Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yazılım ve Donanım Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yazılım ve Donanım Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN."— Sunum transkripti:

1 Yazılım ve Donanım Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

2 DERSİN HEDEFLERİ Dr. Betül DEMİRDÖĞEN2  Bu dersin sonunda  Donanımın bileşenlerini tanımlayabileceksiniz  Yazılımın bileşenlerini tanımlayabileceksiniz.

3 Bilgisayar Parçaları Dr. Betül DEMİRDÖĞEN3  Yazılım ?  Bilgisayarın çalışmasını ve hizmet vermesini sa ğ layan fiziksel kısım dışında kalan her şey yazılımdır.  Bilgi işlemesini sa ğ layan yöntemler toplulu ğ udur.  Bilgisayar üzerinde çalışan her türlü programa verilen genel isimdir.  İ şletim Sistemi (Operating System) de bir yazılımdır.  Donanım ?  Bilgisayarı oluşturan mekanik ve elektronik parçaların tümüdür  Giriş Üniteleri (input units)*  Çıkış Üniteleri (Output Units)*  Bellek Üniteleri (Memory Units – Primary Data storage Units)  Matematiksel ve Mantıksal Hesap Ünitesi (Aritmetic & Logic Unit)  İ şlemci (Central Processing Unit, CPU)  Disketler ve Sabit Diskler (Secondary Storage Units)

4 DONANIM- Giriş Üniteleri  Bilgisayara herhangi bir bilginin girilmesi için kullanılan donanımlardır.  Bu donanımlar do ğ rudan bilgi girişini sa ğ layan aygıtlar olabildi ğ i gibi, işaretleme aygıtları da olabilir.  Klavye (keyboard),  Tarayıcılar (scanner),  Karakter ve işaret tanıyıcılar,  Resim ve ses yakalama aygıtları (Webcam)  Fare (mouse),  Kumanda kolu (joystick),  Işıklı kalem (light pen) ve  Dokunmatik ekranlar (touch screen) Dr. Betül DEMİRDÖĞEN4

5 DONANIM- Çıkış Üniteleri  Bilgisayar tarafindan islem basamaklarindan geçirilerek üretilen yazi, resim, tablo, müzik, grafik, hareketli görüntü, vb. nin kullanıcıya aktarılmasını sa ğ layan donanımlardır.  Ekran  Yazıcı  Kulaklık  Hoparlör  Çizici Dr. Betül DEMİRDÖĞEN5

6 YAZILIM  Yazılımlar bir işin bilgisayar ve donanımları aracılı ğ ıyla yapılabilmesini sa ğ larlar.  Bu nedenle, yapılmak istenen işin mantı ğ ı yazılıma yansıtılmalıdır.  Yazılımlar dış ortamdan aldı ğ ı veya üretti ğ i verileri bilgiye dönüştürerek çıktı aygıtlarına iletirler.  Yazılımların temel amacı, bilgisayarların çalışmasını kullanıcıların anlayabilece ğ i biçime dönüştürmek ve kullanıcının verdi ğ i komutları bilgisayar diline çevirmektir.  Bir bilgisayarda kullanılabilecek tüm programlara verilen genel addır.  Program belirli bir amaca yönelik olarak ve bir programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN6

7 YAZILIM  Yazılım Türleri  Sistem  Uygulama  Virüs Dr. Betül DEMİRDÖĞEN7

8 YAZILIM-Sistem Yazılımları  Sistem Yazılımları  İ şletim Sistemi  Donanım Sürücüleri  Programlama Dili Sistemi  Hizmet Programlama Sistemi Dr. Betül DEMİRDÖĞEN8

9 SİSTEM YAZILIMLARI-İşletim Sistemi  Bilgisayar ve çevre birimlerinin sevk ve idaresini sa ğ layan, yani bilgisayar sisteminin yapaca ğ ı işleri yöneten programlar toplulu ğ udur.  Bir bilgisayar sisteminin işletimiyle ilgili tüm işlevlerin yerine getirilebilmesini ve donanım ile uygulama yazılımları arasındaki ilişkiyi sa ğ layan yazılımlardır.  Bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını sa ğ lamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur.  Bilgisayar ilk açıldı ğ ında, işletim sistemini oluşturan programlar otomatik olarak çalışırlar. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN9

10 SİSTEM YAZILIMLARI-Donanım Sürücüleri  Donanımlar ile işletim sistemi arasındaki iletişimi sa ğ layarak, donanımın verimli kullanımını sa ğ layan sistem yazılımlarıdır.  Donanımların işletim sistemiyle uyumlu çalışabilmeleri ve kendilerinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirebilmeleri açısından çok önemli bir rol üstlenirler. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN10

11 SİSTEM YAZILIMLARI-Programlama Dili Sistemi  Programlama dillerine ait derleyiciler, yorumlayıcılar ya da bu dillerde program geliştirmekte kullanılan di ğ er özel program parçalarından oluşur  Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istedi ğ ini anlatmasının tektipleştirilmiş yoludur.  Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapaca ğ ını, verinin nasıl depolanıp iletilece ğ ini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılaca ğ ını tam olarak anlatmasını sa ğ lar.  Şu ana kadar 150’den fazla programlama dili yapılmıştır  Pascal, Basic, C, C#, C++, Java, Cobol, Perl, Python, Ada,Fortran, Delphi ve 1C Enterprise'dır.  Dünyadaki en popüler programlama dilleri sıralaması ise şöyle: JavaScript, Java, PHP, Python, Ruby, C#... Dr. Betül DEMİRDÖĞEN11

12 SİSTEM YAZILIMLARI-Hizmet Programları Sistemi  Hizmet (Utility) yazılımları, genel sistem destek işlemlerini yapmak için kullanılan programlardır.  Diskleri biçimlendirmek, dosyaları kopyalamak, disklerdeki programları yedeklemek, dosya sıkıştırma, dosya transfer (ftp), klavye düzenleme, disk yüzeyini düzenleme (fdisk, partition magic), virüs temizleme gibi işlemleri yaparlar.virüs  Ço ğ u işletim sistemi hizmet yazılımlarının yaptı ğ ı işlerin ço ğ unu yapmaktadır. Fakat bazı durumlarda hizmet yazılımları ayrı bir paket olarak daha güçlü özelliklerle üretilmektedir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN12

13 YAZILIM-Uygulama Yazılımları  Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere üretilmiş yazılımlardır.  Okul yönetim sistemi programları, muhasebe programı, bilgisayar oyunları, programlama dilleri derleyicileri vb.  Uygulama yazılımları belirli uygulamaları çalıştırırlar.  bilgisayarın çok amaçlı olmasına olanak tanırlar ve işlerin daha iyi yapılmasına yardımcı olurlar.  Yaygın olarak kullanılan uygulama yazılımları, kelime işlemciler, elektronik tablolama, veri tabanı, sunu programları, elektronik posta vb işlevleri olan yazılımlardır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN13

14 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN14 YAZILIM-Uygulama Yazılımları Uygulama yazılımları: Ofis yazılımları Kelime İ şlem yazılımları Hesap tablosu yazılımları Sunum yazılımları Dosya Yöneticileri ve Veritabanı Yönetim Yazılımları Çizim yazılımları Benzetim yazılımları Analiz ve karar verme yazılımları Planlama, Programlama, Koordinasyon ve Organizasyon Yazılımları İ letişim Yazılımları E ğ itim Yazılımları

15 YAZILIM-Zararlı Yazılımlar  Yazılımlara, donanımlara zarar veren veya kullanıcı dosyaları üzerinde tahribat yapan yazılımlara virüs denir.virüs  Kendi Kendini Ço ğ altma Mekanizması  Aktivasyon Mekanizması (Bir olayı veya tarihi bekler)  Amaç (istenmeyen ve zarar vermeye yöneliktirler) Dr. Betül DEMİRDÖĞEN15

16 YAZILIM-Zararlı Yazılımlar  Truva atı (trojan horse)  Ola ğ an uygulama programları içine gizlenmiş program parçalarıdır. İ çine gizlenmiş oldukları programlar çalıştırıldıkları zaman bilgisayara zarar verebilirler. Ancak bu tip programlar, başka temiz programlara bulaşmaya çalışmazlar.  K urt (worm)  Di ğ er programlar içine gizlenme gere ğ i duymazlar. Kendi başlarına ba ğ ımsız programlardır. Bunlar kendi kendilerini bilgisayar a ğ ları üzerinden da ğ ıtarak ço ğ alırlar. Daha çok iletişim hatları üzerinde kilitlenmelere neden olarak zarar verirler.  Di ğ er bilgisayar virüsleri de truva atları gibi di ğ er programlar içine gizlenmiş durumda bulunurlar.  Farklı olarak, içine gizlendikleri programlar bir kez çalıştırıldıklarında otomatik olarak saklama ortamında bulunan di ğ er hatasız dosya ya da programların içlerine kendilerini kopya ederler.  Bu tip dosya ya da programlar başka bir bilgisayarda çalıştırıldıklarında, bu defa oradaki programlara da bulaşır ve böylece giderek bütün dünyaya yayılırlar. Bu şekilde bulaşmış olan virüsler, belirli koşullar sa ğ landı ğ ında, dosyaları silebilir, bozabilir ya da bilgisayarın performansının düşmesine neden olabilir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN16

17 YAZILIM-Zararlı Yazılımlar  Virüslerin Temizlenmesi: Anti-virüs programınız yoksa bilgisayarınıza virüs bulaştı ğ ını ancak virüsün etkisini gördükten sonra anlayabilirsiniz.  Etkiler yavaşlama, beklenmeyen hata mesajları, bilgisayarın kilitlenmesi, normalde açılan dosyaların açılmaması, anormal sesler yada görüntüler yada bilgisayarın iste ğ iniz dışında işlem gerçekleştirmesi şeklinde olabilir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN17

18 YAZILIM-Zararlı Yazılımlar  Virüslerden Korunma: En iyi koruma bilgisayara virüs girmeden önce bir virüs programı elde etmek şeklinde olacaktır. Bir bilgisayara virüs girmişse virüs programı olan başka bir sistemden oluşturulan kurtarma disketi ile bilgisayar taranarak virüsler temizlenebilir. Virüs programları her zaman sistemleri korumayabilirler.  Önce virüsler çıkar, sonra bu virüslere karşı önlem olarak veya bu virüsleri temizlemek için virüs programlarında uygulamalar geliştirilir.  Antivirüs programının sisteminizde virüs bulamaması bilgisayarınızda virüs olmadı ğ ı anlamına gelmez.  Bilgisayarınıza bir virüs bulaşmış olma ihtimali her zaman vardır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN18

19 YAZILIM-Zararlı Yazılımlar  Virüsleri engellemek için yapabilece ğ iniz üç şey:  Virüsten koruma yazılımı yükleme.  AVG Anti-Virus  Norton AntiVirus  McAfee VirusScan  Panda Titanium Antivirus  BitDefender  Şüpheli dosyaları hiçbir zaman açmama.  E-posta güvenlik özelliklerini kullanın. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN19

20 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN20 Yazılımın Yasal Kullanımı i. Yazılım Kullanım Türleri i. Freeware: Sınırsız kullanım ii. Adware : Sınırsız ama bir beklentisi var (reklam verme) iii. Shareware: Kısıtlama getirilmiş yazılımlar olabilir. Deneme sürümleri de bu sınıfa girer.

21 Yazılımın Yasal Kullanımı  Yazılım Lisansı: yazılımı geliştiren firma ya da üreticinin haklarını koruyan bir sözleşmedir. Programlar geliştirilirken zaman, para ve emek harcanmaktadır.  Bilgisayar yazılımını hukuka aykırı yollarla ço ğ altmak, kullanmak gibi eylemler telif hakkı ihlali suçlarını oluşturmaktadır.  4 seneye kadar hapis ve 150 bin YTL’ye kadar ceza verilebilmekte, korsan yazılım kurulu bilgisayarlara el koyabilmektedir. 3 yıl meslekten men cezası verilebilmektedir.  Lisanssız yazılım kullanıldı ğ ı tespit edilen işletmelerde sahipler ve yöneticiler de sorumlu tutulmaktadırlar. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN21

22 Yazılımın Yasal Kullanımının Avantajları  Cezalardan kurtulursunuz.  Korsan yazılımlar ço ğ unlukla virüs barındırırlar.  Yazılımdan daha yüksek verim alınır.  Yazılımdan do ğ acak sorunlarda muhatap bulunabilir.  Ürün destek hizmetlerinden yararlanılır.  Yazılım sektörünün genişlemesine katkıda bulunulur.  Kayıt dışı ekonominin gelişmesi engellenir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN22

23 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN23 Program geliştirme yöntemi  Bilgisayar programcılarının program geliştirme yöntemi aşa ğ ıdaki adımlardan oluşur:  Problem  Analiz  Tasarım  Geliştirme  Uygulama / Sınama  Bakım

24 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN24 Problem  Bu ilk adımda programcı, problemi anlamaya çalışır.  Problemin ne oldu ğ unu, çözümde nelerin gerekli oldu ğ unu, çözüm için gerekli olan ön bilgileri belirler.  Problemi anlamanın çözümün yarısı oldu ğ u unutulmamalıdır!

25 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN25 Analiz  Bu adımda problemi çözüm için verilen de ğ erler ile programın elde etmesi gereken de ğ erlerin ne oldu ğ u belirlenmelidir.  Girdiler ve çıktılar madde madde yazılır.  Bu girdi ve çıktı arasındaki ilişki belirlenir.  Belirlenen ilişki formüller ile açıklanabilir.

26 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN26 Analiz  Problem adımı başarılı bir şekilde gerçekleşmeden analiz adımına geçilmemelidir.  Problem çözümünde ilk iki adım çok önemlidir.  Çözüm için bir fikir bulunamamışsa problem tekrar gözden geçirilmelidir.

27 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN27 Tasarım  Problemin çözümü için gerekli olan çözüm aşamalarını mantıksal sıra içerisinde yazılması aşamasıdır.  Yapılan işleme algoritma adı verilir.  İ yi bir algoritmanın iki şartı vardır.  Bütün adımlar mantıksal bir düzen ve sıra içerisinde verilmeli  Verilen adımların tamamı çalıştırılabilir olmalıdır.

28 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN28 Tasarım  Algoritma tasarlanırken bütün problem parçaları aynı anda çözülmeye çalışılmaz.  Problem kendi içinde önemli parçalara ya da alt problemlere ayrılır ve sonra bu alt problemler çözülerek esas problemin çözümüne gidilir.  Bu yönteme yukarıdan aşa ğ ı tasarım (top-down design) (divide & conquer- böl ve yönet diye de bilinir) adı verilir.

29 DONANIM-Bellek Çeşitleri  Bellek bilgisayarı oluşturan 3 ana bileşenden biridir. (merkezi işlem birimi – bellek – giriş/çıkış aygıtları).  İ şlemcinin çalıştırdı ğ ı programlar ve programa ait bilgiler bellek üzerinde saklanır.  Bellek geçici bir depolama alanıdır.  Bellek üzerindeki bilgiler güç kesildi ğ i anda kaybolurlar.  Bu nedenle bilgisayarlarda programları daha uzun süreli ve kalıcı olarak saklamak için farklı birimler (sabit disk- CD - DVD) mevcuttur. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN29

30 DONANIM-Bellek Çeşitleri  ROM (Read Only Memory) Kalıcı belle ğ i olup sadece okunabilir. Sistemde her zaman olması gereken bilgileri tutmak için kullanılır. Üretim aşamasında bilgiler yüklenir, bilgiler güncellenebilir ama silinmez. Elektrik kesildi ğ inde içindeki bilgileri saklar. Sistemi başlatmak ve işletim sistemi yapıları okumak için gerekli bileşenleri içermektedir. 3 türü vardır. PROM EPROM EEPROM Dr. Betül DEMİRDÖĞEN30

31 DONANIM-Bellek Çeşitleri  RAM (Random Access Memory) Geçici bellektir. Bir kısmı işletim sistemi ve yazılımlar için kullanılır. Elektrik kesildi ğ inde veya pc kapatıldı ğ ında bilgiler kaybolmaktadır. Bilgisayar çalışırken verileri ve programları saklamak için kullanılmaktadır. Dinamik (DRAM) ve Statik (SRAM) olmak üzere 2 tipi vardır. DRAM (Ana bellek için kullanılan bellek türüdür). EDORAM SDRAM DDRAM SRAM (DRAM’a göre daha hızlıdır, daha az bilgi saklar ve sistem kapatılana kadar bilgileri saklar). Dr. Betül DEMİRDÖĞEN31

32 İŞLEMCİ  İ şlemci- CPU (Central Processing Unit-Merkezi İ şlem Birimi-M İ B), bilgisayarın beyni olarak tanımlanır.  İ şlemciler, sadece bilgisayarlarda bulunan bir donanım de ğ ildir.  Bilgisayarların yanında tüm elektronik sistemlerde bulunur. Örne ğ in otomatik çamaşır makinesi, otomatik bulaşık makinesi; fabrikalardaki otomatik cihazlar, televizyon ve telefon gibi cihazlarda işlemci vardır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN32

33 İŞLEMCİ  İ şlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri işleme (verileri de ğ erlendirip yeni veriler üretme) görevlerini yerine getiren donanım birimidir.  İ şlemci yerine mikroişlemci, CPU (Central Processing Unit ), M İ B (Merkezi İ şlem Birimi), μ P (mikro Processor) isimleri de sıklıkla kullanılır.  Görevi: İ şlemciler, bilgisayarda yönetici konumunda çalışır. Kontrol sinyalleriyle sisteme ba ğ lı tüm birimlerin çalışmasını düzenler ve bu birimleri yönetir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN33

34 İŞLEMCİ  İ şlemci kendine gönderilen makine komutlarını işler ve sonuçlarını çevre birimlerine ya da belleklere gönderir. Gönderilen komutlara göre işlemci 3 temel işlemi gerçekleştir.  Mikro işlemci kendi içindeki ALU (Arithmetic Logic Unit- Aritmetik Mantık Birimi) birimini kullanarak matematiksel ve mantıksal işlemleri yapar.  İ şlemci bellek bölgesindeki verilerin yerlerinin de ğ iştirilmesini sa ğ lar.  Kendine gönderilen komutlara göre hareket eder ve yeni görevleri başlatır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN34

35 İŞLEMCİ  İ şlemciler, klavyeden girilen tuşun ifade etti ğ i karakteri de ğ iştirmeden ekranda gösterdi ğ i gibi, aldı ğ ı verileri de ğ erlendirip yeni veriler de üretebilir. Örne ğ in, hesap makinesinin işlemcisi, girilen rakamlar üzerinde istenilen işlemi uygulayarak yeni sonucu ekranda gösterir  İ şlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildi ğ i işlem sayısı olarak tanımlanmaktadır. Bir saniyede yapılan milyon adet işlem MHz (Megahertz) olarak tanımlanır ve temel hız ölçüsüdür ancak günümüz işlemcileri saniyede milyar işlem yapmaya başlamış ve hızı Ghz (Gigahertz) seviyesine yükselmiştir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN35

36 Matematiksel ve Mantıksal Hesap Ünitesi  Aritmetik Mantık Birimi (AMB) aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleştiren bir dijital devredir.  AMB en basit işlemi gerçekleştiren mikro denetleyiciden, en karmaşık mikroişlemciye sahip bir bilgisayara kadar tüm işlemcilerin yapıtaşıdır.  AMB kavramına ilk olarak 1945 yılında matematikçi John von Neumann EDVAC adlı yeni bir bilgisayar üzerine bulgularını anlatan raporunda de ğ inmiştir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN36

37 Matematiksel ve Mantıksal Hesap Ünitesi  İ şlemci tarafından gerçekleştirilecek matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldı ğ ı bölümdür.  Temel işlemler  Aritmetik ünite: Toplama, çıkarma, artırma, azaltma gibi işlemleri yapar.  Lojik ünite: ve, veya, de ğ ilse gibi işlemleri gerçekleştirir  AMB’ler herhangi bir işlemi yürütecek şekilde tasarlanabilir fakat işlem ne kadar karmaşıksa maliyet artar. Bu maliyet işlemcide kullandı ğ ı yer, harcadı ğ ı enerji vs. olabilir. Karekök alma gibi. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN37

38 Depolama Birimleri / Sabit Disk  Sabit diskler, bilgi depolamak amacı ile kullanılan kasa içerisindeki kutuya yerleştirilmiş olan ikincil bellek birimidir.  Sabit diskler, disketlere oranla daha çok bilgi depolayabilirler ve hızları da disketin çalışma hızından yüksektir.  Sabit diskler günümüz bilgisayarlarının kalıcı depolama aygıtlarından en önemlisidir.  İ şletim sistemleri bu diskler üzerinde depolanırlar. Bu yüzden kritik önemleri vardır.  Sabit disklerin hızları bilgisayar performansını önemli ölçüde etkilerler. Bu yüzden sabit diskin hızlı olarak seçilmesi gereklidir.  Sabit disk seçiminde bir di ğ er parametre, diskin depolama kapasitesidir.  Sabit diskin büyüklü ğ ü Megabyte-Gigabyte gibi kavramlarla ölçülürken, hızı ms(mili saniyenin binde biri) ile ölçülür. Dönüş hızı ise 7.200 rpm veya 15.000 rpm olabilir (Rpm: dakikadaki dönüş sayısı).Günümüzde sabit diskler 40 Gb, 80 Gb ve 120 Gb gibi depolama kapasitelerine sahiptirler. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN38

39 Depolama Birimleri / Sabit Disk  Hem okunabilir, hem yazılabilir.  Rastgele erişimlidir.  Enerjisi kesildi ğ inde içindeki bilgiler kaybolmaz. Kullanıcı istedi ğ i gibi bu tip belleklere bilgi yükleyip silebilir.  Kapasiteleri çok büyüktür. (GB’ lar seviyesinde; 6,4GB, 13 GB, 20 GB,…)  Erişim süreleri milisaniye seviyesindedir.  Genelde C harfiyle temsil edilir. PC’ye ba ğ lı başka sabit disk varsa veya sabit disk sanal olarak bölünmüşse C’den sonra gelen harflerle temsil edilirler.  Sabit diskin çok dolu olması Pc’yi yavaşlatabilir. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN39

40 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN40 Depolama Birimleri Disket Sürücüler Günümüzde kapasitelerinin çok yetersiz kalmaları, yavaş olmaları, çabuk zarar görmeleri, ekonomik ve ergonomik olmamaları gibi bir çok nedenden ötürü kullanımı gittikçe azalmıştır. Yeni bilgisayarlarda artık disket sürücü bulunmamaktadır. CD-ROM Disketlere göre daha hızlı ve daha ekonomiktirler. Genellikle 700 mb kapasiteye sahiptirler. Sadece okuyan CD-ROM’larla birlikte hem okuyup hem yazan CD-ROM’lar da vardır ve CD-Yazıcı olarak adlandırılırlar. DVD-ROM CD_ROM’lara benzerler, CD’leri de okurlar. DVD yazıcılar CD’de yazarlar. Tek katmanlılar 4 GB’tan, çift katmanlılar 8 GB’tan fazla kapasiteye sahiptirler.

41 Dr. Betül DEMİRDÖĞEN41 Depolama Birimleri Flash Bellek (USB Memory) USB bağlantı noktalarına takılan, bilgisayarlarda bulunan bilgileri taşımada kullanılan, yeniden yazılabilen, küçük boyutlu, taşınabilir bellek türüdür. Flash Bellek üzerinde işlem yapılırken bilgisayardan çıkarılmamasına dikkat edilmelidir. Flash bellekleri bilgisayardan çıkarırken işletim sistemine gerekli komut verilmelidir. Flash belleklerin kapasiteleri, fiyatları, dayanıklılıkları, ergonomileri arttıkça disket sürücüler piyasadan kalkmaya başlamıştır. Artık günümüzde disket sürücüler piyasadan kalkmışlardır. Günümüzde satılan bilgisayarların çoğunda disket sürücüsü bulunmamaktadır. (Günümüzde kullanımı gittikçe azalan teknolojiler nelerdir?)

42 Depolama Birimleri  Harici Diskler : Verilerin yedeklenmesi ve istenilen bilgisayarlara istendi ğ i zaman aktarılması için kullanılan donanımlardır.  Sabit disklerin kullanıldı ğ ı bu ürünler USB port ile bilgisayarlara ba ğ lanırlar.  Bu aygıt Windows XP bir bilgisayara ba ğ landı ğ ında otomatik olarak algılanır ve kullanılabilir.  Bu disk bilgisayara yeni bir sabit disk takılmış gibi görünür.  Sabit diskteki bilgiler, harici diske kopyalanabilir. Harici diskteki bilgiler de, sabit diske kopyalanarak kullanılabilir.  Bu disklerin hızları yeterli düzeyde olup, kapasiteleri içindeki sabit diske ba ğ lıdır. Piyasada, 20 Gb, 40 Gb ve 80 Gb kapasiteye sahip harici diskler bulunmaktadır. Dr. Betül DEMİRDÖĞEN42

43 ANA KART  Bilgisayarın en önemli parçalarından birisi ana karttır.  Mikro işlemci, bellekler, klavye, fare, ekran kartı vb. parçaların % 90’nı ana kart üzerine takılır.  Bu yüzden ana kartın kalitesi bilgisayarın hızını da etkileyecektir.  Ayrıca bilgisayarda çıkan donanım problemlerinin birço ğ u ana karttaki uyumsuzluktan kaynaklanır Dr. Betül DEMİRDÖĞEN43


"Yazılım ve Donanım Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları