Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ Doç. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ Doç. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ Doç. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2 Ben Kimim?  1965 Çanakkale, Çan doğumlu  1987 Cerrahpaşa Tıp Fak. Mezunu  1991 Yedikule Göğüs ihtisaslı  1996 Göğüs Hastalıkları Doçenti  1999 Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi  2001’den beri Yedikule Başhekimi  2005’te İşletme Fakültesi mezunu  2007’den beri Yüksek Lisans Öğretim üyesi  Evli, 2 çocuklu  Bağlama sanatçısı,  Türk Toraks Derneği Öğretim Görevlisi

3 Sunuş Planım  Girişimsel Bronkoskopi nedir? Ne değildir?  Endikasyonları  Yöntemleri  Çalışmalardan örnekler  Uygulamalardan kesitler  Kendi vakalarımız

4 Hangi kurumda çalışıyorsunuz?  A. DEVLET HASTANESİ  B. GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ  C. ÖZEL HASTANE  D. EĞİTİM HASTANESİ  E. ÜNİVERSİTE HASTANESİ

5 75 yaşında, erkek hasta, Skuamöz hücreli ca, mediastene invaze

6 Tedavi yaklaşımınız  A. Eksploratris torakotomi  B. Eksternal radyoterapi  C. Kemoterapi – Radyoterapi  D. Endobronşiyal tedavi - Cerrahi  E. Endobronşiyal tedavi – KT-RT

7 EBT sonrası

8 Hastaya cerrahide sleeve lobektomi uygulandı. 3 yıl sonraki PA grafi

9 Çalıştığınız ünitede Endobronşiyal tedavi yapılıyor mu?  A. EVET  B. HAYIR

10 Girişimsel Bronkoskopi  Palyatif amaçlı Stridor, akut dispneli santral Tm Fistül vakaları  Küratif amaçlı Benign durumlar(stenoz, hamartom vs) Erken evre tümörler

11 Malign Havayolu Obstrüksiyonu  Akciğer kanserli hastaların % 80’i başvurduğunda inoperabldır, bu yüzden palyatif tedavilere adaydırlar.  Tanı esnasında akciğer kanserli hastaların % 30’undan fazlasında malign hava yolu obstrüksiyonu mevcuttur. Belani CP. Multimodality management of regionally advanced non-small-cell lung cancer. Seminars of Oncology 1993; 20: 302 Bolliger CT. Airway stents. Sem Resp Crit Care Med 1997;18:563

12 Sizce endobronşiyal tedavi endikasyonuna girmeyen hangisidir?  A. Santral havayolu obstrüksiyonlu semptomatik hastalar,  B. Konvansiyonel tedavilere yanıt vermeyen inoperabl akciğer kanserli hastalar,  C. Küçük intramural lezyonu olupta fonksiyonel olarak inoperabl olgular,  D. Operabl trakeal lezyonlu olgular,

13 Benign lezyonlar Papillom Karsinoid Tümör

14 Trakeal lezyonlar Mukoepidermoid karsinomTrakeobronkomalazi

15 15 Trakeopatika Osteokondroplastika Sert lümeniçi kıkırdaklı nodüller *

16 Trakeal Stenoz

17 17 Karina tümörü Adenokarsinom (Sol ve sağ ana bronşu tıkayan karinayı infiltre eden)

18 18 Karina tümörleri Küçük hücreli karsinomKarinayı invaze eden lenfoma

19 Endobronşiyal tümörler Epidermoid karsinom Böbrek Tm metastazı Leyomiyosarkom

20 20 Erken evre akciğer kanseri, carcinoma in-situ RML bronş ayrımında granülarite Hafifçe kalınlaşmış mukoza ve eritem

21 Skuamöz hücreli karsinom

22 Adenokarsinoma Yaygın nodüler form İnfiltratif form

23 23 Atipik karsinoid tümör

24 İnfiltratif trakeal anormallikler Larenks, trakea ve karinayı tutan amiloidozis

25 10/27/200525 Bronko-özefageal fistül Fistül, sağ ana bronşun posterior duvarında. Özefagusta stent (fistülden görülmekte)

26 Endobronşiyal tedavi endikasyonu koyduğunuzda yaklaşımınız nedir?  A. Yapan merkeze refere ederim.  B. Önce diğer tedavi seçeneklerini uygularım.  C. Uzak dururum.  D. Kendim uygularım.

27 C. Bolliger 2000 Malign santral havayolu stenozlarında Girişimsel Bronkoskopi

28 Yapılış Şekilleri  Rijit bronkoskopla  Rijit içinden geçirilmiş FOB ile  Endotrakeal tüp içinden geçirilmiş FOB ile  Yalnızca FOB ile

29 Rijit Bronkoskopi uyguluyor musunuz? A.EVET B.HAYIR C.UYGULADIM, ŞUANDA UYGULAMIYORUM D.EĞİTİMİNİ ALDIM, UYGULAMIYORUM

30 ZAMANLAMA  Yaşamı tehdit eden durumda ACİLEN  Normal fonksiyonlu hastalarda; Elektif koşullarda Konvansiyonel tedavilerden sonra Konvansiyonel tedavileri kolaylaştırmak için öncesinde uygulanır.

31 Küçük hücre dışı akciğer tümörlü santral havayolu obstrüksiyonlu hasta operabiliteyi değerlendir Cerrahi ( % 25) Cerrahi harici ( % 75) KT RT Tedavi yaklaşımları terapötik endoskopi uygulamaları asfiksi

32 Endobronşiyal tedavi yöntemleri  Mekanik temizlik, balon dilatasyon  Lazer,  Elektrokoter,  Dinamik fototerapi,  Brakiterapi,  Argon plazma koagulasyon,  Kriyoterapi,  Endobronşiyal stent uygulanması,  Endobronşiyal kemoterapi uygulaması

33 Güvenli endoskopik tedavi için gerekli koşullar  Bronkoskopla tümöre ulaşılabilmeli  Bronş içinde tümör sınırlı yayılmış olmalı, lenfanjitik yayılım yapmamalıdır  Stenoz dışındaki akciğer ve havayolları fonksiyonel olmalıdır  Hasta iyi performans durumunda olmalıdır !!

34 Endobronşiyal tedavi alması muhtemel hastalar  Malign hastalıklar: Lokal ilerlemiş küçük hücre dışı akciğer karsinomu Endobronşiyal metaztazlar RT/KT’e yanıtsız tümörler Düşük performansı nedeniyle inoperabl tm.ler KT/RT’nin kontrendike olduğu durumlar Akut dispne Hemoptizi KT/RT ile birlikte

35 Benign Tümörler (trakeal tümörlerin % 2’sinden azı)  Komplet rezeksiyon (rekürrenssiz): adenom, kondrom, lipom, schwanoma, anjioma, granülom, tipik endobronşiyal karsinoid  Inkomplet rezeksiyon (rekürrenssiz): Hamartom, hamartokondrom, fibrom  Yüksek rekürrens riski olan rezeksiyon: papillom, amiloidoz, leiomiyom.

36 Benign hastalıklar  Striktürler: Yatrojenik, postintubasyon, posttrakeostomi - Stent 3 ay sonra çıkarılmalı  Mukozal Web ve yapışıklıklar – Elektrokoter  Amiloid – Stent uygulanmalı  Trakeomalazi  Tekrarlayıcı Polikondirit  Benign tümörler  Difüz havayolu yanıkları

37 Kanserlerde EBT’yle elde edilenler  Acil debulking : % 85-90 başarı  Fonksiyonel düzelme : % 85  Fayda süresi: 3 ay  Sürvide düzelme: Muhtemel  Akut solunum yetersizliği riskini azaltır  Hayati risk: % 0.3- 2.7

38 Radyasyona Lazerin eklenmesi sürviyi arttırır MACHA H.N. Chest 1994; 105: 1668-72. EICHENHORM MS Chest 1986; 89: 782-85

39 20 0 200 400 600800 1000 1200 days 50 40 60 80 100 Kriyoterapi uygulanmamış p < 0.001 Survi (%) 2000 Kriyo-radyoterapi kombinasyonu (III b hastalar) VERGNON JM Chest 1992;102:1436-40 Etkin kriyoterapi

40 15 gün sonra zavallı(!) farenin hali kriyoterapi + NVB ile tedavi edilmiş Tm NVB ile tedavi edilmiş Tm

41 . Lazer APCElektrokoter Brakiterapi Kriyoterapi PDT Stent uygulaması + 0 ++ + 0 ++ ++ 0 ++ ++ 0 ++ 0 +++ ++ 0 +++ ++ endoluminal extraluminal mikst endoluminal extraluminal mikst İleri evre akciğer kanseri

42 DUMON SİLİKON STENTİ

43 Sonuçlar Kanserde 4 aydan fazla süreli Stent 0 1 2 3 4 5 6 FEV 1 (l/s)FIV 1 (l/s)PEF ( l/s)FVC (l) Önce 48 h sonra Geç kontrol Vergnon JM Chest 1995

44 Freitag Dinamik Stent

45

46

47 Ultraflex stent uygulaması

48 Alveolus Stent

49 İşlem Öncesiİşlem sonrası

50 Mekanik rezeksiyon + gerekirse Lazer veya elektrokoter Bulky tümörler

51

52 Lazer (veya HF elektrokoter) rezeksiyon tekniği KoagulasyonRezeksiyonHemostaz

53 ND-YAG Lazer

54 ND-YAG Lazer rezeksiyonu

55 Lazer

56 56 Tipik karsinoid Nd:YAG lazer rezeksiyonla tedavi

57 57 Hamartom

58 Snare ile rezeksiyon

59 Argon Plazma Koagülasyon

60 Papillomatozis Debulking sonrası APC tedavisi

61 Kriyoterapi HF elektrokoter Fotodinamik tedavi HDR Brakiterapi Laser Infiltratif tümörler veya erken evre akciğer kanserleri

62 Endo bronşiyal metastaz Kriyoterapi

63 Kriyo ile rekanalizasyon

64 Kriyoterapi Öncesi 3 hafta sonrası

65 Elektrokoter

66 1 2 Ana karina

67 Endobronşiyal tedavilerin avantaj ve dezavantajları YöntemTeknikSonuç Komplikasyon ForsepsLA,GAHızlıKanama KriyoterapiLA,GAGeç,yüzeyelNekroz ElektrokoterLA,GAHızlı,yüzeyelNekroz LazerLA,GAHızlı,derin Perforasyon BrakiterapiLAGeç,derinHasar PDTLA,lazerGeç,derinNekroz, deri duy.

68  5.500 tanısal bronkoskopi  2.800 akciğer kanserli hasta  600’ununa Cerrahi rezeksiyon  350 endobronşiyal tedavi işlemi 59 stent uygulama  30 Dumon düz silikon  10 Y-stent  19 Alveolus  150 otofloresan bronkoskopi

69 Endobronşiyal Tedavi Ünitemiz  Endobronşiyal Ultrason  Otofloresan Bronkoskopi  Elektromagnetik kılavuz- Superdimensiyon

70 Bir EBT uygulamamız

71 APC uygulamamız

72 Kriyoterapi uygulamamız

73 Endikasyon YAG Laser Elektroko ter Dinamik FTKriyoterapiStent (Silikon) Brakiterapi Trakeal tümör (akut dispne) ++++ Hayır Dispnesiz trakeal veya bronşial tümör ++++ ++++Hayır+++ Distal Tümör+++++++++Hayır+++ Belirgin sınırlı infiltratif tümör Hayır+++ ++++Hayır+++ Belirsiz sınırlı infiltratif tümör Hayır+++++++++Hayır++++ İn situ ca veya miktoinvaziv tümör ++++++ Hayır+++ Kanama kontrolü+++ hemen +++ hemen bilinmiyor++++ gecikmiş olası++++ gecikmiş Dış basıHayırhayırHayır ++++++

74 Tablo 2 Sonuçlar YAG Laser ElektrokoterDinamik FT Kriyotera pi StentBrakiterapi Hemoptizi kontrolü %60%90Bilinmiyor%65-86Olası%80 Öksürük ve dispnede azalma %80-90%50-60%70%66%90%85 Solunum fonksiyonların da düzelme %85%73Bilinmiyor%50%71%80 Bronkoskopik görünümde düzelme %90 hemen %84 hemen %50-60 gecikmiş %75 gecikmiş %90 hemen %80 gecikmiş Yarar süresi2-3 aybilinmiyor 3-4 ay4 ay6,5 ay Olası işlem tekrarı Evet Hayır Küratif etkiBazenEvet %77-85 Evet %81 HayırEvet %84

75 Katılımınız için TEŞEKKÜRLER N20N20


"GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ Doç. Dr. Sedat Altın Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları