Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUSTRALYA EBRU BOZCA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUSTRALYA EBRU BOZCA."— Sunum transkripti:

1 AVUSTRALYA EBRU BOZCA

2

3

4 Avustralya ile ilgili genel bilgiler
Ülkenin resmi adı:Avustralya Başkent: Canberra Bölge: Doğu Asya ve Pasifik Yüzölçümü (km2): Nüfusu: (2006)    Ekonomi türü (2006) Yüksek gelir seviyesi: OECD Kişi başına gayrisafi milli hasıla: (2004) US$ İnsani gelişmişlik indeksi(Human Development Index, HDI) (2004): 0.957 177 ülke arasından gelişmişlik indeksi: (2004) 3   Zorunlu eğitim süresi (2006): 11 yıl

5 Avustralya Eğitiminin Tarihi Gelişmesi
Avustralya’nın ilk sakinleri bu ülkeye 1788’de geldiler.Kıtanın en eski sakinleri İngiltere’den uzaklaştırılan mahkumlardı ; ancak çok geçmeden önemli sayıda serbest göçmenler gelmeye başladı. Bu göçmenler Britanya’nın kültür ve eğitim geleneklerini de birlikte getirdiler ve yeni memlekette okulların gelişmesi İngiltere’deki gelişmelerin genel gidişini izledi.(Cramer, Browne,1982,s )

6 1866’da Victoria eyaletinde okul çağında bulunan 100
1866’da Victoria eyaletinde okul çağında bulunan çocuğun okulda olmadığı görüldü. Victoria’da durum o kadar kötüleşti ki eyalet tehlikeyi önlemek için sürat ve cesaretle harekete geçti;parasız,mecburi ve laik olması gereken merkezi bir sistemin kurulmasını sağlayan bir kanun çıkardı.(Cramer, Browne 1982,s.112)

7 Etkili ve nüfusu yoğun yerlerde okullar rekabet esasına göre gelişirken birçok hallerde merkezlerden uzak bölgelerde hiç okul bulunmuyordu. 1862’de Victoria’da bütün okul işlerine bakmak üzere tek bir Eğitim Meclisi (Board of Education)kuruldu. (Cramer,Browne,1982,s )

8 Küçük bir taşra bölgesinde oturan öğrencinin de bir şehir okuluna devam eden öğrenci kadar eğitim imkanından iyice yararlanması geleneği iyice yerleşti ve o zamandan beri sürüp gitti. (Cramer,Browne,1982,s. 112) Yaklaşık olarak 1900 yılında eyalet eğitim sistemleri,kilise okullarının protestolarına rağmen,ortaöğretim alanını da içine almaya başladı.Çok geçmeden her eyalet “high school” ve teknik okullardan ibaret ve gittikçe başarılı hale gelen bir teşkilata sahip oldu.(Cramer,Browne ,1982,s.114)

9 Merkeziyetçilik her eyalette makul bir ölçüde bütün bölgeler için eğitimde fırsat eşitliğine imkan sağlamış,öğretim ve öğretmen yetiştirme konusunda iyi bir standart birliği yerleştirmiştir. Öte yandan birçok eleştirmeciler Avustralya’daki merkeziyetçi sistemin,pek fazla birörnekliğe sebep olduğu,okulları özgürlükten ve deneme yapmaktan yoksun bıraktığı düşüncesindedirler. (Cramer,Browne,1982, s. 114)

10 Principles and general objectives of education
The Commonwealth of Australia is a federation of six States—New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia—and includes two internal territories, the Australian Capital Territory and the Northern Territory. The Australian Constitution vests control of education in the states and territories. Education legislation and practice in Australia are essentially based on the principle of equality of access to all levels of education. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

11 Eğitimin genel hedefleri ve ilkeleri
Avustralya Milletler Topluluğu altı eyaletten oluşan bir federasyondur.Yeni Güney Galler,Queensland,Güney Avustralya,Tasmania,Victoria ve Batı Avustralya ve iki iç bölgeye sahiptir:Avustralya Başkent Bölgesi ve Kuzey Toprakları.Avustralya Anayasası eğitimin kontrolünü eyaletlere ve bölgelere vermiştir.Avustralya’da eğitim kanunu ve uygulaması temelde bütün eğitim seviyelerine ulaşımda eşitliği temel alır. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

12 Zorunlu eğitim birçok federatif devlette beşten onbeş yaşa kadar olan dönem için geçerlidir.Yani 10. sınıfa kadar sürer. Yalnızca Queensland’de ve Batı Avustralya’da zorunlu öğretim dönemi,altı yaşla başlar ve Tasmanien’da bu dönem onaltı yaşı da içine alır,başka bir deyişle 11. sınıfa kadar devam eder. (Ültanır,2000,s 93)

13 EĞİTİMDE YETKİ Avustralya’da eğitim yetkileri,Federal Hükümet ile Federatif Devletlerin hükümetleri arasında ve eyaletler arasında paylaştırılmış bir Federatif Devlet’tedir.1901 Anayasası’na göre genel eğitim ve mesleki eğitim alanları küçük devletlerin yetkisi altındadır. (Ültanır,2000,s.91)

14 Ayrı eyaletlerde ayrı Eğitim Bakanlıklarına bağlı olarak yürütülen eğitim hizmetleri,eyaletler arasında farklılıklar taşırken,ülke bazında amaç,yapı ve süreç bakımından bir takım genel benzerlikleri de bünyesinde gösterir. (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6118.pdf)

15 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren Çalışma,Eğitim Öğretim ve Gençlik Bakanlığı (Commonwelth Department of Employment,Education,Training and Youth Affairs,DEETYA) genel ve mesleki eğitim sisteminin göreceli olarak ulusal birlik ve beraberliğini garanti etmekte ve gerekli finansiyel yardımın büyük bir kısmını hizmete sokmaktadır. (Ültanır,2000,s.91)

16 The key national body is the Ministerial Council for Education, Employment, Education, Training and Youth Affairs (MCEETYA). Commonwealth, state and territory ministers meet biannually to consider issues of mutual interest and to co-ordinate collaborative activity. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

17 Ana ulusal kurum Eğitim, İstihdam, Eğitim, Öğrenim ve Gençlik İşleri bakanlar kuruludur (MCEETYA). Milletler topluluğu,eyalet ve bölge bakanları yılda iki kez karşılıklı çıkarlarla ilgili konuları değerlendirmek ,işbirliği yapılan aktiviteleri koordine etmek için bir araya gelirler. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

18 The MCEETYA is highly consultative in its operation
The MCEETYA is highly consultative in its operation. It works closely with the National Catholic Education Commission (NCEC) and the National Council of Independent Schools  Associations (NCISA), and regularly consults with: parents through their peak organizations - the Australian Council of State School Organizations (ACSSO) and the Australian Parents Council (APC); teachers through the Australia Education Union (AEU); the Independent Teachers Federation of Australia (ITFA); and the business sector. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

19 MCEETYA çalışmasında büyük ölçüde istişare hakkına sahiptir
MCEETYA çalışmasında büyük ölçüde istişare hakkına sahiptir.Ulusal Katolik Eğitim Komisyonu ve Ulusal Bağımsız Okullar Derneği Komisyonu ile yakın çalışır ve düzenli olarak en tepedeki organizasyonları sayesinde anne-babalarla Avustralya Eyalet Konseyi Okul Organizasyonları ve Avustralya Aile Konseyi aracılığıyla,öğretmenlerle Avustralya Eğitim Birliği ve Avustralya Bağımsız Öğretmenler Federasyonu aracılığıyla ve iş sektörüyle görüşür. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

20 AVUSTURALYA EĞİTİM SİSTEMİ

21 Generally, education in Australia follows the three-tier model which includes primary education (primary schools), followed by secondary education (secondary schools/high schools) and tertiary education (universities and/or TAFE Colleges). The Programme for International Student Assessment for 2006 ranks the Australian education system as 6th on a worldwide scale for Reading, 8th for Science and 13th for Mathematics. (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)

22 Genellikle Avustralya’da eğitim ilköğretim eğitimi(ilköğretim okulları),orta öğretim eğitimi(Ortaokullar ve liseler) ve yüksekokul eğitimini(Üniversiteler ve/veya TAFE Kolejleri) içeren üç katlı modeldedir PISA sonuçları Avustralya Eğitim Sistemini dünya çapında “Okuma”da altıncı,”Fen”de sekizinci,ve “Matematik”te onüçüncü olarak sıralamıştır. (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)

23 The Programme for International Student Assessment (PISA) is a triennial world-wide test of 15-year-old school children's scholastic performance, the implementation of which is coordinated by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The aim of the PISA study is to test and compare school children's performance across the world, with a view to improving educational methods and outcomes (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)

24 Education is compulsory up to an age specified by legislation; this age varies from state to state but is generally 15-16, that is prior to completing secondary education. Post-compulsory education is regulated within the Australian Qualifications Framework, a unified system of national qualifications in schools, vocational education and training (TAFE) and the higher education sector (university). (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)

25 Kanunlarla belirlenmiş bir yaşa kadar eğitim zorunludur
Kanunlarla belirlenmiş bir yaşa kadar eğitim zorunludur.Bu yaş eyaletten eyalete değişir fakat genellikle ortaöğrenimi tamamlamadan önce 15-16’dır.Zorunlu eğitim sonrası Australian Qualifications Framework kapsamında düzenlenir.Bu, okullardaki ulusal vasıflar,mesleki eğitim ve öğrenim (TAFE)ve yüksek eğitim sektörü (üniversite) ile birleştirilmiş bir sistemdir. (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)

26 OKULÖNCESİ EĞİTİM Pre-school in Australia is relatively unregulated, and is not compulsory. The first exposure many Australian children have to learn with others outside of traditional parenting is day care or a parent-run playgroup. This sort of activity is not generally considered schooling. Pre-school education is separate from primary school in all states and territories except Western Australia and Queensland, where pre-school education is taught as part of the primary school system. (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria) In most states and territories, children start primary school at around the age of 5 by enrolling in a preparatory or kindergarten year (www.ibe.unesco.org/links.htm)

27 Avustralya’da okulöncesi kısmen düzensizdir ve zorunlu değildir
Avustralya’da okulöncesi kısmen düzensizdir ve zorunlu değildir.Pek çok Avustralyalı çocuğun geleneksel anne-babalığın dışında öğrenmek zorunda olduğu durum günlük bakım veya ailelerin idare ettiği oyun gruplarıdır.Bu tür aktivite genellikle eğitim olarak değerlendirilmez. Okul öncesi eğitimin ilkokul sisteminin bir parçası olduğu Batı Avustralya ve Queensland dışında bütün eyaletlerde okul öncesi eğitim ilkokuldan ayrıdır. (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria) Pekçok eyalet ve bölgede çocuklar 5 yaş civarında bir hazırlık veya anaokuluna kaydolarak ilkokula başlar. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

28 İLKÖĞRETİM Avustralya’da okullar 4 gruba ayrılabilir:
Eyalet başkentleri ile şehirlerde bulunan okullar, Kırlık bölgelerdeki küçük okullar Birleştirilmiş okullar veya bölge okulları, Mektupla öğretim sağlayan okullar.(Cramer,Browne,1982,s. 337)

29 Şehir Okulları Her eyalette müfredat programı merkezi bir makam (Eyalet Eğitim Dairesi) tarafından tayin ve tespit edilir ve o eyaletteki bütün okullara kabul ettirilir. (Cramer,Browne,1982,s. 337)

30 Küçük Kırsal Bölge Okulları
Öğretmen kolejlerinden yetişen genç öğretmenlerin büyük bir kısmı,ilk defa kırsal bölgelere giderler ve bu öğretmenlerin şehirde bir görev alacak duruma gelmeden önce oralarda yeterliklerini ispat etmeleri gerekir. Küçük tek öğretmenli bir okulda öğretmen ve yönetim işlerini yürütme tekniği üzerinde öğretmen kolejlerinde büyük bir dikkatle durulur. (Cramer,Browne,1982,s. 338)

31 Birleştirilmiş okullar ve bölge okulları
Bu okullar,birçok küçük ilkokulun kapatılması ve kırsal hayatın çekiciliğini arttırmak maksadını güden merkezi okulların açılması suretiyle kurulmuşlardı. Bu öğretim kurumlarının asıl özelliği,birkaç dönümden meydana gelen okul arazisidir. (Cramer,Browne,1982,s. 339)

32 Children continue in primary school for six or seven years, depending upon the state in which they live, and then move to secondary school, generally around the age of 12. All government primary schools and the great majority of non-government primary schools are co-educational. (www.ibe.unesco.org/links.htm) Çocuklar ,yaşadıkları yere bağlı olarak ilkokula altı veya yedi yıl devam ederler ve genellikle 12 yaş civarında ortaokula başlarlar.Bütün devlet ilkokulları devlete bağlı olmayan ilkokulların büyük bir çoğunluğu karma eğitimdir. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

33 ORTAÖĞRETİM VE LİSE “High School”’lar üniversiteye hazırlayıcı nitelikte beş veya altı yıllık öğrenim sağlar. Ev bilgisi (ekonomisi) okulları veya orta dereceli kız okulları terzi ve ev kadını olacak yahut ticaret hayatına atılacak kızlara iki veya üç yıllık öğrenim imkanı verir. Bütün eyaletlerde bulunmayan ticaret “high school”’ları ve tarım “high school”’ları,bir genel kültür programı ile ticaret veya tarımla ilgili ihtisas programlarını birleştirirler. (Cramer, Browne ,1982,s.346)

34 Sydney ve Newcastle şehirlerinde bulunan okullar hariç bütün “high school”lar(liseler)nitelik bakımından çok amaçlıdır ve teknik ortaokullar hemen hemen İngiltere’deki orta teknik okullara benzerler. (Cramer,Browne,1982,s. 347) Bütün eyaletlerdeki “high school”lar ve orta teknik okullar birçok öğrencilere,özellikle yüksek sınıflara ait programı izlemek üzere okulda kalan öğrencilere,mükemmel bir eğitim sağlamaktadır. (Cramer,Browne,1982,s. 348)

35 Amerikan okullarıyla kıyaslandığı taktirde Avustralya okullarında daha çok sertifika imtihanına rastlanır.Bir öğrenci ortaöğrenimi sırasında belli safhalarda bu imtihanlarla karşılaşır. İki eyaletin bütün okullarında ve diğer eyaletlerin bazı okullarında bu imtihanlar hala okul dışında bir makam tarafından hazırlanır ve değerlendirilir;yalnız okul içi sertifika imtihanları değişik oranlarda olmak üzere Victoria’da,Yeni Güney Gal’de,Tasmania’da ve Batı Avustralya’da yürürlüktedir. (Cramer,Browne,1982,s. 349)

36 Eyaletlere göre okul öncesi ve ilkokul eğitim yapısı

37 Note: (. ) Non compulsory, excluding Tasmania for pre-year 1
Note: (*) Non compulsory, excluding Tasmania for pre-year 1. NSW: New South Wales; Vic: Victoria; Tas: Tasmania; ACT: Australian Capital Territory; SA: South Australia; NT: Northern Territory; Qld: Queensland; WA: Western Australia

38

39 A Senior Certificate of Education is awarded after completion of the final two years of secondary school. Depending on their chosen career path, senior secondary students can also study vocational subjects towards Certificates I-IV , and go on to a vocational and training institution to gain further specific industry skills and knowledge. Some schools also issue or give credit towards Certificates I-IV. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

40 Orta öğrenimin son iki yılını tamamladıktan sonra kıdemli eğitim sertifikası verilir.Seçilmiş olan kariyer yoluna dayanarak,son sınıf ortaokul öğrencileri,Sertifika1-4’e doğru mesleki dersleri görebilirler ve daha çok özel endüstri becerileri ve bigileri kazanmak için bir meslek veya eğitim enstitüsüne gidebilirler.Ayrıca bazı okullar Sertifika 1-4’e doğru kredi verirler. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

41 The articulation of secondary schooling with Technical and Further Education (TAFE) and higher education is increasingly a matter being addressed by government and educational authorities Vocational education and training (VET) institutions award certificates (Levels I-IV), diplomas and advanced diplomas. Diplomas/advanced diplomas are also awarded by universities; most of them, however, are issued in the vocational education and training sector. Some VET institutions have agreements with certain universities that give students with diplomas and advanced diplomas credit towards bachelor’s degrees. The number of credits received depends on the subjects covered in the course and the agreements in force. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

42 Orta eğitimin Teknik ve daha fazla eğitim (TAFE) ile söylemlenmesi ve yüksek eğitim ,hükümet ve eğitim otoriteleri tarafından artan bir şekilde adres gösterilen konudur. Mesleki eğitim ve öğretim enstitüleri(VET) sertifika(Düzey 1-4),diploma ve ileri diploma verirler.Ayrıca diploma / ileri diploma üniversiteler tarafından da verilir. Bununla birlikte çoğu mesleki eğitim ve öğretim sektörü tarafından verilmektedir.Bazı VET enstitülerinin öğrencilere diplomalarla birlikte lisans diplomasına doğru ileri diploma kredisi veren belirli üniversitelerle anlaşmaları vardır.Alınan kredi sayısı derste kapsanan konulara ve yürürlükte olan anlaşmalara dayanır. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

43 Generally speaking, Certificate I takes four to six months to complete; Certificate II takes six to eight months; Certificate III takes one year or longer, depending on the industry; and Certificate IV takes one year to eighteen months. A diploma takes eighteen months to two years to complete, and an advanced diploma takes two to three years (www.ibe.unesco.org/links.htm)

44 Genel anlamda Sertifika 1’i tamamlamak 4’le 6 ay arası,Sertifika 2’yi tamamlamak 6’yla 8 ay arası,Sertifika 3’ü tamamlamak endüstriye bağlı olarak bir yıl veya daha fazla ve sertifika 4’ü tamamlamak 1 yıldan 18 aya kadar zaman alır.Bir diplomayı tamamlamak onsekiz aydan iki yıla kadar zaman alır.İleri diploma iki yıldan üç yıla kadar zaman alır. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

45 YÜKSEKOKUL VE ÜNİVERSİTE
Avustralya üniversiteleri ya bir eyalete aittir ya da ulusaldır.Her eyaletin başkentinde o eyaletin parlamentosundan geçen bir kanunla kurulmuş bir veya daha çok üniversite bulunur. (Cramer, Browne ,1982,s ) Üçüncül eğitim alanı bir yandan üniversiteleri ve öte yandan mesleki eğitim ve üstüne eğitimle ilgili kuruluşlar ile TAFE kolejlerini(Technical and Further Education Colleges)kapsamaktadır. (Ültanır,2000,s.94)

46 Üniversiteye kayıt,genelde ikincil alanı hedefleyen bitirme notlarıyla bağlantılıdır.hem yüksek öğretim süreçleri arasında hem de tek tek üniversiteler arasında kayıt farklılıkları bulunmaktadır. Birinci yüksekokul belgesini almak için genelde diploma ile tamamlanan üç yıl süreli bir yüksekokul gerekmektedir. (Ültanır,2000,s.94-95)

47 Üç ila beş yıl arası bir süreçten sonra doktora ünvanı alınabilir.
Üniversitelerde bir çok kuruluşlarca tanınmayan mezuniyet belgesi veren programlar da bulunmaktadır. Özde üniversite eğitimi Federal Hükümet tarafından üstlenilmiştir. (Ültanır,2000,s.94-95)

48 The higher education sector in Australia comprises 37 public and three private universities which are autonomous and self-accrediting. There are also four other self-accrediting higher education institutions and around 85 other institutions such as theological colleges and providers specializing in vocational or artistic studies. The most noticeable change in Australia’s student body is the increase in the number of overseas students. Overseas student enrolments, which are fee-paying or funded through aid programmes, have increased from 34,076 in 1992 to 95,607 in (www.ibe.unesco.org/links.htm)

49 Avustralya’daki yüksek eğitim sektörü özerk ve kendinden yetkili 37 devlet ve üç özel üniversiteden oluşur.Ayrıca kendinden yetkili 4 yüksek eğitim enstitüsü ve ilahiyat kolejleri gibi yaklaşık 85 enstitü ve mesleki veya sanatsal çalışmalarda uzmanlaşmış sağlayıcılar vardır. Avustralya’nın öğrenci yoğunluğundaki en fark edilebilir değişiklik denizaşırı öğrencilerinin sayısının artmasıdır.Harç ödemeli veya yardım programları tarafından finanse edilen denizaşırı öğrenci kayıtları 1992’de 34,076’den 2000’de 95,607’e çıkmıştır. (www.ibe.unesco.org/links.htm)

50

51 ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMİ
Eyalet idarelerinin işlettiği okullara öğretmen yetiştiren bütün öğretmen kolejleri Eğitim Daireleri tarafından denetlenir ve yönetilir. Bu kolejler ilkokul öğretmenleri için iki yıllık öğrenim verir. Orta dereceli eyalet okulları öğretmenleri üniversitelerde yetişirler ve mesleki öğrenimlerini Eğitim Fakültelerinde yaparlar. (Cramer, Browne 1982,s.361)

52 97% of girls and 97% of boys are in primary school

53 88% of girls and 87% of boys are in secondary school

54 75% of the population of tertiary age are in tertiary education

55 13.3% of government spending goes to education

56 Kaynakça Cramer,J.F.;Browne,G.S., “ Çağdaş Eğitim”,İstanbul,Milli Eğitim Basımevi,1982 Ültanır,Gürcan, “Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi Kuram ve Teknikler”,Ankara,2000 İnternet kaynakları: (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6118.pdf) (www.en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Austria)


"AVUSTRALYA EBRU BOZCA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları