Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Şubat 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU. 2 İÇİNDEKİLER Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Şubat 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU. 2 İÇİNDEKİLER Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri."— Sunum transkripti:

1 2 Şubat 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU

2 2 İÇİNDEKİLER Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri III. Yabancı Bankaların Artan İlgisi IV. Bekleyişler Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri III. Yabancı Bankaların Artan İlgisi IV. Bekleyişler

3 I - GENEL BİLGİLER

4 4 BANKA - ŞUBE - ÇALIŞAN SAYISI * Banka Kamu Kamu Özel Özel Şube Kamu Kamu Özel Özel Çalışan** Kamu Kamu Özel Özel (*) Yabancı Bankalar ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları hariç. (**) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), TBB Ekonomideki iyileşmeye paralel olarak şube ve çalışan sayısı artmaya başlamıştır.

5 5 Kaynak: TBB Sektördeki konsolidasyon devam etmektedir. YOĞUNLAŞMA Eylül 2005 İlk Beş Banka Aktifler(%) Aktifler(%) Mevduat(%) Mevduat(%) Krediler(%) Krediler(%) İlk On Banka Aktifler(%) Aktifler(%) Mevduat(%) Mevduat(%) Krediler(%) Krediler(%)

6 6 Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (AMB), BDDK, DPT Türkiye’de şube başına nüfus, AB-25’in yaklaşık 5 katıdır. ŞUBE SAYISI

7 7 (Milyar $) Aktifler155,2117,7130,1178,9228,3 276,1* Özkaynaklar11,210,315,725,534,2 38,2* Mevduat87,776,684,4111,3142,4181,1 Menkul Değerler Cüzdanı 27,541,552,776,592,2 106,4 Krediler47,423,430,047,474,0109,8 Net Kâr -4,2-8,21,84,14,7 4,2* TEMEL BÜYÜKLÜKLER (*) Kasım 2005 itibarıyladır. Not: Rakamlar TCMB Döviz Alış kurları kullanılarak dolara çevrilmiştir. Kaynak: BDDK Bankacılık sektöründeki büyüme devam etmektedir.

8 8 Pay(%) Kasım 2005 Kamu Bankaları Aktifler Aktifler34,231,931,933,335,5 32,6 Mevduat Mevduat39,933,835,138,542,5 39,1 Krediler Krediler27,522,315,518,321,1 20,0 Özel Bankalar Aktifler Aktifler46,356,756,257,057,4 58,6 Mevduat Mevduat44,260,858,456,855,156,6 Krediler Krediler55,962,369,469,168,9 68,6 Yabancı Bankalar (*) Aktifler Aktifler6,53,13,12,83,4 5,5 Mevduat Mevduat2,52,02,22,02,5 4,3 Krediler Krediler3,53,94,44,14,7 7,2 (*) Sermayesinin %51’i ve fazlası yabancılara ait olan bankalar yabancı banka sınıfına sokulmaktadır. Kaynak: BDDK, TBB KAMU - ÖZEL - YABANCI BANKALAR - Kamu bankaları, mevduattaki güçlerini korumaktadır. - Yabancı bankaların Türk bankacılık sektörüne ilgisi giderek artmaktadır. - Kamu bankaları, mevduattaki güçlerini korumaktadır. - Yabancı bankaların Türk bankacılık sektörüne ilgisi giderek artmaktadır.

9 9(%) Kasım 2005 Aktifler/GSMH82,692,778,070,071,478,0* Mevduat/Pasifler56,565,164,962,262,4 61,6 Özkaynaklar/Pasifler7,28,812,114,315,0 13,8 Menkul Değerler Cüzdanı/Aktifler 17,735,340,542,840,4 38,438,438,438,4 Krediler/Aktifler30,519,923,126,532,4 37,937,937,937,9 Takipteki Krediler/Toplam Krediler ** 11,129,317,611,56,0 5,0 Net Kâr/Aktifler -2,7-7,01,42,32,1 1,5 Net Kâr/Özkaynaklar -37,5-79,611,516,114,0 11,011,011,011,0 Sermaye Yeterlilik Oranı 9,320,826,130,928,8 24,6 (*) Eylül 2005 itibarıyla TBB verisidir. (**) Brüt Kaynak: BDDK, TBB TEMEL RASYOLAR Düşen faizler ve enflasyon paralelinde kredilerin önemi giderek artmaktadır.

10 10 GELİRLER Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak:TBB

11 11 Toplam gelirler faiz gelirlerini, alınan ücret ve komisyonları, temettü gelirlerini ve diğer faaliyet gelirlerini kapsamaktadır. Kaynak:TBB GELİRLER

12 12 Kaynak: Reuters İMKB-100 VE BANKACILIK ENDEKSİ

13 13 (*) İMKB’de işlem gören bankaları kapsamaktadır. Kaynak: Reuters BANKALARIMIZIN PİYASA DEĞERİ* (Milyar $)

14 II - BİLANÇO KALEMLERİ

15 15 TOPLAM AKTİFLER AB-25 ülkelerine kıyasla Türk bankacılık sektörü, yüksek bir büyüme potansiyeline sahiptir. Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK

16 16 (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü KREDİLER %31,8 %20,2 %30,0 Kredi hacminin milli gelire oranının 2005 yılında %31,8’e yükseldiği tahmin edilmektedir.

17 17 KREDİLER (T) Tahmin Hareketli ortalamalar dikkate alınmıştır. Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü Kredi hacmi ile büyüme arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır.

18 18 KREDİLER (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü Gerileyen enflasyon kredi hacmindeki artışa ivme kazandırmıştır.

19 19 KREDİLER (T) Tahmin (*) İhalelerde oluşan ortalama DİBS faizidir. Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü Faiz oranlarındaki gerileme paralelinde kredilerin milli gelire oranı hızla yükselmektedir.

20 20 (T) Tahmin Kaynak: TBB, TÜİK, İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü KREDİLER %40,5 %47,0 %45,5 Son yıllardaki hızlı artışa rağmen kredi hacminin toplam aktifler içindeki payı halen döneminin gerisindedir.

21 21 (*) Bireysel krediler tüketici kredileri ile bireysel kredi kartlarının toplamıdır. Kaynak: BDDK KREDİLER %30,9 Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı hızla yükselmektedir. %15,0

22 22 % Değişim (milyon YTL) 2003(I)2004(II) 30 Aralık 2005(III) II/IIII/II I. Bankacılık Sektörü (1) ,250,7 II. Özel Finans Kurumları ,246,8 III. Tüketici Finansman Şirketleri ,680,4 IV. Şirketlerin Yurtdışından Sağladıkları Krediler (milyon $) - Stok (2) - Stok (2) ,312,3 - Akım (3) - Akım (3) ,353,2 - Kısa vade - Kısa vade ,4-11,4 - Uzun vade - Uzun vade ,357,8 (1)Mali kesim dahildir. (2)2005 yılı verisi Eylül ayı itibarıyladır. (3)2005 yılı verisi Kasım ayı itibarıyladır. Kaynak: TCMB, BDDK (1)Mali kesim dahildir. (2)2005 yılı verisi Eylül ayı itibarıyladır. (3)2005 yılı verisi Kasım ayı itibarıyladır. Kaynak: TCMB, BDDK KREDİ HACMİNDEKİ GELİŞMELER Tüketici finansman şirketleri kredi portföylerini daha hızlı büyütmektedir.

23 23 (T) Tahmin (*) Brüt (**) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: TBB, BDDK %40,5 %32,9 Kredilerin toplam aktifler içindeki payı artarken, takipteki alacakların kredilere oranı azalmaktadır. %5,0 (**) %11,1 KREDİ HACMİNDEKİ GELİŞMELER

24 24 Tekstil ve tekstil ürünleri ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörlerinde takipteki krediler 2005 başından bu yana artmaktadır. TAKİPTEKİ KREDİLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI Ticari Kredi Portföyünde %5'ten Fazla Paya Sahip Olan Sektörler Toplam Kredi Portföyü İçindeki Payı (%) Takipteki Krediler İçindeki Payı (%) Takipteki Krediler/ Toplam Krediler (%) Kasım 2005 Toptan ve Perakende Ticaret 18,119,115,55,24,5 Tekstil ve Tekstil Ürünleri 9,021,112,58,110,1 Gıda, İçecek ve Tütün 6,36,710,65,94,6 İnşaat6,36,57,04,94,5 Finansal Aracılık 5,71,83,41,81,4 Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Maddeler 5,23,49,34,12,8 Taşımacılık, Depolama, Haberleşme 5,14,63,62,13,9 Kaynak: TCMB

25 25 Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK KREDİLER Türkiye’de bankacılık sistemi aracılık işlevini önemli oranda artırma potansiyeli taşımaktadır.

26 26 Kaynak: AMB, TCMB, TÜİK Konut kredileri önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. (%)(%) KREDİLER

27 27 KREDİLER Düşen enflasyon ve faizler, konut kredilerinin hızla artmasına yardımcı olmaktadır.

28 28 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (*) İhalelerde oluşan ortalama DİBS faizidir. Kaynak: BDDK, DPT Faiz oranlarındaki gerileme menkul değerler cüzdanındaki artışın yavaşlamasına neden olmuştur. %50,9%50,9 %27,0%27,0 %45,2%45,2 %20,5%20,5 %15,4%15,4

29 29 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI (*) Kasım 2005 itibarıyladır. Kaynak: BDDK Menkul değerler cüzdanının aktifler içindeki payı sektör genelinde 2003’ten bu yana gerileme eğilimindedir. Menkul Değerler Cüzdanı/Toplam Aktifler

30 30 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI Kaynak: BDDK - YTL menkul değerlerin payı giderek artmaktadır. - YTL menkul değerlerin payı giderek artmaktadır. Menkul Değerler Cüzdanının Yapısı (%) Kasım 2005 Menkul Değerler 69,875,769,0 77,077,077,077,0 Devlet Tahvilleri Devlet Tahvilleri64,463,262,7 64,864,864,864,8 Repo Konusu Menkul Değerler 11,07,412,1 7,2 Kamu Menkul Kıymetleri Kamu Menkul Kıymetleri11,07,412,1 7,2 Teminata Verilen Menkul Değerler 19,2 16,9 18,9 15,815,815,815,8 Kamu Menkul Kıymetleri Kamu Menkul Kıymetleri19,016,6 18,9 15,715,715,715,7 Toplam Menkul Değerler 100,0100,0100,0100,0 YTL YTL61,065,566,768,9 YP YP39,034,533,331,1

31 31 (*) Bankalararası mevduat dahil. Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat dahil. Kaynak: BDDK 30 Aralık itibarıyla toplam mevduat özellikle YTL mevduattaki artışın etkisiyle YTL251,9 milyara ulaştı. (Milyon YTL) Toplam Mevduat (*) YTL YTL YP YP YP (Milyon $) YP (Milyon $) YP Mev./Toplam Mev. 49,944,736,7 (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam Mevduat (*) 12,226,227,2 YTL YTL35,739,245,6 YP YP-4,413,14,6 YP (Milyon $) YP (Milyon $)11,517,74,2 MEVDUAT

32 32 MÜŞTERİLER ADINA TUTULAN MENKUL KIYMETLER Kaynak: BDDK (Milyon YTL) (Piyasa Değeri) Toplam Yurtiçi Yerleşikler Yurtiçi Yerleşikler KBS KBS Eurobond Eurobond Diğer Diğer Yurtdışı Yerleşikler Yurtdışı Yerleşikler (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam-69,538,06,9 Yurtiçi Yerleşikler Yurtiçi Yerleşikler-64,626,5-6,2 KBS KBS-61,025,9-6,9 Eurobond Eurobond-101,726,7-3,0 Diğer Diğer-129,8 59,1 10,5 Yurtdışı Yerleşikler Yurtdışı Yerleşikler-122,8131,065,1 Müşteriler adına bankalar emanetinde tutulan menkul kıymetlerin artış hızı yavaşlamıştır.

33 33 Kaynak:BDDK (YTL milyon) MEVDUAT / YTL-YP Mevduat

34 34 Kaynak:BDDK (%) MEVDUAT / YTL-YP Mevduat - Payların Gelişimi

35 35 Kaynak: BDDK Dolar bazında DTH’ın toplam mevduat içindeki payı düşme trendindedir. MEVDUAT / YP Mevduat

36 36 MEVDUAT / Faiz Oranları Rekabetin etkisiyle YTL mevduat faiz oranının DİBS bileşik faizinin üzerinde seyretmeye başlaması, YTL mevduattaki artışı hızlandırmıştır. Kaynak: TCMB, DPT

37 37 MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK (Milyon YTL) Toplam Mevduat (*) Tasarruf Ticari Diğer (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam Mevduat (*) 12,525,627,1 Tasarruf5,523,518,6 Ticari17,734,841,0 Diğer58,919,446,7

38 38 (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat hariç Diğer mevduat ağırlıklı olarak vakıflar, dernekler, birlikler, sendikalar, tasarruf ve yardımlaşma sandıkları ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına ait mevduatı kapsamaktadır. Kaynak: BDDK (% Dağılımı) Toplam Mevduat (*) 100,0100,0100,0 Tasarruf66,265,160,8 Ticari22,223,826,4 Diğer11,611,1 12,8 MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat

39 39 Kaynak:BDDK (%) MEVDUAT / Tasarruf-Ticari-Diğer Mevduat (%)

40 40 MEVDUAT / Vadeli-Vadesiz Mevduat (Milyon YTL) Toplam Mevduat (*) Vadeli Vadesiz (Yıl Sonuna Göre % Değişim) Toplam Mevduat (*) 12,525,627,1 Vadeli10,422,928,7 Vadesiz22,136,520,9 (% Dağılımı) Toplam Mevduat (*) 100,0100,0100,0 Vadeli80,678,979,9 Vadesiz19,421,120,1 Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat hariç. Kaynak: BDDK (*) Bankalararası mevduat hariç. Alternatif yatırım araçlarının getirilerindeki gerileme paralelinde vadeli mevduat ivme kazanmıştır.

41 41 Kaynak:BDDK (%) MEVDUAT / Vadeli-Vadesiz Mevduat (%)

42 42 MEVDUAT / Vade Dağılımı (% Dağılımı) Vadeli YTL Mevduat 100,0100,0100,0100,0 1 Ay 1 Ay28,824,925,725,1 3 Ay 3 Ay57,055,555,055,8 6 Ay 6 Ay10,513,58,812,7 1 Yıl ve Üstü 1 Yıl ve Üstü3,66,110,66,4 Vadeli YP Mevduat 100,0100,0100,0100,0 1 Ay 1 Ay43,040,440,935,1 3 Ay 3 Ay38,139,537,741,0 6 Ay 6 Ay9,510,410,412,6 1 Yıl ve Üstü 1 Yıl ve Üstü9,49,811,111,3 Toplam Vadeli Mevduat 100,0100,0100,0100,0 1 Ay 1 Ay36,732,332,128,5 3 Ay 3 Ay46,547,847,750,6 6 Ay 6 Ay10,012,09,412,7 1 Yıl ve Üstü 1 Yıl ve Üstü6,87,810,88,1 Kaynak:TCMB

43 43 Kaynak: AMB, BDDK, TÜİK MEVDUAT Türkiye’de en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri olmasına rağmen, toplam mevduatın GSYİH’ya oranı AB ortalamasının oldukça altındadır.

44 44 BANKALARIN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER (milyon $) *2005* Bankalar Uzun Vade Uzun Vade Kullanım Kullanım Geri Ödeme Geri Ödeme Kısa Vade Kısa Vade (*) Ocak-Kasım dönemi itibarıyladır. Kaynak:TCMB Ocak-Kasım 2005 döneminde bankacılık sektörünün yurtdışından net kaynak kullanımı en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

45 45 BANKALARIN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER (milyon $) *Bankalar Uzun Vade Uzun Vade Kısa Vade Kısa Vade (Yıllık % Değişim) Bankalar19,6-47,7-16,336,452,040,2 Uzun Vade Uzun Vade-4,6-29,4-5,32,483,685,8 Kısa Vade Kısa Vade28,3-52,7-20,752,841,921,3 (*) Ocak-Eylül dönemi itibarıyladır. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Ocak-Eylül 2005 döneminde bankacılık sektörünün yurtdışından sağladığı uzun vadeli toplam kaynak 2004 yılına göre %85,8 artış göstermiştir.

46 46 Kaynak: BDDK Bankalarımız 2005 yılında temkinli politikalar izleyerek açık pozisyonlarını sınırlı düzeyde tutmuştur. YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON

47 III - YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ

48 yılının başından bu yana, - TEB ile BNP Paribas, - Dışbank ile Fortis Bank, - Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Finansal Hizmetler ve UniCredito ortaklığı arasında hisse devir anlaşmaları imzalanmıştır. - Şekerbank ile Rabobank arasında görüşmeler devam etmektedir. - Şekerbank ile Rabobank arasında görüşmeler devam etmektedir. - C Bank, Bank Hapoalim ve RP Explorer Master Fund ile hisse devriyle ilgili anlaşma imzalamıştır. - Garanti Bankası, bir tüketici finansman şirketi olan GE Consumer Finance ile hisse devir anlaşması imzalamıştır yılının başından bu yana, - TEB ile BNP Paribas, - Dışbank ile Fortis Bank, - Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Finansal Hizmetler ve UniCredito ortaklığı arasında hisse devir anlaşmaları imzalanmıştır. - Şekerbank ile Rabobank arasında görüşmeler devam etmektedir. - Şekerbank ile Rabobank arasında görüşmeler devam etmektedir. - C Bank, Bank Hapoalim ve RP Explorer Master Fund ile hisse devriyle ilgili anlaşma imzalamıştır. - Garanti Bankası, bir tüketici finansman şirketi olan GE Consumer Finance ile hisse devir anlaşması imzalamıştır. YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ

49 49 Sözleşme Tarihi Tutar TEB & BNP Paribas 10 Şubat 2005 $217 milyon Dışbank & Fortis 11 Nisan 2005 €880 milyon YKB & Koç. Fin. Hiz. - UniCredito 8 Mayıs 2005 €1.160 milyon Şekerbank & Rabobank 7 Temmuz 2005 $90 milyon Garanti & GE Consumer Finance 24 Ağustos 2005 $1.806 milyon C Bank & Bank Hapoalim - RP 13 Aralık 2005 $128 milyon Toplam (*) $4.874 milyon (*) Euro cinsinden rakamlar, ilgili tarihteki TCMB döviz alış kurları kullanılarak dolara çevrilmiştir. YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ

50 (milyon €) TürkiyeFortis BNP Paribas Uni Credito RabobankHapoalim Aktifler Mevduat Kredi Özkaynaklar Kâr Özkaynak kârlılığı % 14,0 % 25,6 % 16,8 % 17,9 %10,1%15,2 Sermaye Yeterlilik Rasyosu % 28,8 % 12,3 % 10,3 % 11,6 % 11,4 11,0% Kaynak: Faaliyet raporları, TBB YABANCI BANKALARIN ARTAN İLGİSİ

51 IV - BEKLEYİŞLER

52 52 BEKLEYİŞLER Sermaye yapısı: - Türk bankacılık sektörüne olan yabancı ilgisinin devam edeceği tahmin edilmektedir. - Ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmek için küçük ve orta ölçekli bankalarımızın, birleşme veya yabancılarla işbirliği yapmaya daha sıcak bakmaları beklenmektedir. - Uzun yıllar sürmesi beklenen müzakere döneminde, Türk bankacılık sektörü içinde kamunun payının da giderek azalacağı düşünülmektedir. Sermaye yapısı: - Türk bankacılık sektörüne olan yabancı ilgisinin devam edeceği tahmin edilmektedir. - Ölçek ekonomilerinden daha fazla yararlanabilmek için küçük ve orta ölçekli bankalarımızın, birleşme veya yabancılarla işbirliği yapmaya daha sıcak bakmaları beklenmektedir. - Uzun yıllar sürmesi beklenen müzakere döneminde, Türk bankacılık sektörü içinde kamunun payının da giderek azalacağı düşünülmektedir.

53 53 BEKLEYİŞLER Organizasyon yapısı: - Göreceli olarak rekabetin daha az, bankacılık penetrasyon oranının daha düşük buna karşılık kâr marjının daha yüksek olduğu büyük illerimiz dışındaki bölgelere ve yeni gelişen piyasalara yönelik şube açma faaliyetlerinin hızlanacağı tahmin edilmektedir. - Bankalarımızın, segmentasyon ile pazarlama odaklı şube yapılarına geçmeleri beklenmektedir (özel bankacılık, bireysel bankacılık, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık gibi alanlarda hizmet sunan ihtisas şubeleri). - Yabancı ilgisinin artmasının beklendiği müzakere döneminde, artan rekabet, şube dışı kanallardan daha fazla hizmet sunulmasını gerektirecektir. - Birim hizmet maliyetlerini daha da düşürmek amacıyla banka dışından hizmet alımının (outsourcing) giderek yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Organizasyon yapısı: - Göreceli olarak rekabetin daha az, bankacılık penetrasyon oranının daha düşük buna karşılık kâr marjının daha yüksek olduğu büyük illerimiz dışındaki bölgelere ve yeni gelişen piyasalara yönelik şube açma faaliyetlerinin hızlanacağı tahmin edilmektedir. - Bankalarımızın, segmentasyon ile pazarlama odaklı şube yapılarına geçmeleri beklenmektedir (özel bankacılık, bireysel bankacılık, ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık gibi alanlarda hizmet sunan ihtisas şubeleri). - Yabancı ilgisinin artmasının beklendiği müzakere döneminde, artan rekabet, şube dışı kanallardan daha fazla hizmet sunulmasını gerektirecektir. - Birim hizmet maliyetlerini daha da düşürmek amacıyla banka dışından hizmet alımının (outsourcing) giderek yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

54 54 BEKLEYİŞLER BEKLENTİ Toplam Aktifler/GSMH Artış Mevduat/Toplam Pasifler Azalış Mevduat Dışı Pasifler/Toplam Pasifler Artış Krediler/Toplam Aktifler Artış Perakende ve KOBİ Kredileri/Toplam Krediler Artış Menkul Değerler Cüzdanı/Toplam Aktifler Azalış Hizmet ve Komisyon Gelirleri/Toplam Gelirler Hizmet ve Komisyon Gelirleri/Toplam GelirlerArtış Bilanço yapısı:

55 55 BEKLEYİŞLER -Bankalarımızın kurumsal yönetişim ilkelerine daha fazla önem verecekleri tahmin edilmektedir. -Basel II’nin uygulamaya geçmesi beklenen bu dönemde bankalarımızın uluslararası standartlarda hizmet verme ve raporlama konularına daha fazla önem verecekleri düşünülmektedir. -Müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların önem kazanması beklenmektedir. -Sektörde rekabetin daha da artacağı öngörülmektedir. -Kâr marjı gerilerken, artan hizmet hacmiyle kârlılığın süreceği tahmin edilmektedir. -Bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin daha az değişmesi beklenmektedir. -Bankalarımızın kurumsal yönetişim ilkelerine daha fazla önem verecekleri tahmin edilmektedir. -Basel II’nin uygulamaya geçmesi beklenen bu dönemde bankalarımızın uluslararası standartlarda hizmet verme ve raporlama konularına daha fazla önem verecekleri düşünülmektedir. -Müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların önem kazanması beklenmektedir. -Sektörde rekabetin daha da artacağı öngörülmektedir. -Kâr marjı gerilerken, artan hizmet hacmiyle kârlılığın süreceği tahmin edilmektedir. -Bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerin daha az değişmesi beklenmektedir.


"2 Şubat 2006 TBB BANKACILIK ALT ÇALIŞMA GRUBU. 2 İÇİNDEKİLER Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Beklentiler I. Genel Bilgiler II. Temel Bilanço Kalemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları