kullanmaya karar verdi ve bu kararını YÖK’e onaylattı.

5 SBVT Tarihçe Yenilikler;
2010 yılında genişleme kararı alındı. Veri tabanına “Din ve İnanç Araştırmaları”, “Edebiyat” ve “Sanat” konuları dahil edildi. Ver tabanının adı “ Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı” olarak değiştirildi. Bu kapsamda SBVT komitesine yeni üyelerimiz katıldı. Ayrı bir veri tabanı olarak “Hukuk Veri Tabanı” oluşturuldu. Atıf Veri Tabanının deneme kayıtları girildi. Program test edilmeye başlandı. ISI web Of Science’da da dizinlenen SBVT kabul dergileri sayısı 12’ye ulaştı. Devam ediyoruz..

6 SBVT Konu Kapsamı Arkeoloji ve Müzecilik Beden Eğitimi ve Spor
Coğrafya   Dilbilim   Din ve İnanç Araştırmaları  Edebiyat Araştırmaları   Eğitim Bilimleri  Ekonomi   Etik   Felsefe   Halkla İlişkiler   İletişim   İşletme  Kamu Yönetimi   Kütüphanecilik Mimarlık ve Tasarım   Psikoloji  Sanat   Sanat Tarihi   Nörobilimler   Siyaset Bilimi   Sosyoloji   Şehir ve Bölge Planlama  Tarih   Turizm   Uluslararası İlişkiler Tarım Ekonomisi ve Politikalar  

7 SBVT Dergi Seçim Kriterleri‏
Dergi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) konuları kapsamında ve bilimsel içerikte olmalıdır. Dergi, ilan ettiği periyotta düzenli olarak yayımlanmalıdır. Dergi, SBVT'ye başvurduğu tarihte en az 2 tam yıldır yayımlanıyor olmalıdır. Dergi, SBVT'ye dergi hakkında tanıtıcı bilgi içeren bir ön yazı ile başvuruda bulunmalıdır. Dergi sayıları, yayınlanması gereken tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde 2 basılı ve ULAKBİM tarafından belirlenen standart formata uygun 1 elektronik kopya halinde ULAKBİM'e gönderilmelidir.

8 SBVT Dergi Seçim Kriterleri
Dergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ISSN numarası almış olmalı, derginin dış kapağında sağ üst köşede ve iç kapağında yer almalıdır. Dergide ayrıntılı ve bilimsel hakem raporuna dayalı bir değerlendirme sistemi olmalı ve yayın/danışma kurulu bulunmalıdır. Her makale en az 2 hakem tarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Derginin hakemli bir dergi olduğu "....hakemli bir dergidir" şeklinde bir ibareyle iç kapakta belirtilmelidir. Hakem ve/veya Yayın Kurulu Değerlendirme Raporları, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Oluşturma Kurulu tarafından ilgili yıl içerisinde denetlenmesine olanak verebilecek şekilde saklı tutulmalıdır.

9 SBVT Dergi Seçim Kriterleri
Dergide yer alan makaleler Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce vd.) "başlık (title)" ve öz (abstract)" içermelidir. Makalelerde konuyu tanımlayan Türkçe ve yabancı dilde uygun "anahtar kelimeler“bulunmalıdır. Makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda "kaynakça" listesi olarak standart bir formatta verilmiş olmalıdır. Dergide makale yazım kuralları belirtilmiş olmalı ve makaleler yazım kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Derginin adı açık bir şekilde yazılmalı, yayın aralığı (periyod) ve yayın tarihlerine ilişkin bilgiler derginin iç kapağında belirtilmelidir.

10 SBVT Dergi Seçim Kriterleri‏
Makalelerde, yazar adları ve çalıştığı kuruluş bilgileri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir. Derginin yazışma ve iletişim (tel ve e-posta) adresleri, editor, yayın kurulu bilgileri güncel olmalı ve dergide açık bir şekilde belirtilmelidir. Dergilerde birleşik sayı basımı yapılmamalıdır. Yılda tek sayı basılan dergilerin birbirini izleyen yıllara ait sayı birleştirmesi değerlendirmeye alınmamaktadır. Yılda 2 ve üzeri sayı olarak basılan dergilerin birleşik basımları ise değerlendirme sürecine alınmakta, ancak birleşik basımın tekrar etmesi durumunda dergi veri tabanından çıkarılmaktadır. Dergide yayın etiğine uyulmalıdır.

11 Elektronik Dergileri Değerlendirme Kriterleri
Elektronik ortamda yayımlanan dergiler için de basılı dergiler için kullanılan değerlendirme kriterleri geçerlidir. Buna ek olarak; Derginin elektronik adresi (Web sayfası) erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Elektronik derginin arayüzü kullanıcı dostu olmalı, hata mesajları ve erişim sorunları yaşanmamalıdır. Elektronik dergide "arama/search" ve eski sayılar için arşiv alanları bulunmalıdır.

12 SBVT Konu Kapsamı

13 Rakamlarla SBVT Dergi sayısı: 167 Toplam makale sayısı: 21197
İndekslenen makale sayısı: 13867 Öz girilen makale sayısı: 19699 Referansları girilen makale sayısı: 18539 Tam metine onay veren dergi sayısı: 119 Tam metinleri olan dergi sayısı: 99 Tam metinleri olan makale sayısı: 12432

14

15

16

17 En Çok Tam Metin Makale İndirilen 10 Dergi
Muhasebe ve Finansman Dergisi  15250  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  12384  Selçuk İletişim 11928  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  9419  Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  9134  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  8937  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  8819  Milli Eğitim  8657  Türk Eğitim Bilimleri Dergisi  7866  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi  7694 

18 Kullanım İstatistikleri
Yıllar Kullanılma Sayısı 2004 14571 2005 90522 2006 152689 2007 139011 2008 171584 2009 871616 Ocak-Ekim 2010 TOPLAM

19 Hedefler Dergi / Makale Sayısının Artırılması
WOS kapsamına daha çok Türkiye adresli dergi alınması Atıf İndeksinin Erişime Açılması

20

21 Teşekkürler A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara


"SBVT’DE YENİLİKLER A. Nuray DEMİRKOL Başuzman 26 Kasım 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları