Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine"— Sunum transkripti:

1

2 Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine
Yapı Etkisi

3 Polimerlerde Bağlanma
Primer Kovalent Bağlanma Hidrojen Bağı Dipol Etkileşmesi Van der Waals Etkileşmesi İyonik Bağlanma

4 Primer Kovalent Bağlanma
Hidrojen Bağı

5 Van der Waals Etileşmesi
Dipol Etkileşmesi Van der Waals Etileşmesi

6 İyonik Bağlanma

7 Bağ Parametreleri Bağ Tipi Atomlar Dissosiyasyon Arası Enerjisi
rm (nm) (kcal mol-1) Primer Kovalent – Hidrojen Bağı – Dipol Etkileşmesi – – 3 Van der Waals Etki – –2 İyonik Bağlanma –

8 Atomlar Arası Potansiyel Enerji ve Kuvvetler

9 Termal Enerji – Dissosiyasyon Enerjisi
Maddenin sıcaklığının artışı, Termal Enerjisini kT kadar arttırır. Termal Enerji Aşıldığında Dissosiyasyon Gerçekleşir.

10 Termoplastik ve Termosetting Polimerler
Lineer ve Dallanmış Polimerlerde sıcaklık artışı ile birlikte zincirleri bir arada tutan kuvvetler kT yanında önemsiz hale gelir ve zincirler serbestçe birbirleri üzerinde kayarlar. Stres (gerilim, baskı v.b) uygulanması ile akarlar. Bu polimerler bu nedenle genellikle Termoplastiktirler.

11 Termoplastik ve Termosetting Polimerler
Çapraz bağlı polimerler, ana zincirdeki gibi birbirlerine aynı primer kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Termal enerji primer kovalent bağların enerjisini aşarsa ana zincir ve çapraz bağlar rastlantısal olarak koparlar ve polimer degrade (bozunur, parçalanır) olur. Bu çapraz bağlı polimerler termosettingtirler.

12 İSTİSNALAR Akrilonitril Akrilonitril zincir üzerindeki nitril gruplarının güçlü dipol etkileşmeleri nedeniyle tipik bir termoplastik davranışı göstermez. Termal enerji bu etkileşimden önce ana C-C bağlarını kırar. Madde degrade olur. Selüloz tekrarlanan birimlerinde 3 adet hidroksil grubu bulundurur. Zincirler birbirlerine güçlü H- bağları ile bağlanmışlardır. Bu nedenle termoplastik değildir. Hidroksiller, nitrik, asetik ve bütirik asit gibi asitlerle tepkime verirse meydana gelen selüloz ester hidrojen bağlarının azalması nedeniyle tipik bir termoplastik gibi davranır. Politetrafloroetilen (Teflon) ana zincirdeki sekonder bağlanma sonucu termosetting olarak davranan diğer bir istisnai termosetting polimer örneğidir.


"Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları