Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ
Doç. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2 Ben Kimim? 1965 Çanakkale, Çan doğumlu 1987 Cerrahpaşa Tıp Fak. Mezunu
1991 Yedikule Göğüs ihtisaslı 1996 Göğüs Hastalıkları Doçenti 1999 Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi 2001’den beri Yedikule Başhekimi 2005’te İşletme Fakültesi mezunu 2007’den beri Yüksek Lisans Öğretim üyesi Evli, 2 çocuklu Bağlama sanatçısı, Türk Toraks Derneği Öğretim Görevlisi

3 Sunuş Planım Girişimsel Bronkoskopi nedir? Ne değildir? Endikasyonları
Yöntemleri Çalışmalardan örnekler Uygulamalardan kesitler Kendi vakalarımız

4 Hangi kurumda çalışıyorsunuz?
A. DEVLET HASTANESİ B. GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ C. ÖZEL HASTANE D. EĞİTİM HASTANESİ E. ÜNİVERSİTE HASTANESİ

5 75 yaşında, erkek hasta, Skuamöz hücreli ca, mediastene invaze

6 Tedavi yaklaşımınız A. Eksploratris torakotomi
B. Eksternal radyoterapi C. Kemoterapi – Radyoterapi D. Endobronşiyal tedavi - Cerrahi E. Endobronşiyal tedavi – KT-RT

7 EBT sonrası

8 Hastaya cerrahide sleeve lobektomi uygulandı.
3 yıl sonraki PA grafi

9 Çalıştığınız ünitede Endobronşiyal tedavi yapılıyor mu?
A. EVET B. HAYIR

10 Girişimsel Bronkoskopi
Palyatif amaçlı Stridor, akut dispneli santral Tm Fistül vakaları Küratif amaçlı Benign durumlar(stenoz, hamartom vs) Erken evre tümörler

11 Malign Havayolu Obstrüksiyonu
Akciğer kanserli hastaların % 80’i başvurduğunda inoperabldır, bu yüzden palyatif tedavilere adaydırlar. Tanı esnasında akciğer kanserli hastaların % 30’undan fazlasında malign hava yolu obstrüksiyonu mevcuttur. Belani CP. Multimodality management of regionally advanced non-small-cell lung cancer. Seminars of Oncology 1993; 20: 302 Bolliger CT. Airway stents. Sem Resp Crit Care Med 1997;18:563

12 Sizce endobronşiyal tedavi endikasyonuna girmeyen hangisidir?
A. Santral havayolu obstrüksiyonlu semptomatik hastalar, B. Konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen inoperabl akciğer kanserli hastalar, C. Küçük intramural lezyonu olupta fonksiyonel olarak inoperabl olgular, D. Operabl trakeal lezyonlu olgular,

13 Benign lezyonlar Papillom Karsinoid Tümör

14 Trakeal lezyonlar Mukoepidermoid karsinom Trakeobronkomalazi

15 Trakeopatika Osteokondroplastika
* Sert lümeniçi kıkırdaklı nodüller 15

16 Trakeal Stenoz

17 Karina tümörü Adenokarsinom
(Sol ve sağ ana bronşu tıkayan karinayı infiltre eden) 17

18 Karina tümörleri Küçük hücreli karsinom Karinayı invaze eden lenfoma
18

19 Endobronşiyal tümörler
Epidermoid karsinom Böbrek Tm metastazı Leyomiyosarkom

20 Erken evre akciğer kanseri, carcinoma in-situ
RML bronş ayrımında granülarite Hafifçe kalınlaşmış mukoza ve eritem 20

21 Skuamöz hücreli karsinom

22 Adenokarsinoma Yaygın nodüler form İnfiltratif form

23 Atipik karsinoid tümör
23

24 İnfiltratif trakeal anormallikler
Larenks, trakea ve karinayı tutan amiloidozis

25 Bronko-özefageal fistül
Fistül, sağ ana bronşun posterior duvarında. Özefagusta stent (fistülden görülmekte) 10/27/2005 25

26 Endobronşiyal tedavi endikasyonu koyduğunuzda yaklaşımınız nedir?
A. Yapan merkeze refere ederim. B. Önce diğer tedavi seçeneklerini uygularım. C. Uzak dururum. D. Kendim uygularım.

27 Malign santral havayolu stenozlarında Girişimsel Bronkoskopi
C. Bolliger 2000

28 Yapılış Şekilleri Rijit bronkoskopla Rijit içinden geçirilmiş FOB ile
Endotrakeal tüp içinden geçirilmiş FOB ile Yalnızca FOB ile

29 Rijit Bronkoskopi uyguluyor musunuz?
EVET HAYIR UYGULADIM, ŞUANDA UYGULAMIYORUM EĞİTİMİNİ ALDIM, UYGULAMIYORUM

30 ZAMANLAMA Yaşamı tehdit eden durumda ACİLEN
Normal fonksiyonlu hastalarda; Elektif koşullarda Konvansiyonel tedavilerden sonra Konvansiyonel tedavileri kolaylaştırmak için öncesinde uygulanır.

31 Küçük hücre dışı akciğer tümörlü santral havayolu obstrüksiyonlu hasta
Tedavi yaklaşımları asfiksi operabiliteyi değerlendir Cerrahi harici ( % 75) KT RT Cerrahi ( % 25) terapötik endoskopi uygulamaları

32 Endobronşiyal tedavi yöntemleri
Mekanik temizlik, balon dilatasyon Lazer, Elektrokoter, Dinamik fototerapi, Brakiterapi, Argon plazma koagulasyon, Kriyoterapi, Endobronşiyal stent uygulanması, Endobronşiyal kemoterapi uygulaması

33 Güvenli endoskopik tedavi için gerekli koşullar
Bronkoskopla tümöre ulaşılabilmeli Bronş içinde tümör sınırlı yayılmış olmalı, lenfanjitik yayılım yapmamalıdır Stenoz dışındaki akciğer ve havayolları fonksiyonel olmalıdır Hasta iyi performans durumunda olmalıdır !!

34 Endobronşiyal tedavi alması muhtemel hastalar
Malign hastalıklar: Lokal ilerlemiş küçük hücre dışı akciğer karsinomu Endobronşiyal metaztazlar RT/KT’e yanıtsız tümörler Düşük performansı nedeniyle inoperabl tm.ler KT/RT’nin kontrendike olduğu durumlar Akut dispne Hemoptizi KT/RT ile birlikte

35 Benign Tümörler (trakeal tümörlerin % 2’sinden azı)
Komplet rezeksiyon (rekürrenssiz): adenom, kondrom, lipom, schwanoma, anjioma, granülom, tipik endobronşiyal karsinoid Inkomplet rezeksiyon (rekürrenssiz): Hamartom, hamartokondrom, fibrom Yüksek rekürrens riski olan rezeksiyon: papillom, amiloidoz, leiomiyom.

36 Benign hastalıklar Striktürler: Yatrojenik, postintubasyon, posttrakeostomi - Stent 3 ay sonra çıkarılmalı Mukozal Web ve yapışıklıklar – Elektrokoter Amiloid – Stent uygulanmalı Trakeomalazi Tekrarlayıcı Polikondirit Benign tümörler Difüz havayolu yanıkları

37 Kanserlerde EBT’yle elde edilenler
Acil debulking : % başarı Fonksiyonel düzelme : % 85 Fayda süresi: 3 ay Sürvide düzelme: Muhtemel Akut solunum yetersizliği riskini azaltır Hayati risk: %

38 Radyasyona Lazerin eklenmesi sürviyi arttırır
MACHA H.N. Chest 1994; 105: EICHENHORM MS Chest 1986; 89:

39 50 Kriyo-radyoterapi kombinasyonu (III b hastalar) 100
Survi (%) Kriyo-radyoterapi kombinasyonu (III b hastalar) 100 Etkin kriyoterapi 80 Kriyoterapi uygulanmamış 60 p < 0.001 50 40 20 2000 days 200 400 600 800 1000 1200 VERGNON JM Chest 1992;102:

40 kriyoterapi + NVB ile tedavi edilmiş Tm NVB ile tedavi edilmiş Tm
15 gün sonra zavallı(!) farenin hali kriyoterapi + NVB ile tedavi edilmiş Tm NVB ile tedavi edilmiş Tm

41 + 0 ++ ++ 0 ++ 0 +++ ++ İleri evre akciğer kanseri Lazer APC
Elektrokoter Brakiterapi Kriyoterapi PDT Stent uygulaması endoluminal extraluminal mikst .

42 DUMON SİLİKON STENTİ

43 Sonuçlar Kanserde 4 aydan fazla süreli Stent Vergnon JM Chest 1995
6 Sonuçlar Önce 48 h sonra 5 Geç kontrol 4 3 2 1 FEV 1 (l/s) FIV 1 (l/s) PEF ( l/s) FVC (l) Kanserde 4 aydan fazla süreli Stent Vergnon JM Chest 1995

44 Freitag Dinamik Stent

45

46

47 Ultraflex stent uygulaması

48 Alveolus Stent

49 İşlem Öncesi İşlem sonrası

50 Bulky tümörler Mekanik rezeksiyon + gerekirse Lazer veya elektrokoter

51

52 Lazer (veya HF elektrokoter) rezeksiyon tekniği
Koagulasyon Rezeksiyon Hemostaz

53 ND-YAG Lazer

54 ND-YAG Lazer rezeksiyonu

55 Lazer

56 Tipik karsinoid Nd:YAG lazer rezeksiyonla tedavi 56

57 Hamartom 57

58 Snare ile rezeksiyon

59 Argon Plazma Koagülasyon

60 Papillomatozis Debulking sonrası APC tedavisi

61 Infiltratif tümörler veya erken evre akciğer kanserleri
Kriyoterapi HF elektrokoter Fotodinamik tedavi HDR Brakiterapi Laser

62 Endo bronşiyal metastaz
Kriyoterapi

63 Kriyo ile rekanalizasyon

64 Kriyoterapi Öncesi 3 hafta sonrası

65 Elektrokoter

66 1 Ana karina 2

67 Endobronşiyal tedavilerin avantaj ve dezavantajları
Yöntem Teknik Sonuç Komplikasyon Forseps LA,GA Hızlı Kanama Kriyoterapi LA,GA Geç,yüzeyel Nekroz ElektrokoterLA,GA Hızlı,yüzeyel Nekroz Lazer LA,GA Hızlı,derin Perforasyon Brakiterapi LA Geç,derin Hasar PDT LA,lazer Geç,derin Nekroz, deri duy.

68 2.800 akciğer kanserli hasta 600’ununa Cerrahi rezeksiyon
5.500 tanısal bronkoskopi 2.800 akciğer kanserli hasta 600’ununa Cerrahi rezeksiyon 350 endobronşiyal tedavi işlemi 59 stent uygulama 30 Dumon düz silikon 10 Y-stent 19 Alveolus 150 otofloresan bronkoskopi

69 Endobronşiyal Tedavi Ünitemiz
Endobronşiyal Ultrason Otofloresan Bronkoskopi Elektromagnetik kılavuz- Superdimensiyon

70 Bir EBT uygulamamız

71 APC uygulamamız

72 Kriyoterapi uygulamamız

73 Endikasyon YAG Laser Elektrokoter Dinamik FT Kriyoterapi Stent (Silikon) Brakiterapi Trakeal tümör (akut dispne) ++++ Hayır Dispnesiz trakeal veya bronşial tümör + +++ Distal Tümör ++ Belirgin sınırlı infiltratif tümör Belirsiz sınırlı infiltratif tümör İn situ ca veya miktoinvaziv tümör Kanama kontrolü hemen bilinmiyor gecikmiş olası Dış bası hayır

74 Öksürük ve dispnede azalma %80-90 %50-60 %70 %66 %85
Tablo 2 Sonuçlar YAG Laser Elektrokoter Dinamik FT Kriyoterapi Stent Brakiterapi Hemoptizi kontrolü %60 %90 Bilinmiyor %65-86 Olası %80 Öksürük ve dispnede azalma %80-90 %50-60 %70 %66 %85 Solunum fonksiyonlarında düzelme %73 %50 %71 Bronkoskopik görünümde düzelme hemen %84 gecikmiş %75 Yarar süresi 2-3 ay bilinmiyor 3-4 ay 4 ay 6,5 ay Olası işlem tekrarı Evet Hayır Küratif etki Bazen %77-85 %81

75 Katılımınız için TEŞEKKÜRLER


"GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları