Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler."— Sunum transkripti:

1

2 Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler. Veri tipleri stack dediğimiz bellek bölgesinde tutulurlar.

3 Referans tipleri ise heap bellek bölgesinde saklanırlar. Int double, float gibi veri tipleri değer tiplerine örnek gösterilebilir. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler.

4 C# AdıCTS KarşılığıAçıklamaMax ve Min aralık yada değeri sbyteSystem.Byte 8 bit işaretli tamsayı-128:127 shortSystem.Int1616 bit işaretli tamsayı-32.768:32.767 intSystem. Int3232 bit işaretli tamsayı-2.147.483.648:2.147.483.647 longSystem. Int6464 bit işaretli tamsayı-9.223.372.036.854775.808: -9.223.372.036.854775.807: byteSystem. Byte8 bit işaretsiz tamsayı0,177083333 ushortSystem.UInt1616 bit işaretsiz tamsayı0:65.535 uintSystem. UInt3232 bit işaretsiz tamsayı0:4.294.967.295 ulongSystem. UInt6464bit işaretsiz tamsayı0:18.446.744.073.709.551.615 floatSystem.Single32 bit tek kayan sayı+yada- 1.5*10 45 :+yada- 3,4*10 38 doubleSystem.Double64 bit çift kayan sayı+yada- 5*10 324 :+yada- 1.7*10 308 decimalSystem.Decimal128 bit ondalıklı sayı+yada- 1.5*10 324 :+yada- 7.9*10 28 boolSystem.Booleantrue or false charSystem.CharKarakterleri temsil eder16 Unicode karakterleri

5 C# AdıCTS KarşılığıAçıklama objectSystem.ObjectBütün veri türlerinin türediği kök eleman stringSystem.StringUnicode karakterlerinden oluşan string

6 Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir.

7 Sabit de ğ işkenler içinde buluna veri de ğ işken ömrü tamamlanana kadar de ğ işmez. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız.

8 Microsoft değişken isimlendirmesi için Camel Notasyonu, metotlar için ise Pascal Notasyonunu tavsiye ediyor.

9

10

11

12

13

14 OperatörlerAçıklama &Bit bazında ve işlemi |Bit bazında or işlemi ^Bit bazında xor işlemi !Bit bazında not işlemi &&Mantıksal ve işlemi ||Mantıksal or işlem

15 Matematik kurallarında geçerli olan çarpma, bölme, çıkarma toplama işlemlerindeki öncelik sırası operatörler içinde geçerlidir. Öncelikleri belirlemek için işlemleri parantez içinde yazmamız gerekir.


"Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken, Referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları