Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAUHAUS OKULU VE ETK İ S İ. Bauhaus Merkezleri, Almanya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAUHAUS OKULU VE ETK İ S İ. Bauhaus Merkezleri, Almanya."— Sunum transkripti:

1 BAUHAUS OKULU VE ETK İ S İ

2

3 Bauhaus Merkezleri, Almanya

4 Bauhaus ekolünü inceleme fikri, tasarım ve tasarımcı profilinin gelisimini 21. yüzyıla tasımak adına önemli bir baslıktır. Endüstriyel tasarım kavramının kurucusu olan Bauhaus, makine çagıyla birlikte baslayan tasarım serüveninde bas rol oynamıstır. Gündelik esyanın tasarımı ve çesitliligi için çalısmalar yapılan okulda, bugünde kullanmaya devam ettigimiz pek çok ürünün ilk örnekleri ortaya çıkmıstır. Farklı egitim sistemiyle günümüzde de kendinden söz ettirmeye devam eden Bauhaus felsefesi, pek çok sanat okulunun kurulusunda temel düsünceyi olusturmustur.

5 Hayatımızın her noktasına nüfuz eden Bauhaus’un baslangıç formları, günümüz sartlarında son teknolojiyle sekillenerek, yeni malzeme ve yeni üretim biçimleriyleendüstriyel gelisimine devam etmektedir. Bauhaus, mimar Walter Gropius tarafından 1919-1933 yılları arasında Almanya’nın Weimar Kentinde kurulmus bir tasarım okuludur. Zaman içinde politik ve siyasi nedenlerle merkezi yer degistiren okul sırasıyla Dessau ve Berlin’e tasınmıstır Dönemin tasarım okulları arasından sanat ve zanaatı birlestirme fikriyle sıyrılan Bauhaus düsünce sistemi, tasarım sorununa o günün sartlarında yeni çözümler aramıstır. Sanatın tüm kollarını birlestirmeyi amaçlayan okul, 1920’lerde Almanya’da modern tasarımın merkezi haline gelmistir. Sanatı ve tasarımı günlük yasamın merkezine alan okulda mimarlar, ressamlar, heykeltıraslar ve diger tüm sanatçılar bir araya gelerek, kahve fincanından kent yapısına kadar her seyin tasarlanabilir oldugunu savunmuslardır.

6 Okulun kurucusu Gropius, Der Monat Dergisinde yayınlanan bir makalesinde kaygılarını söyle açıklamıstır : “Bauhaus esyada moda yaratmaya çalısmamıstır. Bu okul daha ziyade tasarım arastırmaları yapmak için bir laboratuvar olusturuyordu. Bu laboratuvarda ögretmenve ögrenciler çalısmalarına homojen bir karakter verebilmeyi basarmıslardır. Bu homojenlik yüzeyde kalan üslupçu bir homojenlik olmayıp, temel bir tasarımlama metoduna dayanıyordu. Bunun sonucunda da ortaya moda esyalar degil, standart mamuller çıkmıstır. Kısacası Bauhaus; herhangi bir stil, bir sistem ya da bir dogma yaratmak görevini benimsememis, aksine sanat tasarımını canlı bir biçimde etkilemekistemistir” Modernizmin sloganı olan ‘form fonksiyonu izler’ sözü Gropius ve arkadaslarının temel dayanagı olmustur. Onlar bilimin ortak bir dilinin olması gibi, yaratıcılıgın da kurallarının bulunabilecegine inanmıslar ve Bauhaus’la 20.yy ürün yaratımını mümkün kılacak ortak bir tasarım dili gelistirmislerdir. Bu sebeple Bauhaus her ne kadar 1919 - 1933 yılları arasına tarihlense de, 20. yy tasarım tarihinde günümüze degin ulasan izler bırakmıstır

7 Bauhaus un Tarihsel Geli ş imi Olu ş tu ğ u Ortam Kurulu ş ve Geli ş im Manifesto

8 Bauhaus un Olu ş tu ğ u Ortam William Morris Morris’in El Dokuması Kuma ş ı. Hermann Muthesius

9 Birinci Dünya Savasının sonlarına dogru endüstri alanındaki sorunların giderek önem kazanmasıyla birlikte, Alman Zanaatçılar Birligi bu sorunlara çözüm bulmaya çalısmıstır. Birligi meydana getiren entellektüel çevrenin, endüstrilesmenin getirdigi degisimlere olumlu yön vermeyi deneyen, ilerici ve yapıcı bir tutumu vardır.. Bunun yanında, Henri Van de Velde’nin savundugu ‘sanatçının yaratıcı bireyselligi’ fikri ile Hermann Muthesius’un savundugu ‘endüstrinin gereksinmesine baglı olarak tasarım sorununun ele alınmasıyla kurumsallastırılması ve bu yolla Almanya’nın dıs ticaret ve kültür alanında öncü olabilmesi’ fikri iki ayrı görüsü temsil etmekteydi. Savastan sonra gelismeler Muthesius’tan yana olmustur. Alman Zanaatçılar Birligi’nin bir üyesi ve o yıllarda Peter Behrens’in bürosunda çalısan mimar Walter Gropius’da, Muthesius gibi standartlasmaya gidilmesini, böylece daha ekonomik ve daha kaliteli ürünlerin ortaya konmasının yanı sıra, konut açıgının da kolayca çözülebilecegini düsünmüstür

10 Gropius sonraları Zanaatçılar Birliginin öncülerden biri olmustur. Behrens’in fikirleri dogrultusunda endüstriyel yapıyı mimarlıgın en çagdas formu olarak ele alan mimar, 1911’de ortagı Adolf Meyer ile birlikte sonradan endüstriyel mimarlık için bir ikon olan, Fagus Werk fabrika binasını tasarlamıstır. Gropius sonraları Zanaatçılar Birliginin öncülerden biri olmustur. Behrens’in fikirleri dogrultusunda endüstriyel yapıyı mimarlıgın en çagdas formu olarak ele alan mimar, 1911’de ortagı Adolf Meyer ile birlikte sonradan endüstriyel mimarlık için bir ikon olan, Fagus Werk fabrika binasını tasarlamıstır. Walter Gropius ve Adolf Meyer, Fagus-Werk, Alfeld/Leine Dolayısıyla Gropius, Bauhaus’u olustururken öncülerinin çabalarından Dolayısıyla Gropius, Bauhaus’u olustururken öncülerinin çabalarından yararlanmıstır. Genç mimar bu tasarım okulunu kurmakla, sanat okulu kavramında bir reform gerçeklestirmekle kalmamıs aynı zamanda genç kusagın yeniden yapılanma dü ş üncelerini de açıga çıkarmıstır

11 Böylece savas sonrasında sanatçı, sanat ve makineyi uzlastırmaya çalısırken, gençlik de ilk kez kendi hakları olan bir topluluk olarak algılanmıstır. Tüm bu reformist hareketler daha sonra ortaya çıkacak olan Bauhaus’a ortam hazırlamıstır.

12 Kurulu ş ve Geli ş im Savas sonrası Almanya’sının yeniden yapılandırılmasının gündeme geldigi o dönemlerde uygulamalı sanat egitimi veren kurumlar görülmeye baslamıstır. Bunlardan biri Henri Van de Velde’nin Weimar’da 1906 yılında kurmus oldugu Uygulamalı Sanat Okulu’dur. Fakat Velde, savasın baslamasıyla birlikte okuldan ayrılmak zorunda kalmıs ve yerine Walter Gropius’u önermistir. O dönemde Alman Zanaatçılar Birliginin genç bir üyesi olan Gropius, Peter Behrens geleneginde endüstriyel binalar yapan genç bir mimardır. 1916 Yılında Gropius okulun yöneticiligine getirilmistir. Genç mimar dönemin endüstriyel ve sanatsal gereksinmeleri ile buna baglı sorunları ortaya koyarak, bunların ancak kültürel bir bütünlesme ile giderilebilecegini bildiren bir raporu Weimar Devlet Bakanlıgına sunmustur. Gropius’un hayali, mimar, heykeltıras ve ressamların hep birlikte el ele zanaatlara dönebildikleri egitim ve ögretimin yapıldıgı bir okul kurmaktır. Bu okul, hem endüstrinin ortaya koydugu sorunları çözecektir hem de ekonomiye büyük katkı saglayacaktır. Böylece Bauhaus, 1919’da Mimar Walter Gropius’un iki ayrı egitim kurulusu olan Alman Güzel Sanatlar Fakültesi ile Henry Van De Velde’nin Uygulamalı Sanatlar Okulunun birlestirilmesiyle Weimar’da ‘Staatliches Bauhaus adıyla kurdugu tasarım enstitüsüdür

13 Kurulus bildirisi ve ayrıntılı bir program dört sayfalık bir brosür halinde Gropius tarafından yayınlanarak yürürlüge konmustur. Bauhaus Okulu, o zamana kadar alısılagelmis sanat anlayısının dısına çıkarak tüm güzel sanatları içinde birlestiren alan, mimarlıktır düsüncesiyle mimar, tasarımcı, heykeltıras ve fotografçıları bir araya getirmistir.

14 Staatliches Bauhaus, Weimar 1919 1926

15 Bauhaus Weimar da kurulur.Ancak tüm entelektüel birikimine kar ş ın bu kent böylesine yo ğ un bir devrimci tansiyona okul bünyesiyle sınırlı kalsa da tahammül gösteremedi. Okul 1925 de Dessau ya ta ş ındı.1932 de naziler kapatana dek çalı ş maya devam etti.

16 BAUHAUS OKULU DESSAU YAPILARI Okulun yeni yapıları ve bir müdür üç adet de ikiz usta evinden olu ş an lojmanları belediyen,in sa ğ ladı ğ ı kaynaklarla in ş a edilir. Bu sayede kurum 1925 26 da kendi tasarımsal iddialarıyla örtü ş en bir mimari görüntüye kavu ş ur.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 İ ç çeliskiler ve dıs baskılar Dessau’da da devam etmis, bu durum Gropius’un istifasına neden olmustur. Okulun yönetimine Gropius’un da önerisiyle Hannes Meyer getirilmistir. Siyasi baskılar, Marksist olan Meyer’in de 1930’da görevden alınmasına neden olmus ve yerine Mies Van Der Rohe getirilmistir. Rohe yönetiminde okul 1932’de Berlin’e tasınmıs ve 1933 yılında daNazilerin baskısıyla kapatılmıstır. Rejimin baskısıyla sanatçıların çogu A.B.D.’ye sıgınmak zorunda kalmıstır. Bauhaus’un öncüleri Walter Gropius Lynoel Feininger ve Moholy Nagy 1937’de Chiago’da New Bauhaus’u kurmuslardır. Hannes Meyer Ludwig Mies Van Der Rohe Walter Gropius

31 Manifesto 1920’lerde Almanya’da modern tasarımın merkezi haline gelen enstitüde, Ortaçag loncalarında oldugu gibi mutlu bir çalısan sınıf yaratmayı hedefleyen Gropius yayınladıgı manifestoda zanaat ve sanat arasında kurulacak birlik, bütünlük ve isbirligi için çagrı yapmıstır (Bauhaus için yayınlanan manifesto ve programın kapagında Lyonel Feininger tarafından hazırlanan dönemin ekspresyonist egilimlerini ve yıldız alemli sosyalizm tapınagı imgesinde dısa vuruldugu gibi, sol yönelimleri ortaya koyan bir tasarım vardır.) Wood-Cut Cathedral, 1919

32 Tüm görsel sanatların en büyük amacı yapı bütünüdür!Yapıları süslemek bir zamanlar güzel sanatların en soylu i ş leviydi; bunlar anıtsal mimarlı ğ ın zorunlu ö ğ eleri sayılıyordu. Bugün sanatlar birbirinden ayrılmı ş durumda; ancak tüm sanatçıların bilinçli ortak çabasıyla bu durumdan kurtarılabilir. Mimarlar, ressamlar ve heykeltra ş lar bir yapının bile ş ik niteli ğ ini hem bir bütün olarak, hemde ayrı ayrı parçalarıyla yeniden tanımalı ve kavramya çalı ş malıdır. Yapıtları ancak o zaman 'salon sanatı' iken yitirdikleri arkitektonik ruhu yeniden kazanacaktır. Eski sanat okulları birli ğ i yaratamadı; sanat ö ğ retilemeyece ğ ine göre, nasıl yapabilirlerdi ki. Bunlar yeniden i ş liklerle birle ş meli.Desen yaratıcısı ile uygulamalı sanatçının sadece çizim ve resimden olu ş an dünyası, yeniden in ş a eden bir dünya haline gelmeli.Sanatsal yaratıcılıktan zevk alan genç insanlar çalı ş ma ya ş amlarına yine bir meslek ö ğ renerek ba ş larlarsa, üretken olmayan 'sanatçı' da artık yetersiz sanat etkinli ğ i yerine becerisini zanaatlara aktararak bu alanda kusursuzlu ğ a ula ş abilir. Mimarlar, heykeltra ş lar, ressamlar, hep birlikte zanaatlara geri dönmeliyiz!Çünkü sanat bir 'meslek' de ğ ildir. Sanatçı ve zanaatçı arasında önemli bir ayrım yoktur. Sanatçı yüceltilmi ş bir zanaatçıdır. İ stencinin bilincini a ş an o ender esinlenme anlarında, ilahi bir güç yaptıklarının sanata dönü ş mesine neden olabilir. Öte yandan, her sanatçının bir zanaatta becerisi olması zorunludur. Yaratıcı hayal gücünün temel kayna ğ ı burada yatar. O halde, zanaatçı ve sanatçı arasında kibir engelleri yükselten sınıf ayrımının olmadı ğ ı yeni bir zannatçı loncası kuralım! Mimarlık, heykel ve resmi tek bir bütün olarak kucaklayacak ve bir gün, bir milyon i ş çinin ellerinde yeni bir inancın kristal simgesi gibi gö ğ e do ğ ru uzanacak olan, gelece ğ in yeni yapısını hep birlikte arzulayalım, kavrayalım ve yaratalım. Tüm görsel sanatların en büyük amacı yapı bütünüdür!Yapıları süslemek bir zamanlar güzel sanatların en soylu i ş leviydi; bunlar anıtsal mimarlı ğ ın zorunlu ö ğ eleri sayılıyordu. Bugün sanatlar birbirinden ayrılmı ş durumda; ancak tüm sanatçıların bilinçli ortak çabasıyla bu durumdan kurtarılabilir. Mimarlar, ressamlar ve heykeltra ş lar bir yapının bile ş ik niteli ğ ini hem bir bütün olarak, hemde ayrı ayrı parçalarıyla yeniden tanımalı ve kavramya çalı ş malıdır. Yapıtları ancak o zaman 'salon sanatı' iken yitirdikleri arkitektonik ruhu yeniden kazanacaktır. Eski sanat okulları birli ğ i yaratamadı; sanat ö ğ retilemeyece ğ ine göre, nasıl yapabilirlerdi ki. Bunlar yeniden i ş liklerle birle ş meli.Desen yaratıcısı ile uygulamalı sanatçının sadece çizim ve resimden olu ş an dünyası, yeniden in ş a eden bir dünya haline gelmeli.Sanatsal yaratıcılıktan zevk alan genç insanlar çalı ş ma ya ş amlarına yine bir meslek ö ğ renerek ba ş larlarsa, üretken olmayan 'sanatçı' da artık yetersiz sanat etkinli ğ i yerine becerisini zanaatlara aktararak bu alanda kusursuzlu ğ a ula ş abilir. Mimarlar, heykeltra ş lar, ressamlar, hep birlikte zanaatlara geri dönmeliyiz!Çünkü sanat bir 'meslek' de ğ ildir. Sanatçı ve zanaatçı arasında önemli bir ayrım yoktur. Sanatçı yüceltilmi ş bir zanaatçıdır. İ stencinin bilincini a ş an o ender esinlenme anlarında, ilahi bir güç yaptıklarının sanata dönü ş mesine neden olabilir. Öte yandan, her sanatçının bir zanaatta becerisi olması zorunludur. Yaratıcı hayal gücünün temel kayna ğ ı burada yatar. O halde, zanaatçı ve sanatçı arasında kibir engelleri yükselten sınıf ayrımının olmadı ğ ı yeni bir zannatçı loncası kuralım! Mimarlık, heykel ve resmi tek bir bütün olarak kucaklayacak ve bir gün, bir milyon i ş çinin ellerinde yeni bir inancın kristal simgesi gibi gö ğ e do ğ ru uzanacak olan, gelece ğ in yeni yapısını hep birlikte arzulayalım, kavrayalım ve yaratalım. Walter Gropius Walter Gropius

33 E ğ itim Sistemi Temel İ lkeler Ö ğ retimin Kapsamı

34 Bauhaus un Amaçları Bauhaus yaratıcı çabaları tek bir bütün halinde bir araya getirmeye,pratik sanatınTüm disiplinlerini heykel resim el sanatları ve zannatlar yeni bir mimarlı ğ ın ayrılmaz Ö ğ eleri olarak yeniden birle ş tirmeye çaba gösterir.Bauhaus un uzak da olsa nihai Amacı, anıtsal ile bezemeci sanat arasında ayrım olmayan bütünle ş mi ş sanat yapıtı O büyük yapıdır. Bauhaus her düzeyden mimarları ressamları heykeltra ş ları yeteneklerine göre e ğ iterek bunların usta zanatçı ya da ba ğ ımsıs yaratıcı zannatçı olmalarını ve gelece ğ in önde Gelen sanatçı zanaatçılarından olu ş an bir çalı ş ma toplulu ğ u kurmalarını ister.ruhen yakın Olan bu ki ş iler yapısı ince i ş leri bezemesi ve donatımı ile bütünü içinde uyumlu binalar tasarlamayı bileceklerdir.

35 Temel İ lkeler Bauhaus’un sıra dısı egitim sistemi göz önüne alındıgında; dönemin sanat okulu kavramından ne kadar farklı oldugu, yayınlanan manifestonun 4 sayfalık ekinde Walter Gropius’un kaleminden söyle açıklanmıstır : Bauhaus’un sıra dısı egitim sistemi göz önüne alındıgında; dönemin sanat okulu kavramından ne kadar farklı oldugu, yayınlanan manifestonun 4 sayfalık ekinde Walter Gropius’un kaleminden söyle açıklanmıstır : “Sanat tüm yöntemlerin üstündedir, özünde ögretilemez, oysa zanaatlar kuskusuz ögretilebilir. Mimarlar, ressamlar ve heykeltıraslar kelimenin tam anlamıyla zanaatçıdır. Bu nedenle ögrencilerin tümünden, her türlü sanatsal üretimin temel kosulu olarak atölyelerde, deney ve uygulama alanlarında elde edilecek kapsamlı bir zanaat egitimi almaları istenecektir. Kendi atölyelerimiz zamanla gelistirilecek ve dısarıdaki atölyelerle çıraklık anlasmaları yapılacaktır. Okul, atölyenin hizmetindedir ve bir gün onun içinde eriyecektir. Bu nedenle Bauhaus’ta ögretmenler ya da ögrenciler yerine ustalar, kalfalar ve çıraklar olacaktır. Egitim biçimi atölyelerin özelliginden kaynaklanır.

36 Bu atölyelerdeki ustaların baslıca hedefleri sunlardır : Bu atölyelerdeki ustaların baslıca hedefleri sunlardır : El becerilerinden ortaya çıkacak organik biçimler. El becerilerinden ortaya çıkacak organik biçimler. Katı olmaktan kaçınma; yaratıcılıga öncelik verilmesi; bireyselligin özgür olması, Katı olmaktan kaçınma; yaratıcılıga öncelik verilmesi; bireyselligin özgür olması, fakat sıkı bir çalısma disiplini. Lonca kurallarına uygun olarak, Bauhaus’un ustalar kurulu ya da dısarıdan gelen Lonca kurallarına uygun olarak, Bauhaus’un ustalar kurulu ya da dısarıdan gelen ustalar önünde yapılacak ustalık ve kalfalık sınavları Ögrencilerin, ustaların çalısmalarına katılımı Ögrencilerin, ustaların çalısmalarına katılımı Ögrencileri de içerecek sekilde, dısarıdan is alınması. Ögrencileri de içerecek sekilde, dısarıdan is alınması. Ülkenin zanaat ve endüstrisinde önde gelenlerle sürekli yakın iliski. Ülkenin zanaat ve endüstrisinde önde gelenlerle sürekli yakın iliski. Sergiler ve diger etkinlikler yoluyla kamu yasamı ve halkla iliski. Sergiler ve diger etkinlikler yoluyla kamu yasamı ve halkla iliski. Gelecegi hedef alan, genis çaplı, ütopik yapısal tasarımlar kamu yapıları ve tapınakların ortaklasa planlanması, mimar, ressam, heykeltıras tüm usta ve ögrencilerin bu tasarımlarda birlikte çalısmaları ve mimarlıgı tüm bileske ve parçalar arasında zamanla uyum saglamayı amaçlamaları. Gelecegi hedef alan, genis çaplı, ütopik yapısal tasarımlar kamu yapıları ve tapınakların ortaklasa planlanması, mimar, ressam, heykeltıras tüm usta ve ögrencilerin bu tasarımlarda birlikte çalısmaları ve mimarlıgı tüm bileske ve parçalar arasında zamanla uyum saglamayı amaçlamaları. Mimarlık çerçevesinde görsel malzeme ve heykel sergileme sorununu çözmek için sergilerin nitelikleriyle ilgili yeni arastırmalar yapılması. Mimarlık çerçevesinde görsel malzeme ve heykel sergileme sorununu çözmek için sergilerin nitelikleriyle ilgili yeni arastırmalar yapılması. i s dısında ustalar ve ögrenciler arasında dostluk iliskilerinin özendirilmesi bu amaçla tiyatro oyunları, konusmalar, siir, müzik, kıyafet baloları düzenlenmesi” Verdigi farklı sanat egitimiyle bugünlere adını tasıyan Bauhaus Okulu, günümüz Verdigi farklı sanat egitimiyle bugünlere adını tasıyan Bauhaus Okulu, günümüz sanat okullarına degin uzanan bir düsünce sistemi olusturmustur. Derslikler ve atölye egitiminden olusan ikili egitim sistemiyle ögrencilerin komple birer sanatçı olmaları için ugras verilen okulda, Wilhelm Wagenfeld Marcel Breuer gibi pek çok ögrenci, okul bittikten sonra ögretici olarak atölyelerde hizmet vermistir.

37 Ö ğ retimin Kapsamı Bauhaus ta ö ğ retim yaratıcı çalı ş manın tüm uygulamalı ve bilimsel alanlarını içerir. Mimarlık Mimarlık Resim Resim Heykel Heykel Zanatların tüm dalları nı da içerir. Zanatların tüm dalları nı da içerir. Ö ğ renciler bir zanaat ö ğ renirler.iki çizim ve resim.üç bilim ve kuram e ğ itimi görürler. Gropius’un Bauhaus kavramı, okulda görev yapan yeni ögretmenlerle birlikte degismistir. Bauhaus 1926’da Dessau’ya tasınırken, Gropius yenilenen ögretim programının esaslarını su sözleriyle özetlemistir: “Artık geçmisin giysilerini degil modern giysileri giyen modern insan, modern gündelik kullanım araçlarıyla donatılmıs, kendisine ve zamanına uygun modern bir eve de ihtiyaç duyuyor. Bir nesnenin dogası ne yaptıgıyla belirlenir. Bir kabın, bir sandalyenin ya da bir evin uygun olarak is görebilmesi için önce onun dogası incelenmelidir. Çünkü nesne amacına kusursuzca hizmet etmelidir. Baska bir deyisle islevini pratik olarak yerine getirmeli, ucuz olmalı, dayanıklı olmalı ve ‘güzel’ olmalıdır.

38 Zanaat egitiminin alt baslıkları ise aynı manifestonun ekinde Gropius’un kaleminden söyle sıralanmaktadır :. “Heykeltıraslar, tas ustaları, stuko ustaları, agaç oymacıları, seramikçiler, alçı kalıpçıları Demirciler, çilingirler, dökümcüler, tornacılar Demirciler, çilingirler, dökümcüler, tornacılar Marangozlar, mobilyacılar Marangozlar, mobilyacılar Dekorcular, cam boyacıları, mozaik ustaları, mineciler Dekorcular, cam boyacıları, mozaik ustaları, mineciler Gravürcüler, agaç baskıcılar, tas baskıcılar, sanat baskıcıları, kakmacılar Gravürcüler, agaç baskıcılar, tas baskıcılar, sanat baskıcıları, kakmacılar Dokumacılar Dokumacılar Çizim ve Resim ögretiminin içerdikleri : Bellekten ve hayal gücüne dayanarak serbest el çizimi Bellekten ve hayal gücüne dayanarak serbest el çizimi Portre, canlı model ve hayvan çizimleri Portre, canlı model ve hayvan çizimleri Peyzaj, figür, bitki ve ölü doga çizimleri Peyzaj, figür, bitki ve ölü doga çizimleri Kompozisyon Kompozisyon Duvar resimleri, pano resimleri ve dinsel mekanlardaki uygulamalar Duvar resimleri, pano resimleri ve dinsel mekanlardaki uygulamalar Süsleme tasarımı Süsleme tasarımı Yazı Yazı Yapım detayları, perspektif çizim Yapım detayları, perspektif çizim Bahçelerin ve iç mekanların tasarımı Bahçelerin ve iç mekanların tasarımı Mobilya kullanım gereçlerinin tasarımı Mobilya kullanım gereçlerinin tasarımı

39 Bilim ve Kuram egitiminin içerdikleri : Tarihsel çalısma yöntemlerini ve tekniklerini kavramaya yönelik sanat tarihi Tarihsel çalısma yöntemlerini ve tekniklerini kavramaya yönelik sanat tarihi Malzeme bilgisi Malzeme bilgisi Fiziksel ve kimyasal renk kuramı Fiziksel ve kimyasal renk kuramı Anatomi canlı modelle Anatomi canlı modelle 0 Akılcı resim yapma yöntemleri Muhasebe, sözlesme görüsmeleri ve çalısanlarla ilgili temel kavramlar Muhasebe, sözlesme görüsmeleri ve çalısanlarla ilgili temel kavramlar Sanat ve bilimin her alanında yaygın ilgi toplayan konularda konferanslar Sanat ve bilimin her alanında yaygın ilgi toplayan konularda konferanslar

40 Canlı Modelle Anatomi Çalısması. Isık Gölge Çalısması. Bir Formda Üç Renk Bir Formda Üç Renk.

41

42

43 Bu ögrenim bölümlerinde egitim; çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere üç düzeyde verilmekteydi. Ögrencilere olabildigince çok yönlü ve kapsamlı bir teknik ve Bu ögrenim bölümlerinde egitim; çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere üç düzeyde verilmekteydi. Ögrencilere olabildigince çok yönlü ve kapsamlı bir teknik ve sanat egitimi verebilmek için her mimar, ressam ve heykeltıras adayının diger derslerin bir bölümüne de katılabilmesi saglanmıstır. Okula Kabul Okula Kabul Ya ş ya da cinsiyete bakılmaksızın iyi olarak Tanınan ve önceki e ğ itimi Ustalar Kurulu nca Yeterli görülen herkes yer oldu ğ u sürece kabul Edilir.yabancı ö ğ renciler 2 kat ücret öderler. Nisan 1919 Weimar Bauhaus Yönetimi Nisan 1919 Weimar Bauhaus Yönetimi Walter Gropius Walter Gropius

44 BAUHAUS OKULU BAUHAUS OKULU KURUCULAR VE USTALARI Walter Gropius Walter Gropius Mies VanDer Rohe Hannes Meyer Hannes Meyer Marcel Breuer(ö ğ renci) Paul Klee Paul Klee Vassily Kandinsky Johannes Itten Johannes Itten Oscar Schlemmer Laszlo Moholy Nagy Laszlo Moholy NagyFeininger….

45 The Bauhaus masters on the roof of the new Bauhaus building, 1926. From left: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer.Bauhaus buildingJosef AlbersHinnerk ScheperGeorg Muche László Moholy-NagyHerbert BayerJoost SchmidtWalter GropiusMarcel BreuerWassily KandinskyPaul Klee Lyonel FeiningerGunta StölzlOskar Schlemmer

46 Cover of Bauhaus journal No. 2/3 1928. 1st row: Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul Klee 2nd row: Hannes Meyer, Hinnerk Scheper, Josef Albers 3rd row: Joost Schmidt, Gunta Stölzl, Hans Wittwer 4th row: Ernst Kallai, Oskar Schlemmer, Mart Stam

47 ( 18 Mayıs 1883 – 5 Temmuz 1969) Almanya, Berlin 18 Mayıs18835 Temmuz1969 AlmanyaBerlin 18 Mayıs18835 Temmuz1969 AlmanyaBerlin 1934'te Nazi Almanyası zamanında Bauhaus'un kapatılması üzerine yurtdı ş ına göç etmi ş ve çalı ş malarına yurtdı ş ında devam etmi ş tir. Daha sonraları Amerikan vatanda ş lı ğ ına geçmi ş ve Cambridge, Massachusetts'te ya ş amaya ba ş lamı ş tır. Hayata gözlerini burada yummu ş tur. Çalı ş maları ile modern mimarlı ğ ın öncüleri arasında sayılmaktadır. Walter Adolph Georg Gropius

48 Modern mimarlı ğ ın öncüleri arasında Gropius beirli bir kurumla özde ş lemesi ba ğ lamında benzersiz bir yere sahip. Bauhaus 1919 yılından ba ş layıp 1933 te sonlanan kısa ömrüne kar ş ın Gropius un tüm mesleki ya ş amını ko ş ullandırmı ş gözüküyor. Öyle ki tasarım söylemi ve ö ğ retimi alanında gerçek bir devrim yapan ve 19. yy dan beri tartı ş ılan endüstri tasarım ili ş kisi hakkında etksi bugüne dek silinmemi ş katkılarda bulunan bu ustanın Bauhaus dı ş ındaki yılları neredeyse ihmal edilebilir gibi. Modern mimarlı ğ ın öncüleri arasında Gropius beirli bir kurumla özde ş lemesi ba ğ lamında benzersiz bir yere sahip. Bauhaus 1919 yılından ba ş layıp 1933 te sonlanan kısa ömrüne kar ş ın Gropius un tüm mesleki ya ş amını ko ş ullandırmı ş gözüküyor. Öyle ki tasarım söylemi ve ö ğ retimi alanında gerçek bir devrim yapan ve 19. yy dan beri tartı ş ılan endüstri tasarım ili ş kisi hakkında etksi bugüne dek silinmemi ş katkılarda bulunan bu ustanın Bauhaus dı ş ındaki yılları neredeyse ihmal edilebilir gibi.

49 Gropius tarafından dile getirilen bazı modernist savların onunbireyselli ğ iyle açıklanabilir tarafları vardır. …..

50 Ça ğ da ş mimarlık öncüleri arasında takım çalı ş ması kavramını en ısrarla vurgulayanın Gropius olu ş u bir rastlantı de ğ ildir.Ça ğ da ş mimarın toplumsal sorumlulu ğ u ve tasarımda i ş bölümü gibi en köklü modernist ilkeler direk olarak onun zihninin ürünleridir.

51 BAUHAUS B İ NASI DESSAU 1926 Burada birden fazla yalın dikdörtgen prizmayı birbirine ekleyerek daha dinamik bir kompozisyon elde etmi ş ve kendi deyi ş iyle simetrinin yapmacık anlamsızlı ğ ı yerini serbest asimetrik grupla ş manın canlı ve ritmik dengesine terk etmi ş tir

52 (Alfeld) : Sanatçının ilk önemli eseridir. Adolf Mayerle birlikte tasarladıkları yapıya esas itibariyle cam ve metalden olu ş an bir perde cephe giydirilerek yalın, saf, net bir çözüm elde edilmi ş tir. Simetri, statik denge gibi ilkeler kompozisyona hakimdir. 1911 1912 FAGUS WERK AYAKKABI FABR İ KASI

53 The Walter Gropius House in Lincoln, Massachusetts 1937

54 Harkness Commons and the Graduate Center, Harvard University Walter Gropius and The ArchitectsCollaborative 1950

55 The Pan Am Building The Pan Am building at the foot of Park Avenue towered over the middle of Manhattan. It was finished in 1963 and was the largest commercial office building in the world. Atop this sky scrapper in 1963 NY Airways began offering helicopter service between Manhattan and New York’s three major airports. The building was later sold to Metropolitan life insurancelife insurance

56 Interbau apartmanları, Berlin-Tiergarten, Germany, Walter Gropius, TAC and Wils Elbert 1957

57 MARCEL LAJOS BREUER 21 mayıs 1902 1temmuz 1981

58 1902 yılında Pecs, Macaristan’ da do ğ du.Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Sanat Bölümü, Bauhaus Mobilya Tasarımı bölümünden mezun olan Breuer 1925 yılında ilk çelik sandalyeyi tasarlarken sadece bir bisikletin gidonundan esinlendi.Ve bu tasarım tarihinin seyrini de ğ i ş tirdi.1928 yılında Bauhaus’da master yaparken, yalnızca ön ayakları üzerinde duran B32 sandalyeyi, 1930’ların ortasında İ ngiltere’ye ta ş ındıktan sonra ise Isokon için Long Chair sandalyeyi tasarladı.Marcel Beuer 1973’de ABD’ye ta ş ınarak bu kez mimarlık üzerine yo ğ unla ş tı. 1950’li yıllarda Paris’te bulunan UNESCO binasının tasarımına imza atanlardan biri oldu.

59 Marcel Breuer (1902-1981), 20. yüzyıl tasarım ve mimarlık dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesiydi., Weimar’da Bauhaus akımı temsilcileriyle çalı ş tı. Okulun Dessau’ya ta ş ınmasının ardından, 1925 ve 1928 yılları arasında düzenlenen mobilya tasarım atölyesini yönetti. Boru biçimli çelikle yaptı ğ ı deneylerle, pek çok yenilikçi tasarıma imza attı. Bu tasarsımlar arasında efsanevi “Wassily” sandalye de bulunuyor. Breuer, bu tasarımıyla uluslararası arenada tanınan bir tasarımcı olmu ş tu. 1930’lu yıllar boyunca, alüminyum ve lamine ah ş ap kullanarak yaptı ğ ı sıra dı ş ı tasarımlarla ününü sa ğ lamla ş tırdı. 1937’de ABD’ye yerle ş en Breuer, Harvard Üniversitesi’nde kısa süre hocalık yapmasının ardından, Amerika’da oldukça ba ş arılı bir mimarlık kariyerine sahip oldu. Tasarladı ğ ı konutlar, üniversite tesisleri, kurumsal binalar, kiliseler ve müzeler, 20. yüzyıl ortası Modernist anlayı ş ın en önemli eserleri olarak tarihe geçti.

60 MOB İ LYA TASARIMLARI VE M İ MARLI Ğ I

61 Armstrong Rubber Co. Headquarters Australian Embassy, Paris, France HUD office building, Washington Koerfer House, İsviçre

62 Wassily Kandinsky Vasiliy Wassilyevich Kandinskiy ( (d. 4 Aralık 1866, Rusya – ö. 13 Aralık 1944), 4 Aralık1866Rusya13 Aralık 19444 Aralık1866Rusya13 Aralık 1944. Ortaö ğ renimini 1871’de Odessa’da tamamladı. 1886’da Moskova Üniversitesi’nde hukuk ve iktisat ö ğ renimine ba ş ladı.1893 yılında doktoroya denk bir akademik unvan kazandı. 1896’da Estonya’daki Dorpat Üniversitesi’nden gelen profesörlük teklifini geri çevirdi ve 30 ya ş ında kendisini resme vermeye karar verdi. etti.1903’de Moskova’da ilk ki ş isel sergisini açtı, bir yıl sonrada Polonya’da iki ki ş isel sergi daha düzenlendi. Polonya 1917’de Moskova’ya yerle ş ti. 1918 yılında Moskova Güzel Sanatlar Akademisi’nde profesörlü ğ e ve Halk E ğ itim Komiserli ğ i'nin sanat bölümü üyeli ğ ine getirildi ve devlet tarafından ki ş isel bir sergi düzenlenerek onurlandırıldı. Kandinsky uluslar arası ün kazandıktan sonra, 1922’de ünlü tasarım okulu Bauhaus’ta ders vermesi için yapılan teklifi hemen kabul etti. Bauhaus’ta ders verdi ğ i yıllarda ilk kitabı “Sanatta Tinsellik Üzerine”yi yazdı.1926’da “Düzleme Göre Nokta ve Çizgi” adlı ikinci kitabını yayımladı. 1928’de Alman uyru ğ una geçti ancak Bauhaus’un kapanması üzerine 1933’de Fransa’ya göç etti. AlmanFransaAlmanFransa 1939 yılında da Fransız uyru ğ una geçti ve 13 Aralık 1944 günü hayatını kaybedene kadar Paris’in Neuilly_sur_Seine’de ya ş adı. Paris Önemli Yapıtları: İ lk Soyut Suluboya, Mavi Da ğ, Çan Kuleli Manzara, Siyah Kemer ile Siyah Çizgiler, Beyaz Çizgiler, Mavi Daire Dilimi, Ba ş at Mor, Ba ş at E ğ ri, On Be ş, Ilımlılık, Hareketler, Bölünme Birlik, Daire ve Kare, Beyaz Dengeli Hareket.

63

64

65 PAUL KLEE Paul Klee (18 Aralık 1879 – 29 Haziran 1940), Alman kökenli İ sviçreli ressam. İ lk olarak oryantalizmi ö ğ renen Klee, kendisine özgü tarzı ile dı ş avurumculuk, kübizm, gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili oldu.[1] Sanatçı renk teorisi hakkında çok fazla tecrübe sahibiydi ve bu tecrübelerini yazdı. Çalı ş maları ressamın çocuksu perspektifini, mizah anlayı ş ını, ki ş isel hislerini, inançlarını ve müzikselli ğ ini yansıttı. Klee ve Rus ressam arkada ş ı Wassily Kandinsky, Bauhaus okulunda e ğ itmenlik yapmalarıyla da ünlendiler. 18 Aralık29 HaziranAlman İ sviçrelioryantalizmidı ş avurumculukkübizm gerçeküstücülük[1] RusWassily Kandinsky Bauhaus18 Aralık29 HaziranAlman İ sviçrelioryantalizmidı ş avurumculukkübizm gerçeküstücülük[1] RusWassily Kandinsky Bauhaus

66 Ç İ ÇEK EFSANES İ 1918

67

68 Hans Meyer Emil, 18 Kasım 1889 yılında Basel, 19 Temmuz 1954 yılında Lugano Crossifisso İ sviçreli mimar ve ş ehirci 18 Kasım 1889Basel19 Temmuz 1954Lugano Crossifisso İ sviçrelimimar ş ehirci18 Kasım 1889Basel19 Temmuz 1954Lugano Crossifisso İ sviçrelimimar ş ehirci HANNES MEYER

69 M İ ES VAN DER ROHE M İ ES VAN DER ROHE 27 Mart 188627 Mart 1886, Aachen - 17 A ğ ustos 1969), ünlü bir Alman mimar ve tasarımcıdır (27 Mart 1886, Aachen - 17 A ğ ustos 1969), ünlü bir Alman mimar ve tasarımcıdırAachen17 A ğ ustos 1969 Alman27 Mart 1886Aachen17 A ğ ustos 1969 Alman Ta ş ustası olan babasıyla duvarcılık atölyelerinde çalı ş tı. 13 ya ş ına geldi ğ inde Berlin'e ta ş ındı ve orada art nouveau mimarı ve mobilya tasarımcısı için çalı ş maya ba ş ladı. 1907'de ilk tasarımı yaptı (Riehl Evi, Filozof için). 1908'de Mimar Peter Behrens ile çalı ş maya ba ş ladı ve orada ile Frank Lloyd Wright ile ilgili çalı ş malar, ara ş tırmalar yaptı. Mies 1913 yılında Berlin'e ta ş ındı Berlin'de kendi mimarlık bürosunu açtı.I. Dünya Sava ş ında Balkanlarda görev alıp döndükten sonra, gökdelenlerle ilgili çalı ş malar yapmaya ba ş ladı ve kendi ofisinde tasarımlar yaptı. BerlinPeter BehrensFrank Lloyd Wright1913I. Dünya Sava ş ındaBalkanlardagökdelenlerle 1920'lerde Berlin avangard (avant- garde) çemberinin içinde aktif rol aldı (Novembergruppe, Zehner Ring, G dergisi) ve modern sanatı savundu. O dönemde Mies'in da bir blo ğ unun bulundu ğ u modern apartmanlar ve evler tasarlandı. 1930 yılında, Mies, Berlin ve Dessau'daki Bauhaus'un ba ş ına geçti. Fakat yeni seçilen Nazi hükümetinin baskıları yüzünden Bauhausu'u kapatmak zorunda kaldı. 1930'larda ekonomik ve politik de ğ i ş iklikler yüzünden Mies'in ço ğ u binası in ş a edilememi ş ti ve davet üzerine 1938'de Amerika'ya ta ş ınmaya karar verdiDessau Bauhaus Nazi 1962'de New Art Gallery'nin tasarımını yapması istendi ğ inde kariyerinin doruk noktasına gelmi ş oldu. Fakat, galerinin açılı ş ını göremeden Mies, 17 A ğ ustos 1969'da ya ş amını yitirdi.

70 The Farnsworth Evi Plano, Illinois Yapım tarihi: 1951 Seagram Building 1969

71 Maquette Glass Skyscraper Crown Hall Mies Van Der Rohe Sandalyesi

72 Bauhaus Archives in Berlin.

73 Bauhaus Mimari ve Ev Bauhaus’un modern ve estetik yasama konseptinin halka arz edilmesi, tasarım okulunun Dessau periyodunda, Bauhaus usta ögreticileri için yapılan evlerle gerçeklesmistir. Evin bütün odaları makine çagı ile birlikte ortaya çıkan aktivitelere cevap verebilen standardize edilmis günlük esyalar ile donatılmıstır. Bütün mobilyalar Bauhaus Atölyelerinde imal edilen ürünlerden olusturulmustur. Modern yasamın geregi olarak birçok küçük detayın günlük yasamı nasıl etkiledigini gösteren ögretici demo filmler çekilmis ve halkın bilgisine sunulmustur.

74 Bauhaus ve usta ögreticileri için yapılan evlerle Walter Gropius kendi ideallerini genis kitlelere yaymak için çok büyük bir fırsat elde etmistir. 4 Aralık1926’da halka arz edilen evler, modern yasam ve onun geregi olan günlük kullanım esyaları için muhtesem bir reklam olmustur. Ayrıcalıklı bir estetik tasarımla ortaya çıkan ve Bauhaus Atölyelerinde üretilen ürünlerle dösenen evleri ziyaret eden çok sayıda ziyaretçi, modern dünya için yeni yasam biçiminin yöntemlerini kesfetmistir.

75 Yönetici olan Walter Gropius’un evinde misafir katı, kapıcı ve hizmetçi için alt katta odalar ve bir garaj bulunmaktaydı. Kat planları ve mekanın kullanımı arasındaki iliski20. yüzyılın sosyal yapısını yansıtmaktaydı Walter Gropius Evi Aksonometrik İ ç Mekan ve Mutfak Çözümü Mutfakta Tezgah Düzeni

76 Kübik, üç boyutlu görünümü ile bu evler Gropius’un müstakil ev tasarımına getirdigi çok büyük bir basarının eseridir. Kübik, üç boyutlu görünümü ile bu evler Gropius’un müstakil ev tasarımına getirdigi çok büyük bir basarının eseridir. Lyonel Feininger Evi

77 Bauhaus’un amacı, modern yasamın gereklerini saglamak için esyalar Bauhaus’un amacı, modern yasamın gereklerini saglamak için esyalar tasarlamaktı. Kurucusu Gropius’un bu üretilen esyalarla ilgili pek çok düsüncesinin kaynagında Arts and Crafts Hareketinin iki büyük ismi William Morris ve John Ruskin etkileri gizlidir. Gropius’un asıl düsüncesi zanaatlar ve güzel sanatları, mimari bir sentez içinde ve seri üretim çerçevesinde birlestirmektir. Ona göre güzel sanatlar,dekoratif sanatlar ve mimari arasında bir ayırım yapılmamalıydı. Morris’in tersine Gropius, aynı zamanda estetiginde arandıgı makine yapımı seri üretim modellerini, modern endüstriyel sistemle isbirligi içinde üretmistir. Bugünkü anlamıyla Endüstriyel Tasarımın kurucusu kesinlikle Bauhaus’tur Bugünkü anlamıyla Endüstriyel Tasarımın kurucusu kesinlikle Bauhaus’tur denmesi yanlıs olmayacaktır. Seri üretimle çogaltılan tasarımlarında süslemeden arındırılmıs, fonksiyonun yalın çizgileri hakimdir. Okul’daki ögreticiler ve taraftarlarına göre; tasarımda temel kaygı islevdir. O dönemde her ne kadar De Stijl gibi benzer hareketler olsa da, Bauhaus tasarımın modern çagının öncüsü olmustur. Modern tasarımın sembolü haline gelen okulda, Gropius hedeflerinin pek çogunu basarmıstır. Sanata, endüstriye ve tasarım okulu kavramına bıraktıgı miras ise tartısmasızdır. Bauhaus da Endüstriyel Tasarım Ve İş levsellik

78 Bauhaus’la birlikte endüstriyel tasarım kavramı daha genis bir anlam kazanmıstır.Orijinal Bauhaus ürünleri, endüstri için tasarlanmıstır. Aynı zamanda Bauhaus felsefesi bir adım daha ileriye giderek ‘form fonksiyonu izler’ anlayısının da takipçisi olmustur. Bu tutum yalnızca ürünün estetik kaygılarını içermez, Bauhaus için ürünün islevselligi, çogu zaman estetik kaygıların çok üstünde kalmıstır Bauhaus için yeni bir slogan olan “Sanat ve Teknoloji : Yeni Birlik” endüstriyel tasarımın yolunu açan bir söylemdir. Makineyi degisen toplumun ihtiyaçlarını karsılamak için zanaatla bulusturmak ve ortaya çıkan ürünleri seri üretim yoluyla pek çok insana ulastırmayı hedeflemek o günün sartlarında ütopik bir düsüncedir. Gropius, farklı düsünce sistemiyle endüstriyel tasarım kavramının temellerini atmıstır

79 Bauhaus’la birlikte büyük önem kazanan tasarım kavramında, islevsellik teknikleri su baslıklar altında toplanır : Yalınlık (Simplicity) Yalınlık (Simplicity) Simetri (Symmetry) Simetri (Symmetry) Açılı olma (Angularity) Açılı olma (Angularity) Soyutlama (Abstraction) Soyutlama (Abstraction) Uyum (Consistency) Uyum (Consistency) Birlik (Unity) Birlik (Unity) Organizasyon (Organization) Organizasyon (Organization) Ekonomi (Economy) Ekonomi (Economy) Detay (Subtlety) Detay (Subtlety) Süreklilik (Continuity) Süreklilik (Continuity) Düzen (Regularity) Düzen (Regularity) Keskinlik (Sharpness) Keskinlik (Sharpness) Tekrenklilik (Monochomaticity) Tekrenklilik (Monochomaticity)

80 Netice olarak Sosyal konuttan, en basit günlük araç - gereçlere kadar insanın tüm yasantısını içine alan bir sanatı gündeme getiren Bauhaus; 20. yüzyılda tasarım okulu olarak; sanat, toplum, endüstri ve el sanatlarını birlestirmistir. slevselligin ve estetik güzelligin etkili oldugu tasarımları ile endüstriyel tasarım kavramının kurucusu olan okul, 14 yıl gibi kısa bir süre açık kalmasına ragmen, fikir olarak yasamaya devametmektedir. Bu anlamda Bauhaus, günümüzde de geçerliligini kaybetmeden etkisinisürdüren bir fikir hareketidir. Bauhaus’un büyük kitleleri etkisi altına aldıgını vurgulamak için, Ludwig Mies Van Der Rohe okul kapatıldıktan sonra sunları söylemistir : “Bauhaus bir fikirdi, ben ona inanıyorum ki Bauhaus’un bütün dünyada uyandırdıgı genis yankı, onun bir fikir olma gerçeginde yatmaktadır. Böyle bir etkiye ve üne ne organizasyonla, ne de propaganda ile ulasılabilir. Yalnız bir fikrin bu kadar kuvveti vardır ki, böyle genis yankılar uyandırabilsin”97. Bauhaus, seri üretimde belirli bir tarz yaratarak, endüstriyel tasarım baslıgı altındamobilya, aydınlatma elemanları, seramik ürünler ve her türlü basit ev esyasınıntasarımında etkili olmustur. Günümüz endüstriyel tasarımına ait prototipleri vebunların standartlarını olusturarak, su an kullandıgımız her seye bugünkü görünümünü vermistir.

81 SEDA YA Ğ LI SÜMEYYE KAYNAR EBRAR KÜR Ş AD YUDUM Ş ENEL HAZIRLAYANLAR


"BAUHAUS OKULU VE ETK İ S İ. Bauhaus Merkezleri, Almanya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları