Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKLER Geçmişin Yıldızları Geleceğin Gözbebekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKLER Geçmişin Yıldızları Geleceğin Gözbebekleri."— Sunum transkripti:

1 MESLEKLER Geçmişin Yıldızları Geleceğin Gözbebekleri

2 GELECEĞİN GÖZBEBEKLERİ
I. BÖLÜM GELECEĞİN GÖZBEBEKLERİ MESLEKLER

3 1. İÇ MİMARLIK VE TASARIM “Mükemmellik detayda saklıdır” prensibiyle hareket eden mesleğimiz; her türlü bina, ev, ofis, mağazalarda neo konsept ve tasarım oluşturma işiyle meşgül olmaktadır.

4 2. REKLAMCILIK Reklamcılık ve piyasa araştırmaları programının amacı, çeşitli ürünlere karşı halkın eğilimlerini saptama ve onlarda satın alma isteğini artırma yöntemleri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

5 3. PSİKİYATRİ Psikiyatrist (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru), Tıp üniversitelerin 6 yıl süren tıp fakültesini bitirmiş, üniversite veya eğitim hastanelerinde en az 4 yıl süren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) dalında ihtisas (uzmanlık Eğitimi) yapmış tıp doktorudur. Psikiyatristler, ruh sağlığı ve hastalıkları dalında bir kliniği yönetebilir, hastanelerde çalışabilir, muayenehane açabilir, ilaç tedavisi verebilir, terapi eğitimi almışsa psikoterapi yapabilirler

6 4. SOSYAL HİZMET Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar; suçlular, yoksullar, çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

7 5. ULUSLARARASI TİCARET İşçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, servet ve gelir politikaları ve uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal kuruluşlarda, müfettiş veya uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilir. Ayrıca iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alınabilir.

8 6. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde ayarlanmsı için gereken önlemi alır. Çevre Müh. Çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan,Kültür,Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müd. DSİ,İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman, Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluş- larında görev alabilirler. Ayrıca kendileri özel işyeri açabilmektedirler

9 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
7. Genetik veya Kalıtım (Yunancadan genno γεννώ= doğurmak), canlının bütün özelliklerinin eski kuşaktan yenisine nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde araştırmacı bilim adamı yetiştirmektir.

10 DENİZ ULAŞIMI VE İŞLETME MÜH.
8. DENİZ ULAŞIMI VE İŞLETME MÜH. Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma sansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır.

11 9. PEYZAJ MİMARLIĞI Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.

12 10. PETROL VE DOĞAL GAZ MÜH. Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı, petrolün ve doğalğazın bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim yapar. Petrol ve doğalgaz mühendisleri, Enerji Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde; TPAO ve ona bağlı şirketlerde; özel petrol şirketlerinde, MTA, DSİ ve BOTAŞ'ta görev almaktadırlar.

13 11. HİDROJEOLOJİ MÜH. Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı, içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Hidrojeoloji Mühendisi; (DSİ, MTA, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre ve Orman Bakanlığı, belediyeler vb..) bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda da görev alabilir 13

14 JEOFİZİK MÜH. 12. Jeofizik mühendisliği programı petrol, her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği ile arazi çalışmaları yapılması, ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür. MTA, TPAO, DSİ, TKİ, Elektrik İşleri Edüt İdaresi, YSE, belediyeler, özel maden ve sondaj şirketlerinde çalışılabilir.

15 II. BÖLÜM GEÇMİŞİN YILDIZLARI MESLEKLER

16 13. HUKUK Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat ünvanı ile çalışmaktadırlar. 16

17 14. PDR Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır. Resmi ve özel okullarda, özel dersanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk mahkemelerinde ve ıslah evlerinde çalışılabilir.

18 15. TIP İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim ünvanını taşır. 18

19 16. PSİKOLOJİ Sağlık bakanlığı ve üniversitelere bağlı akıl hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk ıslah evlerinde, cezaevlerinde psikolog, rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar liselerde öğretmenlik yapabilirler.

20 SOSYOLOJİ 17. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfus bilim (demografi), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ülkemizde sosyologlar üniversitede öğretim üyesi olarak ve Dpt, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Trt ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırıcı olarak çalışmaktadırlar.

21 18. DİŞ HEKİMLİĞİ Diş hekimliği, baş, yüz, çeneler ve dişlerin normal yapısı işlevleri ve hastalıklarını inceleyen; bu hastalıkların koruyucu ve iyileştirici tedavilerini kendine uğraş edinen bir tıp alanıdır. Diş hekimliği eğitimi, liseden sonra 5 yıldır. Bu sürenin sonunda mezun olan diş hekimleri yüksek lisans (Master) yapmış kabul edilirler.

22 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH
19. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH Elektrik üretimi, dağıtımı, sistemin bakımı, elektrikli aletlerin yapımı, elektronik sistemlerin tasarlanması, elektronik ev ve tıp aletlerinin üretilmesi, haberleşme alanında telgraf ve telefondan uyduya kadar her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. PTT, TRT, Aselsan, THY, Alarko gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalar da ve bilgisayar sektöründe çalışılabilir.

23 20. HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Halkla ilişkiler uzmanları örgüt yönetimine halkın düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgileri getiren, girişimci fikirler üreten, tanıtma kampanyaları geliştiren, kampanyaları yönetim politikasına uygun olarak yöneten kişilerdir. Halkla ilişkiler uzmanları; dışa dönük, kendine güvenen, insan psikolojisi ve motivasyonundan anlayan, rekabetçi, esnek ve takımdaş özellikli olmalıdır.

24 21. GIDA MÜH. :: Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler. Gıda mühendisleri, özel, (et, süt vb.) konularda uzmanlaşmış gıda teknologlarından farklı olarak yukarıda belirtilen ünvanlarla kendi mühendislik alanlarının tümünü kapsayan konularda çalışabilirler. Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 24

25 22. VETERİNER HEKİMLİK Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Mezunlar İl Veteriner Müdürlükleri hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge labaratuvarlarında çalışabilirler.

26 23. RADYO-TV-SİNEMA Radyo-televizyon ve sinema bölümü, özellikle kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak program yazım veya filme alınması ve yayınlanması gibi işleri yaparlar. Mezunlar TRT’de, özel televizyon kurumları, film şirketleri ve reklam firmalarında iş bulabilirler.

27 DİNLEDİĞİNİZ VE KATILDIĞINIZ İÇİN
KAYNAK DİNLEDİĞİNİZ VE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"MESLEKLER Geçmişin Yıldızları Geleceğin Gözbebekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları