Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison Geleneksel Türk Görsel Sanatları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison Geleneksel Türk Görsel Sanatları."— Sunum transkripti:

1 A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison Geleneksel Türk Görsel Sanatları Module 5 Advanced By Esra Alagöz

2 EBRU (Water Marbling)  Ebru, özel bir suyun üzerine çe ş itli renklerdeki boyaların belli teknikler kullanılarak da ğ ıtılması ile yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır.

3 EBRU (Water Marbling)  Ebru sanatının kökeni ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Türkiye’deki en eski ebru örnekleri 1539 yılına ait olup Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır.

4 EBRU (Water Marbling) Ebru’nun çe ş itli türleri vardır. Bunlardan bazıları:  Battal Ebru  Sal Ebru  Gel-git Ebru  Taraklı Ebru

5 Tezhib (illumination and gilding)  Eski bir süsleme sanatıdır. Ana maddesi altın olmakla birlikte günümüzde boya ile de yapılmaktadır.

6 Tezhib (illumination and gilding)  Osmanlı döneminde padi ş ahlara ve devlet büyüklerine sunulan özel kitapların sayfaları tezhiplenirdi.

7 Tezhib (illumination and gilding)  Türk tezhip sanatının tarihi Anadolu Selçuklularına dayanır.  En eski tezhip örne ğ i Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan 1131 tarihli bir Kur’an sayfasıdır.

8 HAT (Calligraphy)  Hat sanatı Arap harfleri kullanarak olu ş turulan güzel yazı sanatıdır.  Türklerin hat sanatındaki eserleri Osmanlı zamanında en parlak dönemini ya ş amı ş ve zirveye ula ş mı ş tır.

9 HAT (Calligraphy)  Hat sanatıyla u ğ ra ş an ki ş iye hattat adı verilir.  1928 yılında Latin alfabesinin kabulüyle bu sanat dalı yaygınlı ğ ını yitirmi ş tir.

10 HAT (Calligraphy)  Günümüzde bazı hattatlar Latin hattı adı altında bu sanatı Latin harflerine uygulamaktadır.


"A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison Geleneksel Türk Görsel Sanatları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları